Psixologiya // ##fk=206//ks=02//fn=201// sumalltest= 499


##num= 4// level= 1// sumtest=13 // name= Şəxsiyyət psixologiyası //Yüklə 0,85 Mb.
səhifə4/22
tarix17.11.2018
ölçüsü0,85 Mb.
#80849
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

##num= 4// level= 1// sumtest=13 // name= Şəxsiyyət psixologiyası //


1. İnsanı fərdiyyət kimi nəzərdən keçirərkən hansı cəhət əsas götürülür?

A) şəxsiyyətin psixikasının başqaları tərəfindən təkrarolunmaz özünəməxsus xüsusiyyətləri

B) şəxsiyyətin maraqları

C) şəxsiyyətin iradi sferası

D) şəxsiyyətin hissi aləmi

E) şəxsiyyətin fərdi xüsusiyyətləri

2. Şəxsiyyət nə cür fenomendir?

A) mürəkkəb fenomendir.

B) ali fenomendir.

C) düşündürücü fenomendir.

D) iradəli fenomendir.

E) sadə fenomendir.

3. Şəxsiyyətin mahiyyətini nə təşkil edir?

A) xarakter əlamətləri

B) iradi keyfiyyətlər

C) əxlaqi keyfiyyətlər

D) sosial keyfiyyətlər

E) emosional hallar

4. Şəxsiyyətin fəallığının mənbəyini nə təşkil edir?

A) arzu

B) duyğular

C) həvəs

D) tələbatlar

E) istək

5. Konkret - tarixi şərait öz əksini şəxsiyyətin hansı sferasında tapır? Uyğun olanını seçin:

1 - şəxsiyyətin mənəvi həyat şəraitində

2 - sosial mənəvi həyat şəraitində

3 - şəxsiyyətin davranışında

4 - şəxsiyyətin simasında

5 - şəxsiyyətin yaşayış tərzində

6 - şəxsiyyətin tələbatlarında

A) 1, 2

B) 2, 4

C) 4, 5

D) 3, 6

E) 1, 4

6. Aşağıdakılardan hansılar şəxsiyyətin istiqamətini təyin edir? Uyğun olanını seçin:

1 - məqsəd

2 - arzu, istək, dünyagörüş

3 - duyğu və qavrayış

4 - hisslər

5 - maraqlar, əqidə

6 - emosional münasibətlər

A) 4, 5

B) 1, 4

C) 2, 5

D) 3, 4

E) 1, 3

7. Şəxsiyyətin koqnitiv xassələri nəyi əhatə edir? Uyğun olanını seçin:

1 - idrak proseslərinin fəaliyyətini

2 - nitq qabiliyyəti

3 - müşahidəçilik qabiliyyəti

4 - insanın qabiliyyətləri

5 - idrak fəaliyyəti

6 - ümumiləşdirmə qabiliyyəti

A) 4, 5

B) 2, 3

C) 1, 4

D) 3, 4

E) 1, 6

8. Şəxsiyyətin əqidə və dünyagörüşünün formalaşdırılması ardıcıllığını müəyyən edin:

1 - əxlaqi hisslər

2 - anlayışlar

3 - rəftarlar

4 - əqidə

5 - dünyagörüşü

6 - münasibətlər

7 - baxışlar sistemi

8 - adətlər

A) 4, 6, 8, 5, 3, 2, 1, 7

B) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8

C) 1, 2, 3, 8, 6, 7, 5, 4

D) 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

E) 3, 5, 7, 1, 6, 4, 2, 8

9. Şəxsiyyətin təşəkkülü və inkişafına aid nəzəri fikir söyləmiş alimləri dövrlərinə görə xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin:

1 - A. Adler

2 - K. Xorni

3 - K. Yunq

4 - İ. Salliven

5 - E. Erikson

6 - E. Torndayk

7 - O. Olport

8 - A. Maslou

9 - A. Smirnov

A) 2, 1, 3, 4, 5, 6, 9, 7, 8

B) 6, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 7

C) 1, 6, 3, 2, 4, 7, 8, 5, 9

D) 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

E) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

10. Uyğunluğu tapın:

I - Özünütərbiyənin təşkilinə verilən tələblər

II - Özünütərbiyə priyomları

III - Özünütərbiyə stimulları

1 - şəxsiyyəti fəaliyyət təhrik edən xarici vasitələr

2 - özünütərbiyəyə planlı və məqsədyönlü tərbiyə işinin komponenti kimi baxıl - malıdır.

3 - stimul insanı fəaliyyətə təhrik edən xarici qıcıqlardır.

4 - öz üzərinə götürdüyü öhdəliyi vaxtında yerinə yetirmək

5 - özünütərbiyə insanın könüllü surətdə öz üzərində işləməsindən ibarət olmalıdır.

6 - mənəvi stimullara hüquqi, emosional ideoloji, əxlaqi, intelektual vasitələr daxil - dir.

7 - əvvəlki özünütərbiyə işi başa çatmadan yeni özünütərbiyə öhdəliyi götürülmə - lidir.

8 - mükafat, təltif etmələr maddi stimula aiddir.

9 - öhdəliyin icrası barədə özünə hesabat verməkdir.

10 - fəaliyyəti təhlil etməkdir.

A) I - 1, 2, 3; II - 4, 5, 6, 7; III - 7, 8, 9, 10

B) I - 2, 5, 8; II - 4, 8, 10; III - 1, 7, 9, 10

C) I - 2, 5, 7; II - 4, 9, 10; III - 1, 3, 6, 8

D) I - 4, 5, 6; II - 8, 9, 10; III - 1, 2, 3, 5

E) I - 1, 4, 5; II - 1, 3, 8; III - 2, 3, 9, 10

11. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Psixoanalitiklərin fikirlərini tamamla:

II - Rocersin fikrincə, insan hansi keyfiyyətə malik olmalıdır ?

1 - insanlara öz yerini tapmaqda kömək etməlidir.

2 - şəxsiyyətin inkişafı dayandıqda şəxsiyyət məhv olur.

3 - insanların şəxsiyyət kimi inkişafına yardımçı olmalıdır.

4 - şəxsiyyət mühitə adaptasiya olunmaqla onun təsirindən xilas olur.

A) I - 2, 4; II - 1, 3

B) I - 4, 3; II - 1, 2

C) I - 2, 1; II - 3, 4

D) I - 1, 4; II - 2, 3

E) I - 3, 4; II - 1, 3

12. Uyğunluğu müəyyən edin:

Şəxsiyyətin ünsiyyətinin tərəflərinə uyğun olanları seçin:

I - Ünsiyyət informasiya mübadiləsi kimi.

II - Ünsiyyət qarşılıqlı təsir prosesi kimi.

III - Ünsiyyət insanlarin bir - birin anlaması və qavraması kimi.

a - ünsiyyətin kommunikativ tərəfi;

b - ünsiyyətin interaktiv tərəfi;

c - ünsiyyətin perseptiv tərəfi;

d - ünsiyyətin emosional tərəfi;

e - ünsiyyətin intellektual tərəfi

A) I - d; II - c; III - e

B) I - b; II - e; III - d

C) I - b; II - e; III - a

D) I - a, II - b; III - c

E) I - e; II - d; III - b

13. Uyğunluğu müəyyən edin:

Verilmiş nəzəriyyələri uyğun cərəyanlara daxil edin:

I - Şəxsiyyətin fəallığı həmişə bioloji həddi ödəməyə yönəlmiş olur.

II - Uşaq öz üzərinə hər hansı bir rol götürməklə inkişaf edir.

III - Şəxsiyyət cəmiyyətdəki həyat və fəaliyyət prosesində yaranan psixoloji törəmə, insan təcrübəsinin inkişafıictimai davranış formalarının mənimsənil məsi prosesidir.

1 - marksizm

2 - freydizm

3 - biheviorizm

4 - interaksionizm və ya rollar nəzəriyyəsi

5 - humanist nəzəriyyə

A) I - 2; II - 4; III - 5

B) I - 3; II - 1; III - 6

C) I - 4; II - 4; III - 1

D) I - 5; II - 6; III - 3

E) I - 1; II - 4; III - 2


Yüklə 0,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə