Pedaqogika fənnindən imtahan sualları. IV kursYüklə 11,83 Kb.
tarix04.11.2017
ölçüsü11,83 Kb.
#8326

Pedaqogika fənnindən imtahan sualları.IV kurs


 1. Pedaqogika bir elm kimi, predmeti, obyekti.

 2. Pedaqogikanın başqa elmlərlə əlaqəsi.

 3. Didaktika haqqında anlayış.

 4. Təlim prosesinin mahiyyəti və nəzəri əsasları.

 5. Təlimin prinsipləri haqqında anlayış.

 6. Azərbaycanda pedaqoji fikrin inkişafı.

 7. Pedaqogikanın mövzusu, mənbələri, sahələri və elmi- tədqiqat metodları.

 8. Təlim metodları ( ənənəvi təlim metodları ).

 9. Tərbiyə və şəxsiyyətin formalaşması.

 10. Pedaqoji texnologiyalar haqqında anlayış.

 11. Təlimin məzmunun əks etdirən sənədlər.

 12. Uşağın yaş dövrlərinin pedaqoji xüsusiyyətləri.

 13. Tərbiyənin mahiyyəti.

 14. Dünyagörüşün formalaşmasında yaş və fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması.

 15. Pedaqoji proses və bu prosesdə müəllimin rolu.

 16. Tərbiyənin prinsipləri.

 17. Təlimin təşkili formaları.

 18. Pedaqoji inovvasiyalar.

 19. Tərbiyənin istiqamətləri.

 20. Məktəbdənkənar tərbiyə işləri.

 21. Estetik tərbiyənin mahiyyəti, vəzifələri, yolları və vasitələri.

 22. Vətənpərvərlik tərbiyəsi, mahiyyəti, vəzifələri və yolları.

 23. Məktəb, ailə və ictimaiyyətin birgə tərbiyə işi.

 24. Azərbaycanda pedaqogikanın inkişafı.

 25. Xalq pedaqogikası elmi pedaqogikanın əsas mənbəyi kimi.

 26. Tərbiyənin qanunauyğunluğları.

 27. Şagirdlərin əmək tərbiyəsi və peşəyönümü, vəzifələri, sistemi və yolları.

 28. Təhsil və tərbiyə sistemi, onun prinsipləri. Azərbaycan Respublikasının Təhsil qanunu.

 29. XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda pedaqoji fikrin inkişafı.

 30. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işlərinin vəzifələri, məzmunu və formaları.

 31. Təlimdə nəzarət və qiymətləndirmə.

 32. Sinif kollektivi - onun inkişaf mərhələləri.

 33. Hüquq tərbiyəsinin həyata keçirilməsi yolları.

 34. Tərbiyə prosesinin məzmunu və vəzifələri.

 35. Əxlaq tərbiyəsinin vəzifələri, məzmunu və üsulları.

 36. Təlimin təhsilverici, tərbiyələndirici və inkişafetdirici prinsipləri.

 37. Faəl təlimin prinsipləri.

 38. Şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyətin, mühitin və tərbiyənin qarşılıqlı əlaqəsi.

 39. Təlimdə fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması prinsipi.

 40. Təlimdə sistematiklik və ardıcıllıq prinsipi.

 41. Tərbiyədə yaşauyğunluq prinsipi.

 42. Fəal təlim dərsin quruluşu.

 43. Bilik və bacarıqların möhkəmləndirilməsi prinsipi.

 44. Dərs - təlimin əsas təşkili forması kimi. Dərsin tipləri.

 45. Təlimin əyanilik, müvafiqlik və fərdi yanaşma prinsipi.

 46. Ekoloji tərbiyənin vəzifələri, yolları.

 47. Fəal təlimin xüsusiyyətləri.

 48. İnkişafetdirici pedaqoji texnologiyalar.

 49. Şəxsiyyətə yönəlmiş pedaqoji texnologiyalar.

 50. Fəal təlim metodları.

 51. Kiçik yaşlı məktəblilərin pedaqoji, psixoloji xüsusiyyətləri.

 52. Dərsə verilən müasir tələblər.

 53. Müəllimin dərsə hazırlığı.


Tövsiyə olunan ədəbiyyat:


 1. A.Həsənov, Ə.Ağayev “ Pedaqogika ” Bakı 2007.

 2. Ə.X.Paşayev, F.A.Rüstəmov “ Pedaqogika ” Bakı 2007.


Hazırlayanı : Fənn komissiyasının sədri : Cəlilova Valentina
Yüklə 11,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə