Psixologiya // ##fk=206//ks=02//fn=201// sumalltest= 499


##num= 2// level= 1// sumtest=20 // name= Fəaliyyət psixologiyası xxx //Yüklə 0,85 Mb.
səhifə2/22
tarix17.11.2018
ölçüsü0,85 Mb.
#80849
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

##num= 2// level= 1// sumtest=20 // name= Fəaliyyət psixologiyası xxx //


1. Fəaliyyət anlayışı hansı sözdən götürülmüşdür?

A) şüur sözündən

B) qabiliyyət sözündən

C) fəallıq sözündən

D) dəyanət sözündən

E) təmkinlilikdən

2. Praktik fəaliyyət necə fəaliyyətdir?

A) əşyavi fəaliyyətdir.

B) düşüncəli fəaliyyətdir.

C) anadangəlmə fəaliyyətdir.

D) instinktiv fəaliyyətdir.

E) işgüzar fəaliyyətdir.

3. İş nədən təşkil olunur?

A) sinir proseslərindən

B) hissi halətlərdən

C) hərəkətlər sistemindən

D) impulsiv hərəkətlərdən

E) motivlərdən

4. Fəaliyyət dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq?

A) insanın fəallığının özünəməxsusluğu

B) işə başlamaq

C) tələbatları təmin etmək

D) əmək sərf etmək

E) məhsul istehsal etmək

5. Praktik fəaliyyət necə fəaliyyətdir?

A). anadangəlmə fəaliyyətdir

B) düşüncəli fəaliyyətdir.

C). əşyavi fəaliyyətdir

D) instinktiv fəaliyyətdir.

E) işgüzar və məqsədli fəaliyyətdir.

6. Fəaliyyət genetik cəhəətdən necə formalaşmışdır?

A) praktik fəaliyyət kimi

B) nəzəri fəaliyyət kimi

C) əməli fəaliyyət kimi

D) irsi fəaliyyət kimi

E) sadə fəaliyyət kimi

7. Fəaliyyətin strukturunu nə təşkil edir? Uyğun olanını seçin:

1 - hərəkətlər

2 - duyğu və qavrayış

3 - hafizə və təfəkkür

4 - işlər

5 - əhval və stress

A) 1, 4

B) 2, 4

C) 4, 5

D) 3, 4

E) 1, 5

8. İnsanın fəaliyyətinin növləri hansılardır? Uyğun olanını seçin:

1 - əmək формасында

2 - planlı iş formasında

3 - hərəkət sistemləri formasında

4 - təlim formasında

5 - mütəhərrik formada

6 - sürətli fəaliyyət formasında

7 - oyun formasında

A) 4, 5, 7

B) 2, 4, 5

C) 1, 4, 7

D) 3, 4, 5

E) 1, 4, 6

9. İnkişafın ali forması nə hesab olunur? Uyğun olanını seçin:

1 - məqsəddən kənar fəaliyyət

2 - əşyavi fəaliyyət

3 - iradi səy

4 - manipulyativ fəaliyyət

5 - şüurlu fəaliyyət

A) 1, 2, 3

B) 2, 4, 5

C) 2, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 4, 5

10. Fəaliyyət genetik cəhətdən əvvəlcə necə xarakter daşımışdır? Uyğun olanını seçin:

1 - praktik fəaliyyət kimi

2 - məqsədli fəaliyyət kimi

3 - nəzəri fəaliyyət kimi

4 - əşyavi fəaliyyət kimi

5 - emosional fəaliyyət kimi

6 - fiziki fəallıq kimi

7 - oyun fəaliyyəti kimi

A) 2, 4, 5

B) 1, 4, 6

C) 4, 5, 7

D) 3, 4, 5

E) 1, 4, 7

11. Fəaliyyətin məqsədi necə meydana çıxır? Uyğun olanını seçin:

1 - planlaşdırma formasında

2 - idrak prosesləri əsasında

3 - perseptiv (qavrayış, təsəvvür)

4 - məqsəd əsasında

5 - düşüncə əsasında

6 - məntiqi konstruksiya sistemi kimi

A) 3, 6

B) 2, 4

C) 4, 5

D) 3, 4

E) 1, 5

12. Tələbatların təmin olunması üsulları hansılardır? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - üsulların konkretləşməsi

2 - üsulların dərk olunması

3 - tələbatların təşəbbüskarlığı

4 - tələbatların ictimailəşməsi

5 - üsulların yolunu müəyyənləşdirmək

A) 3, 2, 4

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 5

13. Aşağıdakılardan hansıları fəaliyyətin növlərinə aiddir? Ardıcıllığı müəy - yən edin:

1 - oyun

2 - didaktik və qaydalı

3 - ixtiyari və qeyri ixtiyari

4 - şüurlu və süursuz

5 - təlim

6 - məqsədli və məqsədsiz

7 - əmək

A) 1, 5, 7

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 3

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 5

14. Fəaliyyətin növləri hansılardır? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - oyun fəaliyyəti

2 - təlim fəaliyyəti

3 - oyanma və ləngimə fəaliyyəti

4 - tərbiyə və öyrənmə fəaliyyəti

5 - əmək fəaliyyəti

6 - arzu və istək fəaliyyəti

A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 6

C) 1, 2, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 6

15. Bunlardan hansılar tələbatın xüsusiyyətləridir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - tələbatlar insanın özünəməxsus psixi halətidir.

2 - tələbatlar şüurlu xarakter daşıyır.

3 - tələbatlar insanın konkret həyat şəraitindən asılıdır.

4 - tələbatlar ardıcıl xarakter daşıyır.

5 - tələbatlar insanın konkret həyat aktivliyini şərtləndirir.

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 5

C) 3, 2, 4

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 5

16. Keyfiyyət baxımından hərəkətlər nəyə əsasən xarakterizə olunur? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - dəqiqliyinə görə

2 - uzunmüddətliyinə görə

3 - tezliyinə görə

4 - sərrastlığına görə

5 - zənginliyinə görə

6 - çevikliyinə görə

7 - aydınlığına görə

A) 2, 3, 5

B) 1, 4, 6

C) 1, 2, 7

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 7

17. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - İnkişafın ali forması nə hesab olunur ?

II - Fəaliyyətin növləri hansılardır ?

1 - əşyavi fəaliyyət

2 - oyun fəaliyyəti

3 - iradi səy

4 - təlim fəaliyyəti

5 - əmək fəaliyyəti

6 - şüurlu fəaliyyət

A) I - 1, 3, 6; II - 2, 4, 5

B) I - 2, 3, 5; II - 2, 3, 5

C) I - 3, 4, 6; II - 3, 4, 5

D) I - 2, 5, 6; II - 4, 5, 6

E) I - 1, 3, 4; II - 1, 3, 5

18. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - İnkişafın ali forması nə hesab olunur ?

II - Bunlardan hansılar tələbatın xüsusiyyətləridir ?

1 - tələbatlar insanın özünəməxsus psixi halətidir.

2 - əşyavi fəaliyyət

3 - iradi səy

4 - tələbatlar insanın konkret həyat şəraitindən asılıdır.

5 - şüurlu fəaliyyət

6 - tələbatlar insanın konkret həyat aktivliyini şərtləndirir

A) I - 1, 4, 6; II - 3, 4, 5

B) I - 2, 3, 5; II - 2, 3, 6

C) I - 2, 3, 5; II - 1, 4, 6

D) I - 2, 5, 6; II - 1, 3, 6

E) I - 2, 4, 5; II - 1, 2, 5

19. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Fəaliyyətin növləri hansılardır ?

II - Tələbatların təmin olunması üsulları hansılardır ?

1 - oyun fəaliyyəti

2 - üsulların konkretləşməsi

3 - təlim fəaliyyəti

4 - üsulların dərk olunması

5 - əmək fəaliyyəti

6 - tələbatların ictimailəşməsi

A) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6

B) I - 2, 6, 3; II – 1, 4, 5

C) I - 2, 3, 4; II - 1, 3, 5

D) I - 1, 2, 6; II - 2, 5, 6

E) I - 3, 4, 5; II - 4, 5, 6

20. Uyğunluğu tapın:

I - Aşağıdakılardan hansılar fəaliyyətin növlərinə aid deyil ?

II - Keyfiyyət baxımından hərəkətlər nəyə əsasən xarakterizə olunur ?

1 - oyanma fəaliyyəti

2 - dəqiqliyinə görə

3 - ləngimə fəaliyyəti

4 - sərrastlığına görə

5 - arzu və istək fəaliyyəti

6 - çevikliyinə görə

A) I - 3, 4, 6; II - 2, 5, 6

B) I - 2, 4, 5; II - 1, 3, 5

C) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6

D) I - 1 , 2, 6; II - 4, 5, 6

E) I - 4, 5, 6; II - 2, 3, 5


Yüklə 0,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə