"MUĞanbank" AÇiq səhmdar


“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİYüklə 2,93 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə31/32
tarix14.09.2018
ölçüsü2,93 Mb.
#68337
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

66  

Aktiv və öhdəliklərin ödəmə müddətlərinin və faiz dərəcələrinin uyğunluğu və/vəya nəzarət olunan 

uyğunsuzluğu  Bankın  idarə  edilməsi  üçün  mühüm  məsələdir.  Əməliyyatlar  çox  zaman  qeyri-

müəyyən müddətə aparıldığı və müxtəlif növlü olduğu üçün tamamilə uyğunluq banklar üçün qeyr-

adidir.  Uyğunsuzluq  potensial  olaraq  gəlirliliyi  artıra  bilər,  lakin  eyni  zamanda  zərərin  baş  vermə 

riskini də artıra bilər. Faiz gətirən aktiv və öhdəliklərin ödəniş müddətləri və münasib dəyərlə əvəz 

edilməsi  faiz  dərəcələri  və  mübadilə  məzənnələri  dəyişəcəyi  halda  Bankın  likvidliyinin  və  onun 

risklərinin qiymətləndirilməsi üçün əsas amillər hesab olunur. 

 

Rəhbərlik  hesab  edir  ki,  müştəri  hesablarının  əhəmiyyətli  hissəsinin  1  il  ərzində  ödəniş  vaxtının çatmasına baxmayaraq əmanətçilərin növünə və sayına görə əmanətlərin diversifikasiyası və Bankın 

keçmiş  təcrübəsi  göstərir  ki,  bu  cür  müştəri  hesabları  Bank  üçün  uzunmüddətli  və  sabit  maliyyə 

mənbəyi yaradır. Bundan əlavə, Bankın rəhbərliyi hazırda əlverişli şərtlər təklif etməklə müştərilərlə 

qısamüddətli müştəri hesablarının yeni ödəniş müddətləri üzrə danışıqlar prosesindədir. Yuxarıdakı 

cədvəldə  müştəri  hesabları  müqavilə  üzrə  ödəmə  müddətlərinə  görə  göstərilmişdir.  Lakin, 

Azərbaycan  Respublikasının  Mülki  Məcəlləsinə  uyğun  olaraq  fiziki  şəxslər  əmanətləri  üzrə 

hesablanmış  faizlərin  müəyyən  hissəsini  itirməklə  ödəmə  müddətindən  əvvəl  öz  əmanətlərini  geri 

götürə bilərlər. 

 

31 dekabr 2017-ci və 2016-cı il tarixlərində Bankın qısamüddətli likvidlik vəziyyəti müvafiq olaraq 169,875  min  AZN  və  159,241  min  AZN  məbləğində  müştəri  hesablarının  bir  ilədək  tələb  olunan 

vəsaitlər kateqoriyasına təsnif olunması nəticəsində mənfi təsirə məruz qalmışdır. Bu artım 2015-ci 

ilin  fevral  və  dekabr  aylarında  Azərbaycan  manatının  ardıcıl  olaraq  iki  devalvasiyası  nəticəsində 

tələb olunan hesablar və ya əmanətlərin müştərilərin tələbi ilə digər xarici valyutada yerləşdirilməsi 

nəticəsində yaranmışdır. Bu qalıqlar 2017-ci və 2016-cı illərdə sabit qalmışdır. 

 

Bankın  faiz  gəliri  yaradan  aktivlərinin  və  faiz  xərci  yaradan  öhdəliklərinin  əksər  hissəsi  müəyyən faiz dərəcəsini daşıyır. Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından alınacaq vəsaitlər və müştərilərə 

verilmiş kreditlərin orta ölçülü effektiv faiz dərəcəsi müvafiq olaraq 6.00% və 13.64%-ə bərabərdir 

(2016-cı il: 11.70% və 16.16%). 

 

Aktiv  və  öhdəliklərin  ödəniş  müddətləri,  həmçinin  faiz  hesablanan  öhdəliklərini  ödəniş  vaxtı çatdıqda  qəbul  edilən  dəyərdə  dəyişdirilməsi  imkanları  Bankın  likvidliyinin,  eləcə  də  faiz 

dərəcələrinin  və  valyuta  məzənnəsinin  dəyişkənliyinə  nə  dərəcədə  həssas  olmasının  müəyyən 

edilməsində mühüm əhəmiyyət daşıyır.  

 

Likvidlik  və  faiz  dərəcəsi  üzrə  təhlillər  MHBS  7  standartına  müvafiq  olaraq  aşağıda  göstərilən cədvəllərdə  təqdim  edilmişdir.  Bu  cədvəllərdə  əks  etdirilmiş  məbləğlər  maliyyə  vəziyyəti 

hesabatında  əks  etdirilmiş  məbləğlərlə  uyğun  deyil,  ona  görə  ki,  aşağıdakı  təqdimat  maliyyə 

öhdəliklərinin maliyyə vəziyyəti hesabatında effektiv faiz metodu əsasında təqdim edilmiş ümumi 

müqavilə üzrə qalıq ödənişlərini (faizlərin ödənişi daxil olmaqla) əks etdirən ödəniş müddətlərinin 

təhlillərini əhatə edir. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 “MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

67  

31  dekabr  2017-ci  il  tarixinə  maliyyə  öhdəliklərinin  ödəniş  müddətlərinin  təhlilləri  aşağıdakı 

cədvəldə əks olunmuşdur: 

 

 Orta çəkili 

effektiv faiz 

dərəcəsi

 

 

1 aya  

qədər

 

 

1 aydan  

3 ayadək

 

 

3 aydan 

1 ilədək

 

 

1 ildən 

5 ilədək

 

 

5 ildən  

artıq

 

 

31 dekabr 

2017-ci il 

Cəmi

 

 

   


   

   


   

   


   

 

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 

   


   

   


   

   


   

 

Banklara, dövlətə və digər maliyyə qurularına 

ödəniləcək vəsaitlər 

3.54%   

16,926   

5,323   

28,508   

74,691   

87,898   

213,346 

Müştəri hesabları 

9.86%   

5,094   


20,960   

86,242   

39,382   

53   


151,731 

Buraxılmış borc qiymətli 

kağızları 

 

5.15%  

1,215   


-   

851   


-   

-   


2,066 

 

  

   


   

   


   

   


 

Cəmi faiz xərci 

yaradan öhdəliklər 

   


23,235   

26,283   

115,601   

114,073   

87,951   

367,143 

 

      

   


   

   


   

 

Banklara, dövlətə və digər maliyyə qurumlarına 

ödəniləcək vəsaitlər 

 

 

4,463   -   

-   


-   

-   


4,463 

Müştəri hesabları 

   

66,679   -   

-   


-   

-   


66,679 

Buraxılmış borc qiymətli 

kağızları 

   


 

1,189 


 

  

  

  

  

 

1,189 Digər maliyyə öhdəlikləri 

   


1,024   

-   


-   

-   


-   

1,024 


 

   


   

   


   

   


   

 

CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 

   

96,590   

26,283   

115,601   

114,073   

87,951   

440,498 

 

31 dekabr 2016-cı il tarixinə maliyyə öhdəliklərinin ödəniş müddətlərinin təhlilləri aşağıdakı cədvəldə əks olunmuşdur: 

 

 Orta çəkili 

effektiv faiz 

dərəcəsi

 

 

1 aya  

qədər

 

 

1 aydan  

3 ayadək

 

 

3 aydan 

1 ilədək

 

 

1 ildən 

5 ilədək

 

 

5 ildən  

artıq

 

 

31 dekabr 

2016-cı il 

Cəmi

 

 

   


   

   


   

   


   

 

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 

 

    

   


   

   


   

 

Banklara, dövlətə və digər maliyyə institutlarına 

ödəniləcək vəsaitlər 

3.58%   

  15,044   

6,946   

71,207   

77,194   

72,873   

243,264 

Müştəri hesabları 

6.22%   

  5,944   

30,428   

112,417   

32,148   

2,917   


183,854 

Buraxılmış borc qiymətli 

kağızları 

 

9.78%  

 

  3,540    

 

 -   

 

3,535  

  

 

 -   

 

7,075  

 

    

   


   

   


   

 

Cəmi faiz xərci yaradan öhdəliklər 

   


  24,528   

37,374   

187,159   

109,342   

75,790   

434,193 

 

      

   


   

   


   

 

Banklara, dövlətə və digər maliyyə qurumlarına 

ödəniləcək vəsaitlər 

 

 

  813     -   

 -   


 -   

 -   


813 

Müştəri hesabları 

   

16,895    -   

 -   


 -   

 -   


16,895 

Buraxılmış borc qiymətli 

kağızları 

   


  

 1,229  


 

  

  

 

 -   

 

 -   

 

 1,229  Digər maliyyə öhdəlikləri 

                 851                       

      -            

 

-   -   

-   


851 

 

   

   

   

   

   

   

 

CƏMİ MALİYYƏ 

ÖHDƏLİKLƏRİ 

   

44,316   

37,374   

187,159   

109,342   

75,790   

453,981 

 
Yüklə 2,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə