Ядяби хошбяхтлик вясигясиYüklə 458,4 Kb.
səhifə3/3
tarix08.01.2018
ölçüsü458,4 Kb.
#20057
1   2   3

Dərd
Bu dünyada ən gözəl şey,

Torpaq, vətən, yurd sevgisi.

Mənim bəlalı könlümün,

Dərd sevgisi, mərd sevgisi.


Bu dünyada ən gözəl şey,

Dərdin acısın çəkməkdir.

Çəkə-çəkə bərkiməkdir,

Dərdin üzündən öpməkdir.


Bu dünyada ən gözəl şey,

Bir dərdə həmdərd olmaqdır.

Ona qəlbində yer verib,

Gözün üstə saxlamaqdır.


Bu dünyada ən gözəl şey,

Yetim dərdi oxşamaqdır.

Öz-özündən uzaqlaşıb,

Bax, o dərdə oxşamaqdır.


Bu dünyada ən gözəl şey,

Dərddə özünü tapmaqdır.

Ömür adlı bir ocağın,

Sönməz közünü tapmaqdır.


Bu dünyada ən gözəl şey,

Dərdin acısın çəkməkdir.

Bir də oxşaya-oxşaya,

Dərdin dərdindən ölməkdir.3.08.2002
Şəhid bayraqlar
Şəhid bayrağların

ruhudur üstünüzdə dolaşan.

Aramsız yağan yağışlar

şəhid bayrağların göz yaşlarıdır.

Əsən küləklər

şəhid bayrağların ahıdır bəlkə.

Göz yaşından, ahdan

ayılmır yatan ölkə.

Heç olmazsa siz

yaşayarkən, ölərkən

ruhunuzu bayrağlara bükün,

insanlar!

Tənha üşüyürlər şəhid bayraqlar.
18.11.2002
Ümidsizlik

Salyanda, Qarabağ müharibəsi zamanı iki ayağını itirmiş bir gənc, əlil arabası olmadığı üçün dizləriylə sürünürdü.

Ac, susuz güllələri

canıyla doyurdu,

qanıyla suvardı,

bədəniylə qorudu

«Ana» adlandırdığı yurdu.

Əvvəl ürəyini verdi.

Sonra ayaqlarını.

Sonra…


İtirdi birbəbir

ümidini,


səbrini.

O vaxtdan bəri

tapmaq üçün özünü

indi gözləri gəzir

yer üzünü.
23.04.2003

TORPAĞIN SEVGİSİ
Buluddan sevgi istədim,

göz yaşlarını verdi.

Küləkdən sevgi istədim,

nəğməsini verdi.


Ocaqdan sevgi istədim,

atəşini verdi.


Torpaqdan sevgi istədim,

ürəyini verdi.

Ürəyin göz yaşı da var,

nəğməsi də, atəşi də….


13.07.2002
Azadlıq
Dəmir barmaqlıqlar arxasında

Azadlıq yaşayır.

Boyu həbsxana divarlarından

uca.


Yaşı əsarətdən bir azca

qoca.


Nəfəsi ölü canları

üşüdür.


…Şübhələr hələ də can çəkişməsindədir

«Olum»la «Ölüm»

arasında.
24.06.2003

NƏĞMƏ İSTƏYİRƏM
Musiqisi:

Nadir Əzimovundur


Nəğmə istəyirəm, mənim özümdən,

Ruhumu göylərə çəkib aparsın.

Nəğmə istəyirəm, həzin bir nəğmə,

Bu dönük taledən alıb qoparsın.

Nəğmə istəyirəm, onu eşidib,

Özünü dörd yana çırpsın küləklər.

Göydə mələkləri ağlada bilsin,

Yerdə için-için yansın çiçəklər.


Nəğmə istəyirəm, duyulan anda,

Sakit dənizlər də coşub çağlasın.

Unutdurmaq üçün zalım həsrəti,

Məni anam kimi o qucaqlasın.

Nəğmə istəyirəm, səssis-səmirsiz,

Həm yaşatsın, həm də öldürə bilsin.

İçimdə bir tufan qopara bilsin,

Göz yaşı içində güldürə bilsin.


20.06.2001
UNUTDUN MƏNİ
Musiqisi:

Nadir Əzimovundur


Taleyimdən çıxıb gedəndən bəri,

Sildin yaddaşından xatirələri,

Dəfn etdin bu eşqi sən diri-diri,

Unutdun məni.


Od olan qəlbini buza dəyişdin,

Son payız ömrünü yaza dəyişdin,

Müqəddəs andını sözə dəyişdin

Unutdun məni.


Mənli xatirələr solub saraldı,

Bəxt ulduzum söndü, dünyam qaraldı,

Qəlbimdə susmayan bir səs ucaldı,

Unutdun məni.


Məni ağlar qoydu zalım intizar,

Yerlər də, göylər də edir ahu-zar,

Qələm göz yaşıyla bircə söz yazar,

«Unutdun» məni.


6.12.2001
SƏNDƏN UZAQLARDA
Musiqisi:

Nadir Əzimovundur


Səsimə səs verər buludlu göylər,

Küləklər dərdimi təsəlli eylər,

Zaman da yan keçməz, yolunu əylər,

Səndən uzaqlarda.


Oxşayar ruhumu həzin bir layla,

Təsəlli taparam dənizlə, ayla,

Səni səsləyərəm hayla-harayla,

Səndən uzaqlarda.

Sənin günahını yuyar yağışlar,

Fikrimi göylərə aparar quşlar,

Bu geniş dünya da ruhum üçün dar,

Səndən uzaqlarda.

Elə hey yaş tökər bulud gözlərim,

Göyləri kövrəldər ürək sözlərim,

Sonsuz bir dənizdə itər izlərim,

Səndən uzaqlarda.14.01.2002

Sənə həsrət
Musiqisi:

Nadir Əzimovundur


İndi ömrümüzün payız fəslidir,

Çəmənlər güllərə, mən sənə həsrət.

Susubdur qəlbimin sevda nəğməsi,

Nəğmələr dillərə, mən sənə həsrət.


Məni tanımayır bu doğma şəhər,

Gözümdə yaş donub, içimdə qəhər,

Gecəni görmədən öləcək səhər,

Gecələr gündüzə, mən sənə həsrət.


Addım səslərinçün darıxır küçəm,

Yollar yol verməyir içindən keçəm,

Qəlbimin önündə keşik çəkir qəm,

Ürəyim sevincə, mən sənə həsrət.


Gəlib keçir günlər səssiz-səmirsiz,

Bir bilsən necə də çətindir sənsiz,

Ruhum tək yorğundur, sakitdir dəniz,

Dalğalar sahilə, mən sənə həsrət.


5.05.2002
MƏLƏKLƏR AĞLAR
Musiqisi:

Nadir Əzimovundur


Uyuyan bəxtimdir, mənsə oyağam,

Bu gecə halıma mələklər ağlar.

Özümdən uzağam, səndən uzağam,

Bu gecə halıma mələklər ağlar.


Dörd yanımı sarıb qara kölgələr,

Xəyalın üstümə qəm, kədər ələr,

Mənim köməyimə ulduzlar gələr,

Bu gecə halıma mələklər ağlar.


Ərimir qaranlıq, gəlmir sabahım,

Üstümə dərd gəlir hey axın-axın,

Bu gecə qəlbimə qəm səndən yaxın,

Bu gecə halıma mələklər ağlar.


İçimdə qəlbim tək qırılıb səsim,

Yaşamaq həvəsim, ölmək həvəsim,

Məni ağlamağa yoxdur heç kəsim,

Bu gecə halıma mələklər ağlar.


1.03.2000
Birdəfəlik get
Musiqisi:

Nadir Əzimovundur

Bitsin bu əzablar, bitsin bu dərdlər,

Get, mənim ömrümdən, birdəfəlik get.

Nə olar, son dəfə sözümü dinlə,

Get, mənim ömrümdən birdəfəlik get.


Uçubdur könlümdə sevgi sarayım,

Bir ovuc göz yaşı ömürlük payım,

Ancaq saxlamasın səni harayım,

Get, mənim ömrümdən birdəfəlik get.


İndi həsrətinə açmışam qucaq,

Mən körpə uşaq, eşq sınıq oyuncaq,

Yolunu gözləyir sənin bir ocaq,

Get, mənim ömrümdən, birdəfəlik get.

Gözlərimin axan yaşını boş ver,

Bağrımın başına basmağa daş ver,

Tənha bir kədərə məni sirdaş ver,

Get, mənim ömrümdən, birdəfəlik get.


24.08.2001.

BİLMİRƏM

Musiqisi:

Xanım İsmayılqızınındır
Gözümdə yuxu olmusan,

Gecələr yata bilmirəm.

Axıb qəlbimə dolmusan,

Çıxarıb ata bilmirəm.


«Nə göydəsən, nə yerdəsən»,

Mənim üçün hər yerdə-sən,

Elə uca bir zirvəsən,

Qalxıram, çata bilmirəm.


Tanrı verən qədərimsən,

Sevincimsən, kədərimsən,

Sən. ən qiymətli dərdimsən,

Kimsəyə sata bilmirəm.


19.02.1998
NECƏ YAŞAYIM
Musiqisi:

Nadir Əzimovundur


Qəlbimdə həsrətin, gözlərimdə yaş

De, necə yaşayım, de, necə sənsiz?

Olmuşam kədərə ən yaxın sirdaş,

De, necə yaşayım, de, necə sənsiz?


Sonsuz əzablara sevgim bələnib,

Saçıma hicranın tozu ələnib,

Hər an dözümümdən bir az dilənib,

De, necə yaşayım, de, necə sənsiz?


Dalğalar sahilə çatıb dincəlir,

Aramızda tellər hər gün incəlir,

Həsrətin dözümə, axı, güc gəlir,

De, necə yaşayım, de, necə sənsiz?


Ömrün dumanında taleyim azır,

Bəxtimin gözündən qanlı yaş sızır,

Həsrətin hardasa qəbrimi qazır,

De, necə yaşayım, de, necə sənsiz?


31.03.1998

Getdin
Səni ayrılıq səslədi,

Xoş səsini duyub getdin.

«Unut» sözünlə qəlbimdə,

Bir uçurum oyub getdin.


Bilmədik ki, bu nə sirdi,

Çəkə bilmədik bir dərdi,

Yediyimiz qəm-kədərdi,

Eh, bəlkə də doyub getdin.


Ayrılıq gəldi sel kimi,

Qopdu ürəyim yel kimi,

Göz yaşlarını pul kimi,

Ovucuma sayıb getdin.


Eşq dəryasını qurutdun,

Boz səhralara üz tutdun,

Tələsdiyindən unutdun,

Ürəyini qoyub getdin.


19.08.2002
Özümü neyləyirəm
Sənsiz dünyanı görən,

Gözümü neyləyirəm?

Hər dərdə sinə gərən,

Dözümü neyləyirəm?


Əzablardır bitməyən,

Taleyimdən getməyən,

Yandırıb isitməyən,

«Közümü» neyləyirəm?


Ömrü ölüm alacaq,

Qəlbimdən yol salacaq,

Məndən sonra qalacaq,

«İzimi» neyləyirəm?


Ömür axan, qalmayan,

Yeri heç cür dolmayan,

Sənə gərək olmayan,

Özümü neyləyirəm?


19.05.1999
Səni aradım
Musiqisi:

Nadir Əzimovundur


Gəzdim küçələri bu gün yenidən,

Qəlbimdə bir ümid, səni aradım.

Bağlarda, parklarda, tanış hər yerdə,

Qəlbimdə bir ümid, səni aradım.


Görüş yerlərində kövrəlib durdum,

Cavabsız sualla özümü yordum,

Çinar ağacından mən səni sordum,

Qəlbimdə bir ümid, səni aradım.


Dəniz sahilini gəzib dolaşdım,

İçimdə Xəzər tək kükrəyib daşdım,

Sahildə quşlarla səndən danışdım,

Qəlbimdə bir ümid, səni aradım.


Baxmadım soyuğa, şaxtaya, qara,

Gəzdim dərdlərimə yollarda çara,

İnsan dənizini mən yara-yara,

Qəlbimdə bir ümid, səni aradım.

26.01.1999


Gedərəm
Sənin taleyindən çıxıb gedərəm,

Təkcə xəyalının önünə gəlləm.

Qara gözlərini sevən qəlbimə,

Qara həsrətini sevdirə billəm.


Sənin taleyindən çıxıb gedərəm,

Gözündən ayrılan damlaya bənzər.

Çəkdiyim ahlar da ulduza dönər,

Qaranlıq yolunu işıqla bəzər.


Bu eşqdən doğulan ögey həsrəti,

Yaxınım sanaram, doğmam sanaram.

Ömrümü verərəm sənsizliyimə,

Dəli həsrətini eyləyərəm ram.


Sənin taleyindən çıxıb gedərəm,

Sınıq ürəyindən qopan ah kimi.

Mən dünən gəlmişdim, bu gün gedərəm,

Yenə qayıdaram bir sabah kimi.


5.09.2000
Mündəricat


Allah………….…………………………………………….11

Sözümün üstündə durmuşam, Allah…..……..……..…..….12

Hər an insan itirir Allah…………………..……………..…13

Bizim aramızda min illik yol var……….….……………....14

Yalnız bir sirrini bildim, İlahi………………..………….…15

Dünyanın son sözü…………………………….……….….16

Günahımı əhv et……………………………….……….…..17

İnsan kimi…..………………………………….…….……18

İnsanlığın himni……………………………….…………..19

Qatil imişəm, Allah…………………………….……..…...20

Köçəsən deyə………………………………….…….…....23

Dayaq nöqtəsində……………………………….……...…24

Yaş gəlir………………………………………….….…….25

Gəlmə könlümə qonaq…………………………….…...…26

Quş gizlənibdir…………………………………….…...…27

Get………………………………………………….….….28

Yuxudur…………………………………………….…..…29

Vağzalı………………………………………………...….30

Kədərimlə tapmışam səni……………………………..….31

«Əlvida» deməyi unudan oğlan….……………………..…32

Ölmüş sevgimizin xatirəsinə…………………………..….33

Səndən xəbərsiz…………………………………….….....34

Ürəyim bir tərəziymiş………………………………….…35

Ürəklərin səsinə………………………………………..…36

İki il…………………………………………………….….37

İli çıxıbdır………………………………………….………38

Payız…………………………………………………….…39

Dünya……………………………………………………...42

Görünmür………………………………………………….43

Çatır………………………………………………………..44

Boş qalıb…………………………………………………..45

Dünya nə ölməli yerdir……………………………….……46

Öyrəncəklik………………………………………….….. 47

Dəyişib özümüz olduq…………………………………….48

Dərd boxçasıdır bu ürək………………………………….49

Ölümün əlləri tutacaq məni………………………………50

Həyat ikicə rəqəmdir………………………………….….51

Bata bilmirəm………………………………………….….52

Lal etdilər…………………………………………………53

Ölüm mənlə qoşa çıxar………………………….….…….54

Bir gerçəyi bilmək üçün………………………….….……55

Qoymadım………………………………………..….……56

Dünyada adam bəs imiş…………………………….…….57

Bir nöqtədə………………………………………….……58

O dünyaya tək gedəcəm…………………………….……59

Dərd qoymayır ki, böyüyəm……………………………..60

Ölüm………………………………………………………61

Son mənzildən baca çıxır…………………………………62

Necə……………………………………………….………63

Ürəyimi…………………………………………………...64

O dünyada mən azmışam…………………………………65

Fələk………………………………………………………66

Kəsə düşəcək……………………………………………...67

Ömür bir qatardır, bizsə sərnişin…………….……………68

İlahi sevgi…………………………………………………71

Söz içində…………………………………………………72

Süpürgəçi…………………………………….……………73

Bədbəxt qadın……………………….……………………74

Qoruyun ruhumu………………….………………………75

Mən xoşbəxt olmağa doğulmamışam………………….…76

Payızda yarpaqlar…………………………………………77

Ehtiyatsızlıq…………………………………….…………78

Çürümüş cəsədlər…………………………………………79

Böyüklərin «nağılı»………………………………….……80

Peşimanlıq…………………………………………………81

Boşuna atılan güllə…………………………….….………82

Bu şəhərin…………………………………….…..………83

Ağ çiçəklər satan qız haqqında ballada…………...………84

Sonsuz nəğmə……………………………………….……86

Özümə oxşayıram…………………………………………87

Oduncaqla söhbət………………………………...………88

Səhərin qucağında…………………………….…..………89

Tələsmə…………………………………………...….…..90

Sümsük itlər…………………………………….…...…….91

Adsız şer……………..……………………………………92

Adsız şer……..……………………………………………93

Bağışlama bizi, Vətən…………………………….………96

Anamın sinəsi torpaq……………………………...………98

Dərd………………………………………….……………99

Şəhid bayrağlar…………………………………………..100

Ümidsizlik………………………………….……..………101

Torpağın sevgisi………………………………..…………102

Azadlıq……………………………………………………103

Nəğmə istəyirəm…………………………………...……106

Unutdun məni……………………………………...…….107

Səndən uzaqlarda……………………………….…….…108

Sənə həsrət………………………………………………109

Mələklər ağlar………………………….……………..…110

Birdəfəlik get……………………………………………111

Bilmirəm…………………………………………………112

Necə yaşayım…………………………………………….113

Getdin……………………………………………………114

Özümü neyləyirəm………………………………………115

Səni aradım………………………………………………116

Gedərəm…………………………………………………117


Yüklə 458,4 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə