Korporativ idarəetmə Düzgün cavablar "A" bəndində göstərilib İdarəetmə orqanları neçə qrupa bölünürlər?Yüklə 0,64 Mb.
səhifə1/5
tarix14.04.2018
ölçüsü0,64 Mb.
#38362
  1   2   3   4   5

Korporativ idarəetmə Düzgün cavablar “A” bəndində göstərilib


 1. İdarəetmə orqanları neçə qrupa bölünürlər?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

 1. Qanunvericilik orqanına nə aiddir?

 1. Milli Məclis

 2. Ölkə prezidenti

 3. Nazirlər kabinenti

 4. Prezident admistirasiyası

 5. Ali məhkəmə

 1. Icraedici orqanlara nələr aiddir?

 1. Prezident və onun admistirasiyası, Nazirlər kabinenti, müxtəlif Nazirliklər, komitələr, konserinlər

 2. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

 3. Azərbaycan Respublikasinin Konstitusiya Məhkəməsi

 4. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi

 5. Azərbaycan Respublikasının İqtisad Məhkəməsi 1. Məhkəmə hakimiyyətinə nələr aiddir?

 1. Konstitusiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmə və İqtisad Məhkəməsi

 2. Prezident və onun admistrasiyası

 3. Nazirlər kabineti və rəyasət heyyəti

 4. Ali məhkəmənin plenumu

 5. Ali məhkəmənin rəyasət heyyəti

 1. Hökumətin yaradılması qaydası nəyin tamam olması ilə əlaqədardır?

 1. ARN kabinentinin səlahiyət müddətinin tamam olması ilə

 2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyət müddətinin bitməsi ilə

 3. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyət müddətinin bitməsi ilə

 4. Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin ərizəsi ilə

 5. Azərbaycan respublikası Milli Məclisinin qəbul etdiyi qərar ilə

 1. Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinə hökumətin tərkibinin formalaşmasına dair hansı orqan tapşırıq verir?

 1. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

 2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinentinin rəyasət heyəti

 4. Azərbaycan Respublikasının Konustitusiya Məhkəməsi

 5. Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

 1. Hökumətin yaradılmasına dair qərarı hansı orqan qəbul edir?

 1. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

 2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və onun adminstrasiyası

 3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinenti və onun rəyasət heyəti

 4. Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri və onun Rəyasət heyyəti

 5. Azərbaycan konstitusiya Məhkəməsi

 1. Azərbaycan respublikası nazirlər kabinenti hansı məsələləri tərtib edir və ARMM-nə təqdim edir və onların yerinə yetirilməsi üşün tədbirlər görür?

 1. Cari və perespektiv, iqtisadi və sosial inkişaf planlarını, dövlət büdcəsinin

 2. Azərbaycan Respublikasının strateji inkişaf planlarının

 3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinentinin strateji planlarının

 4. Azərbaycan Respublikası Nazirliklərinin Strateji planlarının

 5. Komitələrin və Baş idarələrinin strateji inkişaf planlarının

 1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinenti, dövlət mənafeyini, mülkiyətini, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını, dövlət təhlükəsizliyini qorumaq üçün hansı sistemi həyata keçirir?

 1. Tədbirlər sistemini

 2. Sosial iqtisadi sistemi

 3. Sosial mədəni sistemi

 4. Texniki və texnaloji sistemi

 5. Iqtisadi və psixoloji sistemi

 1. Lazım gəldikdə ARN kabineti öz nəznində nələr yarada bilər?

 1. Təsərufat, sosial-mədəni və hərbi tikinti üzrə komitə, baş idarə və təşkilatlar

 2. Nazirliklər

 3. Komitələr

 4. Konserinlər

 5. Səhimdar cəmiyətləri

 1. ARN kabineti idarəetmə məsələlərini yerinə yetirməklə yanaşı tabeliyində olan digər təşkilatların fəaliyətlərini necə müəyyən edir?

 1. Əlaqələndirir və istiqamətləndirir

 2. Əlaqələndirir və təşkil edir?

 3. Kordinasiya edir

 4. Nəzarət edir

 5. Onların fəaliyətini qiymətləndirir

 1. ARN kabineti Nazirliklərin, dövlət komitələrinin, digər təşkilatların qəbul etdikləri nəti ləgv etmək hüququna malikdir?

 1. Aktları

 2. Əsasnamələri

 3. Nizamnamələri

 4. Təlimatları

 5. Qaydaları

 1. Azərbaycan konustituyasina görə Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinentinin icra orqanı nə hesab edilir?

 1. Onun rəyasət heyyəti

 2. Rəyasət heyyətinin iclasları

 3. Rəyasət heyyətinin müşavirələri

 4. Baş Nazir

 5. Baş Nazirliyin şöbələri

 1. Rəyasət heyyətinin tərkibi kimlərdən ibarət ola bilər?

 1. Baş Nazir, onun birinci müavinləri və müavinləri

 2. Nazirlər

 3. Komitə sədirləri

 4. Səhimdar cəmiyətlərinin sədirləri

 5. Idarə heyyətinin sədirləri

 1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinentinin rəyasət heyyəti necə idarəetmə orqanı adlanır?

 1. Daxili idarəetmə orqanı

 2. Xarici idarəetmə orqanı

 3. Xətti idarəetmə orqanı

 4. Funksional idarəetmə orqanı

 5. Xətti-funksional idarəetmə orqanı

 1. ARN kabineti Azərbaycan Respublikası nazirlikləri, dövlət komitələri və onun səlahiyətində olan digər orqanlar üzrə nəyi təsdiq edir?

 1. Əsasnaməni

 2. Təlimatı

 3. Qərarı

 4. Qaydanı

 5. Qətnaməni

 1. ARN kabineti Azərbaycan Respublikası nazirliklərinin və dövlət komitələrinin onların tabeliyində olan digər orqanların hansı say tərkibini təsdiq edir?

 1. Kollegiya üzvilərinin

 2. Kollegiya iclaslarının

 3. Müşavirələrin

 4. Simpozyumların

 5. Quruntayların

 1. Azərbaycan Respublikası nazirlikləri nazirlikləri hansı idarəetmə orqanına daxildilər?

 1. Mərkəzi dövlət idarəetmə orqanlarına

 2. Yerli dövlət idarəetmə orqanlarına

 3. Ərazi dövlət idarəetmə orqanlarına

 4. Sahəvi dövlət idarəetmə orqanlarına

 5. Ümumi təyinatlı dövlət idarəetmə orqanlarına

 1. Azərbaycan Respublikası nazirliyinə, ona həvalə edilmiş məsələlərin vəziyyətinə şəxsən cavabdehlik və məsuliyyəti kim daşıyır?

 1. Nazir

 2. Nazir müavini

 3. Şöbə müdirləri

 4. Baş mütəxəsislər

 5. Aparıcı mütəxəsislər

 1. Azərbaycan Respublikası Dövlət komitələri hansı orqan adlanırlar?

 1. Mərkəzi dövlət idarəetmə orqanı

 2. Ərazi dövlət idarəetmə orqanı

 3. Yerli dövlət idarəetmə orqanları

 4. Ümumi təyinatlı idarəetmə orqanları

 5. Sahəvi təyinatlı idarəetmə orqanları

 1. Azərbaycan Nazirlər kabinentinin iclasları ildə neçə dəfədən az olmayaraq keçirilir?

 1. 4

 2. 6

 3. 2

 4. 8

 5. 10

 1. Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri nəyə başçılıq edir və onun fəaliyyətini istiqamətləndirir?

 1. Azərbaycan Respublikasının hökumətinə

 2. Azərbaycan Respublikasının komitələriniə

 3. Azərbaycan Respublikasının Nazirliklərinə

 4. Azərbaycan Respublikasının baş idarələrinə

 5. Azərbaycan Respublikasının konsrinlərinə

 1. Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri nəyin işini təşkil edir və onun yıgıncagına rəhbərlik edir?

 1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinentinin və onun rəyasət heyyətinin

 2. Azərbaycan Respublikası Dövlət komitələrinin

 3. Azərbaycan Respublikası Nazirliklərinin

 4. Azərbaycan Respublikası baş idarələrinin

 5. Azərbaycan Respublikası konserinlərinin

 1. Fəaliyyətinin sahəvi miqyasından asılı olaraq idarəetmə orqanları neçə qrupa bölünürlər?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

 1. Ali dövlət idarəetmə orqanlarının fəaliyyəti nəyi əhatə edir?

 1. Bütün ərazini

 2. Tabeçilikdə olan bütün təşkilatları

 3. Tabeçilikdə olan Nazirlikləri

 4. Tabeçilikdə olan komitələri

 5. Tabeçilikdə olan baş idarələri

 1. Ali dövlət idarəetmə orqanları hansı idarəetmə orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirir və istiqamətləndirir?

 1. Tabeçilikdə olan bütün dövlət idarəetmə orqanlarının

 2. Bələdiyələrin

 3. Hüquqi şəxslərin

 4. Fiziki şəxslərin

 5. Ərazi idarəetmə orqanlarının

 1. Ali dövlət idarəetmə orqanı hansı orqan hesab edilir?

 1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinenti

 2. Azərbaycan Respublikası Nazirlikləri

 3. Azərbaycan Respublikası komitələri

 4. Azərbaycan Respublikası baş idarələri

 5. Azərbaycan Respublikası hüquqi şəxsləri

 1. Mərkəzi dövlət idarəetmə orqanlarına nələr aid edilir?

 1. Nazirliklər, dövlət komitələri və xüsusi təşkilatlar

 2. Bələdiyyə orqanları və təşkilatları

 3. Ümumi təyinatlı idarəetmə orqanları

 4. Xüsusi təyinatlə idarəetmə orqanları

 5. Sahəvi təyinatlı idarəetmə orqanları

 1. Mərkəzi dövlət idarəetmə orqanları hansı idarəetmə funksiyalarını həyata keçirir?

 1. Onlara tapşırılan sahələri və sahələr arası

 2. Ümumi təyinatlı

 3. Sahəvi təyinatlı

 4. Ərazi təyinatlı

 5. Xüsusi təyinatlı

 1. Yerli dövlət idarəetmə orqanları öz funksiyalarını hansı ərazilərdə həyata keçirirlər?

 1. Inzibati sahə vahidləri

 2. Ərazi sahə vahidləri

 3. Regional sahə vahidləri

 4. Ümumi təyinatlə sahə vahidləri

 5. Xüsusi təyinatlı sahə vehidləri

 1. Yaradılma qaydasına görə dövlət idarəetmə orqanları neçə qrupa bölünürlər?

 1. 2

 2. 4

 3. 6

 4. 8

 5. 10

 1. Təşkil olunma üsullarına görə dövlət idarəetmə orqanları neçə qrupa bölünürlər?

 1. 4

 2. 2

 3. 6

 4. 8

 5. 10

 1. Ümumi səlahiyətli dövlət idarəetmə orqanlarına nələr aid edilir?

 1. Ölkə prezidenti, Milli Məclis

 2. Nazirlər Kabinenti

 3. Nazirliklər

 4. Baş İdarələr

 5. Konserinlər

 1. Ümumi səlahiyətli dövlət idarəetmə orqanlarının fəaliyyəti nəyi əhatə edir?

 1. Bütün dövlət idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinə aid olan əsas məsələləri

 2. Bütün dövlət idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinə aid olan ümumi məsələləri

 3. Bütün dövlət idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinə aid olan xüsusi məsələləri

 4. Bütün dövlət idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinə aid olan ərazi məsələlərini

 5. Bütün dövlət idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinə aid olan hüquqi rejim məsələlərini

 1. Sahəvi səlahiyətə malik olan dövlət idarəetmə orqanları hansı işləri həyata keçirir?

 1. Onlara tapşırılmış sahədə təsərufat, sosioloji, mədəni və quruculuq işlərini

 2. Onlara tapşırılan istehsal tapşırıqlarını

 3. Onlara tapşırılan yeni texnalogiyaların tətbiq edilməsini

 4. Onlara tapşırılan sosial müdafiə fonduna ödəmələri

 5. Onlara tapşırılan satış planlarının yerinə yetirilməsini

 1. Sahələr arası səlahiyətə malik olan dövlət idarəetmə orqanları hansı sahədə idarəetməni həyata keçirir?

 1. Sahələr arası

 2. Sahələr daxili

 3. Ərazi daxili

 4. Regional daxili

 5. Regionlar arası

 1. Konkret səlahiyətli dövlət idarəetmə orqanlarına nələr aid edilir?

 1. Dövlət müəsisələri və təşkilatlarının idarə aparatı

 2. Ərazi müəsisə və təşkilatların idarə aparatı

 3. Birliklərin idarə aparatı

 4. Cəmiyətlərin idarə aparatı

 5. Komerativlərin idarə aparatı

 1. Həll edilmiş məsələlərin həll edilmə üsuluna görə dövlət idarəetmə orqanları neçə qrupa bölünürlər?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. Kollegiyal idarəetmə sisteminə malik olan dövlət idarəetmə orqanlarında idarəetmə funksiyaları hansı yolla həyata keçirilir?

 1. Qrup şəxslər tərəfindən səs vermə yolu ilə

 2. Kollektiv şəxslər tərəfindən səs vermə yolu ilə

 3. Bir nəfər tərəfindən

 4. Ümumi təsərufat üzviləri tərəfindən

 5. Ümumi mütəxəsislər tərəfindən

 1. Təkbaşına idarəetmə sisteminə malik olan dövlət idarəetmə orqanlarının rəhbərləri əsas məsələlərin həllində hansı hüquqa malikdir?

 1. Müstəqillik hüququna

 2. Şəxsi cavabdehlik hüququna

 3. Qrup cavabdehlik hüququna

 4. Kollektiv cavabdehlik hüququna

 5. Təsərufat daxili cavabdehlik hüququna

 1. Maliyələşmə mənbəyinə görə dövlət idarəetmə orqanları neçə qrupa bölünürlər?

 1. 2

 2. 4

 3. 6

 4. 8

 5. 10

 1. Büdcədə maliyələşən dövlət idarəetmə orqanlarının idarə aparatının saxlanması xərcləri hansı mənbəy hesabına ödənilir?

 1. Dövlət və yerli büdcə

 2. Şəxsi vəsait

 3. Şəxsi gəlir

 4. Kollektiv gəlir

 5. Bələdiyə büdcəsi

 1. Təsərufat hesablı dövlət idarəetmə orqanlarının idarə aparatının saxlanması xərcləri hansı mənbəylər hesabına ödənilir?

 1. Onların tabeliyində olan müəsisələrin gəlirlərindən ayırmalar hesabına

 2. Onlarən tabeliyində olan hüquqi şəxslərin gəlirlərindən ayırmalar hesabına

 3. Onların tabeliyində olan fiziki şəxslərin gəlirlərindən ayırmalar hesabına

 4. Onların tabeliyində olan koperativlərin gəlirlərindən ayırmalar hesabına

 5. Onların tabeliyində olan sıhimdar cəmiyətlərinin gəlirlərindən ayırmalar hesabına

 1. Qanunvericilik orqanının fəaliyyəti hansı əsasda qurulur?

 1. Aşkarlıq, kollektivlik, sərbəstlik, işgüzar müzakirə əsasında

 2. Sərbəst səsvermə

 3. Sərbəsr iştirak etmə

 4. Sərbəst rəy vermə

 5. Sərbəst müzakirə etmə

 1. Qanunvericilik orqanı tərəfindən təşkil edilən orqanlar mütammadi olaraq kimlər qarşısında hesabat verir?

 1. Əhali qarşısında

 2. Kütlə qarşısında

 3. Prezident qarşısında

 4. Baş Nazir qarşısında

 5. Cəmiyyət qarşısında

 1. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi neçə deputatdan ibarət seçilir?

 1. 125

 2. 122

 3. 120

 4. 127

 5. 129

 1. Azərbaycan respublikası Milli Məclisinin deputatları hansı seçki seqmenti üzrə seçilir?

 1. Mojaoitar

 2. Siyasi

 3. Inzibati

 4. Ərazi

 5. Sahəvi

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hər çagırış səlahiyyət müddəti neçə ildir?

 1. 5

 2. 4

 3. 6

 4. 7

 5. 8

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının səlahiyət müddəti nə ilə məktublaşır?

 1. ARMM-nin çagırışının səlahiyət müddəti ilə

 2. ARMM-nin hüquqlarının

 3. ARMM-nin sesiyalarının

 4. ARMM-nin komitələrinin

 5. ARMM-nin iclaslarının

 1. ARMM-nin deputatligindan çıxanlarının yerinə yeni seçkilər keçirilərsə yeni seçilmiş deputatın səlahiyət müddəti nə ilə məhdudlaşır?

 1. Deputatlıqdan çıxanın yerdə qalan səlahiyət müddəti ilə

 2. Yeni seçilən deputatın peşəkarlıq səviyəsi ilə

 3. Yeni seçilən deputatın qanunların müzakirəsində iştirak etmək səviyəsi ilə

 4. Yeni seçilən deputatın komitə iclaslarında iştirak etmə səviyəsi ilə

 5. Yeni seçilən deputatın sesiyalarda iştirak etmə səviyəsi ilə

 1. Azərbaycan respublikası Milli Məclisinin deputatlıgına namizədlərə neçə tələb qoyulur?

 1. 2

 2. 4

 3. 6

 4. 8

 5. 10

 1. Seçkilərin nəticələrinin düzgünlüyünü hansı orqan yoxlayır və təsdiq edir?

 1. Konustitusiya məhkəməsi

 2. Ali məhkəmə

 3. Ali məhkəmənin rəyasət heyyəti

 4. Ali məhkəmənin prenumu

 5. Iqtisad məhkəməsi

 1. ARMM-nin deputatlarının səlahiyətləri nə vaxt bitmiş hesab edilir?

 1. ARMM-nin yeni çagırışının ilk iclası günü

 2. ARMM-nin deputatlarının səlahiyətinin təsdiq edildiyi günü

 3. ARMM-nin komitılırinin müəyyən edildiyi günü

 4. ARMM-nin komitələrinin say tərkibinin müəyyən edildiyi günü

 5. ARMM-nin gündəliyinin müəyyən edildiyi günü

 1. ARMM-nin deputatlıgından çıxanların yerinə yeni seçkilər neçə gündən az müddət qaldıqda keçirilmir?

 1. 120 gün

 2. 115 gün

 3. 110 gün

 4. 125 gün

 5. 130 gün

 1. ARMM-nin Milli Məclisi neçə deputatın səlahiyəti təsdiq olunduqda səlahiyətli sayılır?

 1. 83

 2. 80

 3. 75

 4. 70

 5. 85

 1. ARMM-nin hər il neçə növbəti sesiyası keçirilir?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. ARMM-nin yaz sesiyası nə vaxt başlayır və nə vaxt qurtarır?

 1. Fevralın 1-dən mayın 31-ə qədər

 2. Fevralın 3-dən mayın 30-na qədər

 3. Fevralın 5-dən iyunun 10-na qədər

 4. Fevralın 2-dən mayın 28-nə qədər

 5. Fevralın 4-dən iyunun 5-nə qədər

 1. Payız sesiyası nə vaxt başlanır və nə vaxta qədər davam edir?

 1. Sentyabrın 30-dan dekabrın 30-a dək

 2. Sentyabrın 30 dan dekabrın 28-ə dək

 3. Sentyabrın 25-dən dekabrın 25-ə dək

 4. Sentyabrın 20-dən dekabrın 20-nə dək

 5. Sentyabrın 20-dən dekabrın 25-ə dək 1. Əgər fevralın 1-i, sentyabrın 30-u istirahət günlərinə düşərsə sesiya bu gündən sonra nə vaxt öz iş gününə başlayır?

 1. Birinci iş günü

 2. Ikinci iş günü

 3. Üçüncü iş günü

 4. Dördüncü iş günü

 5. Beşinci iş gün

 1. ARMM-nin 83 deputatının səlahiyətləri təsdiq edildikdən sonra ARMM-nin ilk iclası nə vaxtdan gec olmayaraq çagrılır?

 1. Bir dəftədən gec olmayaraq

 2. Iki həftədən gec olmayaraq

 3. Üç həftədən gec olmayaraq

 4. Dörd həftədən gec olmayaraq

 5. Beş həftədən gec olmayaraq

 1. ARMM-nə seçkilərdən sonra fevralın 1-ə dək onun 83 deputatının səlahiyətləri təsdiq edilməzsə ARMM-nin ilk iclasının keçirilmə vaxtını hansı orqan müəyyən edir?

 1. Konustitusiya məhkəməsi

 2. Ölkə prezidenti

 3. Ali məhkəmə

 4. Ali məhkəmənin rəyasət heyyəti

 5. Ali məhkəmənin plenumu

 1. ARMM-nin növbədən kənar sesiyası kimlərin tələbi əsasında çagrıla bilər?

 1. ARMM-nin sədri, ARMM-nin 42 deputatının tələbi əsasında

 2. Ölkə Prezidentinin tələbi əsasında

 3. Vətəndaşların tələbi əsasında

 4. Nazirliklərin tələbi əsasında

 5. Komitələrin tələbi əsasında

 1. ARMM-nin növbədən kənar sesiyasının gündəliyini kimlər müəyyən edir?

 1. Onun çagrılmasını tələb edənlər

 2. Onun işində iştirak edənlər

 3. Ölkə prezidenti

 4. Milli Məclisin sədri

 5. Milli Məclisin Üzvləri

 1. ARMM-nin səlahiyətlərinə təxminən neçə məsələlərin həlli aiddir?

 1. 18

 2. 16

 3. 14

 4. 20

 5. 22

 1. ARMM-də qanunvericilik təşəbbüs hüququ hansı orqanlara mənsubdur?

 1. ARMM-nin deputatlarına, AR Prezidentinə, AR Ali Məhkəməsinə və NMR-nın Ali Məclisinə

 2. AR Nazirlər Kabinetinə

 3. AR Konustitusiya Məhkəməsinə

 4. AR Ali Məhkəməsinə

 5. AR İqtisadi Məhkəməsinə

 1. Qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin NMR Ali məclisinin AR Milli Məclisinə təqdim etdiyi qərar lahiyələri neçə ay ərzində səsə qoyulur?

 1. 1 ay

 2. 2 ay

 3. 3 ay

 4. 4 ay

 5. 5 ay

 1. Qanunların imzalanması üçün nüçə qayda nəzərdə tutulur?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. Qanun qəbul olundugu gündən neçə gün müddətində AR Prezidentinə imzalamaq üçün təqdim edilir?

 1. 14 gün

 2. 12 gün

 3. 10 gün

 4. 16 gün

 5. 18 gün

 1. Təcili elan olunmuü qanun lahiyəsi AR Prezidentinə imzalamaq üçün qəbul edilmiş gündən neçə saat ərzində təqdim edilir?

 1. 24

 2. 22

 3. 20

 4. 26

 5. 28

 1. ARMM-si təxminən neçə məsələlərə dair ümumi qaydalar müəyyən edir?

 1. 27

 2. 25

 3. 30

 4. 32

 5. 34

 1. ARMM-nin deputatlıgından məhrum etmə və ARMM-nin deputatlıgına səlahiyətlərin itirilməsi neçə halda baş verir?

 1. 6

 2. 4

 3. 8

 4. 10

 5. 12

 1. ARMM-nin deputatlarının toxunulmazlıgının əsas neçə amili vardır?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. ARMM-si öz səlahiyətləri daxilində neçə qanunvericilik aktı qəbul edə bilər?

 1. 4

 2. 5

 3. 6

 4. 3

 5. 2

 1. AR İcra Hakimiyyəti kimə mənsubdur?

 1. AR Prezidentinə

 2. AR Baş Nazirinə

 3. AR Milli Məclisinə

 4. AR Ali Məhkəməsinə

 5. AR konustitusiya Məhkəməsinə

 1. AR Prezidentinə seçkilər necə keçirilir?

 1. Ümumi, bərabər və birbaşa hüquq əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səs vermə yolu ilə

 2. Mojaltar səsvermə yolu ilə

 3. Sərbəst səsvermə yolu ilə

 4. Ümumi səsvermə yolu ilə

 5. Hüquqi səsvermə yolu ilə

 1. AR Prezidenti neçə il müddətinə seçilir?

 1. 5

 2. 4

 3. 3

 4. 6

 5. 7

 1. AR Prezidenti səsvermədə iştirak edənlərin neçə səs çoxlugu ilə seçilir?

 1. Üçdə-iki

 2. Üçdə-üç

 3. Üçdə-bir

 4. Üçdə-dörd

 5. Üçdə-beş

 1. Bu səs çoxlugu səsvermənin birinci dövründə toplanmayıbsa nə vaxt səsvermənin ikinci dövrəsi keçirilir?

 1. İkinci bazar günü

 2. Birinci bazar günü

 3. Üçüncü bazar günü

 4. Dördüncü bazar günü

 5. Beşinci bazar günü

 1. Prezidentliyə seçkilərin ikinci dövründə kimlər iştirak edə bilər?

 1. Ən çox səs toplayan iki namizəd

 2. Ən çox səs toplayan üç namizəd

 3. Ən çox səs toplayan dörd namizəd

 4. Ən çox səs toplayan beş namizəd

 5. Ən çox səs toplayan altı namizəd

 1. Səsvermənin ikinci dövründə hansı namizəd AR-nın prezidenti seçilmiş sayılır?

 1. Sadə səs çoxlugu toplayan namizəd

 2. Ümumi səsləri qazanmış namizəd

 3. Ümumi xalqın tələbinə cavab verən namizəd

 4. Ümumi dövlətin tələblərinə cavab verən namizəd

 5. Konustitusiyanın tələblərinə cavab verən namizəd

 1. AR Prezidentliyinə seçilmiş şəxs öz səlahiyətlərinin icrasına nə vaxtdan başlamış sayılır?

 1. AR Konustitusiya Məhkəməsi hakimlərinin iştirakı ilə and içdikdən sonra

 2. Konustitusiya qanunlarına əməl etdikdən sonra

 3. Xalqın etimadını qazandıqdan sonra

 4. Öz səlahiyətlərinə və hüquqlarına əməl edəcəyinə söz verdikdən sonra

 5. Hökuməti yaratdıqdan sonra

 1. Seçkilərin nəticələri elan olundugu gündən başlayaraq AR Prezidenti neçə gün ərzində Konistutisiya Məhkəməsi hakimləri qarşısında and içməlidir?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

 1. Neçə halda AR Prezidenti öz səlahiyətlərini daim icra edə bilməməsi ilə əlaqədər vəzifədən getmiş sayılır?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

 1. AR Prezidenti vaxtından əvvəl vəzifədən getdikdə neçə ay ərzində AR Prezidentliyinə seçkilər keçirilir?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 2

 5. 1

 1. AR Prezidenti neçə halda vəzifədən kənarlaşdırıla bilər?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 2

 1. AR Prezidenti və onun ailəsi kim tərəfindən təmin edilir?

 1. Dövlət tərəfindən

 2. Hökumət tərəfindən

 3. İnzibati orqan tərəfindən

 4. Təhlükəsislik orqanı tərəfindən

 5. Məhkəmə orqanı tərəfindən

 1. AR Prezidenti və onun ailəsinin təhlükəsizliyini hansı xidmət təmin edir?

 1. Xüsusi mühafizə xidmətləri

 2. İnzibati mühafizə xidmətləri

 3. Təhlükəsizlik xidmətləri

 4. Prakurorluq orqanları

 5. Məhkəmə orqanları

 1. AR Prezidenti öz vəzifəsinin icra edərkən neçə səlahiyəti vardır?

 1. 32

 2. 30

 3. 28

 4. 26

 5. 34

 1. Qanunların imzalanması neçə qaydada həyata keçirilir?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. AR Prezidenti qanunlar ona təqdim olundugu gündən başlayaraq neçə gün ərzində imzalayır?

 1. 5 gün

 2. 4 gün

 3. 3 gün

 4. 6 gün

 5. 7 gün

 1. Qanun AR Prezidentinin etirazını dogurursa o nə edə bilər?

 1. Qanunu imzalamır

 2. Öz etirazı ilə birlikdə göstərilən müddət ərzində ARMM-nə qaytarır

 3. O qanunu qəbul etmir

 4. O qanunun dərc olunmasına icazə vermir

 5. O qanunun yenidən işlənməsinə tövsiyə verir

 1. Konustitusiya qanunları AR Prezidenti tərəfindən imzalanmazsa o necə olur?

 1. Qüvvəyə minmir

 2. Qüvvədən düşmüş hesab olunur

 3. Əsassız sayılır

 4. Heç bir hüququ əhəmiyət kəsb etmir

 5. Heç bir orqan tərəfindən qəbul edilmir

 1. AR Prezidenti fövqalada vəziyət elan edərsə bu barədə qəbul etdiyi fərmanı neçə saat müddətində ARMM-sinin təsdiqinə verir?

 1. 24

 2. 22

 3. 20

 4. 26

 5. 28

 1. AR Prezidentinin qəbul etdiyi akt neçə qrupa bölünür?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. AR prezidenti icra səlahiyətlərinin həyata keçirilməsinin təşkili məqsədi ilə hansı orqanı yaradır?

 1. AR Nazirlər kabinetini

 2. AR Hərbi Nazirliyini

 3. AR Təhlükəsizlik Nazirliyini

 4. AR Daxili İşlər Nazirliyini

 5. AR Kömrük komitəsini

 1. AR Nazirlər kabineti AR Prezidentinin hansı icra orqanıdır?

 1. Yuxarı icra orqanı

 2. Sahəvi icra orqanı

 3. Ümumi təyinatlı icra orqanı

 4. Xüsusi təyinatlı icra orqanı

 5. Ərazi təyinatlı icra orqanı

 1. AR Nazirlər kabineti kimə tabedir və kim qarşısında cavabdehlik daşıyır?

 1. AR Prezidentinə tabedir və onun qarşısında cavabdehdir

 2. ARMM-sinə tabedir və onun qarşısında cavabdehdir

 3. ARMM-nin sesiyalarına tabedir və onun qarşısında cavabdehdir

 4. AR Hökumətinə tabedir və onun qarşısında cavabdehdir

 5. AZərbaycan Dövlətinə tabedir və onun qarşısında cavabdehdir

 1. AR Nazirlər kabinentinin iş qaydasını kim müəyyən edir?

 1. AR Prezidenti

 2. AR Baş Naziri

 3. ARMM-si

 4. AR konustitusiya Məhkəməsi

 5. AR Ali Məhkəməsi

 1. AR Nazirlər kabinentinin tərkibinə kimlər daxildir?

 1. Baş Nazir onun müavinləri, Nazirlər və başqa Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri

 2. Səhimdar cəmiyətlərinin rəhbərləri

 3. Şirkət rəhbərləri

 4. Rayon İcra başçıları

 5. Hüquq mühafizə orqanları

 6. Məhkəmə orqanları

 1. AR Nazirlər kabineti nə vaxt istefa vermiş sayılır?

 1. AR Prezidenti vəzifəsini tutdugu və səlahiyətlərini icra etməyə başladıgı gün

 2. AR Prezidenti vəzifəsini tutdugu və səlahiyətlərini icra etməyə başladıgından üç gün sonra

 3. AR Prezidenti vəzifəsini tutdugu və səlahiyətlərini icra etməyə başladıqdan beş gün sonra

 4. AR Prezidenti vəzifəsini tutdugu və səlahiyətlərini icra etməyə başladıqdan yeddi gün sonra

 5. AR Prezidenti vəzifəsini tutdugu və səlahiyətlərini icra etməyə başladıqdan doqquz gün sonra

 1. AR Baş Nazirini kim vəzifəyə təyin edir?

 1. ARMM-nin razılıgı ilə AR Prezidenti

 2. AR Prezidentinin razılıgı ilə ARMM-si

 3. AR Prezidentinin razılıgı ilə AR Konustitusiya Məhkəməsi

 4. AR Prezidentinin razılıgı ilə AR-nın Ali Məhkəməsi

 5. AR Prezidentinin razılıgı ilə AR Ali Məhkəməsinin plenumu

 1. AR Baş Nazirinin vəzifəyə təyin edilməsi üçün neçə qayda nəzərdə tutulur?

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. AR Baş Nazirinin vəzifəsinə namizədlik haqqında təklif AR Prezidenti onun öz vəzifələrinin icrasına başladıgı gündən neçə aydan gec olmayaraq ARMM-nin müzakirəsinə təqdim edir?

 1. 1 ay

 2. 2 ay

 3. 3 ay

 4. 4 ay

 5. 5 ay 1. ARMM-si AR Baş Nazirinin vəzifəsinə namizədlik haqqında qərarı həmin namizədliyin təqdim edildiyi gündən neçə həftə gec olmayaraq qəbul edir?

 1. 1 həftə

 2. 2 həftə

 3. 3 həftə

 4. 4 həftə

 5. 5 həftə

 1. AR Prezidentinin təqdim etdiyi namizədlərin AR Baş Naziri vəzifəsinə təyin olunmasına ARMM-si neçə dəfə razılıq verməzsə Milli Məclisin razılıgı olmadan AR Prezidenti vəzifəyə təyin edə bilər?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

 1. AR Nazirlər kabineti təxminən neçə səlahiyətə malikdir?

 1. 7

 2. 6

 3. 5

 4. 4

 5. 8

 1. AR Dövlət büdcəsinin lahiyəsini hansı orqan hazırlayıb AR Prezidentinə təqdim edir?

 1. AR Nazirlər kabineti

 2. ARMM-si

 3. AR Konustitusiya Məhkəməsi

 4. AR Ali Məhkəməsi

 5. AR İqtisad Məhkəməsi

 1. AR Nazirlər kabineti neçə cür akt qəbul edə bilər?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. AR Nazirlər kabinentinin üzvülüyünə namizədlərə dair olan tələblər neçə qrupa bölünür?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. AR Baş Naziri vəzifəsinə yaşı neçədən aşagı olmayan vətəndaş təyin edilir?

 1. 30

 2. 25

 3. 22

 4. 35

 5. 40

 1. AR Baş Nazirinin toxunulmazlıgını təmin edən neçə amil nəzərdə tutulur?

 1. 4

 2. 3

 3. 2

 4. 5

 5. 6

 1. AR Baş Naziri hansı halda tutula bilər?

 1. Cinayət başında yaxalanarsa

 2. Cinayət törədərsə

 3. Qanunlara əməl etməzsə

 4. Qanunların yerinə yetirilməsinə riayət etməzsə

 5. Qanunların icrasına nəzarət etməzsə

 1. AR Nazirlər kabinentinin iclaslarına bir qayda olaraq kim rəhbərlik edir?

 1. Baş Nazir

 2. Ölkə Orezidenti

 3. Milli Məclis

 4. Konustitusiya Məhkəməsi

 5. Ali Məhkəmə

 1. AR-nın Baş Nazirinin toxunulmamazlıgına hansı orqanın təqdimatı ilə AR Prezidenti xitam verə bilər?

 1. AR Baş Prokurorunun

 2. ARMM-nin

 3. AR Konustitusiya Məhkəməsinin

 4. AR Ali Məhkəməsinin

 5. AR İqtisad Məhkəməsinin

 1. Yerli İcra Hakimiyyətinin vəzifələrini hansı orqan həyata keçirir?

 1. İcra Başçıları

 2. Bələdiyyə Başçıları

 3. Bələdiyyə Məclisləri

 4. Bələdiyyə Kimmisiyaları

 5. Bələdiyyə Məclisinin iclasları

 1. İcra Hakimiyyəti Başçılarını kim vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir?

 1. AR Prezidenti

 2. AR Prezidentinin admistrasiyası

 3. ARMM-si

 4. AR Konustitusiya Məhkəməsi

 5. AR Ali Məhkəməsi

 1. Yerli İcra Hakimiyyətlərinin səlahiyətlərini kim müəyyən edir?

 1. AR Prezidenti

 2. AR-nın Nazirlər Kabinenti

 3. ARMM-si

 4. AR Konustitusiya Məhkəməsi

 5. AR Ali Məhkəməsi

 1. AR-sında məhkəmə hakimiyyətini kimlər həyata keçirirlər?

 1. Məhkəmələr

 2. Prokurorlar

 3. Polis işçiləri

 4. Hərbi qulluqçular

 5. Ədliyyə polisi

 1. Məhkəmə hakimiyyətini hansı orqanlar həyata keçirirlər?

 1. ARKM-si, ARAM-si, ARİM-si, AR ümumi məhkəmələri və digər ixtisaslaşmış məhkəmələri

 2. ARMM-si

 3. AR Konustitusiya məhkəməsi

 4. AR Apiliyasiya məhkəməsi

 5. Agır işlərə dair məhkəmə

 1. Məhkəmə hakimiyyəti hansı məhkəmə icratı vasitəsi ilə həyata keçirilir?

 1. Konustitusiya, mülki və cinayət məhkəmə icratı vasitəsi ilə

 2. Inzibati məhkəmə icratı vasitəsi ilə

 3. Vergi cinayəti məcəlləsi vasitəsi ilə

 4. Prakurorluq orqanları vasitəsi ilə

 5. Polis orqanları vasitəsi ilə

 1. Konustitusiya icratı istisna olmaqla ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində hansı orqan iştirak edir?

 1. AR-nın Prokurorlugu və müdafiə tərəfi

 2. AR-nın Deputatı

 3. AR-nın Ali məhkəməsinin hakimləri

 4. AR-sı İqtisad məhkəməsinin hakimləri

 5. AR-sı Ali məhkəməsinin rəyasət heyyətinin üzviləri

 1. Məhkəmə quruluşu və məhkəmə icratı qaydası nə ilə müəyyən olunur?

 1. Qanunla

 2. Normativlə

 3. Ümumi qaydalarla

 4. Təlimatlarla

 5. Əsasnamələrlə

 1. Hakimliyə namizədlərə aid olan tərəflər neçə qrupa ayrılırlar?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. Neçə ildən artıq hüquqşunas ixtisası üzrə işləmiş vətəndaş hakim ola bilər?

 1. 5

 2. 4

 3. 3

 4. 6

 5. 7

 1. Neçə yaşdan aşagı olmayan hüquq təsili olan vətəndaş hakim ola bilər?

 1. 30-dan aşagı olmayan

 2. 28-dən aşagı olmayan

 3. 33-dən aşagi olmayan

 4. 35-dən yuxarı olmayan

 5. 38-dən yuxarı olmayan

 1. Hakimlərin müstəqilliyi ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinin neçə əsas prensipləri və şərtləri vardır?

 1. 10

 2. 8

 3. 6

 4. 11

 5. 12

 1. Bütün məhkəmələrdə işlərin icratı necə aparılır?

 1. Açıq

 2. Qapalı

 3. Işgüzar müzakirə

 4. Hüququ bərabərlik

 5. Müdaxilə edilməsinə yol verilməməklə

 1. Məhkəmə icratı hansı prensip əsasında həyata keçirilir?

 1. Çəkişmə

 2. Sakit

 3. Ümumi

 4. Bərabər

 5. Birbaşa

 1. Məhkəmə icratı hansı dildə aparılır?

 1. Dövlət dilində

 2. Yerli dildə

 3. Xarici dildə

 4. Vətəndaşların istədiyi dildə

 5. Müdafiə tərəfdarlarının tələb etdiyi dildə

 1. Hakimlərin toxunulmamazlıgı üçün neçə amil nəzərdə tutulur?

 1. 5

 2. 4

 3. 3

 4. 2

 5. 1

 1. Hakimlərin səlahiyətlərinə hansı hallarda xitam verilə bilər?

 1. Qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslara və qaydalara müvafiq surətdə

 2. AR Konustitusiya Məhkəməsinin rəyi əsasında

 3. AR Ali məhkəməsinin rəyi əsasında

 4. AR Prezidentinin rəyi əsasında

 5. ARMM-sinin rəyi əsasında

 1. Müvafiq rəy AR Ali məhkəməsi, AR Prezidentinin sorgusundan sonra neçə gün müddətinə təqdim edilməlidir?

 1. 30 gün

 2. 32 gün

 3. 34 gün

 4. 36 gün

 5. 38 gün

 1. AR Konustitusiya məhkəməsi, AR Ali məhkəməsi, AR İqtisad məhkəməsi hakimiyətlərinin işdən kənarlaşması haqqında qərar ARMM-sində deputatların neçə səs çoxlugu ilə qəbul edilir?

 1. 83

 2. 80

 3. 78

 4. 85

 5. 90

 1. Başqa hakimlərin işdən kənarlaşması haqqında qərar ARMM-sində deputatların neçə səs çoxlugu ilə qəbul edilir?

 1. 63

 2. 60

 3. 65

 4. 67

 5. 69

 1. AR Konustitusiya məhkəməsi neçə hakimdən ibarətdir?

 1. 9

 2. 8

 3. 7

 4. 10

 5. 11

 1. AR Konustitusiya məhkəməsi hakimlərini vəzifəyə kim təyin edir?

 1. AR Prezidentinin təqdimatı ilə ARMM-si

 2. ARMM-sinin razılıgı ilə AR-sının prezidenti

 3. AR Konustitusiya məhkəməsinin rəyi ilə ARMM-si

 4. AR Ali məhkəməsinin rəyi ilə ARMM-si

 5. AR Nazirlər kabinentinin rəyi ilə ARMM-si

 1. AR Konustitusiya Məhkəməsinin Hakimləri AR Prezidentinin, ARMM-sinin, AR Ali Məhkəməsinin, AR Prokurorlugunun, NMR-sının Ali Məclisinin sorgusu əsasında neçə məsələni həll edir?

 1. 9

 2. 8

 3. 7

 4. 10

 5. 11

 1. AR Konustitusiya Məhkəməsi AR Prezidentinin, ARMM-sinin, AR Nazirlər kabinentinin, AR Ali Məhkəməsinin, AR Prokurorlugunun, NMR-sı Ali Məclisinin sorgusu əsasında nəyi şərh edir?

 1. AR Konustitusiyası və qanunlarını

 2. AR Nazirlər kabinentinin qərarlarını

 3. ARMM-si tərəfindən qəbul edilmiş qanunları

 4. Prezident tərəfindən qəbul edilmiş hüquqi normativ aktları

 5. Nazirlər kabinenti tərəfindən qəbul olunmuş hüquqi normativ aktları

 1. AR Konustitusiya Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarlar nəyə malikdir?

 1. AR ərazisində məcburi qüvvəyə

 2. Məcburi səlahiyətə

 3. Yerinə yetirilməsinin vacib olmasına

 4. Yerinə yetirilməsinə nəzarət edilməsinə

 5. Yerinə yetirilməsində heç bir kənarlaçmaya yol verilməməsinə

 1. AR Ali məhkəməsinin hakimlərini hansı orqan işə təyin edir?

 1. AR Prezidentinin təqdimatı ilə ARMM-si

 2. ARMM-sinin razılıgı ilə AR-sının Prezidenti

 3. Konustitusiya Məhkəməsinin rəyi əsasında AR Prezidenti

 4. Ali Məhkəmənin rəyi əsasında AR Prezidenti

 5. Nazirlər kabinentinin rəyi əsasında AR-sının Prezidenti 1. AR İqtisad məhkəməsi hansı mübahisələrə baxılması üzrə yuxarı məhkəmə orqanıdır?

 1. İqtisadi

 2. Inzibati

 3. Hüququ

 4. Ərazi

 5. Cinayət

 1. İqtisad məhkəməsinin hakimlərini hansı orqan işə təyin edir?

 1. AR Prezidentinin təqdimatı ilə ARMM-si

 2. ARMM-sinin razılıgı ilə AR Prezidenti

 3. Konustitusiya Məhkəməsinin razılıgı ilə AR prezidenti

 4. Ali Məhkəmənin razılıgı ilə AR-sının Prezidenti

 5. AR Nazirlər kabinentinin razılıgı ilə AR Prezidenti

 1. AR Prokurorlugu ərazi və ixtisaslaşmış prokurorların AR Baş Prokuroruna tabeliyinə əsaslanan hansı orqan hesab edilir?

 1. Vahid mərkəzləşmiş orqan

 2. Ali mərkəzləşmiş orqan

 3. Yuxarı mərkəzləşmiş orqan

 4. Ərazi mərkəzləşmiş orqan

 5. Sahəvi mərkəzləşmiş orqan

 1. AR Baş Prokurorunu kim vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir?

 1. ARMM-sinin razılıgı ilə AR-sının Prezidenti

 2. AR Prezidentinin rəyi əsasında ARMM-si

 3. AR Nazirlər kabinentinin rəyi əsasında ARMM-si

 4. AR Konustitusiya məhkəməsinin rəyi əsasında ARMM-si

 5. AR Ali məhkəməsinin rəyi əsasında ARMM-si

 1. AR Baş Prokurorunun müavinlərini, İxtisaslaşmış prokurorlara rəhbərlik edən prokurorları, NMR-sının prokurorunu vəzifəyə kim təyin edir və azad edir?

 1. AR Baş Prokurorunun təqdimatı ilə AR Prezidenti

 2. AR Baş Prokurorunun təqdimatı ilə ARMM-si

 3. ARMM-sinin razılıgı ilə AR Prezidenti

 4. Konustitusiya məhkəməsinin razılıgı ilə ARMM-si

 5. Ali məhkəmənin rəyi əsasında ARMM-si

 1. Ərazi və ixtisaslaşmış prokurorları kim vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir?

 1. AR Prezidentinin razılıgı ilə AR-sının Baş Prokuroru

 2. ARMM-sinin razılıgı ilə AR Prezidenti

 3. ARMM-sinin razılıgı ilə AR-sının Baş Prokuroru

 4. AR Konustitusiya məhkəməsinin rəyi əsasında AR-sının Baş Prokuroru

 5. AR Konustitusiya məhkəməsinin rəyi əsasında ARMM-si

 1. Aqrar sahənin bütün pillələrində idarəetmə mexanizmi nə ilə sıx baglıdır?

 1. Idarəetmənin ümumi prensipləri və üsulları ilə

 2. Idarəetmə münasibətləri ilə

 3. Tabeçilik sistemi ilə

 4. Xətti idarəetmə sistemi ilə

 5. Funksional idarəetmə sistemi ilə

 1. Idarəetmə mexanizmi dedikdə nə başa düşülür?

 1. Məqsədə nail olmaz üçün tərtib və tətbiq edilən amillər

 2. Məqsədə nail olmaq üçün idarəetmə sistemini təşkil etmək

 3. Məqsədə nail olmaq üçün idarəetmə sisteminin işini əlaqələndirmək

 4. Məqsədə nail olmaq üçün idarəetmə sisteminin fəaliyyətinə nəzarət etmək

 5. Məqsədin yerinə yetirilməsinin nəticələrini təyin etmək

 1. Kənd Təsərrufatı Nazirliyi hansı sahədə dövlət siyasətini formalaşdıran və həyata krçirən orqandır?

 1. Aqrar sahədə

 2. Sənaye sahəsində

 3. Tikinti sahəsində

 4. Emal sənayesi sahəsində

 5. Nəqliyat sahəsində 1. KTN-liyi hansı İcra Hakimiyyəti orqanıdır?

 1. Mərkəzi

 2. Yerli

 3. Ərazi

 4. Sahəvi

 5. Ümumi təyinatlı

 1. KTN-liyinin fəaliyyətini tənzimləyən əsas sənəd forması nə hesab olunur?

 1. Əsasnamə

 2. Nizamnamə

 3. Təlimat

 4. Qayda

 5. Əmr və sərəncamlar

 1. Kənd Təsəruffatı Nazirini vəzifəyə kim təyin edir?

 1. AR Prezidenti

 2. AR Prezidentinin təqdimatı ilə ARMM-si

 3. AR-nın Baş Naziri

 4. Nazirlər kabinentinin rəyasət heyyəti

 5. Prezident Administrasiyası

 1. KTN-nin əsas vəzifələrinə təxminən neçə amil daxil edilir?

 1. 9

 2. 8

 3. 7

 4. 6

 5. 5

 1. KTN-nin əsas funksiyalarına təxminən neçə amil daxil edilir?

 1. 20

 2. 22

 3. 24

 4. 26

 5. 18

 1. KTN-nin hüquqlarına təxminən neçə amil aiddir?

 1. 8

 2. 7

 3. 6

 4. 5

 5. 9

 1. KTN-yi hansı şəxs hesab olunur?

 1. Hüququ

 2. Fiziki

 3. Kollegiyal

 4. Kollektiv

 5. Şəxsi cavabdehlik

 1. KTN-liyinə kim rəhbərlik edir?

 1. Nazir

 2. Nazirliyin kollegiyası

 3. Milli Məclis

 4. Nazirlər kabinenti

 5. AR Prezidenti

 1. KTN-liyi hansı orqana tabedir?

 1. Nazirlər kabinentinə

 2. AR Prezidentinə

 3. ARMM-sinə

 4. Nazirlər kabinentinin rəyasət heyyətinə

 5. Prezident aparatının aqrar siyasət şöbəsinə

 1. KTN-i öz səlahiyətləri daxilində təxminən neçə vəzifəni icra edir?

 1. 7

 2. 6

 3. 5

 4. 8

 5. 9

 1. Nazirlik hansı prensep əsasında idarə olunur?

 1. Kollegiyallıq və vahid rəhbərlik

 2. Şəxsi cavabdehlik

 3. Demokrativ prensep

 4. Direktiv prensip

 5. Liberal prensip

 1. Kollegiyanın tərkibinə kimlər daxildir?

 1. Nazir, Nazir müavinləri və digər nazirliyin məsul vəzifəli işçiləri

 2. Nazirliyin tabeliyində olan müəsisə rəhbərləri

 3. Nazirliyin tabeliyində olan müəsisələrin mütəxəsisləri

 4. Nazirliyin tabeliyində olan idarələrin şöbə müdirləri

 5. Nazirliyin tabeliyində olan idarələrin sahə müdirləri

 1. Nazirliyin kollegiyasının say tərkibini hansı orqan müəyyən edir?

 1. Nazirlər kabinenti

 2. Nazirlər kabinentinin rəyasət heyyəti

 3. AR Prezidenti

 4. AR Prezidentinin administrasiyası

 5. ARMM-si

 1. Kollegiyanın sədri kim ola bilər?

 1. Nazir

 2. Nazir müavinləri

 3. Nazirliyin şöbə müdirləri

 4. Nazirliyin aparıcı mütəxəsisləri

 5. Nazirliyin tabeçiliyində olan müəsisə rəhbərləri

 1. Kollegiyanın qərarları nə ilə rəsmiləşdirilir?

 1. Əmrlə

 2. Fərmanla

 3. Sərəncamla

 4. Göstərişlə

 5. Tapşırıqla

 1. Melorasiya və su təsərufatı açıq səhimdar cəmiyyəti hansı idarəetmə orqanı adlanır?

 1. Mərkəzi

 2. Yerli

 3. Ərazi

 4. Sahəvi

 5. Ümumi xarakterli

 1. Cəmiyyət əsasən hansı əsasda fəaliyyət göstərir?

 1. AR Konustitusiyası, qanunları, hüquqi normativ sənədləri, əsasnamə əsasında

 2. Təlimat əsasında

 3. Qaydalar əsasında

 4. Sərəncamlar əsasında

 5. Fərmanlar əsasında

 1. Melorasiya və su təsərüfatı açıq səhimdar cəmiyyəti təxminən neçə əməliyyatı yerinə yetirir?

 1. 18

 2. 17

 3. 15

 4. 20

 5. 22

 1. Melorasiya və su təsərüfatı açıq səhimdar cəmiyyəti təxminən neçə hüquq və səlahiyətlərə malikdir?

 1. 16

 2. 18

 3. 15

 4. 19

 5. 14

 1. Melorasiya və su təsərüfatı açıq səhimdar cəmiyətinə kim başçılıq edir?

 1. Sədr

 2. Sədr müavini

 3. Şöbə müdiri

 4. Sahə müdiri

 5. Aparıcı mütəxəsislər

 1. Melorasiya və su təsərüfatı açıq səhimdar cəmiyətinin sədri kim tərəfindən işə təyin və işdən azad edilir?

 1. AR Prezidenti

 2. AR Nazirlər kabinenti

 3. AR Nazirlər kabinentinin rəyasət heyyəti

 4. ARMM-si

 5. Prezident aparatının aqrar siyasət şöbəsi

 1. Sədr cəmiyyətin mərkəzi aparatının tabeçilikdə olan birlik idarə və müəsisələrin nələrini təsdiq edir?

 1. Əsasnamələrini, nizamnamələrini, təlimat və ştat cədvəllərini

 2. Əmək haqqı fondunu

 3. Işçilərin sayını

 4. Maliyyə vəsaitlərinin bölüşdürülməsini

 5. Maliyyə vəsaitlərindən istifadə qaydasını

 1. Melorasiya və su təsətüfatı açıq səhimdar cəmiyyətinin tabeçiliyində olan müəsisə və təşkilat rəhbərləri kim tərəfindən işə təyin və işdən azad edilirlər?

 1. Cəmiyyətin sədri tərəfindən

 2. Baş nazir tərəfindən

 3. Ölkə prezidenti tərəfindən

 4. Nazirlər kabinentinin rəyasət heyyəti tərəfindən

 5. Milli məclis tərəfinfən

 1. Kollegiyal idarəetmə fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi ilə cəmiyyətdə nə yaradılır?

 1. Kollegiya

 2. Təşkilat

 3. Şöbə

 4. Qrup

 5. Cəmiyyət

 1. Kollegiyanın tərkibinə kimlər daxil edilir?

 1. Sədr, sədr müavinləri və digər məsul vəzifəli işçilər

 2. Cəmiyyətin tabeçiliyində olan şöbə müdirləri

 3. Cəmiyyətin tabeçiliyində olan baş idarələrin rəhbərləri

 4. Cəmiyyətin tabeçiliyində olan təşkilatların rəhbərləri

 5. Cəmiyyətin tabeçiliyində olan idarələrin aparıcı mütəxəsisləri

 1. Kollegiyanın iclaslarına kim rəhbərlik edir?

 1. Sədr

 2. Sədr müavini

 3. Şöbə müdiri

 4. Sahə müdiri

 5. Baş mütəxəsis

 1. Kollegiyanın say tərkibini hansı orqan təsdiq edir?

 1. Cəmiyyətin sədrinin təqdimatı ilə AR Nazirlər kabinenti

 2. Cəmiyyətin təqdimatı ilə Nazirlər kabinentinin rəyasət heyyəti

 3. Cəmiyyətin sədrinin təqdimatı ilə AR Prezidenti

 4. Cəmiyyətin sədrinin təqdimatı ilə Prezident administrasiyası

 5. Cəmiyyətin sədrinin təqdimatı ilə ARMM-si

 1. Melorasiya və su açıq səhimdar cəmiyyəti hansı şəxs hesab olunur?

 1. Hüququ

 2. Fiziki

 3. Kollegiyal

 4. Şəxsi cavabdehlik

 5. Vahid rəhbərlik

 1. Kollegiyanın iclasları hansı formada rəsmiləşdirilir?

 1. Pratakol

 2. Əmr

 3. Sərəncam

 4. Tapşırıq

 5. Göstəriş

 1. Sədr və kollegiya üzviləri arasında fikir ayrılıgı olduqda sədr necə hərəkət edir?

 1. Sədr öz qərarını həyata keçirir və bu barədə Nazirlər kabinentinə məlumat verir

 2. Sədr öz qərarını həyata keçirir və bu barədə ölkə prezidentinə məlumat verir

 3. Sədr öz qərarını həyata keçirir və bu barədə Prezident admistrasiyasına məlumat verir

 4. Sədr öz qərarını həyata keçirir və bu barədə Nazirlər kabinentinin rəyasət heyyətinə məlumat verir

 5. Sədr öz qərarını həyata keçoror və ARMM-nə məlumat verir

 1. Melorasiya və su təsərüfatı açıq səhimdarı cəmiyyətinin aparat işçilərinin sayı və strukturu hansı orqan tərəfindən təsdiq edilir?

 1. Nazirlər kabinenti

 2. Ölkə Prezidenti

 3. Nazirlər kabinentinin rəyasət heyyəti

 4. Prezident administrasiyası

 5. Milli Məclis

 1. Ekalogiya və təbii sərvətlər nazirliyi neçənci ildə təşkil edilmişdir?

 1. 2001-ci il 23 may

 2. 2001-ci il 25 may

 3. 2001-ci il 27 may

 4. 2001-ci il 29 may

 5. 2001-ci il 21 may

 1. Nazirlik öz fəaliyyətini mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, yeri özünü idarəetmə orqanları, habelə iştimai təşkilatlarla hansı şəkildə həyata keçirir?

 1. Əlaqəli

 2. Əsaslı

 3. Planlı

 4. Kordinatsiyalı

 5. Nəzarət formasında

 1. Nazirliyin fəaliyyətinin maliyələşdirilməsi hansı mənbəy hesabına həyata keçirilir?

 1. Dövlət budcəsi habelə qanunvericiliklə nəzərdə tutulan digər mənbəylər hesabına

 2. Nazirliyin tabeliyində olan müəsisələrdən ayırmalar hesabına

 3. Özünü maliyələşdirmə hesabına

 4. Nazirliyin tabeçiliyində olan baş idarələr hesabına

 5. Yerli büdcə hesabına

 1. Ekalogiya və təbii sərvətlər nazirliyi hansı idarəetmə orqanına aiddir?

 1. Mərkəzi

 2. Yerli

 3. Ərazi

 4. Sahəvi

 5. Sahə daxili

 1. Nazirliyin fəaliyyətini tənzimləyən əsas sənəd nə hesab olunur?

 1. Əsasnamə

 2. Nizamnamə

 3. Təlimat

 4. Qayda

 5. Sərəncam

 1. Ekalogiya və təbii sərvətlər nazirliyi hansı şəxs hesab edilir?

 1. Hüququ

 2. Fiziki

 3. Kollegiyal

 4. Şəxsi cavabdehlik

 5. Kollektiv cavabdehlik 1. Ekalogiya və təbii sərvətlər nazirliyinin əsas vəzifələri təxminən neçə amildən ibarətdir?

 1. 10

 2. 9

 3. 7

 4. 11

 5. 13

 1. Ekalogiya və təbii sərvətlər nazirliyi təxminən neçə funksiyanı həyata keçirir?

 1. 37

 2. 39

 3. 35

 4. 33

 5. 31

 1. Ekalogiya və təbii sərvətlər nazirliyi təxminən neçə cür səlahiyətə malikdir?

 1. 11

 2. 9

 3. 7

 4. 13

 5. 10

 1. Kollegiyal idarəetməni həyata keçirmək üçün nazirliyin nəznində nə yaradılır?

 1. Kollegiya

 2. Təşkilat

 3. Müəsisə

 4. Birlik

 5. Istehsal vasitələri

 1. Kollegiyanın işinə kim rəhbərlik edir?

 1. Nazir

 2. Ölkə prezidenti

 3. Baş nazir

 4. Milli Məclisin sədri

 5. Nazirlər kabinentinin rəyasət heyyəti

 1. Kollegiyanın tərkibinə kimlər daxil edilirlər?

 1. Nazir, Nazir müavinləri, Nazirliyin digər məsul işçiləri, Yerli qurumların rəhbər işçiləri

 2. Bölmə rəhbərləri

 3. Təşkilat rəhbərləri

 4. Sahə rəhbərləri

 5. Aparıcı mütəxəsislər

 1. Nazirliyin kollegiya üzviləri və şəxsi tərkibi hansı orqan tərəfindən müəyyən edilir?

 1. Nazirlər kabinenti tərəfindən

 2. Ölkə prezidenti tərəfindən

 3. Milli Məclis tərəfindən

 4. Nazirlər kabinentinin rəyasət heyyəti tərəfindən

 5. Milli məclisin sesiyaları tərəfindən

 1. Nazirliyin kollegiyasının iclasları nə vaxt səlahiyətli sayılır?

 1. Kollegiya üzvilərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə

 2. Kollegiya üzvilərinin yarıya qədəri iştirak etdikdə

 3. Kollegiya üzvilərinin 45%-i iştirak etdikdə

 4. Kollegiya üzvilərinin 40%-i iştirak etdikdə

 5. Kollegiya üzvilərinin 35%-i iştirak etdikdə

 1. Kollegiyanın qərarları nə ilə rəsmiləşdirilir?

 1. Pratakolla

 2. Əmrlə

 3. Sərəncamla

 4. Fərmanla

 5. Tapşırıqla

 1. Kollegiyanın qərarları bir qayda olaraq nə ilə həyata keçirilir?

 1. Əmrlə

 2. Sərəncamla

 3. Tapşırıqla

 4. Təlimat və qaydalarla

 5. Göstərişlə

 1. Ekalogiya və təbii sərvətlər naziri kim tərəfindən işə təyin və işdən azad edilir?

 1. AR Prezidenti tərəfinfən

 2. AR Baş naziri tərəfindən

 3. Rəyasət heyyətinin sədri tərəfindən

 4. Milli Məclis tərəfindən

 5. Milli Məclisin sədri tərəfindən

 1. Ekalogiya və təbii sərvətlər nazirliyi hansı orqana tabedir?

 1. Nazirlər kabinentinə

 2. Ölkə Prezidentinə

 3. Milli Məclisin sədrinə

 4. Nazirlər kabinentinin rəyasət heyyətinə

 5. Prezident aparatının aqrar siyasət şöbəsinə

 1. Kollegiyanın qərarlarının qəbul olunması və həyata keçirilməsinə dair nazirlə kollegiya üzviləri arasında fikir ayrılıgı yarandıqda Nazir hansı hərəkətləri edir?

 1. ARN kabinentinə məlumat verməklə öz qərarını həyata keçirir

 2. AR Prezidentinə məlumat verməklə öz qərarının həyata keçirir

 3. AR Baş Nazirinə məlumat verməklə öz qərarını həyata keçirir

 4. Milli Məclisin sədrinə məlumat verməklə öz qərarını həyata keçirir

 5. Nazirlər kabinentinin rəyasət heyyətinə məlumat verməklə öz qərarını həyata keçirir

 1. Nazirliyin kollegiya iclasları ildə neçə dəfə keçirilir?

 1. 4

 2. 3

 3. 2

 4. 5

 5. 6

 1. Bələdiyyə dedikdə nə başa düşülür?

 1. Qanunla müəyyən edilmiş ərazi hüdudları daxilində yerli özünü idarəetmə

 2. Dövlət özünü idarəetmə

 3. Mülki özünü idarəetmə

 4. Hüququ idarəetmə

 5. Regionlar arası idarəetmə

 1. Bələdiyyələr öz vəzifələrini yerinə yetirmək məqsədi ilə onların qarşılıxlı məsuliyyt daşıyan nəyinin yarada bilər?

 1. Icra strukturunu

 2. Idarəetmə quruluşunu

 3. Istehsalat quruluşunu

 4. Təşkilati quruluşu

 5. Istehsal bölmələrini

 1. Bələdiyələr yerli əhəmiyətli məsələləri həll etmək üçün səlahiyət verilən və dövlət orqanları sisteminə daxil olmayan necə orqan adlanır?

 1. Seçkili orqan

 2. Yaradılan orqan

 3. Nazirlər kabinenti tərəfindən yaradılan orqan

 4. Ölkə prezidenti tərəfindən yaradılan orqan

 5. Milli Məclis tərəfindən yaradılan orqan

 1. Yerli əhəmiyətli məsələlər dedikdə nə başa düşülür?

 1. Bələdiyə əhalisinin həyat fəaliyətinin bilavasitə təmin edilməsi ilə baglı olan konustitusiya və qanunlar ilə müəyyənləşdirilən məsələlər

 2. Bələdiyyə nizamnaməsi ilə müəyyənləşdirilən məsələlər

 3. Bələdiyyə əsasnaməsi ilə müəyyənləşdirilən məsələlər

 4. Bələdiyyə büdcəsi ilə müəyyənləşdirilən məsələlər

 5. Bələdiyyə üzvüləri tərəfindən müəyyənləşdirilən məsələlər

 1. Yerli rəy sorgusu hansı məsələlər barədə vətəndaşların rəyinin öyrənilməsidir?

 1. Yerli əhəmiyətli məsələlər

 2. Dövlət əhəmiyətli məsələlər

 3. Ümumi əhəmiyətli məsələlər

 4. Xüsusi əhəmiyətli məsələlər

 5. Sahəvi əhəmiyətli məsələlər

 1. Bələdiyyələr nə əsasında fəaliyyət göstərir?

 1. Nizamnamə

 2. Əsasnamə

 3. Təlimat

 4. Qayda

 5. Qərar

 1. Bələdiyyə orqanlarının seçkili və vəzifəli şəxsi hansı şəxsdir?

 1. Əhalinin bilavasitə nümayəndəli yerli özünü idarəetmə orqanının, öz tərkibindən seçdiyi bələdiyyənin nizamnaməsinə uygun yerli əhəmiyyətli məsələləri həll rtmək səlahiyətləri verilmiş vəzifəli şəxsdir

 2. Yerli məsələləri həll etmək üçün hüquq verilmiş vəzifəli şəxsdir

 3. Dövlət əhəmiyətli məsələləri həll etmək üçün hüquq verilmiş vəzifəli şəxsdir

 4. Ümumi təyinatlı məsələləri həll etmək üçün hüquq verilmiş vəzifəli şəxsdir

 5. Sahəvi təyinatlı məsələləri həll etmək üçün hüquq verilmiş vəzifəli şəxsdir

 1. Bələdiyyə orqanlarının vəzifəli şəxsi dövlət qulluxçuları katekoriyasına aid olmayan nə üzrə işləyən şəxsdir?

 1. Əmək müqaviləsi üzrə

 2. Əmlak müqaviləsi üzrə

 3. Torpaq müqaviləsi üzrə

 4. Şəxsi münasibətlər müqaviləsi üzrə

 5. Cavabdehlik müqavilə münasibətləri üzrə

 1. Bələdiyyə mülkiyətinə nələr daxildir?

 1. Bələdiyəyə mənsub olan bütün növ daşınan və daşınmaz əmlak

 2. Əmlak mülkiyəti

 3. Əqli mülkiyət

 4. Zehini mülkiyət

 5. Əsas vəsaitlər

 1. Bələdiyyə vergilərinə hansı vergilər aiddir?

 1. Yerli vergilər

 2. Ərazi vergiləri

 3. Əmlak vergiləri

 4. Sahəvi vergilər

 5. Regional vergilər

 1. Bələdiyyə qullugu dedikdə nə başa düşülür?

 1. Yerli özünü idarə orqanlarının səlahiyətlərini icra etmək üçün həmin orqanlarda daimi peşə fəaliyyəti

 2. Bələdiyyə orqanlarında idarəetmə münasibəti

 3. Bələdiyyə orqanlarında tabeçilik sistemi

 4. Bələdiyyə orqanlarında qərarların əsaslandırılması

 5. Bələdiyyə orqanlarında qərarların yerinə yetirilməsinə nəzarət edilməsi

 1. Bələdiyyə qullugu Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün necə müəyyən edilir?

 1. Eyni dərəcədə

 2. Eyni əhəmiyətli

 3. Müxtəlif dərəcədə

 4. Müxtəlif əhəmiyətli

 5. Ümumi əhəmiyətli

 1. Yerli özünü idarəetməyə dair qanunvericilik nələdrən ibarətdir?

 1. AR Konustitusiyasından, qanunlarından və müvafiq icra hakimiyəti orqanlarının aktlarından

 2. Hüquqi normativ baza sənədlərindən

 3. Hüquqi normativ ümumi təyinatlı sənədlərdən

 4. Hüquqi normativ sahəvi təyinatlı sənədlərdən

 5. Hüquqi normativ ərazi təyinatlı sənədlərdən

 1. Bələdiyyələrin nizamnamələri necə qəbul edilir?

 1. Bələdiyyə iclasları və vətəndaşların yıgıncaqları tərəfindən

 2. Bələdiyyə şurası tərəfindən

 3. Bələdiyyə məclisi tərəfindən

 4. Bələdiyyə sədri tərəfindən

 5. Bələdiyyə orqanları tərəfindən

 1. Bələdiyyələrin nizamnaməsində təxminən neçə məsələ göstərilir?

 1. 10

 2. 8

 3. 6

 4. 12

 5. 14

 1. Bələdiyyələrin nizamnaməsi Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada nə olmalıdır?

 1. Dövlət qeydiyatına alınmalıdır

 2. Dövlət qeydiyat nişanı verilməlidir

 3. Dövlət şəhadətnaməsi verilməlidir

 4. Dövlət reystir xidmətində qeydiyata alınmalıdır

 5. Rayon icra hakimiyətində qeydiyata alınmalıdır

 1. Bələdiyələrin nizamnaməsi hansı gündən qüvvəyə minmiş hesab edilir?

 1. Qeydiyata alındıgı gündən

 2. Işləndiyi gündən

 3. Qeydiyat nömrəsi qoyuldugu gündən

 4. Iclasda müzakirə edildiyi gündən

 5. Bələdiyyə üzviləri tərəfindən qəbul edildiyi gündən

 1. Bələdiyyələr necə şəxs adlanır?

 1. Hüququ şəxs

 2. Fiziki şəxs

 3. Kollegiyallıq

 4. Təkbaşınalıq

 5. Şəxsi cavabdehlik

 1. Bələdiyyə orqanları neçə orqandan ibarət formalaşdırılır?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

 1. Bələdiyyə üzvü neçə aydan az olmayaraq seçkilərinə hesabat verir?

 1. 6

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 7

 1. Bələdiyyə iclasları kim tərəfindən çagrılır?

 1. Bələdiyyə sədri

 2. Bələdiyyə üzvü

 3. Müşahidə şurası

 4. Müşahidə komisiyası

 5. Bələdiyyələrin ümumi yıgıncaqları

 1. Bələdiyyələrin daimi kommisiyalarının əsas vəzifələrinə neçə amil daxil edilir?

 1. 6

 2. 4

 3. 5

 4. 7

 5. 9

 1. Bələdiyyələrin icra orqanı nə hesab olunur?

 1. Icra aparatı

 2. Icra komisiyası

 3. Nəzarət aparatı

 4. Nəzarət komisiyası

 5. Bələdiyyə şurası

 1. Bələdiyyənin icra aparatının fəaliyyətinə kim rəhbərlik edir?

 1. Bələdiyyənin sədri

 2. Bələdiyyənin müavini

 3. Bələdiyyə şurası

 4. Bələdiyyə iclasları

 5. Bələdiyyənin ümumi yıgıncaqları

 1. Bələdiyyə sədri hansı formada seçilir?

 1. Yeni seçilmiş bələdiyyənin birinci iclasında açıq və gizli səsvermə yolu ilə

 2. Ümumi səsvermə yolu ilə

 3. Gizli bərabər səsvermə yolu ilə

 4. Açıq bərabər səsvermə yolu ilə

 5. Ərazi bərabər səsvermə yolu ilə

 1. Bələdiyyə sədri bələdiyyə üzvilərinin hansı səsinin topladıqda seçilmiş hesab olunur?

 1. Yarıdan çoxunun

 2. Yarıya qədərinin

 3. 45%-nin

 4. 40%-nin

 5. 35%-nin

 1. Bələdiyyə üzvilərinin səlahiyət müddəti neçə ildir?

 1. 5

 2. 3

 3. 4

 4. 8

 5. 7

 1. Kimlər bələdiyələrə üzv seçilə bilərlər?

 1. Seçki günü 21 yaşı tamam olan, yaşı 21-dən yuxarı olan AR vətəndaşları

 2. İcra Hakimiyyəti işçiləri

 3. Məhkəmə işçiləri

 4. Din xadimləri

 5. Polis işçiləri

 1. Bələdiyyə üzvilərini səlahiyətləri hansı gündən başlanır?

 1. Onun seçildiyi gündən

 2. Onun təyin olundugu gündən

 3. Onun vəzifəsinin müəyyən edildiyi gündən

 4. Onun hüquqlarının müəyyən edildiyi gündən

 5. Onun məsuliyətlərinin müəyyən edildiyi gündən

 1. Bələdiyələrə seçkiləri kim təyin edir?

 1. AR Prezidenti

 2. ARMM-si

 3. AR nazirlər kabinenti

 4. AR Konustitusiya məhkəməsi

 5. AR Ali Məhkəməsi

 1. Bələdiyələrə səlahiyətlərinin qurtarmasına ən azı neçə gün qalmış yeni seçkilər təyin edilir?

 1. 120 gün

 2. 125 gün

 3. 115 gün

 4. 110 gün

 5. 130 gün

 1. Səhimdar mülkiyəti nə buraxmaq yolu ilə yaradılır?

 1. Qiymətli kagızları

 2. Qiymətli əşyaları

 3. Adlı kagızları

 4. Adsız kagızları

 5. Əmlak payını

 1. Koperativ müəsisələrin səhimdar müəsisəsinə çevrilməsi nə ilə həyata keçirilir?

 1. Üzvilərin ümumi yıgıncagının qərarı ilə

 2. Üzvilərin səsvermə yolu ilə

 3. Üzvilərin pay vermə yolu ilə

 4. Üzvilərin təklif etmə yolu ilə

 5. Üzvilərin əmlaklarını qoyma yolu ilə

 1. Səhimdar müəsisələri hansı fəaliyyət növü ilə məşgul ola bilərlər?

 1. AR qabubları ilə qadagan olunmayan bütün fəaliyyət növü ilə

 2. Istehsal fəaliyyəti ilə

 3. Satış fəaliyyəti ilə

 4. Xidmət fəaliyyəti ilə

 5. Qulluq göstərmə fəaliyyəti ilə

 1. Hansı kagız səhim adlanır?

 1. Sahibinə müəsisənin mənfəətindən divident almaq hüququ verən qiymətli kagız

 2. Əsas fontların dəyərini müəyyən edən qiymətli kagız

 3. Dövriyyə vəsaitlərinin məbləgini müəyyən edən qiymətli kagız

 4. Daşınmaz əmlakın məbləgini müəyyən edən qiymətli kagız

 5. Daşınan əmlakın məbləgini müəyyən edən qiymətli kagız

 1. Səhimdar mülkiyət formasından istifadə edən müəsisə neçə növ səhim buraxa bilər?

 1. 4

 2. 2

 3. 3

 4. 7

 5. 5 1. Səhimlər necə ola bilər?

 1. Adlı və təqdim edilən

 2. Adsız

 3. Qapalı

 4. Əsası olan

 5. Əsası olmayan

 1. Adlı səhimlər itdikdə səhimdar cəmiyyəti onun sahibinə nə verir?

 1. Yeni sənəd

 2. Yeni kagız

 3. Əmlak payı

 4. Əmlakdan istifadə hüququ

 5. Mənfəətdən istifadə hüququ

 1. Əmək kollektivlərinin səhimləri hansı vəsait hesabına əldə edilir?

 1. Şəxsi vəsait hesabına

 2. Dövlət hesabına

 3. Bələdiyyə hesabına

 4. Büdcə hesabına

 5. Əmlak vergisi hesabına

 1. Səhimdar cəmiyyəti ildə neçə dəfədən az olmayaraq maliyyə təsərüfat faliyətinin təftişini həyata keçirməyə borcludur?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

 1. Növbədən kənar təftiş səhimlərin neçə faizinə malik olan səhimdarların tələbi ilə həyata keçirilə bilər?

 1. Ən azı 10%

 2. Ən azı 12%

 3. Ən azı 9%

 4. Ən azı 6%

 5. Ən azı 15%

 1. Nizamnamə fondunun artırılması nə ilə həyata keçirilir?

 1. Yeni səhimlərin buraxılması yolu ilə

 2. Yeni səhimlərin əldə olunması yolu ilə

 3. Yeni üzvilərin qəbul olunması yolu ilə

 4. Səhmlərin sayının artırılması yolu ilə

 5. Səhmlərin dəyərinin artırılması yolu ilə

 1. Nizamnamə fondunun artırılması hansı orqan vasitəsi ilə həyata keçirilə bilər?

 1. Idarə heyyəti tərəfindən

 2. Təftiş kommisiyası tərəfindən

 3. Səhimdarlar tərəfindən

 4. Səhimdalar şurası tərəfindən

 5. Direktorlar şurası tərəfindən

 1. Səhimdarların ali idarəetmə orqanı nə adlanır?

 1. Səhimdarların ümumi yıgıncagı

 2. Səhimdarların iclasları

 3. Səhimdarlar şurasının iclasları

 4. Səhimdarlar şurasının yıgıncaqları

 5. Direktorlar şurasının iclasları

 1. Səhimdarların ümumi yıgıncagı keçirilmə vaxtına və gündəlikdə həll ediləcək məsələlərin məzmununa görə neçə qrupa bölünürlər?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

 1. Hesabat seçki yıgıncagı neçə ildən bir keçirilir?

 1. 5

 2. 3

 3. 4

 4. 2

 5. 6

 1. Hesabat seçki yıgıncagının gündəliyinə neçə məsələ daxil edilir?

 1. 4

 2. 3

 3. 5

 4. 6

 5. 7

 1. Hesabat yıgıncagı ildə neçə dəfədən az olmayaraq keçirilir?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

 1. Hesabat seçki yıgıncagının gündəliyinə neçə məsələ daxil edilir?

 1. 2

 2. 4

 3. 6

 4. 8

 5. 10

 1. Sadə ümumi yıgıncaq ildə neçə dəfədən az olmayaraq keçirilir?

 1. 4

 2. 3

 3. 5

 4. 2

 5. 6

 1. Ümumi yıgıncaqlar arası dövürdə cəmiyyətin idarəetmə orqanı nə hesab edilir?

 1. Idarə heyyəti

 2. Səhimdarlar şurası

 3. Direktorlar şurası

 4. Səhimdarların sadə yıgıncagı

 5. Təftiş nəzarət komisiyası

 1. Səhimdarların ümumi yıgıncagının səlahiyətlərinə neçə məsələ daxil edilir?

 1. 7

 2. 5

 3. 4

 4. 6

 5. 8

 1. Ümumi yıgıncaq səhimdarların ümumi sayının neçə faizinin iştirakı olduqda səlahiyətli sayılır?

 1. 60

 2. 56

 3. 53

 4. 50

 5. 65

 1. Nizamnaməyə dəyişikliklər və fəaliyyətin dayandırılması ilə əlaqədər məsələlər barədə qərar iştirakçıların neçə hissəsinin səs çoxlugu ilə qəbul edilir?

 1. 4-də 3

 2. 3-də 3

 3. 3-də 2

 4. 4-də 2

 5. 4-də 1

 1. Ümumi yıgıncaqda səsvermə nəyə uygun olaraq aparılır?

 1. Səhimlərin sayına uygun

 2. Dividentlərin məbləginə uygun

 3. Səhimlərin məbləginə uygun

 4. Mənfəətin məbləginə uygun

 5. Ümumi gəlirin məbləginə uygun

 1. Səhimdar cəmiyyətinin idarə olunmasında hər səhim neçə səs sayılır?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

 1. Idarə heyyətinin sədri kimin adından fəaliyyət göstərir?

 1. Səhimdar cəmiyyəti adından

 2. Aəhimdarlar şurası adından

 3. Direktorlar şurası adından

 4. Kollektiv üzviləri adından

 5. Mülkiyətçilər adından

 1. Koperasiya dedikdə nə başa dşülür?

 1. Əmək, maddi texniki ehtiyatlardan və maliyyə vəsaitlərindən səmərəli istifadə etmək naminə onların könüllü birləşməsi formasıdır

 2. Torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmə vasitəsidir

 3. Əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək vasitəsidir

 4. Maliyyə ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək vasitəsidir

 5. Xammal və material ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmə vasitəsidid

 1. Koperasiya əlaqələrində əsasən neçə amil nəzərə alınır?

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 6

 5. 5

 1. Kənd təsarrufatı koperativlərinin əsasən neçə forması mövcuddur?

 1. 2

 2. 6

 3. 5

 4. 3

 5. 4

 1. Koperativlərin digər təşkilatı hüququ təsərufatçılıq formalarına nisbətən neçə üstünlükləri vardır?

 1. 5

 2. 6

 3. 4

 4. 3

 5. 7

 1. Koperativlərin əmlakını nə təşkil edir?

 1. Koperativ üzvilərinin verdiyi pay

 2. Koperativ üzvilərinin verdiyi pul

 3. Koperativ üzvilərinin verdiyi nəqliyat vasitələri

 4. Koperativ üzvilərinin verdiyi daşınmaz əmlak

 5. Koperativ üzvlərinin verdiyi daşınan əmlak

 1. Koperativin idarə olunmasında hər üzv neçə səsə malikdir?

 1. 1

 2. 3

 3. 5

 4. 7

 5. 9

 1. Dividentlərə görə ödənişlərin ümumi məbləgi koperativ üzrə bölüşdürüləcək mənfəət neçə faizdən çox olmamalıdır?

 1. 30%

 2. 25%

 3. 20%

 4. 35%

 5. 40%

 1. Koperativ üzvlərinin sayı neçə faizdən çox olduqda müşahidə şurası yaradılır?

 1. 50%

 2. 55%

 3. 45%

 4. 40%

 5. 35%

 1. Koperativin idarə heyyətinin səlahiyətlərinə neçə məsələ daxil edilir?

 1. 12

 2. 14

 3. 10

 4. 8

 5. 16

 1. Koperativin sədri koperativin ümumi yıgıncagında neçə maliyyə ilindən çox olmayan müddətə seçilir?

 1. 5

 2. 3

 3. 4

 4. 7

 5. 6

 1. Yoldaşlıq müəsisələrinin neçə forması vardır?

 1. 2

 2. 4

 3. 6

 4. 8

 5. 10

 1. Təsərufat yoldaşlıgı və cəmiyyətin ümumi əlamətləri neçə amillə baglıdır?

 1. 6

 2. 7

 3. 4

 4. 5

 5. 8

 1. Birja özündə nəyi əks etdirir?

 1. Vasitəçi strukturu

 2. Idarəetmə münasibətlərini

 3. Tabeçilik sistemini

 4. Idarəetmə əlaqələrini

 5. Idarəetmə formalarını

 1. Birja hansı sözdən götürülmüşdür və lügəti mənası nə deməkdir?

 1. Ingilis-pul kisəsi

 2. Yunan-pul vasitəsi

 3. Italyan-qiymətli kagız

 4. Amerikan-qiymətli valyuta

 5. Fransız-qiymətli daşqaş

 1. Birjaların əsas neçə növü mövcuddur?

 1. 4

 2. 5

 3. 3

 4. 6

 5. 2

 1. Birja ticarəti harda həyata keçirilir?

 1. Açıq və müəyyən edilmiş yerdə

 2. Baglı yerdə

 3. Açıq sahələrdə

 4. Müəsisə daxilində

 5. Firma daxilində

 1. Daimi müştərilər neçə ildən artıq olmayan müddətə birja hərraclarında iştirak etməyə buraxılırlar?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 2

 5. 1

 1. Birja vasitəçilərinin neçə forması mövcuddur?

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 6

 5. 5

 1. Birja sövdələşmələri neçə şərtlə baglıdır?

 1. 6

 2. 7

 3. 5

 4. 3

 5. 4

 1. Birja sövdələşmələrinin əsas neçə növünün xüsusiyətləri və əlamətləri nəzərə alınır?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 1

 1. Bank ödəmələrinin neçə növünü bir birilərindən fərqləndirirlər?

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 6

 5. 5

 1. Müştərilərin nöqteyi nəzərindən bankın funksiyaları neçə yerə bölünür?

 1. 4

 2. 6

 3. 5

 4. 2

 5. 3

 1. Bankın öz nöqteyi nəzərindən onun fəaliyyəti neçə əsas hərəkətin daimi həyata keçirilməsinə xidmət etməlidir?

 1. 2

 2. 4

 3. 6

 4. 3

 5. 5

281
Kataloq: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə