Psixologiya // ##fk=206//ks=02//fn=201// sumalltest= 499


##num= 6// level= 1// sumtest=20 // name= Duyğu və qavrayış //Yüklə 0,85 Mb.
səhifə6/22
tarix17.11.2018
ölçüsü0,85 Mb.
#80849
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

##num= 6// level= 1// sumtest=20 // name= Duyğu və qavrayış //


1. Mümarisə nəyə deyilir?

A) dinamik stereotipə

B) planlı hərəkətlərə

C) adətlərə

D) şüurlu və məqsədli təkrara

E) ixtiyari hərəkətlərə

2. Duyğuların elmi mahiyyəti nəyin əsasında aşkar edilir?

A) idrak nəzəriyyəsiнин

B) düşüncənin

C) idrak proseslərinin

D) fərdi psixi xassələrin

E) şüurun

3. İllüziya nəyə deyilir?

A) fikri proseslərə

B) duyğu növlərinə

C) təhrif olunmuş qavrayışa

D) təfəkkür əməliyyatlarına

E) idrak proseslərinə

4. İnteroseptiv duyğulara nələr daxildir?

A) aclıq, toxluq, susuzluq

B) görmə, eşitmə, iybilmə

C) toxluq, ehtizaz, həssaslıq

D) eşitmə, temperatur, dadbilmə

E) toxunma, dadbilmə, həssaslıq

5. Analizator termini hansı fizioloq tərəfindən irəli sürülmüşdür?

A) A. K. Anoxin

B) A. A. Uxtomski

C) İ. P. Pavlov

D) P. V. Smirnov

E) İ. M. Seçenov

6. Qavrayışın mürəkkəb növləri hansılardır? Uyğun olanını seçin:

1 - zaman

2 - məkan

3 - görmə, eşitmə

4 - müvazinət və üzvi

5 - sabitlik və mənalılıq

6 - hərəkət

7 - appersepsiya

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 6

C) 1, 2, 5

D) 2, 4, 7

E) 1, 4, 6

7. Qavrayış cisim və hadisələrin nə cür inikasıdır? Uyğun olanını seçin:

1 - natamam

2 - ayrı - ayrı xassələrin

3 - mənalı

4 - tam

5 - bütöv

6 - şüurlu

A) 4, 5

B) 2, 4

C) 4, 6

D) 3, 6

E) 1, 3

8. Hissi idraka nələr daxildir? Uyğun olanını seçin:

1 - təfəkkür

2 - təxəyyül

3 - diqqət

4 - duyğu

5 - temperament

6 - qavrayış

A) 2, 4

B) 4, 6

C) 4, 5

D) 3, 6

E) 1, 3

9. Həssaslığın hansı növləri vardır? Uyğun olanını seçin:

1 - mütləq fərqləndirmə

2 - mütləq hədd

3 - fərqləndirmə həddi

4 - sensibilizasiya

5 - sinesteziya

6 - fərqləndirmə

A) 2, 3

B) 1, 6

C) 4, 5

D) 3, 4

E) 1, 3

10. Qavrayışın hansı xüsusiyyətləri vardır? Uyğun olanını seçin:

1 - tamlığı

2 - strukturluğu

3 - zaman və məkan

4 - sabitliyi

5 - hərəkət

6 - görmə

7 - eşitmə

A) 1, 2, 6

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 4

D) 2, 4, 7

E) 1, 4, 6

11. Qavrayışın xüsusiyyətlərini ardıcıllıqla düzün:

1 - davamlılığı

2 - əşyaviliyi

3 - keçiciliyi

4 - tamlığı

5 - paylanması

6 - sabitliyi

7 - mənalılığı

8 - mərkəzləşməsi

9 - həyatiliyi

10 - seçiciliyi

A) 2, 4, 6, 7, 10

B) 1, 3, 5, 6, 9

C) 2, 3, 5, 6, 7

D) 1, 4, 6, 7, 10

E) 3, 5, 6, 8, 9

12. Qavrayış prosesində hansı analizatorun üstün rol oynamasına görə qavra - yışın növlərini ardıcıllıqla düzün:

1 - görmə

2 - ixtiyari

3 - eşitmə

4 - iybilmə

5 - qeyri - ixtiyari

6 - məkan

7 - dadbilmə

8 - zaman

9 - kinestezik

A) 2, 4, 6, 8, 9

B) 2, 3, 5, 6, 7

C) 1, 3, 4, 7, 9

D) 3, 4, 5, 6, 7

E) 4, 5, 6, 8, 9

13. Qarşıda məqsədin olub olmamasından aısılı olmayaraq qavrayışın növlə - rini ardıcıllıqla müəyyən edin:

1 - ixtiyari

2 - məkan

3 - zaman

4 - qeyri - ixtiyari

5 - hərəkət

A) 1, 4

B) 2, 3

C) 3, 4

D) 1, 2

E) 4, 5

14. Qavrayış prosesində hansı analizatorun üstün rol oynamasına görə qavra - yışın növlərini ardıcıllıqla düzün:

1 - görmə

2 - ixtiyari

3 - eşitmə

4 - iybilmə

5 - qeyri - ixtiyari

6 - məkan

7 - dadbilmə

8 - zaman

9 - kinestezik

A) 2, 3, 5, 6, 7

B) 1, 3, 4, 7, 9

C) 2, 4, 6, 8, 9

D) 3, 4, 5, 6, 7

E) 4, 5, 6, 8, 9

15. Qavranılan obyektin, materiyanın mövcudluq formasına görə qavrayışın növlərini ardıcıllıqla müəyyən edin:

1 - məkan

2 - görmə

3 - zaman

4 - eşitmə

5 - hərəkət

6 - dadbilmə

7 - iybilmə

8 - lamisə

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 7

C) 3, 6, 8

D) 4, 5, 6

E) 5, 7, 8

16. Appersepsiya nə ilə bağlıdır? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - insanın biliyi ilə

2 - həyati təcrübə ilə

3 - idrak prosesləri ilə

4 - keçmiş fəaliyyətlə

5 - fərdi psixoloji xassələri ilə

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 4

C) 3, 4, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 5

17. Duyğu üzvləri və onların mərkəzləri arasındakı uyğunluğu tapın:

I - Görmə duyğuları

II - Eşitmə duyğuları

III - Lamisə duyğuları

IV - İybilmə duyğuları

V - Dadbilmə duyğuları

1 - qulaq

2 - göz

3 - dəri

4 - dil

5 - burun

A) l - 4; II – 1; III - 3; IV - 5; V - 1

B) l - 3; II – 4; III - 5; IV - 1; V - 2

C) l - 5; II – 4; III - 3; IV - 1; V - 2

D) l - 2; II – 1; III - 3; IV - 5; V - 4

E) l - 5; II – 1; III - 3; IV - 2; V - 4

18. Hissi idrakın növləri və onlar arasındakı ardıcıllığı müəyyən edin:

I - Duyğu

II - Qavrayış

1 - lakonizasiyadır.

2 - çoxmodallıdır.

3 - bir əlamət ifadə edir.

4 - bir çox əlamət və keyfiyyətləri ifadə edir.

5 - monotondur.

6 - əşyanı bütövlükdə ifadə edir.

A) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6

B) I - 1, 2, 5; II - 3, 4, 6

C) I - 1, 3, 4; II - 2, 5, 6

D) I - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5

E) I - 1, 4, 6; II - 2, 3, 5

19. Uyğunluğu tapın:

I - Eksteroseptiv duyğular:

II - İnteroseptiv duyğular:

III - Proipeseptiv duyğular:

1 - görmə və eşitmə

2 - aclıq

3 - iybilmə

4 - hərəki

5 - susuzluq

6 - dadbilmə və dəri duyğuları

7 - müvazinət

A) I - 4, 5, 6; II - 3, 4; III - 1, 2

B) I - 2, 3, 4; II - 1, 2; III - 3, 4

C) I - 1, 3, 6; II - 2, 5; III - 4, 7

D) I - 1, 2, 3; II - 4, 5; III - 5, 6

E) I - 3, 4, 5; II - 1, 3; III - 4, 5

20. Motivlər və onların xarakteristikası arasındakı uyğunluğu tapın:

I - Davamlılığı

II - Emosionallığı

III - Qüvvəsi

1 - sevinc duyma

2 - təhrik etmə səviyyəsi

3 - ardıcıl surətdə fəaliyyət göstərmə

4 - fəaliyyətə məcbur etmə səviyyəsi

5 - fərəhlənmə

6 - sabitlik

A) I - 2, 4; II - 1, 5; III - 3, 6

B) I - 1, 5; II - 2, 4; III - 3, 6

C) I - 3, 6; II - 1, 5; III - 2, 4

D) I - 3, 5; II - 1, 6; III - 2, 4

E) I - 1, 2; II - 3, 4; III - 5, 6


Yüklə 0,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə