Ядяби хошбяхтлик вясигяси


Ölümün əlləri tutacaq məniYüklə 458,4 Kb.
səhifə2/3
tarix08.01.2018
ölçüsü458,4 Kb.
#20057
1   2   3

Ölümün əlləri tutacaq məni

Bu dünya qəm yükü qoyulan masa,

Kədər rahat olmaz qəlbi oymasa,

Bilirəm, haçansa gözü doymasa,

Torpaq öz yeminə qatacaq məni.

Bəxtimin gözləri kor olub görmür,

Ömür divarına xoş günlər hörmür,

Mənə yol yoldaşı olan bu ömür,

Ölümə çox ücuz satacaq məni.

İnsanam, adımla uca, böyükəm,

Yoxdur bir möcüzə baxıb döyükəm,

Dünyanın çiynində ağır bir yükəm,

Bir gün yorulanda atacaq məni.
2.06.1999

Həyat ikicə rəqəmdiR
Uzaqdan baxan fələyin,

Gözü təkcə məni seçdi.

Niyə özünün dərdini

Götürüb boyuma biçdi.


Yediyimin adı qəmdir,

Yarı quru, yarı nəmdir,

Həyat ikicə rəqəmdir,

Əvvəli bir, sonu heçdi.


Nə umdum Tanrı vermədi,

Mən sökdüyümü hörmədi,

Gözlərim baxıb görmədi,

Ömür ha tərəfdən keçdi?


9.10.1999

Bata bilmirəm
Bir ömürdür yol gedirəm,

Dərdi-səri bol gedirəm,

Taleyimə qul gedirəm,

Gedirəm, çata bilmirəm.

Gözlərimdə yaş dayanıb,

Başım üstə daş dayanıb,

İki əlim boş dayanıb,

Dərdimi ata bilmirəm.

Boyu bircə qarışmışam,

Bir ümmana qarışmışam,

Ümidimdən yapışmışam,

Boğulub bata bilmirəm.


13.11.1999LAL ETDİLƏR
Bu dünyanın dərdlərinə,

Taleyimdən yol etdilər.

Bir az nadinc uşaq idim,

Möhnətimi bol etdilər.


Bu bir oyun, bu da bir iş,

Anlamadım həyat nəymiş,

Ömür, filan bəhanəymiş,

Məni baxta qul etdilər.


Bir axşam qapıda ölüm,

Sordu: «Hazırsanmı, gülüm»,

Dilimi tutdu: «Nə bilim?»,

Dodağımı lal etdilər.


1.05.2001

Ölüm mənlə qoşa çıxar

Tale üzümüzə gülsə,

Ömrümüzü gözdə bilsə,

Sevinc nə vaxt bizə gəlsə,

Əli ancaq boşa çıxar.
Yığılmışam öz içimə,

Bu görkəmə, bu biçimə,

Sarvanam ömür köçümə,

Ömür keçər, yaşa çıxar.


Çox qalmayıb son mənzilə,

Bəmimdən qalxmışam zilə,

İçimdəki o «mən» ilə,

Təkcə «özüm» başa çıxar.


Nə gördüm ki, toy-yasından,

Əl çəkməyim yaxasından,

Bu dünyanın qapısından,

Ölüm mənlə qoşa çıxar.


17.05.1999

Bir gerçəyi bilmək üçün
Bu dünya qızmar sac oldu,

Yeridim, izim soyuldu,

Qarşıma ömür qoyuldu,

Dərdə-qəmə bölmək üçün.


Üz tutdum Allah sözünə,

Yalanı gerçək, düzü nə?

Dərdin ağıllı üzünə,

Dəli kimi gülmək üçün.


Dəydi içimdə göy dərdim,

Mənim yer dərdim, göy dərdim,

Göydən bir ulduz göy dərdim,

İzlərimi silmək üçün.


Edə bilmədim bəxti ram,

Qəm sacında qovruluram,

Çevrilib özüm oluram,

Bir gerçəyi bilmək üçün.


3.02.2000
Qoymadım
Dönüb daş oldu ürəyim,

Ölən günləri duymadım.

Boğduğum göz yaşlarıma,

Soyuq bir məzar oymadım.


Bu uzun yuxy nə idi?…

Vaxt mənim ömrümü yedi,

Ümidim: «Qəm yemə» dedi,

Qəmimdən əsla doymadım.


Dərd qəlbimi sıxıb küncə,

Ruhum şüşədən də incə,

Özümü öldürməyincə,

Qələmi qına qoymadım.


1.02.2001
Dünyada adam bəs imiş
Yaşadığım ömür deyil,

Özgələr ilə bəhs imiş.

Bir də doğulmamaq üçün,

Fələk verdiyi dərs imiş.


O vaxt zaman ağır imiş,

Fələk bir az ağrıyırmış,

Yeri-göyü qarğıyırmış,

Mən doğulan gün nəhs imiş.


Əlimdə yumaqmış ömrüm,

Ömrümdən nərdivan hördüm,

İnanmırdım, gəlib gördüm,

Dünyada adam bəs imiş.


18.09.1999


Bir nöqtədə
Hər şey gəlib bir nöqtədə dayanacaq.

Bütün arzular,

bütün xəyallar,

bütün sevgilər üçün

o bir nöqtə son dayanacaq.

İstər göyə çıx,

istər yerə bat.

Bir nöqtədən başlayıb,

bir nöqtədə bitər həyat.
15.09.2002

O DÜNYAYA TƏK

GEDƏCƏM
Hələ deyəsən bu ömrü,

Addım-addım çox güdəcəm.

İçimdə doğulan “mən” i,

Gözlərimdə böyüdəcəm.


Yığdım gözümə həsrəti,

Sevgi qarışıq nifrəti,

Bu kor bəxti, kor qisməti,

Ömrümə yoldaş edəcəm.


Uduzmuşam bu oyunda,

Bir can borcum var o yurda,

“Özümü” aldadıb burda,

O dünyaya tək gedəcəm.


22.06.1999

DƏRD QOYMAYIR Kİ, BÖYÜYƏM


Ömrümü bürüyüb duman,

Tale məni sıxır yaman,

Gözlərimin qorasını,

Torpaq məni əkən zaman,

Buludlara sıxıb gedəm.
Dərd qoymayır ki, böyüyəm,

Yarı bişmiş, yarı çiyəm,

Ölümümlə bu dünyanın,

Qəddini mən gərək əyəm,

Atəşləri yaxıb gedəm.
Zaman dərdlərin dərmanı,

Çox gözləmişəm o “an”ı,

İstəyirəm bircə anda,

Yarıuçuq bu dünyanı,

Bir təkanla yıxıb gedəm.
Çevrilmişəm özgəsinə,

Taleyimin kölgəsinə,

Mən həyatdan gedən zaman,

Bu torpağın sinəsinə,

Bir “daş çiçək” taxıb gedəm,
Öz içimdən oyulmuşam,

Taleyimçün yol olmuşam,

Həyat adlı bu oyundan,

Xeyli vaxtdır yorulmuşam,

Ölüm gəlmir, çıxıb gedəm.

4.05.1999


Ölüm
…Çəkə bilmədiyim tablo,

…Oxuya bilmədiyim nəğmə,

…Yaza bilmədiyim şerə

bənzəyirsən.

Çəkə bilmədiyim tablonun

rəngləri kimi şəffafsan.

Oxuya bilmədiyim nəğmənin

minor notları kimi kədərlisən.

Ancaq,

yaza bilmədiyim şerinqafiyəsi kimi

gözəlsən,

ölüm!
29.06.2002
Son mənzildən baca çıxır
İçimizdə doğan dərdin,

Boyu bizdən uca çıxır.

Bu dünya qəm dünyasıdır,

Uşaq girən qoca çıxır.


Zaman keçir, dərd azalmır,

Çoxu gedib, azı qalmır,

Nə xərcləsək razı qalmır,

Fələk ancaq borca çıxır.


Qəm dediyin himə bənddi,

Vurub keçir hər bir həddi,

Torpağın çəkdiyi dərddi,

Çevrilir ağaca, çıxır.


«O gün»ü danırıq deyə,

Suça boyanırıq deyə,

Orda da yanırıq deyə,

Son mənzildən baca çıxır.


3.09.1999


Necə
Gecə saat on ikinin yarısı

boğuşan itlərin zingiltisi və

insan səsi

qarışıb bir-birinə,

doldurub dünyanın sakitliyini.

Bu səslərin içindən

çıxa biləcəkdir səhərə gecə.

Fəqət, boğazındakı qəhəri

boğmağa çalışan adam

(Soyuq göz yaşlarının

onu boğa biləcəyindən qorxur)

bilməyir səhərə çıxacaq necə.


29.09.2002
ÜRƏYİMİ
Min ildir gözüm yoldadır,

Gümanlar məni aldadır,

Həsrətin döyüb ağladır,

Xısın-xısın ürəyimi.


Hicran nə yaman acıdır,

Gözlərimi hey acıdır,

Bədənim dar ağacıdır,

Dərdim asıb ürəyimi.


Bu nə barış, bu nə dava,

Dağıldı qurduğum yuva,

Dərdi-qəmim qova-qova,

Küncə qısıb ürəyimi.


Qulağımda addım səsi,

Gəlmədi ölən həvəsim,

Üstündə «hicran» kəlməsi,

Eh, toz basıb ürəyimi.


4.04.2000

O dünyada mən azmışam
Tale əlində inləyən,

Qırıq telli bir sazmışam.

Bir yol oxuna bilmədim,

Elə quru avazmışam.


Qədərin dumanı-çəni,

Saçlarıma səpdi dəni,

Mən xatirə dəftərini,

Alın yazıma yazmışam.


Yol tapmadım izim üçün,

Dilim yoxdur sözüm üçün,

Bu qəbiri özüm üçün,

Ömrün əliylə qazmışam.


Qəhərimi içib getdim,

Kəfənimi biçib getdim,

Bu dünyadan keçib getdim,

O dünyada mən azmışam.


21.07.1999
Fələk
Heç insafın yoxmu, a zalım fələk,

Məndən nə alırsan, gör nə verirsən?…

Üstümə batmanla dərdi göndərib,

Sevincimi dənə-dənə verirsən.


Bir dünya yaratdın min cürə adlı,

Özgələrə doğma, mənəsə yaddı,

Yediyim qəm ki, var, vallah, boyatdı,

Hər dəfə isidib mənə verirsən.


Qəlbimdən od düşüb, göy üzü yanır,

Sübh vaxtı ahımdan günəş oyanır,

Gecə göz yaşımla çimən dünyanı,

Səhərlər oyanıb günə verirsən.


Sonuncu qərarı kim verəcək, kim?

Sən özün müqəssir, sən özün hakim,

Məni bu torpaqdan borc almışdın ki,

Qaytarıb torpağa yenə verirsən?


24.12.1999

KƏSƏ DÜŞƏCƏK
Hələ ki, qarşıda bir uzun yol var,

Ömür də dumana, sisə düşəcək.

Tale bazarında bəxt paylananda,

Mənim də payıma nəsə düşəcək.


Nə qədər dünyada var idi vaxtım,

Hər şeyə qəlbimin gözüylə baxdım,

Tanrı dərgahında ağ olan baxtım,

Sevgi ocağında hisə düşəcək.


Bu torpaq yaxşını, yamanı görmür,

Hamını birbəbir içinə gömür,

Daşlara toxunan şüşə tək ömür,

Əllərimdən düşsə səsə düşəcək.


Ölümün uzalı qalıb əlləri,

Üzümə toxunur onun telləri,

Ömrüm ətəyinə yığıb illəri,

O biri dünyaya kəsə düşəcək.


17.07.1999


Ömür bir qatardır, bizsə sərnişin
Gedib görmək üçün başqa yer yoxdur,

Hamı bu dünyaya gəlir, görüşür.

Əbədi zamanla müqayisədə,

Bir göz qırpımında ömür ötüşür.


Hava tək bizləri sarıbdır zillət,

Yaşayıb taledən yeyirik minnət,

Bir yanda sevgidir, bir yanda nifrət,

Dünyanı sevgiylə nifrət bölüşür.


Əvvəli, axırı vardır hər işin,

Felindən baş açmaq olmur gərdişin,

Ömür bir qatardır, bizsə sərnişin,

Hər kəs mənzilinin yanında düşür.


12.02.1999

İlahi sevgi

Mən solan çiçəklərin,

Zərli kəpənəklərin

Ölümünə ağladım.

Anam, sənsə mənim göz yaşlarıma.


Mən quruyan göllərin,

Susdurulmuş dillərin

Ölümünə ağladım.

Anam, sənsə mənim göz yaşlarıma.


Mən əriyən şamların,

Kimsəsiz axşamların

Ölümünə ağladım.

Anam, sənsə mənim göz yaşlarıma.


Mən susuz səhraların,

Saçında əriyən qarın

Ölümünə ağladım.

Anam, sənsə mənim göz yaşlarıma.

Ağladım…

Anam,


ağladım…

Yağışın göz yaşıyla,

Küləyin naləsiylə,

Şimşəyin qəzəbiylə,

Ürəyimin səsiylə

ağladım…


Sənsə mənim göz yaşlarımla ağladın, anam.

22.12.2002
Söz içində
Götürmədim arzuları,

Qoyub gəldim göz içində.

Xəyalımın bir küncündə,

Xatirələr toz içində.


Nənəm məni hey öyərdi,

«Boyuna qurban» deyərdi,

Qara həsrəti göyərdi,

Ürəyimin düz içində.


Bir evdəyəm künc-bucaqsız,

Oynayıram oyuncaqsız,

Yandırır odsuz-ocaqsız,

Fələk məni söz içində.


Tutub məndən əli dərdin,

Qoymur öləm zəli dərdim,

Sən bu qədər dəli dərdin,

Döz, ay canım, döz içində.


7.07.2000
Süpürgəçi
Yellədikcə qolunu,

Gəzir sağı-solunu,

Ömrün tozlu yolunu,

Süpürür süpürgəçi.


Bəxtinin qarasını,

Taleyin his-pasını,

Yolların yarasını,

Üfürür süpürgəçi.


Bu yolun yorğunudur,

Tozdan çox qəhər udur,

Kipriyi ilə odu,

Götürür süpürgəçi.


Tanrı çıxarıb yaddan,

Bəndəsini bu adda,

Köksünü altdan-altdan,

Ötürür süpürgəçi.


Ömür boyu deyinə,

Fələk almaz eyninə,

Su səpmir, taleyinə,

Tüpürür süpürgəçi.


9.10.1999
Bədbəxt qadın
Bədbəxt insanların səsi də

bədbəxt olur.

Bədbəxt Vətənin

bədbəxt balası kimi.

Bədbəxt səslərdən

bədbəxtlik yağır yer üzünə.

Yer üzünün günahlarını bədbəxtlik yuyur.

Yuyub aparır bədbəxtlik dünyanı…

Sən nəyi düşünürsən, bədbəxt qadın?
23.11.2002
Qoruyun ruhumu

Dostlarıma
Qəlbimə hüzün səpir,

Yarpağların tökümü.

Mən də ağaclar kimi,

Tökəcəyəm yükümü.


Tökəcəyəm bu payız,

Bütün dərdi-sərimi.

Görəsən çılpaq ruhum,

Ölümü, ya dirimi?


Gözümü sığallayır,

Sahilin soyuq qumu…

Qoruyun məndən sonra,

Dostlar, yetim ruhumu.


1.09.2002

Mən xoşbəxt olmağa Doğulmamışam

Aygün Həsənoğluna

Bu dünya qəlbimə, ruhuma dardır,

Üstümdə dağ boyda söz yükü vardır,

Sevincə vurğunam, qəm mənə yardır,

Mən xoşbəxt olmağa doğulmamışam.
Bir qəlbin qapısı bağlı üzümə,

Dünyanın kədəri hopub sözümə,

Gecələr dərdlərim ağlar üzümə,

Mən xoşbəxt olmağa doğulmamışam.


Gözlərim doyubdur, eh, ruhu acam,

İlahi, su çilə qəlbimə bir cam,

Səhrada göyərən tənha ağacam,

Mən xoşbəxt olmağa doğulmamışam.


İnsanlar anlamaz, daş duyar məni,

Baharlar tanımaz, qış duyar məni,

Torpaq, ağac, çiçək, quş duyar məni,

Mən xoşbəxt olmağa doğulmamışam.


Nə mələk, nə şeytan, nə də insanam,

Rəvamı bir sözün oduna yanam?

Qara dərdiylə saç ağardan anam,

Mən xoşbəxt olmağa doğulmamışam.


Yanaram ocaqda közün dərdinə,

Ağlaram varaqda sözün dərdinə,

Bilinməz şairin, axı, dərdi nə?

Mən xoşbəxt olmağa doğulmamışam. 20.02.2001


Payızda yarpaqlar
Payızda yarpaqlar da

darıxırlar nədənsə.

Çevrilib baxırlar hər gələn səsə.

Bəziləri küləyə yoldaş olub

sevinə-sevinə,

quş kimi uçaraq

Bəziləri də mələklərin

göz yaşlarına qoşulub

yaralı əsgər kimi

sürünə-sürünə

tələsirlər bahara.
11.10.2002
Ehtiyatsızlıq
Tərk edilmiş otaqlarda

insan nəfəsləri,

insan səsləri,

insan pıçıltıları qalır.

Gizlənir sükutun içində.

Eheyyyyyyyyyyyyy……..

Geriyə dönərkən

Asta ayaq basın yalnız otaqlara.

Yatmış sükutu sındıra bilərsiniz.
31.03.2003
Çürümüş cəsədlər
Çürümüş cəsəd qoxusu

Dörd yanı alıb başına.

Hopub bu torpağa, hopub,

Toz kimi hopub daşına.


Yolumun üstündə dərin

Qazılmış quyular boşdu…

Quyuları qazan bilmir,

Bu yollar gah küskün eniş,

Gah da nəşəli yoxuşdu.
Götürün cəsədləri siz,

Atın, o dərin quyuya.

Bəlkə bu kiri, bu pası,

Ayağımın altındakı

Quyuların suyu yuya.

30.07.2002
Böyüklərin «Nağıl»ı
Zibillikdə dolaşan oğlan.

Nəyi itirmisən,

nə axtarırsan?

Uşaqlığınımı,

Atalı-analı günlərinimi?

Bir vaxtlar nənənin danışdığı,

şirin-şirin dinlədiyin nağıllardan sonra

göydən düşən almalarımı?…

Çörəyi neyləyirsən?…

Gəl, yeni nağıl danışım.

«Xoşbəxt gələcək»

nağılını.


10.04.2003
PEŞİMANLIQ
Qara torpaqları bəyənməyən

yağış damlaları

seçim etdilər.

Sevinə-sevinə,

əl-ələ tutub

buxar halında göy üzünə getdilər.

(yel əsib qoz tökülübmüş kimi)

üç gün, beş gün…

Bir gün şimşəyin qəzəbinə tuş gəldilər.

Döyüldülər,

söyüldülər.

Dözə bilmədilər tənələrə.

Yenidən

suyu süzülə-süzülətorpağa qayıdırlar.
25.03.2003
Boşuna atılan güllə
Boşuna atılan güllə,

Gen dünya dar gəldi ona.

Yerini tapa bilmədi,

Həyatıyla barışmadı,

Tale üzünə gülmədi.
Boşuna atılan güllə,

Hissinə satılan güllə.

Döngələrdən də düz keçdi.

Bir İNSANı yaşatmaqçün,

O özünə ölüm seçdi.
26.06.2002

Bu şəhərin

Bu şəhərin küləkləri didərgin,

Tarım çəkilmiş elektrik məftillərinin

əsəbləri gərgin

Toxunsan hirsindən öldürər səni.
Bu şəhərin yastı-yapalaq evləri

oturmaqdan darıxır.

Hərdən pəncərə gözlərini açıb

ulduzlara baxır.


Bu şəhərin yorğun küçələri

sabahdan gözləyir

oğrun-oğrun gələn

günahkar gecələri.


Bu şəhərin ağaclarının

dərddən beli bükülüb, qocalıb.

Bu dünyanın işlərinə

heyrət içində, yerində donub qalıb.


Bu şəhərin işıqları

insanlardan qaçır.

gündüzlər yatır,

gecələr oyanır.

Qəzəbindən alışıb yanır.
Bu şəhərin dənizinin

neft qoxusundan ürəyi bulanır.

Bu şəhərin adamları

tənbəl-tənbəl ölürlər.18.01.2003
Ağ çiçəklər satan qız

haqqında ballada
Ömür yolunun üstündə,

Tale yükünün altında,

Dayanıbdır tənha, yalqız.

Ağ çiçəklər satır bir qız.

Gözlərinin hey çəkdiyi

Ürəyinin getmədiyi

Yollar onu yaman yorub

Taleyinə doğan günəş

İçində eyləyib qürub

Ağ çiçəklər satan qızın.

Özü gecələr də oyaq

Bəxti isə yatan qızın.

Xəyalına qonaq gələr.

Gələr bir ağ atlı igid

Qırmızı güllər bağışlar.

Bəxti gecə kimi qara,

Şüşə qəlbi para-para,

Ağ çiçəklər satan qıza.

…Qəfildən bir bulud gələr

Arzusunun göylərinə.

Bozarar işıqlı rənglər.

Ayılar öz dünyasından

Qoymaz arzusuna çata.

Qaytarar gerçək həyata.

Ağ çiçəklər satan qızı.

Dönüb baxar o güllərə,

Keçib gedən o illərə,

Güllər günahkar-günahkar

Başını aşağı salar.

Güllər utanıb qızarar.

Çiçəklər həsrətdən solar.

Susar çiçək satan qız da.

Hər axşam rənglər itəndə

Alıb əlinə gülləri

Düzər ağı deyə-deyə

Arzularını gömdüyü

Qara, asfalt döşəməyə.

Bəxt ulduzu sönən qızdan,

Arzusu çiçək açmayan,

Bəxti daşa dönən qızdan,

Ömrü boyu insanlara

Ağ çiçəklər satan qızdan

Bir qızılgül əsirgədin …

Mənim Tanrım!

Mənim Tanrım!
26.08.2001
«Sonsuz» nəğmə

Heç zaman doğura bilməyəcəyi

mələk körpəsini oxşayan ana.

Əsən küləklərə qarışıb səsin.

Taleyin yükü altında

köhnə lent yazısı kimi

qırışıb səsin.

Qəm yemə,

qəm yemə, bu kainatın,

ağacın, çıiçəyin, otun,

qara daşların, quşların,

buludların, yağışların,

mələk üzlü anası.

Dünyadakı bütün səslər

küləklərin ahənginə

qarışıb itəcək bir gün.

Oxunan bütün nəğmələr

sonunda bitəcək bir gün.

Ancaq, bu yer kürəsində,

sənin yanıqlı səsində

«sonsuz» nəğmə yaşayacaq.

Sənin nəğmən,

mənim nəğməm,

bizim, onların nəğməsi.

Fəqət, bir kimsənin

oxuyub qurtara bilməyəcəyi

zamanın özü kimi

səssiz-sözsüz

sonsuz nəğmə.

20.11.2002
Özümə oxşayıram
Bu bir tale yüküdür ki,

Ölüm-zülüm daşıyıram.

Fələklə mərcə durmuşam,

Acığına yaşayıram.


Sənin bircəcik balanam,

Qoymursan halına yanam,

Bir az dəyişmişəm, anam,

Öz-özümə oxşayıram.


6.09.2002

Oduncaqla söhbət
İkimizi də yandırdı

sevda adlı bir ocaq.

Mənim dərd bacım oduncaq.

Sən ağac kimi yandın,

mən adam kimi.

Tüstü ruhlarımız qarışdı.

(hardasa odla su barışdı)

səndən bir ovuc kül qaldı,

məndən bir ovuc torpaq.

Hansımız daha gözəl yandıq,

oduncaq?…
14.02.2003

Səhərin qucağında
Qaranlığa açılır

Sabahın pəncərələri

Ucsuz-bucaqsız qaranlığa

Nə dan yeri qırmızıdır,

nə də günəş sarıdır.

Qar çiçəklərinin baharı

gətirə bilmədikləri yerlərdə.

Ayaq saxlayın bir anlığa

Baxın, sükut necə can verir

səhərin qucağında…


1.12.2002
TƏLƏSMƏ
Hələ göz yaşlarımız

gözümüzlə mehriban

yaşaya bilir, bacım.

Hələ göz yaşımızın

rəngi ağappaq, duru

qopmayıb budağından

saralmış armud kimi.

Ümidim göynəyəcək,

göyərə bilməyəcək

ayaqlar altındakı

üzü qara torpaqda.

Hələ… hələ… hələ… də

Bir az səbr et, hövsələ

Tələsmə,

tələsmə

Bu növbəti mərhələ

nömrəsiz, filansız.
1.08.2002
SÜMSÜK İTLƏR
Yiyəsini tanımayan

sümsük itlər dolaşır

Yazıçılar Birliyinin

qarşısındakı keçmiş «26-lar» bağında.

Haradan gəlib,

haraya getdiklərini

bilmədikləri üçün

yollarını azmış kimidirlər

elə hey dolaşırlar.

Zərif çiçəkləri

tapdaya-tapdaya

nəsə axtarırlar.

Nəsə, nəsə…

deyəsən tapdım.

həəəəəəəə

itirmədiklərini…


26.07.2002

Böyük dünya,

böyük arzu,

böyük ümid,

kiçik reallıq.

***
Əyri yol,

düz yerimək istəyən

səksən yaşlı, tənha qoca

***
Qaranlıq,

çılpaq lampa.

Gözlərinizi yumun!…

***
Müstəqillik!

Sənin gəlişini

bayrağların addım

səsindən bildim.
14.05.2002

Su basmış kəndin ortasında

Zaman kişinin

ürəyi yanırdı, ürəyi…

***
Günəşin sığalına

aldanan torpaq

qış günündə

neft quyusunu badə qaldırdı

onun şərəfinə
***
Hamı dünyaya pəncərələrdən baxdı

Pəncərələr öz içindən…

***
Dünyanın çıxış nöqtəsi qapılardır.

Qapıların çıxış nöqtəsi olmur…


5.05.2001

Bağışlama bizi, Vətən

Unutduq tarixi, ötən zamanı,

Unutduq torpağa tökülən qanı,

Unutduq fərqini yaxşı-yamanın,

Bağışlama bizi, Vətən!
Görsək də köksünə batan qılıncı,

Başımız altına qoyduq balıncı,

Doğrandın, bölündün sən xıncım-xıncım,

Bağışlama bizi, Vətən!


İşimiz-peşəmiz oldu ahü-zar,

Fəryad səsimizdən fələk də bezar,

Ölməmiş səninçün qazıdıq məzar,

Bağışlama bizi, Vətən!


Aldatdı divləri çoxbilmiş cırtdan,

Ayıra bilmədik quzunu qurddan,

Hamı candan keçdi, biz isə yurddan,

Bağışlama bizi, Vətən!


Yağıya yedirtdik gözün yağını,

Yandıra bilmədik kor çırağını,

Quşlardan alırıq səs-sorağını,

Bağışlama bizi, Vətən!


Səni əsir ikən qoymuşuq darda,

Cəngavər ruhumuz hardadır, harda?

Qoynuna gəlmədik, of, bu bahar da,

Bağışlama bizi, Vətən!

Günəş içimizdə eyləyib qürub,

Sərhədsiz səbrimiz illəri yorub,

Yollar yetim kimi boynunu burub,

Bağışlama bizi, Vətən!


Həsrətdən yanıbdır o qara bağrın,

Ağlamaqdan kordu neçə bulağın,

Axır yarasından qan Qarabağın,

Bağışlama bizi, Vətən!


Qəfəsə salıblar quş qəlbimizi,

Didir peşimanlıq, «kaş» qəlbimizi,

Qəbir daşı eylə daş qəlbimizi,

Bağışlama bizi, Vətən!


Hələ ki, vicdanlar qoyulub dincə,

Köksünü ötürür məğrur Əlincə,

Sənin ayağına biz gəlməyincə,

Bağışlama bizi, Vətən!

Bağışlama bizi, Vətən!
16.03.2001

Anamın sinəsi torpaq

Anamın sinəsi torpaq,

Köksün üstə baş qoyuram.

Bu yetim dünyadan küsüb,

Dünyanı mənsiz qoyuram.

Anamın sinəsi torpaq,

Aramızda həsrət durub

Bu dəli ağlım deyir ki,

«Uzat, uzat əllərini,

Uzat ki, torpağa çatsın.

Üzümü üzünə qoyum

Tellərim sığala yatsın.

Anamın sinəsi torpaq

Nəfəsin necə istidir,

Anamın nəfəsi kimi

Qoymayacaqsan üşüyəm

Anamın gözləri kimi

Yaşlıdır bulaq gözlərin

Anamın sinəsi torpaq,

Məni qurban demişdilər

Sən xilas olduğun günə

Durub gəlirəm yanına

Anam, sevinə-sevinə

İstər doğma balan kimi,

İstər bir qara daş kimi

Bağrının başına basıb

Oxşa məni, ovut məni.

Anamın sinəsi torpaq,

Torpağından, suyundan ver

Öz isti nəfəsindən ver

Ən sonunda sevgindən ver

Məhəbbətindən boy verib

Göyərəcəyəm bu bahar

Daşa dönən çiçək kimi

Anamın sinəsi torpaq.


Yüklə 458,4 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə