Psixologiya // ##fk=206//ks=02//fn=201// sumalltest= 499


##num= 5// level= 1// sumtest=10 // name= Şəxsiyyətlərarası münasibətlərin psixologiyası //Yüklə 0,85 Mb.
səhifə5/22
tarix17.11.2018
ölçüsü0,85 Mb.
#80849
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

##num= 5// level= 1// sumtest=10 // name= Şəxsiyyətlərarası münasibətlərin psixologiyası //


1. Endogen nəzəriyyəçilər şəxsiyyətin inkişafını nədə görürlər?

A) sosial amillərdə

B) bioloji - irsi amillərdə

C) tərbiyə prosesində

D) qarşılıqlı münasibətlərdə

E) ekzipsixikada

2. Ekzogen nəzəriyyəçilər şəxsiyyətin inkişafını nədə görürlər?

A) tərbiyənin təşkilində

B) irsi amillərdə

C) yalnız sosial amillərdə

D) orqanizmin fərdi xüsusiyyətlərində

E) xarakter və qabiliyyətlərin səviyəsində

3. Şəxsiyyətin inkişafında hansı amil mühüm rol oynayır?

A) idrak prosesləri

B) qarşılıqlı münasibətlər

C) sosial amillər

D) fərdi psixi xassələr

E) iradi keyfiyyətlər

4. Sosial amillər dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Uyğun olanını seçin:

1 - insanın yaşadığı konkret - tarixi şərait

2 - birgəyaşayış, tam fizioloji

3 - qarşılıqlı münasibətlər, ünsiyyət

4 - həyat və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması

5 - bioloji xüsusiyyətlər

A) 1, 3

B) 2, 4

C) 4, 5

D) 3, 4

E) 1, 5

5. Şəxsiyyətin motivləri şəxsiyyətə necə təsir edir? Uyğun olanını seçin:

1 - şəxsiyyəti fəaliyyətə təhrik edir.

2 - şəxsiyyətin məqsədini müəyyən edir.

3 - şəxsiyyətin fərdi xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir.

4 - şəxsiyyətin istiqamətini müəyyən edir.

5 - şəxsiyyətin daxili aləmini üzə çıxarır.

A) 2, 3

B) 1, 4

C) 4, 5

D) 3, 4

E) 1, 2

6. Özünütərbiyə anlayışına aid olanların ardıcılığını müəyyən edin:

1 - daxili ziddiyətlər əsasında baş verir.

2 - xarici təsirlər əsasında formalaşır.

3 - şəxsi mövqe əsasında yaranır.

4 - nəzarət əsasında yaranır.

5 - özünüidarə əsaslanır.

A) 1, 2, 3

B) 1, 4, 5

C) 3, 4, 5

D) 2, 3, 4

E) 2, 4, 5

7. Şəxsiyyətin əxlaqi tərbiyəliliyinin ən mühüm göstəricilərinin ardıcıllığını müəyyən edin:

1 - əxlaqi tələbatların formalaşdırılması

2 - əxlaqi anlayışların və əxlaqi davranışın formalaşdırılması

3 - özünənəzarət, öz davranış və hərəkətlərinə tənqidi yanaşmaq bacarığı

4 - özünə qarşı tələbkarlıq və məsuliyyət hissinin olması

5 - əxlaqi şüur və ideallar

6 - əxlaqi hisslərin inkişaf etdirilməsi

A) 1, 2, 6

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 4, 5, 6

E) 3, 4, 5

8. Uyğunluğu tapın:

I - Özünütərbiyənin təşkilinə verilən tələblər

II - Özünütərbiyə priyomları

III - Özünütərbiyə stimulları

1 - şəxsiyyəti fəaliyyət təhrik edən xarici vasitələr

2 - özünütərbiyəyə planlı və məqsədyönlü tərbiyə işinin komponenti kimi baxıl - malıdır.

3 - stimul insanı fəaliyyətə təhrik edən xarici qıcıqlardır.

4 - öz üzərinə götürdüyü öhdəliyi vaxtında yerinə yetirmək

5 - özünütərbiyə insanın könüllü surətdə öz üzərində işləməsindən ibarət olmalıdır.

6 - mənəvi stimullara hüquqi, emosional ideoloji, əxlaqi, intelektual vasitələr daxil - dir.

7 - əvvəlki özünütərbiyə işi başa çatmadan yeni özünütərbiyə öhdəliyi götürülmə - lidir.

8 - mükafat, təltif etmələr maddi stimula aiddir.

9 - öhdəliyin icrası barədə özünə hesabat verməkdir.

10 - fəaliyyəti təhlil etməkdir.

A) I - 1, 2, 3; II - 4, 5, 6, 7; III - 7, 8, 9, 10

B) I - 2, 5, 8; II - 4, 8, 10; III - 1, 7, 9, 10

C) I - 2, 5, 7; II - 4, 9, 10; III - 1, 3, 6, 8

D) I - 4, 5, 6; II - 8, 9, 10; III - 1, 2, 3, 5

E) I - 1, 4, 5; II - 1, 3, 8; III - 2, 3, 9, 10

9. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Psixoanalitiklərin fikirlərini tamamla:

II - Rocersin fikrincə, insan hansi keyfiyyətə malik olmalıdır ?

1 - insanlara öz yerini tapmaqda kömək etməlidir.

2 - şəxsiyyətin inkişafı dayandıqda şəxsiyyət məhv olur.

3 - insanların şəxsiyyət kimi inkişafına yardımçı olmalıdır.

4 - şəxsiyyət mühitə adaptasiya olunmaqla onun təsirindən xilas olur.

A) I - 2, 4; II - 1, 3

B) I - 4, 3; II - 1, 2

C) I - 2, 1; II - 3, 4

D) I - 1, 4; II - 2, 3

E) I - 3, 4; II - 1, 3

10. Uyğunluğu müəyyən edin:

Şəxsiyyətin ünsiyyətinin tərəflərinə uyğun olanları seçin:

I - Ünsiyyət informasiya mübadiləsi kimi.

II - Ünsiyyət qarşılıqlı təsir prosesi kimi.

III - Ünsiyyət insanlarin bir - birin anlaması və qavraması kimi.

a - ünsiyyətin kommunikativ tərəfi;

b - ünsiyyətin interaktiv tərəfi;

c - ünsiyyətin perseptiv tərəfi;

d - ünsiyyətin emosional tərəfi;

e - ünsiyyətin intellektual tərəfi

A) I - b; II - e; III - d

B) I - a, II - b; III - c

C) I - b; II - e; III - a

D) I - d; II - c; III - e

E) I - e; II - d; III - b


Yüklə 0,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə