GüRCÜstan qanunvercġLĠYĠ MĠLLĠ azliqlar haqqindaYüklə 0,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/11
tarix28.08.2018
ölçüsü0,65 Mb.
#64990
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Maddə 17 

1. Tərəflər, milli azlıqlara mənsub şəxslərin başqa dövlətlərdə qanuni 

olaraq  olan,  xüsusilə,  etnik,  mədəni,  dilbilimsel  və  ya  dini  şəxsiyyəti 

paylaşdıqları  və  ya  ortaq  mədəni  mirasa  sahib  olan  şəxslərlə,  azad  və  sülh 

əlaqə  qurma  və  davam  etdirmək  haqqını  engellememeyi  öhdələrinə 

götürürlər. 

2. Tərəflər, milli azlıqlara mənsub fərdlərin qeyri-hökumət təşkilatları 

həm  milli,  həm  də  beynəlxalq  səviyyədə  işlərinə  qatılma  haqqını 

engellememeyi öhdələrinə götürürlər. 

 

Maddə 18 

1.  Tərəflər,  lazım  olan  hallarda,  əlaqədar  milli  azlıqlara  mənsub 

şəxslərin  qorunmasını  təmin  etmək  üçün  başqa  dövlətlərlə,  xüsusilə  qonşu 

dövlətlərlə, cüt tərəfli və çox tərəfli Contracts etməyə cəhd edəcəklər. 

2.  Uyğun  olan  hallarda,  Tərəflər,  transsərhəd  əməkdaşlığı  təşviq 

etməyi qarşısına məqsəd qoyan tədbirlər görürlər. 

 

Madde 19 

Tərəflər, bu Çərçivə Konvensiyasının tərkibindəki prinsiplərə hörmət 

göstərməyi və lazım olduğu hallarda, beynəlxalq hüquqi sənədlərdə, xüsusilə 

İnsan  hüquqları  və  əsas  azadlıqlar  müdafiəsi  Müqaviləsi  və  protokollarını, 

nəzərdə  tutulan  məhdudiyyət,  məhdudiyyət  və  ya  ayrılmaları,  bu 

prinsiplərdən  doğan  hüquq  və  azadlıqlara  uyğun  olduğu  ölçüdə  tətbiqi 

öhdələrinə götürürlər.  

                               BÖLÜM III 

 

Maddə 20 

Bu  Çərçivə  Konvensiyanında  nəzərdə  tutulan  qanunlardan  doğulan 

hüquq  və  azadlıqların  tətbiqində,  milli  azlıqlara  mənsub  hər  hansı  bir  şəxs, 

milli  qanunvericiliyə  və  başqasının  hüquqlarına,  xüsusilə  əksəriyyətə  və  ya 

digər milli azlıqlara mənsub fərdlərin hüquqlarına hörmət göstərəcək. 

 

Maddə 21 

Bu Çərçivə Konvensiyasının heç bir hökmü, beynəlxalq hüququn əsas 

prinsiplərinə və xüsusilə, dövlətlərin suveren bərabərliyi, ərazi bütövlüyü və 

siyasi müstəqilliyi ilə tərs düşən bir hərəkət etmək və ya bu cür bir fəaliyyətə 

çəkmək haqqının mövcud olduğunu eyham edəcək şəkildə şərh edilə bilməz. 

 

Maddə 22 

Bu  Çərçivə  Konvensiyasının  heç  bir  hökmü  Razılaşan  bir  Tərəfin 

qanunları  ilə  və  ya  iştirakçı  olduğu  müqavilələr  ilə  təmin  edilən  insan 

hüquqları və əsas azadlıqları məhdudlaşdıracaq və ya onlarla tərs düşəcək bir 

şəkildə şərh edilə bilməz. 

 

Maddə 23 

Bu  Çərçivə  Konvensiyanında  nəzərdə  tutulan  qanunlardan  doğulan 

hüquq və azadlıqlar, İnsan hüquqları və əsas azadlıqlar müdafiəsi Müqaviləsi 

və  Protokollərinde  bunlara  əhatə  edən  hökmlərə  tabe  olduqları  ölçüdə,  bu 

hökmlərə uyğun olaraq qəbul ediləcəkdir. 

 

                          BÖLÜM IV 

 

Maddə 24 

1.  Avropa  Şurası  Nazirlər  Komitəsi,  bu  Çərçivə  Konvensiyasının 

Razılaşan Tərəflərin həyata keçirilməsinə nəzarət edəcək. 

2.  Avropa  Şurasına  üzv  olmayan  Tərəflər,  müəyyənləşdirilmiş 

şəraitlər uymaq surətiylə Konvensiyanın tətbiq mexanizminə qatılacaqlar. 

 

Maddə 25 

1.  Razılaşan  bir  İştirakçı  bu  Çərçivə  sazişinin  özü  baxımından 

qüvvəyə  mindikdən  etibarən  bir  illik  bir  müddət  ərzində,  bu  çərçivə 

müqaviləsində  göstərilən  prinsipləri  tətbiq  etmək  üçün  alınan  hüquqi  və 

başqa  tədbirlər  haqqında  bütün  məlumatı  Avropa  Şurasının  Baş  katibinə 

göndərir. 

2.  Bunu  ardınca,  hər  bir  iştirakçı,  dövr  dövr  və  ayrıca  Nazirlər 

Kabinetinin  tələb  etdiyi  zamanlarda,  bu  Çərçivə  Konvensiyasının  həyata 

keçirilməsi ilə əlaqədar digər bütün məlumatları Baş katibə çatdıracaq. 

3. Baş katib bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq özünə çatdırılan 

hər məlumatı Nazirlər Komitəsinə təqdim edir. 

 

 Maddə 26 

1.  Bu  Çərçivə  Konvensiyasında  göstərilən  prinsipləri  tətbiq  etmək 

üçün  Tərəflərin  alınan  tədbirlərin  kafi  olub-olmadığını  qiymətləndirmək 

üçün  vaxt,  Nazirlər  Kabinetinə,  üzvlərinin,  milli  azlıqların  qorunması 

sahəsində mütəxəssislikləri tanınmış kəslərdən ibarət olan bir məsləhətləşmə 

komitəsi köməkçi olacaq. 

2.  Məşvərət  komitəsinin  üzvləri  və  iş  üsulları  Bu  Çərçivə 

Konvensiyasının  qüvvəyə  minmə  sindən  etibarən  bir  illik  bir  müddət 

içərisində Nazirlər Komitesince təsbit ediləcək. 

 

                                    BÖLÜM V  

Maddə 27 

Bu  Çərçivə  Konvensiyası  Avropa  Şurasına  üzv  dövlətlərin 

imzalaması  açılacaqdır.  Qüvvəyə  minmə  tarixinə  qədər,  Nazirlər 

Assambleyası  dəvət  edilən  digər  dövlətlərin  də  imzalanmaq  açılacaqdır. 

Konvensiya  ratifikasiya,  qəbul  və  ya  təsdiq  edilməlidir.  Ratifikasiya,  qəbul 

və ya bəyənmə sənədləri Avropa Şurasının Baş Katibinə təhvil verilir.  

Maddə 28 

1.  Bu  Çərçivə  Konvensiyası,  Avropa  Şurasının  üzv  on  iki  dövlətin, 

27.  Maddə  uyğun  olaraq  Konvensiya  ilə  bağlı  olduqlarına  dair  razılıqlarını 

ifadə  etdikləri  tarixdən  sonrakı  üç  aylıq  bir  dövrü  sonra  gələn  ayın  ilk 

günündə qüvvəyə minir. 

2. Bu Çərçivə müqaviləsinə bağlı olduğuna dair razılığını daha sonra 

bildirəcək hər üzv Dövlət üçün, söz mövzusu Konvensiya ratifikasiya, qəbul 

və  ya  bəyənmə  haqqında  sənədin  veriliş  tarixindən  sonrakı  üç  aylıq  dövrün 

sona çatmasını sonra gələn ayın ilk günündə qüvvəyə minir. 

 

Maddə 29 

1.  Bu  Çərçivə  Konvensiyasının  qüvvəyə  minməsi  və  Razılaşan 

dövlətlərə  keçirdikdən  sonra,  Avropa  Şurası  Nazirlər  Kabineti,  Avropa 

Şurası  Nizamnaməsinin  20.maddesinin  nəzərdə  tutduğu  üzrə  əksəriyyətlə 

alınan  qərarla,  27.maddenin  müddəalarına  əsasən  imzalanmaq  üçün  dəvət 

edilmiş,  lakin  hələ  Konvensiyanı  imzalamamış  Avropa  Şurasına  üzv 

olmayan hər dövlət ilə üzv olmayan başqa hər hansı bir Dövləti, bu Çərçivə 

müqaviləsinə iştirak etməyə dəvət edilə bilər. 

2.  İştirakçıların  hər  dövlət  üçün,  Çərçivə  Konvensiyası,  qoşulma 

haqqında sənədin Avropa Şurasının Baş katibinə veriliş tarixindən sonrakı üç 

aylıq dövrün sona çatmasını sonra gələn ayın ilk günündə qüvvəyə minir. 

 

Maddə 30 

1. Hər dövlət, imza əsnasında və ya ratifikasiya, qəbul, bəyənmə və ya 

qoşulma  haqqında  sənədini  saxlanca  edərkən  bu  Çərçivə  Konvensiyasının 

tətbiq  olunacağı,  beynəlxalq  əlaqələrindən  məsul  olduğu  ərazi  və  ya 

torpaqları təyin edə bilər. 

2.  Hər  bir  dövlət,  daha  sonrakı  hər  hansı  bir  zamanda,  Avropa 

Şurasının  Baş  Katibinə  həmsöhbət  bildiriş,  bu  Çərçivə  Konvensiyasının 

tətbiqi sahəsini, məlumatda göstərilən başqa hər hansı bir bölgəyə şamil edə 

bilər.  Çərçivə  Konvensiyası,  bu  bölgə  üçün  təbliğatı  Baş  katib  tərəfindən 

təslim  alınış  tarixindən  sonrakı  üç  aylıq  bir  dövrün  sona  çatmasını  sonra 

gələn ayın ilk günündə qüvvəyə minir. 

3.  Bu  məlumat  göstərilən  hər  torpaq  parçası  baxımından,  bundan 

əvvəlki  iki  maddənin  müddəalarına  müvafiq  olaraq  verilən  hər  hansı  bir 

bildiriş  Baş  katibə  təqdim  edilən  tebligatla  geri  alına  bilər.  Geri  alma,  Baş 

katib  tərəfindən  təbliğatı  təslim  alınış  tarixindən  sonrakı  üç  aylıq  dövrün 

sona çatmasını təqib edən ayın birinci günü qüvvəyə minir. 

 

Maddə 31 

1.  Hər  hansı  bir  iştirakçı,  bu  Konvensiyanı  Avropa  Şurasının  Baş 

Katibinə həmsöhbət bir məlumat vermək surətiylə hər zaman ləğv edə bilər. 

2.  Belə  bir  denonsasiya  Baş  katib  tərəfindən  təbliğatı  təslim  alınış 

tarixindən  sonrakı  altı  aylıq  bir  dövrün  sona  çatmasını  sonra  gələn  ayın  ilk 

günündə qüvvəyə minir. 

 

Maddə 32 

Avropa Şurasının Baş katibi, 

a) hər hansı bir imzanı, 

b)  hər  ratifikasiya,  qəbul,  bəyənmə  və  ya  qoşulma  haqqında  sənədin 

sənəd saxlanılmağa təhvil verildikdənYüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə