"MUĞanbank" AÇiq səhmdar


“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİYüklə 2,93 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə29/32
tarix14.09.2018
ölçüsü2,93 Mb.
#68337
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

63  

 

Azərbaycan 

Respublikası 

  İƏİT ölkələri    Digər qeyri 

İƏİT ölkələri 

 

31 dekabr 

2016-cı il 

tarixinə 

Cəmi  

(yenidən təqdim 

olunmuş) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 

   


   

   


 

ARMB-də yerləşdirilmiş pul vəsaitləri 

və qalıqlar 

 

 56,048   

 

 -   

 

 -   

 

 56,048  Banklardan və digər maliyyə 

qurumlarından alınacaq vəsaitlər 

 2,421    

 5,271  


 

 183    


 7,875  

Müştərilərə verilmiş kreditlər 

334,999    

 -    


 72    

335,071 


Satış üçün nəzərdə tutulan qiymətli 

kağızlar 

 

 925  


 

 

 -   

 

 -   

 

 925  Digər maliyyə aktivləri 

 756    


 182    

 65    


 1,003  

 

      

   


 

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 

  395,149   

 5,453    

 320    

400,922 

 

      

   


 

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 

   


   

   


 

Banklara, dövlətə və digər maliyyə 

qurumlarına ödəniləcək vəsaitlər 

 186,025    

 14,591    

 7,273    

 207,889  

Müştəri hesabları 

 188,207    

 23    


 3,599    

 191,829  

Buraxılmış borc qiymətli kağızları 

 1,406    

 3,364    

 -    


 4,770  

Digər maliyyə öhdəlikləri 

 812    

3   


 36    

 851  


 

   


   

   


 

CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 

 376,450    

  17,981     

 10,908    

 405,339  

 

      

   

 

XALİS MÖVQE 

18,699   

 (12,528)   

 (10,588)   

(4,417) 

 

Likvidlik riski  

 

Likvidlik  riski  əmanətlərin  geri  götürülməsi  və  ödəmə  müddəti  çatmış  digər  maliyyə  alətləri  ilə əlaqədar maliyyə öhdəliklərini ödəmək üçün vəsaitlərin kifayət etməməsi riskidir.  

 

Aktivlərin və Öhdəliklərin İdarə olunması Komitəsi (“AÖİK”) belə riskləri ödəmə tarixi təhlillərinin vasitəsilə,  Bankın  gələcək  dövr  üzrə  strategiyasını  təyin  edərək  idarə  edir.  Cari  likvidlik,  AÖİK 

tərəfindən cari likvidlik təminatı və pul vəsaitlərinin hərəkətinin optimizasiyası üzrə pul bazarı ilə 

əməkdaşlıq etmək vasitəsilə idarə olunur. 

 

Likvidlik  riskini  idarə  etmək  məqsədilə  Bank  müştəri  və  bank  əməliyyatları  üzrə  pul  vəsaitləri hərəkətinin,  aktiv/öhdəliklərin  idarə  olunması  prosesinin  bir  hissəsi  kimi,  gündəlik  likvidlik 

mövqeyinin  monitorinqini  keçirir.  Rəhbərlik  əmanətlərin  geri  götürülməsi  üçün  hazır  vəsaitlərinin 

minimal nisbətinə və gözlənilməyən məbləğlərdə vəsaitlərin geri götürülrməsini təmin etmək üçün 

banklararası və digər institutlardan alınan kreditlərin minimal səviyyəsinə hədlər qoyur.  

 

Aşağıdakı  cədvəllərdə  likvidlik  və  faiz  dərəcələri  risklərinin  təhlili  təqdim  edilmişdir.  Cədvəllər aşağıdakı məqamları əks etdirir: 

 

(i)  Qeyri-derivativ  maliyyə  öhdəlikləri  üzrə  müqaviləyə  əsasən  başaçatma  müddətinə  uyğun diskont edilməmiş nağd vəsaitlərin hərəkətini (həm əsas  borc həm də faizlər) nəzərə almaqla 

qalan günlərin sayına uyğun Bankın bu öhdəliyi ödəməli olduğu ən tez tarix istifadə edilmiş; və  

 

(ii)  Qeyri-derivativ  maliyyə  aktivləri  üzrə  diskont  edilməmiş  nağd  vəsaitlərin  hərəkətini  və  bu aktivlər üzrə qazanılacaq faiz məbləğlərini də nəzərə almaqla (Bankın pul hərəkətlərinin başqa 

tarixdə baş verəcəyini əvvəlcədən bildiyi hallar istisna olmaqla) hesablanmışdır. 

 “MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

64  

Likvidlik və faiz dərəcəsi risklərinə dair təhlillər aşağıdakı cədvəldə əks olunmuşdur. Aşağıda qeyd 

olunmuş təqdimat müəssisənin rəhbərliyinə verilmiş məlumatlara əsaslanır. 

 

 1 aya 

qədər 

  1 aydan  

3 ayadək 

  3 aydan 

1 ilədək 

  1 ildən 

5 ilədək 

  5 ildən  

artıq 

  Ödəniş 

müddəti 

qeyri- 

müəyyən 

  31 dekabr 

2017-ci il  

Cəmi 

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 

   


   

   


   

   


   

 

ARMB-də yerləşdirilmiş pul vəsaitləri və qalıqlar 

31,060   

-   

-   


-   

-   


-   

31,060 


Banklardan və digər maliyyə 

qurumlarından alınacaq 

vəsaitlər 

-   


-   

-   


213   

-   


-   

213 


Müştərilərə verilmiş kreditlər 

47,936   

12,558   

67,767    108,374   

100,017   

-   


336,652 

 

      

   


   

   


   

 

Cəmi faiz gəliri yaradan maliyyə aktivləri 

78,996   

12,558   

67,767    108,587   

100,017   

-   

367,925 

 

      

   


   

   


   

 

ARMB-də yerləşdirilmiş pul vəsaitləri və qalıqlar 

21,528   

-   

-   


-   

-   


1,447   

22,975 


Banklardan və digər maliyyə 

qurumlarından alınacaq 

vəsaitlər 

10,086   

-   

699   


2,029   

-   


-   

12,814 


Digər maliyyə aktivləri 

833   


-   

-   


-   

-   


-   

833 


 

   


   

   


   

   


   

 

Cəmi maliyyə aktivləri 111,443   

12,558   

68,466    110,616   

100,017   

1,447   

404,547 

 

   


   

   


   

   


   

 

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 

   

   


   

   


   

   


 

Banklara, dövlətə və digər 

maliyyə qurumlarına 

ödəniləcək vəsaitlər 

16,775   

4,614   

25,630   

68,174   

76,291   

-   

191,484 


Müştəri hesabları 

4,470   


18,904   

79,141   

36,089   

-   


-   

138,604 


Buraxılmış borc qiymətli 

kağızları 

1,214   

-   


851   

-   


-   

  

2,065 


 

   


   

   


   

   


   

 

Cəmi faiz gəliri yaradan maliyyə öhdəlikləri 

22,459   

23,518   

105,622    104,263   

76,291   

-   

332,153 

 

      

   


   

   


   

 

Banklara, dövlətə və digər maliyyə qurumlarına 

ödəniləcək vəsaitlər 

4,463   


-   

-   


-   

-   


-   

4,463 


Müştəri hesabları 

66,679   

-   

-   


-   

-   


-   

66,679 


Buraxılmış borc qiymətli 

kağızları 

1,189   

-   


-   

-   


-   

-   


1,189 

Digər maliyyə öhdəlikləri 

1,024   

-   


-   

-   


-   

-   


1,024 

 

      

   


   

   


   

 

Cəmi maliyyə öhdəlikləri 95,814   

23,518   

105,622    104,263   

76,291   

-   

405,508 

 

      

   


   

   


   

 

Likvidlik boşluğu 15,629   

(10,960)  

(37,156)  

6,353   


23,726   

 

    

   


   

   


   

   


 

   


Faiz dərəcəsi boşluğu 

56,537   

(10,960)  

(37,855)  

4,324   

23,726   

 

   


 

   


   

   


   

   


   

 

Məcmu faiz dərəcəsi boşluğu 56,537   

45,577   

7,722   

12,046   

35,772   

    

 

   

   

   

   

  

   


 

Ümumi aktivlərə nisbətən 

məcmu faiz dərəcəsi 

boşluğu 

13.98%    11.27%   

1.91%   

2.98%   

8.84% 

 

 

 

 


Yüklə 2,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə