GüRCÜstan qanunvercġLĠYĠ MĠLLĠ azliqlar haqqindaYüklə 0,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/11
tarix28.08.2018
ölçüsü0,65 Mb.
#64990
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

8. Bu qanun,  hamılıqla  qəbul hüquq və  qeyd olmayan azadlıqlarının 

inkar etmir, lakin özü Gürcüstan qanunvericiliyi ilə alınmış. 

 

Maddə 13. Bitərəflik və qeyri-ayrı-seçkilik 

1. Ümumi təhsil müəssisələrində təhsil prosesinin siyasət olmaz. 

2.  Dövlət  məktəblərinin  dini  indoctornation,  proznlitizma  və  ya 

məcburi  mənimsənilməsi  məqsədi  ilə  təhsil  prosesində  istifadə  etmək 

qadağandır. Bu qayda dövlət məktəblərinin ictimai tarixi bayramlar və tarixi, 

habelə  milli  və  ümumbəşəri  dəyərlərin  bəyannaməyə  yönəldilir  fəaliyyətini 

həyata kimi qeyd məhdudlaşdırmır. 

3. Məktəb qeydiyyat ayrı-seçkilik hər hansı formada verdi. Bu qayda 

hərbi  profil,  bədii  və  idman  təlim  və  təhsil  təklif,  orta  məktəblərdə  seçki 

müsabiqələr imkanı mane deyil. 

4. Bilirsiniz ki, birbaşa və  ya dolayı  yolla hər  hansı bir ayrı-seçkilik, 

şagirdlər,  valideynlər  və  müəllimlər,  həmçinin  onların  birlikləri 

həvəsləndirmək  üçün  bir  yol  öz  səlahiyyətləri  və  resurslarının  məktəb 

istifadə edə bilməzsiniz. 

5.  İstisna  edən  hər  hansı  fərqləndirici  akt  və  ya  aktlarında  və  ya 

ədalətli  və  münasib  istisna  olmaqla,  hər  bir  şəxsin  və  qrupu  üçün  azad 

inkişafı  və  bərabər  imkanlar  xidmət  istisna  olmaqla,  ayrı-seçkilik  hesab 

edilir. 


6.  Məktəb  qorumaq  və  tələbələr  arasında  təbliğ  tələb  olunur, 

valideynlər  və  müəllimlər  asılı  olmayaraq  sosial,  etnik,  dini,  dil  və  ideoloji 

mənsubiyyətinə və dözümlülük və qarşılıqlı hörmət, yardım. 

7.  Bərabərliyi  əsasında  məktəb  sərbəst  qorunması  və  ifadə  onların 

mədəni,  arka  plan  öz  doğma  dilindən  istifadə  etmək  azlıqların  fərdi  və 

kollektiv sağ qoruyur. 

 

 

 “MÜLKĠ AKTLARI QEYD EDĠLMƏSĠ HAQQINDA” 

GÜRCÜSTAN QANUNU 

 

Maddə 105

1

. Familiya təyin edilməsi  

1. Familiya şəxsə Doğum aktda familiya olmazsa təyin edilə bilər.  

2.  Bu  maddənin  birinci  hissəsində  nəzərdə  tutulmuş  halda,  bir  şəxs 

düz yüksələn xəttdə olan qohumun familiyası, və ya onun adını sənədlərin və 

digər sübut tərtib təsdiq olunmuş o ən azı 5 il istifadə hər hansı bir familiya 

təyin edilə bilər.  

3. Düz yüksələn xəttdə olan qohumun familiyasının onun yoxluğun və 

ya  digər  səbəbdən  təyin  edilə  bilməzsə,  şəxsə  düz  yüksələn  xəttdə  olan 

qohumunun adından yaratmış familiya sonluqlu və ya sonluqsuz təyin edilə 

bilər. 


 

 

“VERĠLĠġĠ HAQQINDA” GÜRCÜSTAN QANUNU 

 

Maddə 16. Konseptual öhdəliklər  

İctimai carçı borcludur:  

a)  redaksiya  müstəqilliyi,  ədalət  və  qərəzsizlik  proqramlarının  təmin 

etmək, siyasi, dini hökumət və kommersiya təsir azad etmək;  

b)  xəbərlər,  siyasi,  idrak,  mədəni,  təhsil  və  idman  proqramları 

arasında ictimai maraq uyğun olaraq bərabərlik təmin etmək;  

c)  Gürcüstan,  onun  regionlarının  və  dünyanın  vacib  hadisələr 

haqqında tamaşaçılar vaxtında və ətraflı məlumat təmin etmək;  

ç) daha yaxşı bir zamanda, xəbərlər və xəbər proqramları ötürmək və 

seçki kampaniyası zamanı - həmçinin seçkiqabağı müzakirə kimi;  

d) proqramları rəy bildirməkdən yoxdur;  

e) cəmiyyətin plüralizm əks etdirmək;  

f)  ən  azı  25%  efir  xüsusi  hüquq  müstəqil  hüquqi  şəxslər  tərəfindən 

hazırlanmış proqram vermək, satın Dövlət pokulkah "və bu qanun Gürcüstan 

Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçiriləcək;  

g) cəmiyyətdə mövcud olan proqramlarında  əks etdirmək üçün etnik, 

mədəni, dil, dini, yaş və cinsi müxtəlifliyi; 

ğ)  uşaq  və  yeniyetmələr  uşaq  proqramları  yerinə  maraqlarına 

nisbətdə; 

h) əlil şəxslərin maraqlarını təmin etmək;  

ı)  ölkənin  şəxsiyyətini,  mənəvi  dəyərlər  və  mədəni  müxtəliflik 

inkişafına kömək;  
i)  bir  muzd  pro  əsasında  azlıqların  və  təlim  keçmiş  azlıqlara, 

azlıqların dillərində proqram yer üçün.  

 

Maddə 56. Proqram məhdudiyyətlər  

1. Müharibə üçün təbliğat hər hansı bir formada.  

2. Qadağan hər  hansı bir qrup və  ya  zorakılıq təhrikedici  qarşı ayrı-

seçkilik  hər  hansı  formada,  etnik,  dini,  irqi  və  ya  digər  nifrət  partlayış  bir 

aydın və birbaşa təhlükə belə proqramların qəbul etmək. 

3.  Bu  təhqir  və  ayrı-seçkilik  fərdi  və  ya  qrup  fiziki  qabiliyyəti  görə 

üçün nəzərdə tutulan bütün proqramlar qadağandır, etnik, dini, lazım olduğu 

hallar  istisna  olmaqla,  məslək,  cinsi,  seksual  orientation  və  ya  digər 

xüsusiyyətlərinə  və  ya  statusu,  ya  da  xüsusi  diqqət  bu  xarakterik  və  ya 

statusu haqqında proqram məzmun və üçün nifrət təsvir etmək üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. 

4.  Qadağan  pornografi  yerləşdirilməsi,  habelə  proqramları  və  ya 

ləyaqətinə  və  əsas  insan  və  vətəndaş  hüquqlarının  pozulması,  bu  soderzhut 

impropriety olan reklam.  

5. Qadağan ki gözden və ya belə proqramların proslushaniya bir daha 

imkan  olduqda  bir  zamanda,  uşaq  və  yeniyetmələrin  fiziki,  əqli  və  mənəvi 

inkişafına mənfi təsir proqramlar yerləşdirmə. 

6.  Lisenziya  sahibi  kabel  yayım  upotrebitelem  ilə  müqavilə  fərdi 

qeydiyyatı əsasında kodlu formada, hər hansı bir zamanda bir proqram və ya 

reklam, bu maddənin 4-cü bəndində, yer etmək hüququ vardır.

 

 

  

“SÖZ VƏ ĠFADƏ EDĠLMƏSĠ HAQQINDA”  

GÜRCÜSTAN QANUNU 

 

Maddə 3. Ġfadə azadlığı  

1.  Dövlət  tanıyır  və  söz  və  ifadə,  əbədi  və  ali  insan  kimi  dəyərlərin 

azadlığı  qoruyur.  hakimiyyəti  orqanı  həyata  keçirən  baxmayaraq,  bu 

hüquqların  və  birbaşa  fəaliyyət  göstərən  hüquq  azadlıqlarının  məhdud 

insanların və hökumət.  

2.  İnzibati  orqanı  başqa  bütün  bu  daxildir  ifadə,  azadlığı  hüququna 

malikdir:  

a) rəy mütləq azadlığı;  

b) siyasi söz və müzakirə azadlığı;  

c)  hüququ  yaradılması,  saxlanması,  emalı,  informasiya  və  ideyaları 

hər hansı formada yayılması almaq, axtarmaq;  

ç)  senzura,  redaksiya  müstəqilliyi  və  media  plüralizmin  yolverilməz, 

məxfilik  və  redaksiya  qərar  qəbul  etmək  üçün  öz  vicdan  uyğun  olaraq 

informasiya mənbəyinə jurnalistin hüququ;  

d) elmi azadlıq təhsil, tədris və elmi-tədqiqat;  

e) incəsənət, yaradıcılığı, ixtiraçılıq azadlığını;  

f) hər hansı bir yazılı dil istifadə etmək üçün hər hansı bir dildə çıxış 

etmək hüququ;  

g) xeyriyyə hüququ;  

ğ) və açıqlama verən və qorunması azadlığı;  

h)  azadlıq  zorakılıq  olan,  iman,  veroispovedenii,  vicdan  və 

ideologiya,  etnik,  mədəni  və  sosial  mənsubiyyətinə,  mənşə,  ailə,  mülkiyyət 

və  sinif  vəziyyəti  haqqında  öz  fikirlərini,  eləcə  də  onun  hüquq  və 

azadlıqlarının pozulması əsasını təşkil edə bilər bütün hallarda bildirirəm.  

3.  Bu  qanun  ifadə  azadlığı  ilə  bağlı  inkar  etmir  və  xilas 

Konstitusiyasına  və  hamılıqla  qəbul  hüquqlar,  azadlıqlar  və  ki,  qeyd  deyil, 

özü  zəmanət  insan  hüquq  və  azadlıqlarının  hamılıqla  qəbul  prinsipləri 

qaynaqlanır.   

 

 

“ĠCTĠMAĠ XĠDMƏTĠ HAQQINDA”  

GÜRCÜSTAN QANUNU 

 

Maddə 12. Ġctimai xidməti dili  

Gürcüstan  ictimai  xidməti  gürcü  dilində,  Abxaziyada  isə  -  abxaz 

dilində  aparılır.  Yerli  özünü  idarələrdə  xidmət  “Dövlət  dili  haqqında” 

Gürcüstan qanununa görə aparılır.    

Maddə 15. Dövlət vəzifəli Ģəxsinin  əsas tələbləri 


Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə