Osnovni koncepti Potrošačke cene Cene proizvođača Cene uvoza I izvozaYüklə 454 b.
səhifə1/10
tarix27.03.2018
ölçüsü454 b.
#35061
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Osnovni koncepti

 • Osnovni koncepti

 • Potrošačke cene

 • Cene proizvođača

 • Cene uvoza i izvoza

 • Deflator BDP-a

 • Ostali indeksi cena

 • Paritet kupovne moći (PPP)Cena robe ili usluge predstavlja količinu novca po jedinici robe ili usluge koje u kupoprodajnim transakcijama kupac plaća prodavcu

 • Cena robe ili usluge predstavlja količinu novca po jedinici robe ili usluge koje u kupoprodajnim transakcijama kupac plaća prodavcuPredmet kupoprodajnih transakcija mogu biti različiti proizvodi:

 • Predmet kupoprodajnih transakcija mogu biti različiti proizvodi:

 • Industrijski proizvodi

 • Proizvodi za ličnu potrošnju

 • Različite vrste usluga

 • Poljoprivredni proizvodi

 • Radni input

 • Finansijska imovinaPromena cena utiče na promenu položaja ekonomskih subjekata na tržištu

 • Promena cena utiče na promenu položaja ekonomskih subjekata na tržištu

 • Svaki skok cena ide u korist prodavaca (proizvođača)

  • na štetu kupaca (potrošača)
 • Pad cena poljoprivrednih proizvoda - poboljšanje položaja gradskog stanovništva i pogoršanje položaja seoskog stanovništvaStatistika cena obuhvata:

 • Statistika cena obuhvata:

 • Praćenje promena cena tokom vremena (vremenski indeksi)

 • Poređenje cena između određenih područja u istom vremenskom periodu

  • U apsolutnom izrazu preko prosečnih cena
  • U relativnom izrazu preko pariteta kupovne snage valute


Najznačajniji vremenski indeksi cena su:

 • Najznačajniji vremenski indeksi cena su:

 • Indeksi cena potrošača

 • Indeksi cena proizvođača

 • Indeksi cena uvoza i izvoza

 • Ovi indeksi, zajedno sa indikatorima troškova rada i pariteta kupovne moći valute, čine osnovu sistema statistike cena u većini zemaljaIndeksi cena i potrošačka korpa

 • Indeksi cena i potrošačka korpa

 • Indeks cena pokazuje koliko treba platiti skup proizvoda u jednom određenom vremenskom trenutku u poređenju sa onim što je bilo potrebno platiti za isti skup proizvoda u nekom prethodnom vremenskom trenutku

 • Vrednost indeksa cena za referentni (bazni period) je 100 indeksnih poenaPromena vrednosti izdataka za kupovinu skupa dobara i usluga može biti rezultat:

 • Promena vrednosti izdataka za kupovinu skupa dobara i usluga može biti rezultat:

  • Promene cena tih roba i usluga
  • Promene količina
  • Promene kvaliteta ili vrste robe i usluga


U zavisnosti od vrste indeksa cena, potrošačka korpa mora obuhvatati reprezentativni skup roba i usluga koji su kupljeni ili utrošeni

 • U zavisnosti od vrste indeksa cena, potrošačka korpa mora obuhvatati reprezentativni skup roba i usluga koji su kupljeni ili utrošeni

 • Pošto indeks cena meri promenu vrednosti izdataka za kupljene robe i usluge koja je posledica samo promene cena, korpa kupljenih proizvoda treba da bude nepromenjena (fiksirana u vremenu)

 • U današnjim uslovima brzog tehnološkog napretka, brzih promena na tržištu potrošačka korpa ne može ostati nepromenjena u dužem periodu

 • Indeks cena se može izračunati korišćenjem različitih formula:

 • Lasperov (Laspeyres) indeks cena meri promenu cena korpe utrošene u baznom periodu

 • Pašeov (Paasche) indeks cena meri promenu cena korpe utrošene u tekućem periodu

 • Fišerov (Fisher) indeks cena koristi korpu iz tekućeg i baznog perioda i izračunava se kao geometrijska sredina Lasperovog i Pašeovog indeksa cenaU praksi se najčešće koristi Lasperov indeks cena

 • U praksi se najčešće koristi Lasperov indeks cena

 • Metod fiksne baze podrazumeva da se promena cena između bilo koja dva perioda ponderiše sa strukturom potrošnje iz baznog perioda

 • Metod lančanih indeksa podrazumeva da se promena cena između bilo koja dva uzastopna perioda t, t+1 ponderiše se sa strukturom potrošnje iz perioda tIndeksi cena se najčešće koriste za:

 • Indeksi cena se najčešće koriste za:

 • Merenje inflacije

 • Izračunavanje realnih vrednosti

 • Izračunavanje indeksiranih vrednostiMerenje inflacije

 • Merenje inflacije

 • Indeks potrošačkih cena

 • Indeks cena proizvođača

 • Indeks troškova gradnje

 • Indeks cena uslugaIndeksi cena sa stanovišta komponenata finalne tražnje:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə