GüRCÜstan qanunvercġLĠYĠ MĠLLĠ azliqlar haqqindaYüklə 0,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/11
tarix28.08.2018
ölçüsü0,65 Mb.
#64990
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Ali  məktəblərində  təlimat  dili  gürcü  dilidir,  Abxaziyada  isə  -  habələ 

abxaz (təhsil digər dilində fərdi kurslardan başqa, beynəlxalq müqavilələrinə 

üzrə olsa və ya Təhsil və Elm Nazirliyi tərəfindən qəbul edilsə yol verilir). 

 

Maddə 16. Ali məktəbinin idarə prinsipləri 

1. Ali məktəb: 

a)  şəffaflıq  və  ali  təhsil,  hesabat  və  rektoru  və  idarə  rəhbəri 

sərəncamlarını institutu edilməsi bütün maraqlı tərəflər üçün olması; 

b) akademik işçiləri və tələbələrin akademik azadlığı; 

c)  akademik  işçiləri  və  tələbələrin  qərar  qəbul  edilməsi  prosesində 

iştirakı; 

ç) asılı olmayaraq etnik, gender, sosial mənşəyindən, siyasi və ya dini 

etiqadı və s. şəxslərə bərabər müalicə; 

d)  ali  təhsil,  aşkarlıq  müsabiqələrin  qurumun  ədalətli  və  şəffaf 

seçkilərin. 

2.  Ali  məktəb  nizamnamə  və  struktur  bölmələrin  müddəalar  ilə  bu 

prinsipləri qarşısı qaydaları icazə verilmir.

  

  

 

 “PEġƏ TƏHSĠLĠ HAQQINDA”  

GÜRCÜSTAN QANUNU 

 

Maddə 31. PeĢə məktəb idarə prinsipləri 

1. Peşə məktəb təmin edir: 

a)  qərarların  aşkarlığı,  açıqlaması  və  əlaqədar  şəxslər  üçün 

mümkünlüyü qorunması; 

b) peşə  tələbələrin bərabər  əsasında  rəftarı cinsindən, etnik və  sosial 

mənsubiyyətindən,  mənşəyindən,  dini  və  siyasi  inanclardan,  fiziki 

mümkünlüyündən və digər nişandan olmayaraq; 

c)  qərar  vermə  prosesində  peşə  tələbələrin  və  müəllimlərin  iştirak 

etməsi; 

ç)  qərar  vermə  prosesində  işverən  şəxslərin  tələblərin  nəzərdə 

tutulmaq; 

d)  təhsil  prosesin  məktəbin  muxtariyyəyinin  əsasında  həyata 

keçirilmək. 

2.  Peşə  məktəb  nizamnamə  və  struktur  bölmələrin  müddəalar  ilə  bu 

prinsipləri qarşısı qaydaları icazə verilmir.

 

  

 

  

“ÜMUMĠ TƏHSĠL HAQQINDA”  

GÜRCÜSTAN QANUNU 

 

Maddə 4. Dil tədrisi 

1.  Orta  məktəblərdə  təhsil  gürcü  dilində  və  Abxaziya  Muxtar 

Respublikasında isə - gürcü və abxaz dillərdədir. 

2.  Harada  tədris  rəsmi  dil  birini  həyata  keçirilir  orta  məktəblərdə 

Abxaziya Muxtar Respublikası, bir ikinci rəsmi dili tədrisi vacibdir. 

3.  Qqanunla  müəyyən  edilmiş  prosedurlara  uyğun  olaraq  hansı  üçün 

gürcü  dili  milli  tədris  planına  uyğun  olaraq,  öz  ana  dilində  tam  orta  təhsil 

hüququ  deyil,  Gürcüstan,  vətəndaşları.  Bu  ümumi  təhsil  müəssisələrinin, 

dövlət dili öyrətmək lazımdır, Abxaziya Muxtar Respublikasında isə - həmin 

iki dövlət dili. 

4.  Ümumi  təhsil  müəssisələrində,  beynəlxalq  müqavilə  və  sazişlər 

Gürcüstan nəzərdə tutulmuş hallarda bir xarici dil tədris həyata keçirə bilər. 

Bu  ümumi  təhsil  müəssisələrinin,  dövlət  dili  öyrətmək  lazımdır,  Abxaziya 

Muxtar Respublikasında isə - həmin iki dövlət dil. 

 

Maddə 5. Milli Tədris Planı 

1.  Bu  Qanunun  3-cü  maddəsi  təsbit  məqsədlərinə  nail  olmaq  üçün, 

dövlət  ümumtəhsil  mərhələləri  məcburi  subyektləri,  mövzu  qrupları, 

subyektləri,  onların  bölüşdürülməsi  və  lazım  sayı  oranı  və  maksimum  yük, 

tədris  üçün  lazım  saat  minimum  sayı  üzrə  saat  müəyyən  edilir  ki,  milli 

proqram  inkişaf  edir  subyektlərinin  və  mövzu  qrupları,  şərait  və  tövsiyələr 

orgaizovaniya ətraf mühitin öyrənilməsi. 

2. Milli tədris tələbə dərəcəli və ya mərhələnin sonunda hər bir mövzu 

və ya mövzu qrupu master ki, nailiyyətləri (bilik və bacarıqlarını) siyahısı ilə müəyyən  edilir.  Milli  Tədris  planı  da  xüsusi  təhsil  ehtiyacı  olan  tələbələr 

üçün redaktə tədris təmin edir. 

3. Milli tədris qrupu ilə aşağıdakı mövzular daxildir: 

a) Gürcü (Abxaziya Muxtar Respublikasında - abxaz və gürcü) dili və 

ədəbiyyatı; 

b) Gürcüstan tarixi və Gürcüstan digər sosial coğrafiya elmləri; 

c) riyaziyyat; 

d) təbii tarix elm

e) xarici dil; 

e) fiziki əmək və estetik təhsil. 

4.  Gürcü  dili  tədris  və  Abxaziya  Muxtar  Respublikası  -  -  qrupu  ilə 

Mövzu,  subparagraphs  bir  və  harada  tədris  maddəsinin  3-cü  maddə  4-də 

həyata  keçirilir  orta  məktəblərdə  3-cü  bəndi  b  istinad  Gürcüstan  və  ya 

Abxaziya üçün. 

5. Milli Tədris bütün orta məktəblər üçün məcburidir. 

6.  Milli  tərəfindən  tədrisi  subyektlərinin,  məktəb  və  tədris,  obyektiv, 

neytral akademik və plüralist olmalıdır. 

 

Maddə 7. Ümumi təhsil mövcudluğu 

1.  Dövlət  ictimai  ümumi  təhsil  və  ya  onun  yaşayış  yeri  yaxın  kimi 

doğma dil hər bir tələbə uyğun təmin edir. 

2.  Bu  maddənin  birinci  bəndində  nəzərdə  tutulmuş  hüququ  standart 

voucher ola bilməz həyata əgər dövlət bu tələbələr inkişaf etmiş voucher və 

təmin  edir  və  ya  maliyyə  Təhsil  və  Elm  Nazirliyi  tərəfindən  təsdiq  edilmiş 

müvafiq məqsəd proqramı çərçivəsində əlavə. 

3.  Təhsil  və  Elm  Nazirliyi  tərəfindən  təsdiq  edilmiş  voucher 

artırılması  və  məqsəd  proqramı  çərçivəsində  əlavə  maliyyələşdirilməsi, 

malokontigentnoy ictimai məktəb, xüsusi, islah və ya linqvistik məktəb və ya 

sinif  müddətində  bu  maddənin  birinci  bəndində  müəyyən  edilmiş  hüquq 

həyata  keçirilməsi,  təmin  edir,  3  şagird  varsa  başlanğıc  mərhələ  6  adımdan 

tələbə və orta mərhələsinin 21 tələbə. 

4.  Dövlət  qiyamət  Məcəlləsi  ilə  müəyyən  edilmiş  qaydada  saxlanılır 

və müəssisələrində ümumi təhsil verir. 

 

Maddə 8. Əsasi zəmanəti 

1. Şagirdlər, valideynlər və müəllimlər, eləcə də onların ittifaqlarının 

məktəb  vaxtında  və  ya  bütün  hüquq  və  bu  bölmədə  saxlanılır  və  tanınmış 

məktəb  azadlıqlarını,  eləcə  də  bütün  məktəb  mənbələrindən  istifadə  etmək 

məktəb  əsaslarla,  müəyyən  edilmiş  qaydada,  ayrı-seçkilik  qoyulmadan 

bərabər şəraitlərlə hüququ vardır. 

2.  Məktəb  hüquq  və  üçüncü  azadlıqlarının  məhdudlaşdırılması  bir 

nondiscriminatory  əsasında  məktəb  əsaslarla  zaman  və  ya  məktəb  etmək 

hüququ vardır. 

3.  Ağıllısı  və  qaçılmaz  təhlükə  varsa,  məktəb  və  bu  Qanunun 

tələblərinə uyğun məktəb vaxtında və ya məktəb əsaslarla hüquq və tələbələr, 

valideynlər  və  müəllimlər  və  onların  ittifaqlarının  azadlıqlarının  qeyri-ayrı-

seçkilik və neytral məhdudiyyətlər sifarişi bilərsiniz: 

a) səhiyyə, həyat və mülkiyyətinin mühafizəsi; 

b) narkotik, alkoqol və  ya tütün,  və  ya qeyri-qanuni  fəaliyyət vəsatət 

istifadə; 

c) müstehcen və ya böhtan, etnik və ya dini nifrət partlayış, cinayət və 

zorakılığa təhrik yayılması; 

d)  məktəb  və  ya  məktəb  əsaslarla  sərbəst  hərəkət  fəaliyyəti,  təhsil 

prosesi mane olur. 

4.  Şagirdlər,  valideynlər  və  müəllimlər  azadlıqlarının  heç  bir 

məhdudiyyət  və  mütənasib  və  minimum  ağlabatan  olmalıdır  yalnız  etika 

müəllimlər,  adekvat  və  ədalətli  proseduru  bir  kod  tam  uyğun,  müəyyən 

edilmiş qaydada əsasında həyata keçirilməlidir. 

5. Şagirdlər, valideynlər və kim mahiyyətcə onların ləğv bərabər olan 

müəllimlər  azadlıqlarının  bir  məhdudiyyət  imkan  etməyin.  Heç  bir 

məhdudiyyət  və  ya  qaydaların  belə  məhdudiyyətlər  neytral  vaxtı,  yeri  və 

onların hüquq və informasiya və ideyaları və  ya izobratelnogo təsir content 

təsir  etmir  və  alternativ  yolları  həyata  keçirilməsi  üçün  effektiv  imkan  qalır 

azadlıqlarının həyata keçirən forması üçün təmin edə bilər. 

 6.  Şagirdlər,  valideynlər  və  müəllimlər  hüquq  və  azadlıqlarının 

istifadə  edərkən  bu  qanun,  qanunçuluq  güman  etməd  onların  tərəfindən 

tanınır.  Onlar  haqqında  mübahisələr,  nə  də  bu  hüquq  və  azadlıqlarının,  bu 

hüquqların  və  azadlıqların  qanunsuz  istifadə  sübut  yükünü,  təşəbbüsçüsü 

qoyulan məhdudiyyətlər haqqında dava vaxtında. 

7.  Deyil  ki,  Aktının  məqsədləri  zidd  olan  fəaliyyəti  üçün  maliyyə 

verdi. Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə