GüRCÜstan qanunvercġLĠYĠ MĠLLĠ azliqlar haqqindaYüklə 0,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/11
tarix28.08.2018
ölçüsü0,65 Mb.
#64990
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

on  iki  ildən  iyirmi  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  və  ya 

ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

 

 

 Maddə 408. Ġnsanlıq əheyhində cinayət 

İnsanlıq əleyhində cinayət, yəni hər hansı mülki əhaliyə və ya şəxslərə 

geniş  miqyas  və  ya  sistematik  hücumlarında  öldürmə,  insanların  kütləvi 

məhv  etmə,  sağlamlığına  ağır  zərər  vurma,  köçürdülmə,  azadlıqdan 

qanunduz  məhrum etmə, işgəncə, zorlanma, cinsi itaətdə olunma,  fahişəliyə 

məcbur  etmə,  zorla  hamiləlik,  zorla  axtalama,  şəxslərin  qrupun  siyasi,  irqi, 

milli, etnik, mədəni, dini, cinsi və ya digər nişan əsasında incitmə, aparteyd 

və ya insan fiziki və / və ya əqli vəziyyətinə ziyan vuran başqa qeyri-insani 

əməllər, - 

on  iki  ildən  iyirmi  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  və  ya 

ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

 

  

“MƏDƏNĠYYƏT HAQQINDA” 

GÜRCÜSTAN QANUNU 

 

Maddə 6. mədəni fəaliyyəti ilə insan hüququ 

Gürcüstan  mədəni  fəaliyyət  Konstitusiyasına  uyğun  olaraq  bir 

toxunulmazdır  insan  hüququdur.  Gürcüstan  vətəndaşları  asılı  olmayaraq, 

etnik, dini, milli və ya şəxsiyyət linqvistik, mədəni həyatında bərabərdir. 

 

Maddə 9. Yaradıcılıq fəaliyyəti azadlığı və müstəqilliyi 

Deyil,  yaradıcı  fəaliyyətinin  senzura,  onlar,  qanuni  hüquq  və  digər 

şəxsin maraqlarını pozan zaman, etnik, dini,  milli və irqi nifrət gəlir təşviq, 

müharibə  və  zorakılıq  preach  istisna  olmaqla  yaradıcı  məhsul  və  onun 

yayılması  qadağa  qoyulması,  ələ  keçirmək  yaradıcılıq  prosesinə  müdaxilə 

etmək imkanı pornoqrafiya.  

Maddə 10. Mədəni kimlik insan hüququ 

Hər  kəsin  mədəni  kimlik  və  bədii-estetik  istiqamət  sərbəst  seçimi 

hüququ vardır. 

 

 “SAĞLAMLIQ HAQQINDA”  

GÜRCÜSTAN QANUNU 

 

Maddə 6 

1. İrqi, rəngi, cinsi, veroispovedeniya, siyasi və digər rəy, milli, etnik 

və  ya  sosial  mənsubiyyətinə,  mənşəyindən,  əmlak,  doğum,  yaşayış, 

xəstəliyin,  cinsi  orientasiyonu  və  ya  şəxsi  mənfi  əhval  yeri  əsasında  ayrı-

seçkilik xəstələr yoxdur. 

2.  Həbs  və  ya  azadlıqdan  məhrumetmə  yerdə  olan  xəstənin  ayrı-

seçkilik qarağandır. 

 

  

“ALĠ TƏHSĠL HAQQINDA”  

GÜRCÜSTAN QANUNU 

 

Maddə 2.  Ġstilahlar mənaları 

Bu durum istifadə olunur, bu istilahların aşağıdakı mənaları vardır: 

d)  Akkreditasiya  -  kimin  məqsədi  sistematik  özünü  qiymətləndirmə 

qəbul  olunur  təhsilin  keyfiyyətinin  və  keyfiyyət  təminatı  mexanizmlərinin 

təşviqi  yaxşılaşdırılması  və  ictimai  maliyyə  alınması  ilə  bağlıdır  ali  təhsil 

müəssisəsi,  habelə  bu  Qanunda  nəzərdə  tutulmuş  bəzi  təhsil  proqramlarının 

həyata  keçirilməsi  təhsil  proqramlarının  akkreditasiya  standartlara  uyğun 

müəyyən etmək üçün proseduru; 

 

Maddə 3. Ali Təhsil məqsədi 

1. Gürcüstan ali təhsil əsas məqsədləri aşağıdakılardır: 
a) Gürcüstan və dünya mədəniyyəti olan vətəndaş cəmiyyəti və onun 

inkişaf  yaşaması  üçün  lazım  olan  demokratiya,  humanist  idealların,  bir 

diqqət formalaşması üçün dəstəklənməsi dəyərlər

b) təlim və yenidən hazırlanması ali təhsil tələblərinə, maraqlarının və 

fiziki şəxslərin bacarığı müvafiq görüşmək; 

c)  şəxsi  potensial,  yaradıcılığı,  səlahiyyətləri  olan  şəxslərin  təlim 

həyata  keçirilməsi,  müasir  tələblərə,  daxili  və  xarici  əmək  bazarında  ali 

təhsil, tələbələr tələblərinə və ümumi uyğun olaraq ali təhsil keyfiyyət təklif 

ilə rəqabət qabiliyyətli insanlar əsasən maraqlı ictimai şəxslər

ç) və dövlət ali təhsil və təlim faktiki zhivosposobnosti sistemi və yeni 

elmi kadrların yenidən hazırlanması inkişafı təmin etmək üçün elmi-tədqiqat, 

dəstək və inkişafına şərait yaratmaq; 

d) ali təhsil tələbələrin mobillik və akademik heyət təşviq edilməsi. 

2.  Bu  maddənin  1-ci  hissəsində  müəyyən  edilmiş  məqsədlərə  nail 

olmaq üçün, dövlət təmin edir: 

a)  ali  təhsil  və  açıq  təbiəti,  təhsil,  tədris  və  elmi-tədqiqat  akademik 

azadlığı;  

b) ali təhsil tüm həyatında almaq mümkünlüyü; 

c) ali təhsil və elm inteqrasiyası; 

ç)  akkreditasiya  sistemində  və  ali  məktəblərdə  xüsusiyyət  idarə 

edilməsinin  (təmin  edilmsənin)  xidmətlərinin  yaratma  yolu  ilə  xüsusiyyət 

sistemini yaratma; 

d)  öyənmə,  öyrətmə  və  elmi  əsərlər  Avropa  ümumi  təhsil  və  əsər 

məkanda,  habələ  əməkdaşlığın  digər  beynəxalq  sistemlərində  tamhüquqlu 

iştirak etmək; 

e) ali məktəblərinin muxtariyyəti; 

f) qərarların qəbul edilməsi və onların kontrol edilməsində akademik 

personalın və tələbələrin iştirak etmək; 

g) hər hansı ayrı-seçkilik, o cümlədən dini və ya etnik mənsubiyyətinə 

və  /  və  ya  əqidə,  cinsi,  sosial  mənşəyindən  və  ya  digər  xüsusiyyətləri,  ali 

məktəblərdə qadağa qoyulması; 

h) aşkarlıq və ali təhsil müəssisə və müsabiqələrdə bu müəssisələrində 

şəffaflığı; 

i)  bu  maddənin  birinci  bəndində  nəzərdə  tutulmuş  digər  məqsədləri 

kömək edəcək üçün şəraitin yaradılması. 

3. Ali məktəbi bu maddənin 1-ci bənddə müəyyən edilmiş məqsədlərə 

nail olmaq üçün təmin edir: 

a)  elmi  bilik  və  elmi  metodları  tələb  edir,  belə  bir  peşəkar  fəaliyyəti 

üçün şəxs hazırlama; 

b) öz əməkdaşlarının peşəkar inkişafı haqqında qayğı; 

c) tələbələrin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün yardım; 

ç)  əlil  tələbələr  üçün  öyrənmə  üçün  şəraitin  yaradılması  qayğısına 

qalır; 

d) idman onun inkişafına yardım; e) Gürcüstan digər ali təhsil və elmi orqanları ilə əməkdaşlıq; 

f)  beynəlxalq  əməkdaşlıq  və  tələbələr  və  müvafiq  xarici  təhsil 

müəssisələri ilə prfessorami qarşılıqlı mübadiləsi etmə; 

g) təlim, öyrətmə və professional inkişaf etdirilməsi ilə h), demokratik 

və pulsuz hüquqi mühit elmin inkişafı; 

ğ) müasir bilik və texnologiya yayılmasına yardım; 

h)  qərar  qəbul  və  monitorinq  onların  performance,  açıq  və  ali  təhsil 

şəffaflıq  akademik  işçiləri  və  tələbələrin  ali  təhsil  iştirakı  müəssisələrində, 

ömrü boyu ali təhsil və açıq təbiəti, təhsil, tədris və elmi-tədqiqat akademik 

azadlığı, ali təhsil imkanları mövcudluğunu təmin edir müəssisə və bu qurum 

olan  rəqabət,  dini  akademik  və  ya  etnik  mənsubiyyətinə  və  /  və  ya  əqidə, 

cinsi,  sosial  mənşəyindən  və  ya  digər  xüsusiyyətləri,  o  cümlədən  ali  təhsil 

ayrı-seçkilik qadağan edilməsi; 

i)  bu  maddənin  birinci  bəndində  nəzərdə  tutulmuş  digər  məqsədləri 

kömək edəcək üçün şəraitin yaradılması. 

4. Akademik azadlığı yalnız aşağıdakı hallarda məhdud edə bilər: 

a) elmi-tədqiqat azadlığı - təşkilati məsələləri və prioritetləri müəyyən 

etmək; 


b)  tədris  azadlığı  -  təhsil  prosesinin  təşkilati  inkişaf,  mühazirələr 

cədvəli və proqramlar təlim kursu üçün təsdiq edilməsi; 

c) təlim azadlığı - təhsil prosesinin təşkili və tədris keyfiyyətini təmin 

edir. 


5. Ali məktəbində siyasi və dini təşkilatların struktur bölmənin yarada 

bilməz. 


 

Maddə 4. Ali təhsil dili 


Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə