Ponad słowami Wymagania edukacyjne I kryteria oceniania z języka polskiego (zgodne z nową podstawą programową, obowiązującą od roku szkolnego 2012/2013) Zakres podstawowy Bloki nauczaniaYüklə 266,51 Kb.
səhifə2/4
tarix17.09.2017
ölçüsü266,51 Kb.
#187
1   2   3   4


ROMANTYZM

O epoce

(kontekst historyczny, filozoficzny


i artystyczny)

- nazwa i ramy czasowe epoki

- od sentymentalizmu

do preromantyzmu (okres „burzy i naporu”)

- konflikt pokoleń – wiek buntu i rewolucji

- za wolność naszą i waszą

- przemiany społeczne


i polityczne w Europie

- legenda napoleońska

- zabory ziem polskich

- powstanie listopadowe


i Wielka Emigracja

- powstanie styczniowe

- życie codzienne
w romantyzmie

- idealistyczna filozofia romantyczna- historiozofia romantyczna

- główne cechy sztuki epoki

- style epoki: romantyzm, neoromanizm, neogotyk, eklektyzm

- reprezentatywne dzieła sztuki romantyzmu

- rozwój dramatu i teatru
w romantyzmie (wpływ twórczości Szekspira)Propozycje autorskie

- teksty filozoficzne:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel Wykłady z filozofii dziejów (fragmenty)

Maurycy Mochnacki O literaturze polskiej w wieku XIX (fragmenty)


- sztuki plastyczne, architektura,
np. Eugène Delacroix Wolność wiodąca lud na barykady (malarstwo)

Teksty z epoki

- powstanie listopadowe jako przeżycie pokoleniowe
dla romantyków

- fascynacja średniowieczem

- fantastyka i groza w sztuce romantyzmu

- przenikanie się świata fantastycznego z realnym

- ludowość i orientalizm

- motyw winy i kary


w literaturze

- obraz nieszczęśliwego kochanka

- romantyczni bohaterowie literaccy: szaleńcy, obłąkani, samobójcy

- dewizy epoki: miej serce


i patrzaj w serce
; sięgaj, gdzie wzrok nie sięga; łam, czego rozum nie złamie

- romantyczny indywidualizm

- wena twórcza, natchnienie, geniusz artystyczny

- biografia romantycznego artysty

- poeta wieszcz

- pielgrzym, wędrowiec, tułacz

- martyrologia narodu polskiego

- prometeizm, mesjanizm

- miłość romantyczna
w ujęciu komediowym

- dawne gatunki literackie wykorzystywane przez romantyków i nowe: dramat romantyczny, powieść poetycka, poemat dygresyjny

- budowa dramatu romantycznego

- rola przyrody i pejzaż romantyczny w tekstach kulturyTeksty wskazane w podstawie programowej

ZP

- Adam MickiewiczRomantyczność

Sonety

Liryki lozańskie

*Dziady cz. III

Dziady cz. IV

*Pan Tadeusz

Liryki lozańskie

- Juliusz SłowackiHymn (Smutno mi, Boże…)

Grób Agamemnona

- Cyprian NorwidFortepian Szopena

Bema pamięci żałobny rapsod

W Weronie

*** Coś ty Atenom zrobił,

Sokratesie

ZR

- Juliusz Słowacki Kordian

- Zygmunt Krasiński Nie-Boska Komedia

- Johann Wolfgang Goethe Faust (fragmenty)

- Friedrich Schiller Do radości
Propozycje autorskie

- Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod (fragmenty)- Mary Shelley Frankenstein, czyli nowy Prometeusz (fragmenty)

Nauka o języku

- język – podstawowy środek komunikacji
TERMINY I POJĘCIA

 • historia, nauka, oświata: Belwederczycy, cenzura, martyrologia, Napoleon (mit), ojczyzna, patriotyzm, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, przyjaciele Moskale, rzeź galicyjska, spisek (spiskowiec), Sybir,

tajne stowarzyszenia, Towarzystwo Patriotyczne, Wielka Emigracja,

Wielka Rewolucja Francuska, Wiosna Ludów, zabór (austriacki, pruski, rosyjski), zsyłka

 • filozofia, religia, myśl społeczno-polityczna: ból istnienia (ból świata), braterstwo ludów, filozofia czynu, heglizm, historiozofia, idealizm, irracjonalizm, metafizyka, natura (księga natury), panteizm, racjonalizm, spirytualizm, teodycea, towianizm, wolność

 • sztuka i kultura: biedermeier, egzotyka, fantastyka, gotycyzm, groza

i niesamowitość (horror), idealizacja, natura, neogotyk, oniryzm, orientalizm (Orient), pejzaż romantyczny, psychomachia, synkretyzm, synteza sztuk,

twórczy chaos, wizjonerstwo, wyobraźnia (imaginacja, fantazja)

 • ośrodki kultury: Lwów, Paryż, Warszawa, Wilno, Weimar

 • literatura (tematy, idee, gatunki, cechy stylistyczne): alegoria, antynomia, autoironia, bajka, ballada, ból istnienia (ból świata), bunt, bajronizm, cenzura, dramat romantyczny, dygresja, egzotyka, elipsa, emigracja, epistolografia, epopeja, etos walki, forma otwarta, fragmentaryczność, gawęda szlachecka, geniusz, gotycyzm, groteska, groza i niesamowitość (horror), idealizacja, improwizacja, indywidualizm, ironia romantyczna, irracjonalizm, język ezopowy, klasycyzm, komedia, komizm, liryka (maski, roli), list, ludowość,

mała ojczyzna, martyrologia, mesjanizm, miłość romantyczna, mimesis, mistycyzm, mit, motywy antyczne, motywy biblijne, motywy średniowieczne, nacjonalizm, narcyzm, naród (duch narodu), nastrojowość, natchnienie, natura, neogotyk, obłęd (szaleństwo), oda, ojczyzna, oniryzm, orientalizm (Orient), osjanizm, patos, pejzaż romantyczny, pieśń, poemat, poezja ruin, poezja tyrtejska, powieść (epistolarna, gotycka, historyczna, poetycka), preromantyzm, profetyzm, prometeizm, psychomachia, romans, sacrum – profanum, samobójstwo, sarmatyzm, scottyzm, sensualizm, sentymentalizm, sonet, spirytualizm, spiskowiec, Sturm Und Drang (okres „burzy i naporu”), stylizacja, symbol, synkretyzm, synteza sztuk, szatan, szekspiryzm, testament poetycki, topos, towianizm, tradycja, tragizm, tułacz (pielgrzym, wędrowiec), twórczy chaos, tyrania, wajdelota, walenrodyzm, wampir, werteryzm, wieszcz, winkelriedyzm, wizjonerstwo, wolność, wyobraźnia (imaginacja, fantazja), zaświaty

 • nauka o języku: akt komunikacji, akt mowy, desygnat, funkcja wypowiedzi, gramatyka, idiom, intencja komunikacyjna wypowiedzi, język, językoznawstwo (lingwistyka), kod językowy, kompetencja komunikacyjna, komunikat językowy, kontekst, nadawca, odbiorca, rozumienie wypowiedzi, skuteczność komunikacji, tabu językowe, wypowiedź, wyraz, znak

Nawiązania

- romantyczne motywy
w sztuce późniejszych epok

- patriotyzm klęski – spadek po romantyzmie

- idee romantyczne – anachroniczne, czy wciąż żywe

- romantyczna metafizyka zamieniona w horror,


czyli inspiracje epoką

we współczesnym filmieTeksty wskazane w podstawie programowej

ZR

- Marcin Świetlicki Jeszcze jeden

- Maria Janion Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi (fragmenty)
Propozycje autorskie

- Krzysztof Rutkowski Braterstwo albo śmierć (fragmenty)

- Jerzy Duda-Gracz Szumiąca. Trio fortepianowe g-moll op. 8 z cyklu Chopinowi (malarstwo)

- Tomasz Różycki 12 stacji (fragmenty)

- Buntownik bez powodu,

reż. Nicholas Ray (film)

- Nosferatu wampir, reż. Werner Herzog (film)


Przygotowanie
do matury

- czytanie ze zrozumieniem

- pisanie wypracowania

- wypowiedź ustna


- teksty romantyczne i o tematyce romantycznej

POZYTYWIZM

O epoce

(kontekst historyczny, filozoficzny


i artystyczny)

- nazwa i ramy czasowe epoki

- wiek pary i elektryczności

- uprzemysłowienie
i urbanizacja

- główne idee pozytywizmu (scjentyzm, utylitaryzm, ewolucjonizm, organicyzm, agnostycyzm)

- emancypacja i asymilacja mniejszości

- pozytywizm warszawski

- walka z rusyfikacją
i germanizacją

- rola prasy

- omijanie cenzury

- kształtowanie się polskiej inteligencji

- życie codzienne
w pozytywizmie

- filozofia pozytywistyczna

- główne cechy sztuki doby pozytywizmu

- style epoki: realizm, akademizm, historyzm, eklektyzm

- reprezentatywne dzieła sztuki pozytywistycznej

- rozwój teatru


w pozytywizmie


Propozycje autorskie

- teksty filozoficzne:

John Stuart Mill Co to jest utylitaryzm? (fragmenty)

- sztuki plastyczne, architektura,


np. Jean-François Millet Anioł Pański (malarstwo)

Teksty z epoki

- realizacja głównych haseł pozytywizmu w literaturze: praca organiczna, praca
u podstaw, emancypacja kobiet i asymilacja mniejszości, solidaryzm społeczny

- spór między starymi


a młodymi

- heroizm walki a heroizm pracy

- gatunki charakterystyczne dla literatury epoki

- bujny rozwój powieści realistycznej

- rozwój gatunków publicystycznych

- literacki obraz społeczeństwa jako organizmu

- pierwszoplanowi bohaterowie pozytywizmu: człowiek pracy, emancypująca się kobieta, „wysadzony z siodła”

- obraz kapitalistycznego wyzysku w literaturze

- obrazy dawnej chwały
„ku pokrzepieniu serc”


Teksty wskazane w podstawie programowej

ZP

- *Bolesław Prus Lalka

- Fiodor Dostojewski Zbrodnia
i kara


ZR

- Honoré de Balzac Ojciec Goriot


Propozycje autorskie

- Eliza OrzeszkowaKilka słów o kobietach (fragmenty)

Marta (fragmenty)

- Adam AsnykDo młodych

Jednego serca!

- Maria KonopnickaMendel Gdański (fragmenty)

Wojna (cykl Z teki Artura

Grottgera)

- Bolesław Prus Kroniki tygodniowe (fragmenty)Nauka o języku

- odmiany języka polskiego
TERMINY I POJĘCIA

 • historia, nauka, oświata: asymilacja, cenzura, emancypacja, era Apuchtina, etos (inteligencki, pracy, walki), filantropia, germanizacja, inteligencja (warstwa społeczna), kapitalizm, Kulturkampf, marksizm, mieszczaństwo,

noc paskiewiczowska, organicyzm, powstanie styczniowe, praca organiczna, praca u podstaw, rusyfikacja, socjalizm, socjologia, Stańczyk (Teka Stańczyka), „starzy” i „młodzi”, Syberia, Szkoła Główna, uwłaszczenie, walka o byt, Wystawa Światowa, zabór (austriacki, pruski, rosyjski)

 • filozofia, religia, myśl społeczno-polityczna: agnostycyzm, darwinizm, determinizm, empiryzm, ewolucjonizm, filantropia, organicyzm, racjonalizm, scjentyzm, utylitaryzm

 • sztuka i kultura: akademizm, eklektyzm, historyzm, impresjonizm, malarstwo historyczne, naturalizm, realizm, sztuka tendencyjna (sztuka z tezą)

 • czasopisma kulturalne: „Kurier Warszawski”, „Przegląd Tygodniowy”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Wędrowiec” 

 • ośrodki kultury: Kraków, Londyn, Paryż, Warszawa 

 • media: dagerotyp

 • literatura (tematy, idee, gatunki, cechy stylistyczne): asymilacja, dramat mieszczański, emancypacja, felieton, język ezopowy, kronika tygodniowa, krytyka literacka, list z podróży, lud, naturalizm, nowela, obrazek, opowiadanie, organicyzm, powieść (historyczna, naturalistyczna, polifoniczna, realistyczna, tendencyjna), praca organiczna, praca u podstaw, publicystyka, realizm, recenzja, reportaż, sonet, symbol

 • nauka o języku: dialekt, dialektyzm, gramatyka, gwara, język literacki, język narodowy, język ogólny, język zawodowy, mazurzenie, odmiana nieoficjalna, odmiana oficjalna, odmiana pisana, odmiana ustna, odmiany środowiskowe, odmiany terytorialne, slang, zasięg języka, żargon

Nawiązania

- motywy pozytywistyczne w dzisiejszym świecie

- inteligent


w pozytywizmie
a inteligent we współczesnej Polsce

- emancypantki


a feministki

- kapitalizm pozytywistyczny


a współczesny

Teksty wskazane w podstawie programowej

ZR
- Stefan Chwin Wiedeńska miłość Stacha W. (fragment)


Propozycje autorskie
- Andrzej Waligórski Rycerzy trzech (fragment)
- Michał Witkowski Postinteligent (fragmenty)
- Kinga Dunin Kobieta w życiu publicznym (Kobieta publiczna) (fragmenty)
- Burdż Chalifa w Dubaju (architektura)

- Faraon, reż. Jerzy Kawalerowicz (film)

- Dług, reż. Krzysztof Krauze (film)Przygotowanie
do matury

- czytanie ze zrozumieniem

- pisanie wypracowania

- wypowiedź ustna


- teksty pozytywistyczne
i o tematyce pozytywistycznej

MŁODA POLSKA

O epoce

(kontekst historyczny, filozoficzny


i artystyczny)

- nazwy i ramy czasowe epoki

- przełom antypozytywistyczny

- młodopolskie rozterki
i dekadenckie nastroje

- Galicja – centrum Młodej Polski

- życie codzienne

na przełomie wieków

- zmiana hierarchii wartości, czyli filozofia przełomu wieków XIX i XX

- główne cechy sztuki modernistycznej

- różnorodność kierunków
i nurtów w sztuce epoki: naturalizm, impresjonizm, symbolizm, ekspresjonizm, secesja

- reprezentatywne dzieła sztuki przełomu XIX


i XX w.

- rozkwit teatru (Wielka Reforma Teatralna)

Propozycje autorskie

- teksty filozoficzne:

Arthur Schopenhauer Świat jako wola i wyobrażenie (fragmenty)

Friedrich Nietzsche Poza dobrem


i złem
(fragmenty)
- sztuki plastyczne, architektura,
np. Jacek Malczewski Melancholia

Teksty z epoki

- różnorodność motywów
i wątków w sztuce epoki

- schyłkowość


i dekadentyzm jako postawy twórców epoki

- rola cyganerii artystycznej

- psychizacja krajobrazu
w literaturze

- rola symbolu w sztuce

- fascynacja ludowością – chłopomania

- zauroczenia Tatrami


i folklorem góralskim

- rola kabaretu literackiego

- subiektywizacja artystycznej wizji świata

- artysta kontra filister

- A to Polska właśnie, czyli obraz społeczeństwa polskiego w Weselu

- gatunki charakterystyczne dla literatury przełomu XIX i XX w.

- przemiany w prozie modernistycznej


Teksty wskazane w podstawie programowej

ZP

- Kazimierz Przerwa-TetmajerKoniec wieku XIX

Melodia mgieł nocnych

Eviva l’arte

Lubię, kiedy kobieta…

- Leopold StaffDeszcz jesienny

Kowal

Przedśpiew

- Jan KasprowiczKrzak dzikiej róży

Dies irae (fragmenty)

Księga ubogich (wybór)

- *Stanisław Wyspiański Wesele

- Władysław Reymont Chłopi,
t. 1: Jesień

- Joseph Conrad Jądro ciemności


Propozycje autorskie

- Stanisław Przybyszewski Confiteor (fragmenty)

- Tadeusz Boy-Żeleński Słówka (fragmenty)

- Arthur Rimbaud Statek pijany (fragmenty)- Charles Baudelaire Kwiaty zła (wybór)

Nauka o języku

- słowa i ich znaczenia
TERMINY I POJĘCIA

 • historia, nauka, oświata: cenzura, etos walki, germanizacja, inteligencja (warstwa społeczna), powstanie styczniowe, rewolucja 1905, rewolucja październikowa, rusyfikacja, Wystawa Światowa, zabór (austriacki, pruski, rosyjski)

 • filozofia, religia, myśl społeczno-polityczna: irracjonalizm, nadczłowiek, nirwana, oniryzm, podświadomość, przełom antypozytywistyczny, przewartościowanie wartości, psychoanaliza

 • sztuka i kultura: balet, bohema, chłopomania, cyganeria, Daleki Wschód, dekadentyzm, demonizm, dionizyjskość, eklektyzm, ekspresjonizm, erotyzm, filister, fin de siècle, folklor, groteska, impresjonizm, ironia, Jama Michalikowa, japońszczyzna, kabaret, ludowość, manifest, melancholia, modernizm, nadczłowiek, „naga dusza”, Nagroda Nobla, nastrojowość, natura, naturalizm, neogotyk, neoromantyzm, oniryzm, orientalizm, parnasizm, plakat, polifoniczność (w muzyce), postimpresjonizm, prerafaelici, przełom antypozytywistyczny, przewartościowanie wartości, realizm, reżyser, skandal, styl zakopiański, subiektywizm, symbol, symbolizm, synestezja, synkretyzm, synteza sztuk, szatan, sztuka dla sztuki, sztuka użytkowa, taniec, Tatry, teatr, Wielka Reforma Teatralna, witraż

 • motywy: artysta (zapoznany), choroba (gruźlica), femme fatale, szatan

 • czasopisma kulturalne: „Chimera”, „Życie” (krakowskie)

 • kabaret: „Zielony Balonik”

 • media: telegraf

 • ośrodki kultury: Kraków, Lwów, Monachium, Paryż, Warszawa, Zakopane

 • literatura (tematy, idee, gatunki, cechy stylistyczne): alegoria, artysta kapłan, chłopomania, cyganeria, Daleki Wschód, dekadentyzm, demonizm, dionizyjskość, dramat, dulszczyzna, ekspresjonizm, erotyzm, esej, filister, folklor, franciszkanizm, groteska, gwara podhalańska, hedonizm, hymn, impresjonizm, ironia, język ezopowy, kabaret, kawiarnia literacka, klasycyzm, ludowość, manifest, melancholia, mit, modernizm, motywy romantyczne, muzyczność, nadczłowiek, „naga dusza”, Nagroda Nobla, nastrojowość, nastrój, naturalizm, neoromantyzm, nieświadomość (podświadomość), nirwana, oniryzm,

orientalizm (Orient), parnasizm, poeta przeklęty, postimpresjonizm, powieść (młodopolska, naturalistyczna, polifoniczna, realistyczna), przełom antypozytywistyczny, przewartościowanie wartości, realizm, subiektywizm, symbol, symbolizm, synestezja, synkretyzm, synteza sztuk, szatan, sztuka dla sztuki, wiersz (sylabiczny, sylabotoniczny, toniczny)

 • nauka o języku: antonim, desygnat, etymologia, eufemizm, frazeologizm, homonim, idiom, kalka, nacechowanie wyrazu, nazwy pospolite, nazwy własne, neologizm, polisemia, słowa klucze, słownictwo fachowe, słownictwo gwarowe, słownictwo kolokwialne, synonim, termin, treść wyrazu, wulgaryzm, wyraz oficjalny, wyraz potoczny, wyrazy wieloznaczne, zakres wyrazu, znaczenie wyrazu

Nawiązania

- motywy młodopolskie
we współczesnej sztuce

- dulszczyzna dawniej i dziś

- melancholia – moda czy choroba?

- młodopolskie inspiracje


we współczesnej sztuce filmowej

Teksty wskazane w podstawie programowej

ZP

- Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda (film)ZR

- Gabriela Zapolska Moralność pani Dulskiej, reż. Tomasz Zygadło (spektakl teatralny)Propozycje autorskie

- Antoni Kępiński Melancholia (fragmenty)

- Tomasz Burek 1905, nie 1918 (fragmenty)

- Edward Redliński Konopielka (fragmenty)

- Paktofonika Chwile ulotne (fragmenty)

- Pablo Picasso Śniadanie na trawie (malarstwo)

- Całkowite zaćmienie, reż. Agnieszka Holland (film)


Przygotowanie
do matury

- czytanie ze zrozumieniem

- pisanie wypracowania

- wypowiedź ustna


- teksty młodopolskie i o tematyce młodopolskiej

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

O epoce

(kontekst historyczny, filozoficzny


i artystyczny)

- nazwa i ramy czasowe epoki

- rewolucje, kryzys, odkrycia naukowe

- faszyzm, nazizm, komunizm, stalinizm

- odrodzenie Polski

- życie codzienne w okresie międzywojennym

- filozofia dwudziestolecia międzywojennego

- główne cechy sztuki epoki

- triumf awangardy

- kultura masowa

- różnorodność oraz

interdyscyplinarność kierunków i nurtów
w sztuce dwudziestolecia: ekspresjonizm, symbolizm, fowizm, futuryzm, kubizm, dadaizm, suprematyzm, surrealizm, realizm socjalistyczny

- reprezentatywne dzieła sztuki dwudziestolecia międzywojennego

- rozwój sztuki filmowej

- rozwój teatru


w dwudziestoleciu


Propozycje autorskie

- teksty filozoficzne:

Zygmunt Freud Kultura jako źródło cierpień (fragmenty)

Florian Znaniecki Upadek cywilizacji zachodniej (fragmenty)


- sztuki plastyczne, architektura,
np. Salvador Dali Płonąca żyrafa (malarstwo)

Teksty z epoki

- bogactwo i różnorodność motywów i wątków
w kulturze dwudziestolecia

- sprzeczności epoki: awangarda – neoklasycyzm,

fascynacja miastem – ucieczka do natury,
realizm – oniryzm, optymizm – pesymizm

- intertekstualność dzieł międzywojnia

- grupy literackie epoki: Skamander, futuryści, Awangarda Krakowska, Druga Awangarda

- antytradycjonalizm

- walka o treść kontra walka o formę

- różne ujęcia rzeczywistości: mityzacja, groteskowość, deformacja, idealizacja, brutalizacja, katastrofizm

- nowy język poetycki

- gatunki charakterystyczne dla literatury epoki

- dynamiczny rozwój powieści


Teksty wskazane w podstawie programowej

ZP

- Bolesław LeśmianW malinowym chruśniaku

Ballada bezludna
- Julian Tuwim

Mieszkańcy

Przy okrągłym stole

Bal w operze (fragmenty)

- Jan Lechoń Herostrates

- Julian Przyboś Notre-Dame

- Konstanty Ildefons Gałczyński Serwus, Madonna

- Jarosław Iwaszkiewicz Panny
z Wilka

- *Bruno Szulc Sklepy cynamonowe

- *Witold Gombrowicz Ferdydurke

- Stefan Żeromski Przedwiośnie

- Józef Czechowicz Mały mit

- Maria Kuncewiczowa CudzoziemkaZR

- Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy

- Michaił Bułhakow Mistrz
i Małgorzata

- Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Pocałunki

- Franz Kafka Proces
Propozycje autorskie

- Tadeusz PeiperPunkt wyjścia

Ulica

- Bruno JasieńskiBut w butonierce

- Jednodńuwka futurystuw. Manifest w sprawie poezji futurystycznej (fragmenty)Nauka o języku

- konstruowanie własnej wypowiedzi
TERMINY I POJĘCIA

 • historia, nauka, oświata: antysemityzm, bolszewizm, cenzura, cud nad Wisłą, kolektywizm, komunizm, kryzys, nazizm, powstania (śląskie, wielkopolskie), propaganda, rewolucja, sanacja, socjalizm, stalinizm, teoria względności, totalitaryzm, urbanizm, wojna polsko-bolszewicka, I wojna światowa

 • filozofia, religia, myśl społeczno-polityczna: archetyp, behawioryzm, personalizm chrześcijański, nieświadomość (podświadomość), psychoanaliza

 • sztuka i kultura: abstrakcjonizm, adaptacja filmowa, awangarda, dadaizm, dysonans (muzyka), eklektyzm, ekspresjonizm, figuratywność, film (kino,

X muza), folklor, formizm, fotografia, fotomontaż, funkcjonalizm, futuryzm, groteska, intertekstualność, jazz, kabaret, karykatura, kolaż, kubizm, kultura masowa, manifest, montaż, neoklasycyzm, neorealizm, oniryzm, plakat, prowokacja artystyczna, prymitywizm, ready made (przedmiot gotowy), realizm socjalistyczny, reklama, satyra, surrealizm (nadrealizm), symbolizm, sztuka użytkowa, teatr

 • grupy i formacje literackie: Awangarda Krakowska, Druga Awangarda, Kwadryga, Skamander

 • czasopisma kulturalne: „Wiadomości Literackie”, „Zwrotnica”, „Żagary”

 • ośrodki kultury: Kraków, Lwów, Łódź, Poznań, Stawisko, Warszawa, Wilno, Zakopane, „Ziemiańska” (kawiarnia literacka)

 • media: radio, telefon

 • literatura (tematy, idee, gatunki, cechy stylistyczne): absurd, antyutopia, archetyp, autentyzm, autobiografizm, awangarda, ballada, Czysta Forma, dadaizm, deformacja, dramat, dziennik, eseistyka, everyman, felieton, groteska, hermetyczność, introspekcja, intuicjonizm, ironia, irracjonalizm, karykatura, katastrofizm, klasycyzm, ludowość, manifest, manipulacja, mit (biograficzny, kresów, mocarstwowości, narodowy), mityzacja, powieść (obyczajowa, polityczna, psychologiczna, radiowa, realistyczna), powieść parabola,

powieść rzeka, saga rodzinna, satyra, strumień świadomości, symbol, synekdocha, sytuacja kafkowska, tradycja (biblijna, literacka, modernistyczna, narodowa, romantyczna, żydowska), tragizm, utopia, witalizm

 • nauka o języku: adiustacja tekstu, adresat, akapit, bibliografia, cytat, dedykacja, epilog, forma gatunkowa, gatunki wypowiedzi, indeks, intencja, interpretacja, interpunkcja, kompozycja wypowiedzi, konspekt wypowiedzi, korekta tekstu, motto, mowa niezależna, mowa zależna, ortografia,
  plan wypowiedzi, podtytuł, puenta, poprawność językowa, przypis, redagowanie tekstu, rozdział, spis treści, spójność wypowiedzi, streszczenie, styl, szyk wyrazów, śródtytuł, teksty multimedialne, temat, tytuł, wstęp, wypracowanie, zakończenie, zwroty adresatywne


Nawiązania

- motywy z dwudziestolecia we współczesnej sztuce

- recepcja wybitnych indywidualności epoki


we współczesnej kulturze

- inspiracje motywami


z dwudziestolecia
we współczesnym kinie

Teksty wskazane w podstawie programowej

ZP

- Czesław Miłosz Traktat poetycki (fragmenty)ZR

- Jerzy Harasymowicz Sztuka Makowskiego


Propozycje autorskie

- Roman Loth (red.) Na rogu świata i nieskończoności. Wspomnienia


o Franciszku Fiszerze
(fragmenty)

- Jan Błoński Witkacy na zawsze (fragmenty)

- Marek Krajewski Śmierć
w Breslau
(fragmenty)

- Bonnie and Clyde, reż. Arthur Penn (film)

- Sanatorium Pod Klepsydrą, reż. Wojciech Jerzy Has (film)


Przygotowanie
do matury

- czytanie ze zrozumieniem

- pisanie wypracowania

- wypowiedź ustna


- teksty z dwudziestolecia międzywojennego i o tematyce dotyczącej dwudziestolecia międzywojennego

stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnikaYüklə 266,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə