"MUĞanbank" AÇiq səhmdar


“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİYüklə 2,93 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə28/32
tarix14.09.2018
ölçüsü2,93 Mb.
#68337
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

61  

 

 

 

 

 

31 dekabr 2016-cı il 

 

Maksimal  

risk 

Əvəzləşdirmə Əvəzləşdirmə

-dən sonra 

xalis risk 

Alınmış 

təminatlar 

Əvəzləşdirmədən və 

alınmış 

təminatlardan sonra 

xalis risk 

(Yenidən təqdim 

olunmuş) 

 

  

 

  

Banklardan və digər maliyyə 

qurumlarından alınacaq vəsaitlər 

(pul vəsaitləri və onların 

ekvivalentləri çıxılmaqla) 

2,604 


 

 

 361  2,243 

2,243 Müştərilərə verilmiş kreditlər 

335,071 


 14,825  

320,246 


168,584 

151,662 


Digər maliyyə aktivləri 

1,003 


1,003 


1,003 


Zəmanətlər və bənzər şərti 

öhdəliklər 

925 925 925 


İstifadə olunmamış kreditlər üzrə 

şərti öhdəliklər 

102,555 

102,555 102,555 


Banklardan və digər maliyyə 

qurumlarından alınacaq vəsaitlər 

(pul vəsaitləri və onların 

ekvivalentləri çıxılmaqla) 

29,612 29,612 29,612 


 

Maliyyə aktivləri, Fitç Reytinq agentliyi kimi, beynəlxalq reytinq agentliyi tərəfindən onlar verilmiş 

kredit  reytinqinə  əsasən  qruplaşdırılmışdır.  Ən  yüksək  dərəcə  AAA-dır.  İnvestisiya  kimi 

təsnifləşdirilən  maliyyə  aktivlərinin  dərəcəsi  AAA-dan  BBB-ya  qədərdir.  BBB-dən  aşağı  dərəcəli 

maliyyə aktivləri spekulyativ alətlər kimi təsnifləşdirilir. 

 

31 dekabr 2016-cı və 2015-ci il tarixlərinə ARMB tərəfindən tələb edilən əmanətlər üzrə minimum məcburi ehtiyatlar və xatirə sikkələri müvafiq olaraq, 52,588 min AZN və 5,151 min AZN məbləğini 

təşkil etmişdir. Beynəlxalq reytinq agentliklərinə əsasən Azərbaycan Respublikasının kredit reytinqi 

2017-ci ildə investisiya səviyyəsi sayılan BB+ dərəcəsinə uyğundur (2016-cı il: BBB+). 

 

Aşağıdakı  cədvəl  31  dekabr  2017-ci  və  2016-cı  il  tarixlərinə  Bank  tərəfindən  saxlanılan  maliyyə aktvilərinin  kredit  reytinqləri  üzrə  təfərrüatları  əks  etdirir  (bu  məlumat  vaxtı  keçmiş,  lakin 

dəyərsizləşməmiş maliyyə aktivləri üzrə hazırlanmışdır): 

 

 

 

 

 

31 dekabr 

2017-ci il 

 

BBB Dərəcəsiz 

Cəmi  

 

 

 

 

 

ARMB-də olan pul vəsaitləri və qalıqlar 

38,658 


15,377 

54,035 


Banklardan və digər maliyyə qurumlarından alınacaq 

vəsaitlər 

10,621 

1,984 


554 

13,159 


Müştərilərə verilmiş xalis kreditlər 309,331 

309,331 


Digər maliyyə aktivləri 833 

833 


 

 

 

 

 

 

31 dekabr 

2016-cı il 

 

BBB Dərəcəsiz 

Cəmi 

 (Yenidən 

təqdim 

olunmuş) 

 

 

 

 

 

ARMB-də olan pul vəsaitləri və qalıqlar 

52,388 


3,660 

56,048 


Banklardan və digər maliyyə qurumlarından alınacaq 

vəsaitlər 

5,296 

1,787 


870 

7,953 


Müştərilərə verilmiş xalis kreditlər 321,927 

321,927 


Satış üçün nəzərdə tutulan qiymətli kağızlar 

 

925 925 


Digər maliyyə aktivləri 1,003 

1,003 


     

        “MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

62  

Bank qarşı tərəflərin reytinqini müəyyən etmək imkanı verən daxili reytinq modelində hazırlamışdır. 

Korporativ  borcların  reytinqi  borclarının  maliyyə  əmsalının  təhlilinə  və  borcalanın  fəaliyyət 

göstərdiyi bazar şəraiti və sənaye sektorunun təhlilinə əsaslanır. Həmçinin bu modeldə, idarəetmənin 

effektivliyi və borcalanın bazar payı kimi müxtəlif keyfiyyət amilləri nəzərə alınmışdır.  

 

Model həmçinin idarəetmə səmərəliliyi və borcalanın bazar payı kimi müxtəlif keyfiyyət amillərini nəzərə alır. 

 

Daxili  reytinq  modelinin  tətbiq  edilməsi  korporativ  borcalanın  təhlili  prosesinə  qeyri-standart yanaşma  ilə  nəticələnir  və  beynəlxalq  təşkilatlardan  reytinq  almayan  borcalanların  krediti  ödəmə 

qabiliyyəti ilə bağlı kəmiyyət qiymətləndirilməsini təqdim edir. Modeldə xüsusi yerli bazar şəraitləri 

nəzərə alınmamışdır. 

 

Daxili reytinq modelinin keyfiyyəti onun effektivliyi və düzgünlüyü qiymətləndirməklə müntəzəm olaraq yoxlanılır. Çatışmazlıqlar müəyyən etdiyi hallarda Bank modelə düzəlişlər edir.  

 

Bank xüsusi korporativ kreditlərə, bir qrup pərakəndə və kiçik biznes kreditlərinə qiymətləndirmə və hesablama  metodologiyalarını  tətbiq  edir.  Bu  beynəlxalq  reytinq  agentlikləri  tərəfindən  istifadə 

olunan  bazardan  fərqlənir.  Hesablama  metodologiyası  xüsusi  məhsullar  üzrə  uyğunlaşdırılır  və 

kreditin  müddəti  üzrə  müxtəlif  mərhələlərə  tətbiq  olunur.  Nəticədə,  daha  ətraflı  məlumat  təqdim 

olunmadığı  üçün  müştərilərə  verilmiş  kreditlərin  qalıq  məbləğini  təsdiq  edəcək  məhsul  üzrə 

müqayisə aparmaq mümkün olmur. 

 

Bank  sənayesi  əsasən  maliyyə  aktivləri  və  şərti  öhdəliklər  üzrə  kredit  riskinə  məruz  qalır.  Kredit riskinə  məruz  qalma  Azərbaycan  Respublikasında  toplanır.  Məruz  qalmanın  mütəmadi  olaraq 

monitorinqi  keçirilir  ki,  kredit  limitlərinin  və  Bank  tərəfindən  qurulmuş  kredit  qabiliyyəti  üzrə 

risklərin idarə edilməsi prinsiplərinin pozulmayacağından əmin olsun. 

 

Coğrafi konsentrasiya 

 

Aktivlərin  və  Öhdəliklərin  İdarə  olunması  Komitəsi  (“AÖİK”)  həmçinin  qanunvericilik  və tənzimləmə  sahəsindəki  risklərin  idarə  olunmasına  və  bu  risklərin  Bankın  fəaliyyətinə  təsirinə 

nəzarət  edir.  Bu  nəzarət  mexanizmi  Banka  Azərbaycan  Respublikasındakı  investisiya  mühitinin 

dəyişməsindən yaranan ehtimal edilən zərərləri minimal həddə salmağa şərait yaradır. 

 

Aktiv və öhdəliklərin coğrafi konsentrasiyası aşağıdakı cədvəldə göstərilir:  

 

Azərbaycan 

Respublikası 

  İƏİT ölkələri    Digər qeyri 

İƏİT ölkələri 

 

31 dekabr 

2017-ci il 

tarixinə 

Cəmi 

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 

   


   

   


 

ARMB-də yerləşdirilmiş pul vəsaitləri 

və qalıqlar 

 

54,035  

  

  

 

54,035 Banklardan və digər maliyyə 

qurumlarından alınacaq vəsaitlər 

2,137   

10,655 


 

235   


13,027 

Müştərilərə verilmiş kreditlər, xalis 

336,506   

-   


146   

336,652 


Digər maliyyə aktivləri 

618                 

618  

 

 88   

127   


833 

 

      

   


 

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 

393,296   

10,743   

508   

404,547 

 

      

   


 

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 

   


   

   


 

Banklara, dövlətə və digər maliyyə 

qurumlarına ödəniləcək vəsaitlər 

169,208   

21,628   

5,111   


195,947 

Müştəri hesabları 

194,898   

2,107   


8,278   

205,283 


Buraxılmış borc qiymətli kağızları 

1,554   


1,700   

-   


3,254 

Digər maliyyə öhdəlikləri 

885   

108   


31   

1,024 


 

   


   

   


 

CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 

366,545   

25,543   

13,420   

405,508 

 

      

   

 

XALİS MÖVQE 

26,751   

(14,800)   

(12,912)   

(961) Yüklə 2,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə