Roczny plan dydaktyczny przedmiotu filozofia w zakresie rozszerzonym dla szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniający kształcone umiejętności I treści podstawy programowej


Egzystencjalizm – analiza tekstów filozoficznychYüklə 336,27 Kb.
səhifə4/4
tarix06.05.2018
ölçüsü336,27 Kb.
#42553
1   2   3   4

Egzystencjalizm – analiza tekstów filozoficznych

3

praca z tekstem źródłowym,

praca indywidualna,

dyskusja


Teksty:

Człowiek jest skazany na wolność: [J. P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem (fragm.), w: B. Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, Warszawa 1987, s. 444–445].

Mit Syzyfa: [A. Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, tłum. J. Guze, Warszawa 1004, s. 156–169].

Człowiek jest odpowiedzialny za świat i samego siebie: [J. P. Sartre, Byt i nicość (fragm.), w: B. Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, Warszawa 1987, s. 446].


98

Personalizm

2

III.2.1)2)3)4)5)6)7ce)

– definiuje pojęcie „osoby” jako punktu wyjścia personalistycznej refleksji o człowieku

– wymienia głównych przedstawicieli personalizmu

– prezentuje główne zagadnienia personalizmu

– rekonstruuje personalistyczną krytykę współczesnej cywilizacji

– przedstawia idee „społeczeństwa zaangażowanego”


– dostrzega ważność zagadnień poruszanych przez personalistów

– samodzielnie formułuje własne stanowisko wobec krytyki cywilizacji współczesnej

– dostrzega ważność pytania o istotę natury ludzkiej

– analizuje różnicę między filozofią personalistów a egzystencjalistówpogadanka,

wykład,


praca z podręcznikiem, metoda aktywizująca

Obraz:

Stworzenie człowieka (fragm.), Michał Anioł.99

Personalizm – praca z tekstem

3

praca z tekstem źródłowym,

praca indywidualna,

dyskusja


Teksty:

Co to jest personalizm?: [E. Mounier, Świat osobowy, tłum. A. Krasiński, w: Filozofia XX wieku, t. I, red. Z. Kuderowicz, Warszawa 2002, s. 125].Cel życia człowieka: [Matka Teresa, Cel życia człowieka, cyt. za: H. Seweryniak, Świadectwo i sens, Płock 2001, s. 517].

Kim jest osoba?: [T. Płużański, Emmanuel Mounier – twórca personalizmu, w: Filozofia XX wieku, t. I, red. Z. Kuderowicz, Warszawa 2002, s. 269].

- Wspólne dobro: [K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 308–309].

100

Filozofia dialogu

2

III.2.1)2)3)4)5)6)7d)

– charakteryzuje koncepcje człowieka na gruncie filozofii dialogu

– wyjaśnia historyczne przyczyny narodzin filozofii dialogu

– wymienia głównych przedstawicieli filozofii dialogu

– rekonstruuje główne założenia filozofii dialogu

– dostrzega ważność problemu wolności i odpowiedzialności w obliczu Innego


– określa wymiar etyczny filozofii dialogu

– dobiera argumenty na rzecz relacji etycznej jako spotkania i dialogu

– dostrzega ważność kategorii „świadomości etycznej”

– interpretuje filozofię dialogu jako sprzeciw wobec monologu i totalizacji

– interpretuje tekst filozoficzny


pogadanka,

wykład,


praca z podręcznikiem
101

Filozofia dialogu – analiza tekstu filozoficznego

3

praca z tekstem źródłowym,

praca indywidualna,

dyskusja


Teksty:

Ja i TY: [M. Buber, Ja i Ty, tłum. J. Doktor, w: W kręgu dobra i zła…, oprac. i wyb. tekstów E. Podrez, Warszawa 1994, s. 142–143].Filozofia dramatu: [J. Tichner, Filozofia dramatu, Kraków 1998, s. 299–301].

- Całość i nieskończoność: [E. Lévinas, Całość i nieskończoność, tłum. M. Kowalska, wstęp B. Skarga, Warszawa 1998, s. 252–253].

102

Współczesna filozofia polityczna i społeczna

3

III.3.1)2)3)5)6abc

– rekonstruuje i porównuje główne stanowiska we współczesnej filozofii polityki

– prezentuje najważniejsze koncepcje społeczne wyrosłe na gruncie współczesnej filozofii polityki (koncepcja społeczeństwa masowego, alienacji, koncepcja społeczeństwa „otwartego” i „zamkniętego”– analizuje aktualne wydarzenia i problemy społeczno-polityczne, odnosząc je do poznanych stanowisk i koncepcji

– samodzielnie analizuje tekst filozoficzny

– podejmuje dyskusję i krytycznie odnosi się omawianych koncepcji i stanowisk


pogadanka,

wykład

103

Współczesna filozofia polityczna i społeczna. Analiza tekstów źródłowych

2

praca z tekstem źródłowym,

praca indywidualna,

dyskusja


Teksty:

- Ucieczka od wolności: [E. Fromm, Ucieczka od wolności, przeł. Olga i Andrzej Ziemilscy, Warszawa 2003, s. 232–233].

- Społeczeństwo otwarte: [K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1 Urok Platona, przeł. H. Krahelska, Warszawa 2006].

- Najnowszy dekalog: [A. Hugh Clough, Najnowszy dekalog, tłum. S. Kijaczko, [w:] V. J. Bourke, Historia etyki, tłum. A. Białek, Toruń 1994, s. 191].


104

Rola i znaczenie filozofii współczesnej

3

III.2.1)2)3)6)

III.3.2)


– porównuje rozumienie wolności i odpowiedzialności na gruncie egzystencjalizmu, personalizmu i filozofii dialogu

– charakteryzuje główne wątki współczesnej filozofii polityki i odnosi je do omawianych koncepcji starożytnych i oświeceniowych

– omawia główne zagadnienia podejmowane na gruncie filozofii nauki


– analizuje rolę i znaczenie omawianych koncepcji filozoficznych w kształtowaniu się współczesnych aksjologii kulturowych

– dostrzega rolę i znaczenie omawianych koncepcji z zakresu filozofii polityki

– samodzielnie podejmuje krytyczną dyskusję z omawianymi koncepcjami, poglądami i stanowiskami

– postrzega znaczenie filozofii jako wciąż aktualnej aktywności kulturotwórczejpraca z podręcznikiem,

dyskusja


IV. NARZĘDZIA i METODY


105

Myśl i język

2
– przedstawia główne zagadnienia logiki jako nauki

– definiuje pojęcie języka– dostrzega rolę języka jako narzędzia kształtującego myśl i rzeczywistość

pogadanka,

wykład,


ćwiczenia,

praca z podręcznikiem


106

Nazwy i ich podział

2

– klasyfikuje rodzaje znaków i nazw

– wskazuje i rozpoznaje rodzaje nazw
107

Definicje

2

IV.1.6.7.8

– wyjaśnia budowę definicji

– przedstawia błędy definicyjne– samodzielnie buduje definicje

– wskazuje i rozpoznaje błędy definicyjne


108

Błędy w definicjach

2

109

Elementy logiki formalnej

3

IV.2

– definiuje zdanie w sensie logicznym

– wskazuje na zmienną zdaniową i stałe logiczne w przykładowym zdaniu– odczytuje i zapisuje zdania w postaci schematu

– stosuje metodę zerojedynkową do prostych schematów zdań


110

Rachunek zdań

3

111

Rodzaje rozumowań

2

IV.3.4

– definiuje i przedstawia rodzaje rozumowań

– odróżnia przesłanki od wniosku

pogadanka,

praca w zespołach,

dyskusja, prezentacja

112

Retoryka

2

IV.9

przedstawia zasady, którymi powinien się kierować mówca

– dostrzega i rozróżnia chwyty erystyczne stosowane w dyskusji

– samodzielnie odróżnia tezy od założeńTekst:

- Podstawy każdej dialektyki: [A. Schopenhauer, Sztuka prowadzenia sporów, czyli erystyczna, tłum. L. Lachowiecki, Warszawa 1996, s. 16 i 19].

113

Przygotowywanie mowy

2

IV.5

– analizuje konstrukcje przemówienia

– konstruuje i wygłasza przemówienia, korzystając z zasad retoryki

– hierarchizuje argumenty użyte w przemowie


114

Dyskusja filozoficzna

2
– charakteryzuje zasady dyskusji filozoficznej

– postrzega rolę prawdy w dyskusji i odpowiedzialności za wygłaszane poglądy

– stosuje zasady dyskusji filozoficznej


*Podkreśleniem oznaczano teksty źródłowe znajdujące się na dołączonym do podręcznika nośniku CD.
Yüklə 336,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə
Psixologiya