Ponad słowami Wymagania edukacyjne I kryteria oceniania z języka polskiego (zgodne z nową podstawą programową, obowiązującą od roku szkolnego 2012/2013) Zakres podstawowy Bloki nauczaniaYüklə 266,51 Kb.
səhifə4/4
tarix17.09.2017
ölçüsü266,51 Kb.
#187
1   2   3   4

Ocena dobra (4)

Uczeń:


 • ma podstawową wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posługuje się nimi w typowych sytuacjach;

 • dobrze zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;

 • czyta ze zrozumieniem tekst literacki i interpretuje go;

 • sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe;

 • hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie;

 • rozpoznaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas powstania wskazanego tekstu kultury oraz określa jego powiązania z kontekstem historycznym;

 • samodzielnie dokonuje analizy wskazanego tekstu kultury;

 • znajduje i porównuje informacje zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach;

 • przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;

 • sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;

 • rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;

 • określa podstawowe funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną – w tym perswazyjną);

 • samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;

 • sprawnie redaguje teksty własne i cudze;

 • aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy;

 • odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie.


Ocena bardzo dobra (5)

Uczeń:


 • ma pełną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posługuje się nimi w różnych sytuacjach problemowych;

 • szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;

 • czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie go interpretuje;

 • sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe i wyciąga wnioski;

 • hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, uzasadnia swój wybór;

 • sprawnie podaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas powstania wskazanego tekstu kultury oraz jego powiązania
  z kontekstami: historycznym, filozoficznym i artystycznym;

 • samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji określonego tekstu kultury;

 • odszukuje i porównuje dane zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach, samodzielnie je interpretuje;

 • zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury;

 • samodzielnie ocenia wydarzenia kulturalne;

 • przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;

 • sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;

 • rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności i stosowności wypowiedzi, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;

 • określa funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną −
  w tym perswazyjną, poznawczą, komunikacyjną i społeczną);

 • samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;

 • sprawnie redaguje teksty własne i cudze;

 • aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy;

 • odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi poglądami;

 • aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji.


Ocena celująca (6)

Uczeń:


 • ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową, posługuje się nimi w różnych trudnych sytuacjach problemowych;

 • szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;

 • czyta ze zrozumieniem trudny tekst literacki i samodzielnie go interpretuje;

 • sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe i wyciąga wnioski;

 • hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, uzasadnia swój wybór;

 • bezbłędnie podaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas powstania wskazanego tekstu kultury oraz jego powiązania
  z kontekstami: historycznym, filozoficznym i artystycznym;

 • zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury i je ocenia;

 • samodzielnie dokonuje wnikliwej analizy i interpretacji wskazanego tekstu kultury;

 • zna literaturę dotyczącą sztuki i wydarzeń kulturalnych, stosuje tę wiedzę
  w różnych sytuacjach problemowych;

 • odnajduje i porównuje dane zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach, samodzielnie je interpretuje;

 • przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;

 • sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;

 • rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności i stosowności wypowiedzi, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;

 • określa funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną −
  w tym perswazyjną, poznawczą, komunikacyjną i społeczną);

 • samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej, stosując zróżnicowane formy wypowiedzi;

 • sprawnie redaguje teksty własne i cudze;

 • aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy i ich uzasadnienie;

 • odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi poglądami, wyciąga wnioski;

 • samodzielnie rozwija swoje zainteresowania;

 • potrafi swoją wiedzą zainteresować innych;

 • aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji i na zajęciach pozaszkolnych.

Ocenie mogą podlegać: • praca klasowa,

 • test,

 • sprawdzian,

 • kartkówka,

 • pisemna praca domowa,

 • referat,

 • odpowiedź ustna,

 • udział w dyskusji,

 • praca samodzielna na lekcji,

 • praca w grupach na lekcji,

 • ćwiczenia i zadania praktyczne,

 • prezentacje,

 • udział w projektach,

 • wykonanie pomocy dydaktycznych.

Ocenianie prac pisemnych


 • celujący 95% - 100%

 • bardzo dobry 85%-94%

 • dobry 75%-84%

 • dostateczny 46%-74%

 • dopuszczający 30%-45%

 • niedostateczny 0%-29%


Yüklə 266,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə