Psixologiya // ##fk=206//ks=02//fn=201// sumalltest= 499


##num= 8// level= 1// sumtest=20 // name= Təfəkkür //Yüklə 0,85 Mb.
səhifə8/22
tarix17.11.2018
ölçüsü0,85 Mb.
#80849
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

##num= 8// level= 1// sumtest=20 // name= Təfəkkür //


1. Təfəkkür hansı şəraitdə fəaliyyətə çevrilir?

A) problemli situasiya şəraitində

B) təhlil - tərkib vaxtı

C) əyani - əməli iş şəraitində

D) hadisələrə tənqidi yanaşma şəraitində

E) fikri əməliyyatlar prosesində

2. Təfəkkürün əsas neçə genetik forması vardır?

A) üç

B) beş

C) iki

D) altı

E) bir

3. Təfəkkür nə cür psixi prosesdir?

A) sosial cəhətdən şərtlənən məntiqi prosesdir.

B) əyani - əməli

C) mücərrəd

D) ictimai

E) fəal

4. Psixologiyada təfəkkür ilk növbədə necə nəzərdən keçirilir?

A) idrak fəaliyyəti kimi

B) psixi proses kimi

C) fərdi psixi xassə kimi

D) emosional halət kimi

E) hissi hal kimi

5. Təfəkkürün mənbəyini nə təşkil edir?

A) fəaliyyət

B) hafizə

C) iradə

D) hissi idrak

E) tələbatlar

6. Təfəkkürün formaları hansılardır?

A) məfhumlar, hökmlər, əqli nəticə

B) əyani - əməli, əyani - obrazlı, mücərrəd

C) təhlil, tərkib, müqayisə

D) konkretləşdirmə, ümumiləşdirmə, təhlil

E) abstraktlaşdırma, tərkib, müqayisə

7. Təfəkkürün prosesləri hansılardır? Uyğun olanını seçin:

1 - hissi idrak

2 - anlama və yaddasaxlama

3 - təhlil

4 - tərkib

5 - induksiya və deduksiya

6 - əyani - əməli

7 - müqayisə

A) 3, 2, 6

B) 2, 3, 5

C) 3, 4, 7

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 5

8. Məfhumların ifadə tərzi nədir? Uyğun olanını seçin:

1 - sözlər

2 - fikri proseslər

3 - təfəkkür əməliyyatları

4 - qrammatik cümlələr

5 - əqli nəticə

A) 1, 4

B) 2, 4

C) 4, 5

D) 3, 5

E) 1, 2

9. Təfəkkürün formaları hansılardır? Uyğun olanını seçin:

1 - məfhumlar

2 - hökmlər

3 - müqayisə və sistemləşdirmə

4 - əyani - əməli

5 - əqli nəticə

6 - problemli situasiya

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 5

C) 3, 2, 6

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 6

10. Təfəkkürün nəticələri özünü nədə büruzə verir və maddiləşir? Uyğun olanını seçin:

1 - məfhumlarda

2 - diqqət və hafizədə

3 - hökmlərdə

4 - əqli nəticədə

5 - duyğu və qavrayışda

6 - qarşılıqlı münasibətlərdə

7 - fərdi fərqlərdə

A) 1, 3, 4

B) 4, 3, 5

C) 3 , 2, 7

D) 2, 6, 5

E) 1, 4, 7

11. Məfhumlar nəyin məhsuludur? Uyğun olanını seçin:

1 - beynin mürəkkəb fəaliyyətinin

2 - orqanizmin

3 - nitq üzvlərinin

4 - düşüncənin

5 - fikri əməliyyatların

6 - təfəkkürün

A) 4, 6

B) 2, 3

C) 1, 6

D) 3, 4

E) 1, 5

12. Ağlın keyfiyyətləri hansılardır? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - təşəbbüskarlıq, qətiyyətlilik

2 - mərdlik və təvazökarlıq

3 - insanpərvərlik və nəzakətlilik

4 - ağlın müstəqilliyi

5 - tənqidilik

6 - xeyirxahlıq və mehribanlıq

7 - çeviklik

A) 4, 5, 7

B) 1, 3, 5

C) 3, 2, 7

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 7

13. Şagirdlərin əqli fəaliyyətində mühüm əhəmiyyət kəsb edən fikri əmə - liyyatların sırasına hansıları daxil etmək olar? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - analiz, sintez, ümumiləşdirmə, konkretləşdirmə, müqayisə, mücərrədləşdirmə, sistemləşdirmə və ya təsnifat

2 - nəql etmə, izah etmə, müsahibə

3 - konkretləşdirmə, mücərrədləşdirmə, sistemləşdirmə, sintez

4 - mücərrədləşdirmə, sistemləşdirmə, nümayiş etdirmə, təcrübə qoyma, praktik iş

A) 1, 2

B) 2, 3

C) 1, 4

D) 2, 4

E) 1, 3

14. Fiziki əməliyyatlara nələr daxildir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - duyğu və qavrayış

2 - təhlil

3 - tərkib

4 - hafizə və təxəyyül

5 - məfhumlar, hökmlər

6 - müqayisə

7 - idrak prosesləri

A) 2, 3, 6

B) 1, 3, 5

C) 3, 2, 7

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 7

15. Anlamanın hansı səviyyələri mövcuddur? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - təsvir, müqayisəli, izahlı

2 - nağıletmə, şərh

3 - ümumiləşdirmiş, qiymətləndirici, problemli

4 - izahlı, müsahibəli

5 - əyani, texniki

A) 3, 4

B) 1, 4

C) 1, 3

D) 3, 5

E) 2, 4

16. Təfəkkürün növlərinin ardıcıllığını müəyyən edin:

1 - məfhumlar

2 - əyani - əməli

3 - hökmlər

4 - əyani - obrazlı

5 - mücərrəd

6 - əqli nəticə

A) 3, 4, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 4

17. Təfəkkürün formaları və onların xüsusiyyətləri arasındakı uyğunluğu tapın:

I - Məfhum

II - Hökm

1 - iqrari

2 - ümumi

3 - inkari

4 - xüsusi

5 - təqsimiz

6 - mücərrəd

A) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6

B) I - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5

C) I - 2, 4, 5; II - 1, 3, 6

D) I - 1, 3, 6; ll - 2, 4, 5

E) I - 1, 2, 3; II - 4, 5, 6

18. Təlim prosesində problem situasiyanın tipləri haqqında söylənilmiş fikirlə - rin müəlliflərini müəyyən edin:

I - Təlim prosesində problem situasiyanın iki əsas tipi mövcuddur:nəzəri və təcrübi

II - Təlim prosesində problem situasiyanın iki”yuxarıdan” dərk olunan və “aşağıdan “ dərk olunan tipləri vardır.

III - Təlim prosesində problem situasiyanın dörd tipi mövcuddur.

1 - O. N. Boqoyavlenskiy

2 - V. V. Davıdov

3 - A. M. Matyuşkin

4 - M. M. Maxmutov

5 - İ. İ. İlyasov

6 - N. A. Mençinskaya

7 - M. Ə. Həmzəyev

8 - T. V. Kudryavçev

9 - B. İ. Simonov

A) I - 3; II - 6; III - 8

B) I - 1; II - 2; III - 4

C) I - 2; II - 4; III - 5

D) I - 9; II - 7; III - 3

E) I - 5; II - 3; III - 2

19. Uyğunluğu tapın:

I - Anlamanın hansı səviyyələri mövcuddur?

II - Məfhumların ifadə tərzi nədir?

1 - təsvir

2 - sözlər

3 - müqayisəli

4 - qrammatik cümlələr

5 - izahlı

6 - ümumiləşdirmiş, qiymətləndirici, problemli

A) I - 2, 4, 5, 6; II - 1, 2

B) I - 1, 3, 5, 6; II - 2, 4

C) I - 2, 3, 4, 5; II - 2, 3

D) I - 1, 2, 3, 4; II - 3, 4

E) I - 1, 3, 4, 6; II - 4, 6

20. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Ağlın keyfiyyətləri hansılardır ?

II - Məfhumlar nəyin məhsuludur ?

1 - ağlın müstəqilliyi

2 - beynin mürəkkəb fəaliyyətinin

3 - ağlın tənqidiliyi

4 - təfəkkürün

5 - ağlın çevikliyi

A) I - 1, 3, 5; II - 2, 4

B) I - 2, 3, 4; II - 1, 2

C) I - 1, 4, 5; II - 3, 4

D) I - 2, 4, 5; II - 3, 5

E) I - 1, 3, 4; II - 1, 4


Yüklə 0,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə