"MUĞanbank" AÇiq səhmdar


“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİYüklə 2,93 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə27/32
tarix14.09.2018
ölçüsü2,93 Mb.
#68337
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

59  

 

31 dekabr  

2017-ci il 

 

31 dekabr 

2016-cı il 

 

 

  

1-ci dərəcəli kapital 

 

  

Nizamnamə kapitalı 

85,000   

75,000 


Yığılmış zərər 

(17,509)   

(13,241) 

 

    

Cəmi 1-ci dərəcəli kapital

 

67,491   

61,759 

 

    

1-ci dərəcəli kapitaldan tutulmalar 

   


 

Qeyri-maddi aktivlər 

(892)   

(747) 


Təxirə salınmış vergi aktivi 

(1,945)    

   

 

Tutulmalardan sonra 1-ci dərəcəli kapital

 

64,654   

61,012 

 

 

  

2-ci dərəcəli kapital 

   

 

Cəmi ehtiyatlar 5,663 

 

4,594  

   


 

Cəmi 2-ci dərəcəli kapital 

5,663   

4,594 

 

    

Tutulmalardan sonra məcmu kapital 

70,317   

65,606 

 

    

Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş yekun aktivlər: 

453,047   

418,791 

 

   

 

1-ci dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı 

14.27%   

14.57% 

Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı 

15.52%   

14.37% 

 

 30.  RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ SİYASƏTİ 

 

Bankın fəaliyyəti üçün risklərin idarə edilməsi Bank əməliyyatlarının mühüm elementini təşkil edir. Bankın əməliyyatlarına təsir göstərəcək əsas risklər aşağıdakılardan ibarətdir: 

  

Kredit riski; 

 

Likvidlik riski;  

Bazar riski.  

Kredit riski 

 

Bir  tərəfin  maliyyə  aləti  üzrə  öhdəliklərini  yerinə  yetirə  bilmədiyi  zaman  və  maliyyə  zərərləri  ilə 

nəticələnə bilən hallarda Bank kredit riskinə məruz qalır. 

 

Riskin idarə edilməsi və ona nəzarət müəyyən olunmuş səlahiyyətlər çərçivəsində Kredit komitəsi və Bankın İdarə heyəti tərəfindən yerinə yetirilir. Kredit komitəsi tərəfindən hər hansı fəaliyyət həyata 

keçirməzdən əvvəl kredit prosesləri üzrə bütün tövsiyələr (borcalanların tətbiq edilmiş limitləri və ya 

kredit  müqavilələrinə  edilən  düzəlişlər  və  s.)  nəzərdən  keçirilir  və  Kredit  departamentinin 

mütəxəssisləri  tərəfindən  təsdiqlənir.  Riskin  gündəlik  idarə  edilməsi  Kredit  departamentinin 

rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilir. 

 

Kreditlərin bölüşdürülməsi 

 

Bank bir borcalan və ya bir qrup borcalanlar ilə bağlı və sənaye seqmentləri üzrə qəbul edilmiş risk məbləğlərinə hədlər qoymaqla üzərinə götürdüyü kredit risklərini səviyyələrə bölür. İdarə heyəti hər 

borcalan tərəfindən və məhsul üzrə (sənaye sahəsi) yaranan kredit riski dərəcəsi üçün limitləri təsdiq 

edir.  Banklar  və  brokerlər  də  daxil  olmaqla  hər  hansı  bir  borcalan  üzrə  təsir  kredit  komitəsi  “MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

60  

tərəfindən qoyulan təsirləri əhatə edən sub-limitlərlə məhdudlaşdırırlır. Məhdudiyyətlər üzrə faktiki 

təsirin gündəlik monitorinqi aparılır. Müvafiq hallarda və ümumiyyətlə bir çox kredit ayırmalarında 

Bank girov və korporativ təminatlar və şəxsi zəmanətlər götürür ki, bunların mühüm hissəsi şəxsi 

kreditlərdir və onlar üzrə belə şərtlər qəbul edilmir. Belə risklər davamlı şəkildə tənzimlənir və ildə 

bir dəfə və ya daha tez-tez yoxlanılır.  

 

Kreditin uzadılması öhdəlikləri kreditin istifadə olunmamış hissələrinin kreditlər, zəmanətlər və ya akkreditivlər şəklində ifadə olunmasıdır. Balansdankənar maliyyə alətlərinin kredit riski qarşı tərəfin 

öz müqavilənin şərtlərini yerinə yetirə bilməməsindən yaranan zərərlər kimi müəyyən olunur.  

Kreditin uzadılması öhdəliklərinin kredit riski ilə bağlı Bank ümumi istifadə olunmamış öhdəliklərin 

məbləği həcmində itkilərə məruz qala bilər.  

 

Bununla  belə,  itkinin  təxmini  miqdarı  ümumi  istifadə  olunmamış  öhdəliklərdən  az  olur,  çünki kreditin  uzadılması  barədə  bir  çox  öhdəliklər  xüsusi  kredit  tarixçəsinə  malik  olan  müştərilər  üçün 

nəzərdə tutulur. Bank şərti öhdəliklər üzrə ödəmə qrafiklərinə də nəzarət edir, çünki uzunmüddətli 

öhdəliklər ümumilikdə qısamüddətli öhdəliklərə nisbətən daha yüksək kredit riski daşıyır. 

 

Maksimal kredit riski 

 

Bankın  məruz  qaldığı  maksimal  kredit  riski  fərdi  risklərdən  və  ümumi  iqtisadiyyatın  daşıdığı risklərdən asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. 

 

Aşağıdakı cədvəl maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin risklərə məruz qalmasının maksimal həddini təqdim edir. Maliyyə aktivləri üçün bu məbləğ qarşılaşdırmalar və mövcud girovlar çıxıldıqdan sonra 

aktivlərin qalıq dəyərinə bərabərdir Maliyyə zəmanətləri və digər şərti təəhhüdlər üçün kredit riskinə 

məruz qalmanın maksimal həddi Bankın bu zəmanətlər üzrə üçüncü şəxslərə ödənilməli olan mütləq  

 

məbləğlər,  kredit  öhdəliklərində  isə  müştəri  tərəfindən  tələb  edilən  vəsaitlərin  məbləği  kimi  təyin edilir 

 

  

 

 

 

31 dekabr 2017-ci il 

 

Maksimal  

risk 

Əvəzləşdirmə Əvəzləşdirmə

-dən sonra 

xalis risk 

Alınmış 

təminatlar 

Əvəzləşdirmədən və 

alınmış 

təminatlardan sonra 

xalis risk 

 

  

 

  

Banklardan və digər maliyyə 

qurumlarından alınacaq vəsaitlər 

(pul vəsaitləri və onların 

ekvivalentləri çıxılmaqla) 

2,371 


 

 

 2,371 


2,371 


Müştərilərə verilmiş kreditlər 

336,652 


  11,855   

324,797 


208,776 

116,021 


Digər maliyyə aktivləri 

833 


833 


833 


Zəmanətlər və bənzər şərti 

öhdəliklər 

114,010 

114,010 114,010 


İstifadə olunmamış kreditlər üzrə 

şərti öhdəliklər 

12,249 12,249 12,249 


 

 

  

 

  

 

  


Yüklə 2,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə