Psixologiya // ##fk=206//ks=02//fn=201// sumalltest= 499


##num= 3// level= 1// sumtest=20 // name= Ünsiyyət psixologiyası //Yüklə 0,85 Mb.
səhifə3/22
tarix17.11.2018
ölçüsü0,85 Mb.
#80849
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

##num= 3// level= 1// sumtest=20 // name= Ünsiyyət psixologiyası //


1. S. Vıqotski işarələri necə adlandırmışdır?

A) psixoloji alət

B) ünsiyyət vasitəsi

C) məlumat aləti

D) təsir növü

E) danışıq aləti

2. Eqosentrik nitq hansı yaş dövründə təzahür edir?

A) məktəbəqədər yaş

B) kiçik məktəb yaşı

C) körpəlik dövrü

D) böyük yaş dövrü

E) çağalıq dövrü

3. Nitq fəaliyyəti hansı prinsiplər əsasında təşkil olunur?

A) planlaşdırma, icra və nəzarət

B) məlumatvermə və anlama

C) məntiqi mühakimə

D) bələdləşmə

E) inikas prinsipi

4. Nitqin hansı növü daha çətin və mürəkkəb səciyyə daşıyır?

A) xarici nitq

B) dioloji nitq

C) monoloji nitq

D) daxili nitq

E) yazılı nitq

5. Dil nədir?

A) ünsiyyət vasitəsidir.

B) işarə vasitəsidir.

C) tənəffüs vasitəsidir.

D) psixoloji mənbədir.

E) məlumat verməkdir.

6. Ünsiyyət şəraitindən asılı olaraq nitqin hansı növləri vardır?

A) passiv və aktiv

B) dioloji və monoloji

C) xarici və daxili

D) ekspressiv

E) yazılı və şifahi

7. Dil nəyi tənzim etmək vasitəsidir? Uyğun olanını seçin:

1 - dil kommunikasiya vasitəsidir.

2 - iradi fəaliyyətdir.

3 - şəxsiyyətin psixi halətidir.

4 - şəxsiyyətin keyfiyyətidir.

5 - davranışı tənzim etmə vasitəsidir.

6 - emosional haldır.

A) 1, 5

B) 2, 3

C) 4, 6

D) 3, 4

E) 1, 4

8. Nitqin növləri hansılardır? Uyğun olanını seçin:

1 - qörmə və eşitmə

2 - daxili və xarici

3 - məzmunlu və ifadəli

4 - yazılı və şifahi

5 - mexaniki və məntiqi

6 - ixtiyari və qeyri - ixtiyari

7 - dioloji və monoloji

A) 3, 2, 6

B) 2, 3, 4

C) 2, 4, 7

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 6

9. Dilin funksiyaları hansılardır ? Uyğun olanını seçin:

1 - nitq ünsiyyəti yerinə yetirir.

2 - hərəkətləri, əşyaları, vəziyyəti adlandırmaq.

3 - arzu və istəkləri ifadə edir.

4 - ümumiləşdirmələr aparmaq.

5 - kommunikativ məlumat vermək.

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 3, 2, 4

D) 2, 3, 5

E) 1, 4, 5

10. Ünsiyyət tipləri hansılardır? Uyğun olanını seçin:

1 - kommunikativ ünsiyyət

2 - birgə fəaliyyətdə ünsiyyət

3 - əşyavi - hərəki ünsiyyət

4 - şəxsi ünsiyyət

5 - informasiya ünsiyyəti

A) 1, 2

B) 2, 4

C) 3, 4

D) 4, 5

E) 3, 5

11. Aşağıda qeyd olunan hansı əlamətlər daxili nitqi səciyyələndirir? Uyğun olanını seçin:

1 - daxili nitq insanın öz - özünə fikirləşməsidir.

2 - daxili nitq fikri fəaliyyətdə cərəyan edir.

3 - daxili nitq tələffüz edilən, təsir edən nitqdir.

4 - daxili nitq intellektual fəaliyyətinin inkişafına təsir göstərir.

5 - daxili nitq insanın daxilən özü - özünə danışmasıdır.

A) 1, 4

B) 1, 5

C) 2, 3

D) 4, 5

E) 3, 4

12. Nitqin mexanizmi haqqında fikir yürüdənlərdən kimlərin adını çəkə bilərsiniz? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - P. Broka, K. Vernikes

2 - Uxtomski, Pavlov

3 - K. Levin, A. N. Leontyev

4 - Ə. S. Bayramov, Ə. Ə. Əlizadə

5 - Anoxin, Jinkin

A) 4, 6

B) 2, 3

C) 1, 5

D) 3, 4

E) 1, 4

13. Aşağıakılardan hansıları nitqin əsas xüsusiyyətləridir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - nitqin genişliyi

2 - sərbəstliyi

3 - tezliyi

4 - məzmunluluğu

5 - nitqin senzitivliyi

6 - nitqin ifadəliyi

7 - anlaşıqlığı

A) 4, 6, 7

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 6

D) 2, 4, 7

E) 1, 4, 6

14. Qarşılıqlı münasibət prosesində ünsiyyətin hansı komponentləri təzahür edir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - kommunikativ, interaktiv

2 - kommunikativ, qarşılıqlı fəaliyyətin müzakirəsi

3 - informasiya mübadiləsi, emosional və iradi təsir

4 - perseptiv, işgüzar əlaqələrin yaranması

5 - perseptiv, şəxsi

A) 1, 4

B) 2, 5

C) 1, 5

D) 3, 4

E) 1, 3

15. Nitqin xüsusiyyətləri hansılardır? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - məzmunluluğu, anlaşıqlılığı

2 - məzmunluluğu, təsirliyi, asanlığı

3 - anlaşıqlılığı, emosionallılığı, təsirliyi

4 - ifadəliliyi, asanlığı və mürəkkəbliliyi

5 - təsirliyi, ifadəliliyi

A) 1, 5

B) 1, 3

C) 3, 5

D) 2, 3

E) 1, 4

16. Ünsiyyət vasitələrinə aid olanların ardıcıllığını müəyyən edin:

1 - söhbət

2 - mülahizə

3 - danışıq

4 - tərs baxış

5 - qaçış

6 - lokomator hərəkət

7 - daxilən danışmaq

8 - pozalar

9 - yaxınlaşma

10 - itələmə

A) 4, 6, 8, 9, 10

B) 1, 2, 3, 7, 8, 9

C) 3, 4, 5, 6, 7, 8

D) 2, 4, 6, 8, 9, 10

E) 5, 6, 7, 8, 9, 10

17. Aşağıdakılardan uyğun olan sahələri müəyyən edin:

I - Təbəssüm, tərsbaxış, mimika, əl və bədən ifadəli hərəkətləri

II - Lakomotor və əşyavi hərəkətlər, poza, yaxınlaşma, uzaqlaşma, vermə, alma, özünə doğru çəkmə, özündən itələmə, etiraz

1 - ünsiyyətin formaları

2 - ünsiyyətin vəzifələri

3 - ünsiyyətin ekspressiv - mimik vasitələri

4 - ünsiyyətin məzmunu

5 - ünsiyyətin vasitələri

6 - ünsiyyətin əşyavi - hərəki vasitələri

7 - ünsiyyətin bələdləşmə xüsusiyyətləri

8 - şəxsi ünsiyyət nümunələri

9 - ünsiyyətin motivləşməsi

10 - ünsiyyət informasiya mübadiləsi kim

A) I - 3, II - 6

B) I - 4, II - 5

C) I - 7, II - 8

D) I - 1, II - 10

E) I - 2, II - 9

18. Nitqin növləri və onlar arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:

I - Monoloji nitq

II - Dialoji nitq

1 - bir adamın öz fikir və mülahizələrini müntəzəm şərh etməsi

2 - bir neçə adamın öz fikrini şərh etməsi

3 - bir adamı öz fikrini ardıcıl şərh etməsi

4 - insanın öz fikrini sual - cavabla ifadəsı

5 - insanın daxilən danışması

A) I - 4; II - 5

B) I - 2; II - 3

C) I - 1, 3; II - 2, 4

D) I - 3; II - 1

E) I - 1; II - 4

19. Uyğunluğu tapın:

I - Nitqin xüsusiyyətləri

II - Nitqin növləri hansılardır?

1 - məzmunluluğu

2 - dioloji

3 - anlaşıqlılığı

4 – monoloji

5 - təsirliyi

6 - ifadəliliyi

A) I - 3, 4, 5, 6; II - 3, 4

B) I - 2, 3, 4, 6; II - 1, 4

C) I - 1, 3, 5, 6; II - 2, 4

D) I - 1, 3, 4, 5; II - 4, 5

E) I - 5, 3, 4, 6; II - 5, 6

20. Uyğunluğu tapın:

I - Dilin xüsusiyyətləri

II - Nitqə məxsus cəhətlər hansılardır?

1 - ümumxalqa məxsusdur.

2 - ünsiyyət prosesidir.

3 - ayrı - ayrı fərdlərə məxsusdur.

4 - işarələr sistemidir.

5 - ünsiyyət vasitəsidir.

6 - verbal ünsiyyət vasitəsidir.

A) I - 1, 4, 5; II - 2, 3, 6

B) I - 2, 3, 4; II - 3, 4, 5

C) I - 2, 4, 5; II - 1, 2, 3

D) I - 3, 4, 5; II - 1, 3, 5

E) I - 2, 3, 5; II - 1, 4, 5


Yüklə 0,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə