GüRCÜstan qanunvercġLĠYĠ MĠLLĠ azliqlar haqqindaYüklə 0,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/11
tarix28.08.2018
ölçüsü0,65 Mb.
#64990
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

7. İnzibati orqanı sənəd tərcüməsi üçün ən az üç günlü müddət təqdim 

edilməyə  haqlıdır.  olan  üç  gün  az  ola  bilməz  transfer  sənəd  üçün  bir  tarix 

düzeltme bilər. Bu müddətin qurtarması əlaqədar tərəfinin ərizəsinin gözdən 

keçirməsinə rədd etmə üçün əsas ola bilər.

 

 

GÜRCÜSTAN ORQANĠK QANUNU GÜRCÜSTAN SEÇKĠ MƏCƏLLƏSĠ 

 

Maddə 74. Seçki görüşlər və nümayişlər 

1. Görüşlər və mitinqlər seçki dövrü ərzində bu Qanunla tənzimlənir. 

2.  Onlar  trafik  və  insanlara  maneələr  yaratmaq  halda,  seçki 

dövründə  mitinqlərin  və  nümayişlərin  keçirilməsi  zaman  təşkilatçılarına 

tarix  və  bu  hadisələrin  yeri  üzrə  müvafiq  yerli  hakimiyyət  və  idarəetmə 

xəbər,  yazılı,  iki  gün  əvvəl  olmalıdır.  Bu,  onların  bir  hissəsi  üçün 

planlaşdırılmış tədbir təhlükəsizliyi təmin edir. 

3. Olmayan və ya qadağan insan hüquq və azadlıqlarının, müstəqillik 

və  ölkənin  bütövlüyü,  milli,  etnik,  yerli,  dini  və  sosial  çekişme  təhrikedici 

qəsd  zənglər  var  hallar  istisna  olmaqla,  montaj  və  nümayişlər,  xitam  və 

zorakılıq  dəyişikliyin  devirmək  icazə  konstitusiya  sistemi,  eləcə  də  təbliğat 

müharibə və zorakılıq üçün. 

4.  Yerli  hakimiyyət  və  idarəetmə  təşkili  və  bu  fəaliyyətin 

təhlükəsizliyini  təmin  etmək  seçicilərin,  ictimai  debatlar,  müzakirələr, 

görüşlər  və nümayişlər ilə görüşlər keçirilməsində  maraqlı tərəflərin  seçki 

kömək etməyə borcludurlar. 

5.  Sseçki  komissiyalarının  üçün  pulsuz  uyğun  dövlət  və  ya  yerli 

hakimiyyət  və  idarəetmə  ixtiyarına  pulsuz  təmin  olunur  kütləvi  seçki 

fəaliyyəti aparmaq üçün. 

6.  Yerli  hakimiyyət  orqanları  və  binaların  və  qurğuların  idarə 

tərəfindən  seçilmiş  bir  siyahısı  əsasında  rayon  seçki  komissiyası  (və 

hadisələrin  təsadüf  zamanı  subyektləri  razılığa  etmədikdə,  hadisələrin 

sequence  çox  tərəfindən  müəyyən  edilir)  onların  razılığı  ilə  subyektlərinin 

seçki üçün seçki müqavilələrinin qrafiki müəyyən. 

7. (Maddə 14.08.2003 № 2965 ləğv). 

8. (Maddə 14.08.2003 № 2965 ləğv). 

9. (Maddə 14.08.2003 № 2965 ləğv). 

10.  Səsvermə  günü  sonuna  qədər  seçki  subyektlərinin  qeydiyyat 

müddəti qurtardıqdan sonra istisna olmaqla, yerli hakimiyyət və idarəetmə, 

polis  və  prokurorluq,  baş  vəzifəli  yeniden  qadağan  edildiyi  ofis  və  /  və  ya 

qanunun pozulması onların müddəti. 

Maddə 75. Təşviqat materialları 

1. Səsvermə günündən əvvəl heç bir sonra seçki günü 10 gün əvvəl 

və  ikinci  seçki  gec  5  gün  dən  aidiyyəti  dövlət  orqanları  ilə  əməkdaşlıq 

Gürcüstanın  mərkəzi  və  rayon  seçki  komissiyalarının  nəşriyyat  və  seçki 

komissiyalarının  informasiya  materiallarının  paylanması  təmin  edir.  partiya 

siyahıları  və  namizədlərin  siyahıları  vahid  üzvü  dairələrinin  irəli  sürülmüş 

bölgüsü bir olmalıdır edir. 

2. Seçki agentləri və onların dəstəkləyən şəxslərin gələcək fəaliyyəti 

üçün  proqramları  ilə  çıxış  edə  bilərlər.  Seçki  proqramı,  zorla  dəyişdirmək 

üçün  müraciət  müharibə  və  zorakılıq  təbliğat  olmamalı  və  ya  Gürcüstanın 

ərazi  bütövlüyünün  pozulmasına,  mövcud  dövlət  və  ictimai  asayişin 

devirmək, etnik nifrət və düşmənçilik, dini və etnik qarşıdurma təhrikedici. 

3.  Çap  təşviqat  materialları  halda  binaların  və  digər  obyektlərin 

sahibi və ya sahiblərinin razılığı göstərilir bilər. 

4.  Qadağan  edilmiş  yol  nişanları,  habelə,  dini  binalar,  İnteryer  və 

dövlət  orqanları,  yerli  özünüidarə,  məhkəmə,  prokurorlar,  hərbi  hissələrə 

və  polis  binaların  exteriors  üçün  kampaniya  plakatlar  yayılması.  kənd 

Məclisinin  Tami,  şəhər  və  şəhər  memarlıq  və  mədəniyyət  abidələrinin 

qorunması təsəvvürlər yalnız doğru yola ayrı bir bina  təşviqat plakatlar  up 

qoyulması  qadağan  edə  bilər.  belə  binaların  siyahısı  seçki  gec  5  gün  sonra 

deyil dərc edilir. Yerli hökumət orqanları və / və yer təmin etmək üçün və 

ya  yapıştırdıktan  təşviqat  plakatlar  asma  üçün  skamyalar  bərpa 

borcludurlar.  stendində  üzrə  ölçüləri  kampaniyası  plakatlar  yerləşdirilməsi 

bütün  seçki  maraqlı  tərəflərin  bərabər  şərait  təmin  etmək  üçün  bu  cür 

olmalıdır.  Mu  icazə  verilmir  və  qanunda  ilə  təmin  etmək  üçün 

cəzalandırılan,  kocaman,  təşviqat  plakatlar,  yaxud  zərər  gluing,  onlar 

qadağan olunmuş ərazilərdə yerləşir olmadıqda. 

5.  Çap  promosyon  materiallar  adları  və  ünvanları  təşkilatlar, 

istehsalçıları və müştərilərin, onların dövriyyəsi, seriya nömrəsi və verilmə tarixi  haqqında  məlumat  göstərməlidir  keçirildi.  Qadağan  edilmiş  bu 

məlumat  olmadan  çap  təşviqat  materiallarının  paylanması.  Bu  sıra 

göstərilməsi  çap  materialları  qeydiyyatı  seçki  şəxs  nömrələri  yalnız 

müəyyən bir sıra təyin sonra həvalə. 

6. Çap seçki materialların surətləri olan seçki seçki qeydiyyat mövzu 

idi Seçki Komissiyası təqdim olunmalıdır. 

7.  Müvafiq  seçki  müəssisə  təşviqat  materiallarının  aradan 

qaldırılması  üçün  son  seçkilərin  nəticələri  rəsmi  dərc  edildikdən  sonra  15 

gün, əks halda bu akt altında məsuliyyət daşımır edəcək ərzində olmalıdır. 

 

  

GÜRCÜSTAN CĠNAYƏT MƏCƏLLƏSĠ 

Maddə 109. AğırlaĢdırıcı halda qəsdən adam öldürmə 

1. Qəsdən adam öldürmə: 

a) (xaric) 

b) girov götürülməsi üçün; 

c) digər adamların həyati və ya sağlamlığı üçün təhlükəli usulla;  

ç)  başqa  cinayəti  gizlətmə  və  ya  onun  törədilməsini  yüngülləşdirmə 

məqsədi ilə, - 

on  bir  ildən  on  dörd  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə 

cəzalandırılır. 

2. Qəsdən adam öldürmə: 

 a) təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə hamilə vəziyyətində olan qadını; 

b)  təqsirkar  şəxs  üçün  aşkar  surətdə  həddi-buluğa  çatmamış  və  ya 

köməksiz vəziyyətində olan adamı; 

c) xuliqanlıq niyyəti ilə; 

ç) irqi, dini, milli və ya etnik ədavət ilə

d) qrup tərəfindən, - 

on  üç  ildən  on  yeddi  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə 

cəzalandırılır. 

3. Qəsdən adam öldürmə: 

a) iki və ya daha çox şəxsi

b) xüsusi amansızlıqla; 

c) tamah məqsədi ilə və ya sifarişlə

ç) zərərçəkmiş şəxsin vücudun, vücud parçası və ya toxuması calama 

və ya başqa məqsədlə istifadə etmək üçün; 

d)  dəfələrlə  (bu  məcəllənin  110  –  114  maddələrdə  nəzərdə  tutulmuş 

cinayətlərdən başqa); 

e) zərərçəkmiş şəxsin və ya onun yaxın qohumunun xidməti vəzifəsini 

və ya ictimai borcunu yerinə yetirməsi ilə əlaqədar, - 

on  altı  ildən  iyirmi  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  və  ya 

ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Qeyd:  bu  məcəllənin  məqsədlər  üçün  yaxın  qohumlar  valideyn, 

evladlığa  götürən,  övlad,  evladlığa  götürülmüş,  baba,  nənə,  nəvə,  bacı, 

qardaş, ərdirlər. 

 

Maddə 117. Qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma 

1.  Qəsdən  sağlamlığa  ağır  zərər  vurma,  yəni  insan  həyatı  üçün 

təhlükəli  olan  və  ya  görmə,  eşitmə,  nitq  qabiliyyətinin  və  ya  hər  hansı  bir 

orqanın,  yaxud  bu  orqanın  funksiyasının  itirilməsinə,  psixi  pozuntuya, 

hamiləliyin  pozulmasına,  sifətin  silinməz  dərəcədə  eybəcərləşdirilməsinə  və 

ya  sağlamlığın  başqa  cür  pozulmasına,  əmək  qabiliyyətinin  üçdə  bir 

hissəsindən  az  olmamaqla  uzun  müddətə  itirilməsi  ilə  və  ya  təqsirkar  üçün 

aşkar surətdə zərərçəkmiş şəxsin peşəkar əmək qabiliyyətinin tam itirilməsi 

ilə əlaqədar olan ifadə olunan zərər vurma, - 

üç  ildən  beş  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə 

cəzalandırılır. 

2. Eyni əməllər şəxin ölümünə səbəb olduqda, - 

dörd  ildən  altı  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə 

cəzalandırılır. 

3.  Qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma: 

a) zərərçəkmiş şəxsin və ya onun yaxın qohumunun xidməti vəzifəsini 

və ya ictimai borcunu yerinə yetirməsi ilə əlaqədar; 

b) girov götürülməsi üçün; 

c) digər adamların həyati və ya sağlamlığı üçün təhlükəli usulla; 

ç)  başqa  cinayəti  gizlətmə  və  ya  onun  törədilməsini  yüngülləşdirmə 

məqsədi ilə, - 

beş  ildən  yeddi  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə 

cəzalandırılır. 
Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə