Əyani şöbə: yaz sesiyası 2014 2015


##num= 8// level= 1// sumtest=45 // name= XVIII əsrdə Rusiyada məktəb və pedaqoji fikir //Yüklə 0,61 Mb.
səhifə8/14
tarix30.10.2018
ölçüsü0,61 Mb.
#76795
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

##num= 8// level= 1// sumtest=45 // name= XVIII əsrdə Rusiyada məktəb və pedaqoji fikir //


1. Rusiyada birinci dəfə olaraq qadınlar üçün orta təhsil məktəbi təşkil etmiş, II Yekaterinanın baş məsləhətçisi təyin edilmiş pedaqoq kimdir?

A) N. A. Dobrolyubov

B) İvan İvanoviç Betskoy

C) K. D. Uşinski

D) L. N. Tolstoy

E) F. İ. Yankoviç

2. XVIII əsrdə o, maarif islahatları ilə Rusiyanı Qərbi Avropanın mədəni asılılığından xilas etməyə və Rusiyanın özündən alimlər və mütəxəssislər yetişdirməyə çalışmışdır.

A) I Pyotr

B) K. D. Uşinski

C) A. S. Makarenko

D) M. V. Lomonosov

E) N. A. Radişşev

3. I Pyotrun açdığı dünyəvi, mülki, dövlət məktəblərindən ən məşhuru necə adlanırdı?

A) Riyaziyyat və dənizçilik elmləri məktəbi

B) Rəqəm məktəbi

C) Rus məktəbi

D) Cərrah məktəbi

E) Slavyan - yunan - latın məktəbi

4. “Riyaziyyat və dənizçilik elmləri məktəbi”nin yuxarı siniflərində hansı fənlər tədris olunurdu?

A) riyaziyyat, astronomiya

B) riyaziyyat, fizika

C) fizika, astronomiya

D) fizika, kimya

E) astronomiya, kimya

5. I Pyotr 1714 - cü ildə Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində riyaziyyat təmayüllü ümumtəhsil verən ibtidai dövlət məktəbləri açmaq üçün sərəncam verdi. Bu məktəb necə adlanırdı?

A) Müxtəlif dillər məktəbləri

B) Riyaziyyat məktəbləri

C) Arxiyerey məktəbləri

D) Hesab məktəbləri

E) Rəqəm məktəbləri

6. I Pyotr Rusiyada Elmlər Akademiyası açmaq haqqında 1724 - cü ildə fərman vermişdir. Bu akademiya nə vaxt açıldı?

A) 1725

B) 1724

C) 1728

D) 1735

E) 1752

7. I. I. Betskoy neçənci ildə Rusiyada 1 - ci dəfə olaraq qadınlar üçün qapalı təhsil müəssisəsi “Smolnı nəcib qızlar institutu” açmışdır.

A) 1764

B) 1752

C) 1773

D) 1775

E) 1786

8. XVIII əsrin 1 - ci yarısında II Yekaterina tərəfindən Avstriyadan dəvət olunmuş F. İ. Yankoviç Rusiyada “Xalq məktəblərinin nizamnaməsi”ni hazırladı. Bu 1786 - cı ildə yeni məktəblərin açılması ilə nəticələndi. Bunlar hansı məktəblər idi.

A) Kiçik və baş məktəblər

B) İntidai və orta məktəblər

C) Gimnaziya və progimnaziyalar

D) Ümumtəhsil və peşə məktəbləri

E) Qəza və gimnaziyalar

9. Rusiyada zadəganları hərbi və mülki xidmətə hazırlayan ilk qapalı orta təhsil müəssisələri necə adlanırdı?

A) Kadet korpusları

B) Rəqəm məktəbi

C) Riyaziyyat və dənizçilik elmləri məktəbi

D) Qarnizon məktəbləri

E) Dənizçilik Akademiyası

10. Moskva Universitetini Avropada mövcud olan bütün universitetlərdən fərqləndirən cəhət nə idi?

A) Həm zadəganlar, həm də kəndlilər üçün nəzərdə tutulması İ

B) lahiyyat fakültəsinin olmaması

C) Tədrisin rus dilində aparılması

D) Universitetə xarici mütəxəssislərin dəvət olunması

E) Hüquq, fəlsəfə və tibb fakültələrinin olması

11. M. V. Lomonosovun rus maarifinin inkişafında rolu

A) Moskva universiteti, gimnaziyalar, rus qrammatikası, eksperimental fizika

B) Eksperimental fizika, Moskva universiteti, gimnaziyalar, ana dili məktəbləri

C) Elmlər akademiyası, ana dili məktəbləri, gimnaziyalar

D) Rus qrammatikası, elmlər akademiyası, kadet korpusları

E) Ana dili məktəbləri, kadet korpusu, Moskva universiteti

12. Rusiyada universitet təşkil etməklə bərabər özü də canlı bir universitet olan pedaqoq. . .

A) M. V. Lomonosov

B) V. N. Tatışev

C) N. Q. Çernışevski

D) K. D. Uşinski

E) V. Q. Belinski

13. Professor və akademik adlarını alan ilk rus alimi və pedaqoqu kim olmuşdur?

A) M. V. Lomonosov

B) A. N. Radişşev

C) L. N. Tolstoy

D) K. D. Uşinski

E) N. Q. Çernişevski

14. Rus dilinin birinci elmi qrammatikasını hansı pedaqoq hazırlamışdır və bu kitab necə adlanır?

A) M. V. Lomonosov “ Rus dilinin qrammatikası”

B) V. İ. Piroqov “Həyat məsələləri”

C) K. D. Uşinski “Vətən dili”

D) L. N. Tolstoy “Əlifba”

E) A. İ. Gertsen “Uşaqlarla söhbət”

15. Elmləri 4 növ biliklərə ayıran və XVIII əsrin I yarısında fəaliyyət göstərmiş rus pedaqoqu. . .

A) V. N. Tatişev

B) M. V. Lomonosov

C) N. Q. Çernişevski

D) L. N. Tolstoy

E) K. D. Uşinski

16. Rusiyada ilk dəfə olaraq qadınlar üçün orta təhsil məktəbi təşkil etmişdir:

A) İ. İ. Betskoy

B) M. V. Lomonosov

C) K. D. Uşinski

D) A. S. Makarenko

E) F. İ. Yankoviç

17. Lomonosov universiteti və onun yanında təşkil olunacaq gimnaziyaları kim üçün nəzərdə tutmuşdur?

A) Hamı üçün

B) Zadəganlar

C) Ruhanilər

D) Kəndlilər

E) Müxtəlif rütbəli adamlar

18. 1715 - ci ildə dənizçilik sinifləri hansı şəhərə köçürüldü və necə adlandırıldı?

A) Peterburq - ”Riyaziyyat və dənizçilik elmləri məktəbi

B) Moskva - ”Rəqəm məktəbi”

C) Peterburq - “Kadet korpusları”

D) ” Peterburq - “Dənizçilik akademiyası”

E) Moskva - ”Slavyan - yunan - latın akademiyası

19. 1707 - ci ildən 1714 - cü ilə qədər Rusiyada hansı məktəblər açılmışdır?

A) cərrahlıq məktəbləri, mühəndis və topçular hazırlayan məktəblər

B) topçular məktəbləri, cərrahlıq məktəbləri, rəqəm məktəbləri

C) rəqəm məktəbləri, mühəndislər və topçular məktəbi

D) cərrahlıq məktəbləri, mühəndislər məktəbi, rəqəm məktəbləri

E) rəqəm məktəbləri, cərrahlıq məktəbləri, real məktəblər

20. A. S. Puşkin deyirdi ki, “O, Rusiyada universitet təşkil etməklə bərabər özü də canlı bir universitet idi. O, bir tarixçi, natiq, fizik, mexanik, kimyaçı, mineroloq, rəssam, şair, dilşünas, filosof kimi hər şeyi sınaqdan keçirmiş və hər şeyə dərindən nüfuz etmişdir”. Bu şəxs kim idi?

A) Lomonosov

B) Piroqov

C) Maqnitski

D) Uşinski

E) Smolnitski

21. Moskva universiteti neçənci ildə açıldı və kimin adı ilə bağlı idi?

A) 1755 - ci il, Lomonosov

B) 1765 - ci il, K. D. Uşinski

C) 1721 - ci il, I Pyotr

D) 1755 - ci il, Tatişşev

E) 1757 - ci il, ll Yekatirina

22. Moskva Universiteti neçənci ildə açılmışdır?

A) 1755 - ci il

B) 1725 - ci il

C) 1701 - ci il

D) 1731 - ci il

E) 1707 - ci il

23. XVIII əsrdə açılmış Moskva universitetində fəaliyyət göstərən fakültələr

1 - Ritorika

2 - Hüquq

3 - Iqtisadiyyat

4 - Ilahiyyat

5 - Fəlsəfə

6 - Riyaziyyat

7 - Tibb

8 - Coğrafiya

A) 2, 5, 7

B) 1, 3, 6

C) 2, 4, 7

D) 2, 3, 4

E) 3, 4, 8

24. XVIII əsrdə açılmış Moskva Universitetində bu fakültələr yox idi

1 - Ritorika

2 - Hüquq

3 - Iqtisadiyyat

4 - Ilahiyyat

5 - Fəlsəfə

6 - Riyaziyyat

7 - Tibb

8 - Coğrafiya

A) 1, 3, 4, 6, 8

B) 2, 3, 5, 6, 7

C) 1, 4, 6, 7, 8

D) 1, 2, 5, 6, 7

E) 2, 3, 4, 5, 8

25. XVIII əsrdə rus maarifçiliyinin inkişafında xidməti olan pedaqoqlar

1 - K. D. Uşinski

2 - V. N. Tatişev

3 - A. S. Makarenko

4 - M. V. Lomonosov

5 - A. V. Lunaçarski

6 - I. V. Betskoy

7 - P. P. Blonski

8 - N. I. Novikov

A) 2, 4, 6, 8

B) 1, 3, 5, 7

C) 2, 3, 5, 8

D) 3, 4, 5, 6

E) 4, 5, 7, 8

26. Rusiyada XVIII əsrdə açılan zadəgan olmayan qızlar üçün şöbənin tədris planında zadəgan qızlar üçün şöbənin tədris planından fərqli hansı fənlər nəzərdə tutulmurdu

1 - Hesab

2 - Xarici dil

3 - Rəqs

4 - Nəğmə

5 - Coğrafiya

6 - Əl işləri

7 - Din

A) 4, 7

B) 1, 6

C) 2, 5

D) 2, 3

E) 3, 5

27. 1876 - cı ildə nəşr olunmuş “Xalq məktəblərinin nizamnaməsi”nə əsasən Rusiya şəhərlərində hansı məktəblər açıldı?

1 - Kiçik xalq məktəbləri

2 - Orta xalq məktəbləri

3 - Elementar xalq məktəbləri

4 - Baş xalq məktəbləri

5 - Kütləvi xalq məktəbləri

6 - Rəqəm məktəbləri

A) 1, 4

B) 2, 3

C) 4, 5

D) 1, 2

E) 3, 4

28. “Riyaziyyat və dənizçilik elmləri məktəbi”nin birinci sinifləri “Rus məktəbi” adlanırdı. Orada hansı fənlərin ilk ünsürləri tədris olunurdu?

1 - əlifba

2 - hesab

3 - oxu

4 - yazı

5 - həndəsə

6 - din

7 - qrammatika

8 - riyaziyyat

A) 1. 2. 5. 6. 8

B) 1. 3. 4. 6. 7

C) 2. 3. 4. 5. 6

D) 4. 5. 6. 7. 8

E) 2. 4. 6. 7. 8

29. XVIII əsrin II rübündə Rusiya silki məktəblərinə daxil olanları seçin

1 - elmlər akademiyası

2 - mühəndislik

3 - topçuluq kadet korpusu

4 - arxiyey məktəbləri

5 - dənizçilik kadet korpusu

6 - dağ - mədən məktəbləri

7 - qarnizon məktəbləri

8 - mühəndislik kadet korpusu

A) 3, 5, 7, 8

B) 1, 2, 4, 6

C) 1, 2, 3, 4

D) 3, 4, 5, 6

E) 2, 4, 6, 7

30. Moskva Universitetin təşkil olunan fakültələri seçin

1 - hüquq

2 - ilahiyyat

3 - tibb

4 - fəlsəfə

5 - şərqşünaslıq

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 2, 3, 4

E) 2, 4, 5

31. V. N. Tatişevin irəli sürdüyü biliklər sisteminin ardıcıllığı

1 - zərərli

2 - əyləncəli

3 - zəruri

4 - faydalı

5 - maraqlı

A) 3. 4, 2, 5, 1

B) 4, 3, 5. 2, 1

C) 3, 2, 4, 1, 5

D) 5, 1, 2, 3, 4

E) 3, 4, 5, 2, 1

32. “Riyaziyyat və dənizçilik elmləri məktəbinə” aid olan məktəblərin ardıcıllığı

1 - Riyaziyyat, dənizçilik elmləri məktəbi

2 - Rus məktəbi

3 - Rəqəm məktəbi

A) 2, 3, 1

B) 1, 3, 2

C) 2, 1, 3

D) 3, 2, 1

E) 1, 2, 3

33. XVIII əsrdə Rusiyada açılan məktəblərin xronoliji ardıcıllığı

1 - Moskva Universiteti

2 - Riyaziyyat və dənizçilik elmləri məktəbi

3 - Elmlər akademiyası;

4 - Cərrahlıq məktəbi

A) 2, 4, 3, 1

B) 2, 3, 4, 1

C) 3, 1, 4, 2

D) 3, 2, 1, 4

E) 3. 4, 2, 1

34. M. V. Lomonosovun mühüm pedaqoji əsərlərinin yazılma ardıcıllığı

1 - “Universitet üçün reqlament layihəsi”

2 - “Akademik gimnaziya üçün reqlament layihəsi”

3 - “Moskva gimnaziyaları üçün reqlamnet layihəsi”

A) 3, 2, 1

B) 1, 2, 3

C) 3, 1, 2

D) 2, 1, 3

E) 2, 3, 1

35. M. V. Lomonosov orta ümumtəhsil məktəbinin - gimnaziyanın elmi əsasını qoyaraq onun üç məktəbdən ibarət olmasını təklif etmişdir. Həmin məktəblərin ardıcıllığı

1 - ”Elmlərdə ilk bünövrə”

2 - “Rus”

3 - “Latın”

A) 2, 3, 1

B) 2, 1, 3

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 2

E) 3, 2, 1

36. XVIII əsr Rusiyada yazılmış bu əsərlərin müəllifləri ardıcıllığı

1 - “Elm və məktəbin faydası haqqında”

2 - “Rus dilinin qrammatikası”

3 - ”Rus əlifbası”

4 - Tərbiyə evinin baş planı

5 - Peterburqdan Moskvaya səyahət

A) M. V. Lomonosov, V N. Tatişev, I. I. Betskoy, F. I. Yankoviç, A. N. Radişşev

B) F. I. Yankoviç, V N. Tatişev, M. V. Lomonosov, A. N. Radişşev, I. I. Betskoy

C) V N. Tatişev, F. I. Yankoviç, A. N. Radişşev, M. V. Lomonosov, I. I. Betskoy

D) F. I. Yankoviç, I. I. Betskoy, M. V. Lomonosov, A. N. Radişşev, V. N. Tatişev

E) V. N. Tatişev, M. V. Lomonosov, F. I. Yankoviç, I. I. Betskoy, A. N. Radişşev

37. M. V. Lomonosovun işləyib hazırladığı fasiləsiz təhsil sisteminə daxil olan məktəblərin ardıcllığı

1 - Universitet

2 - Rus məktəbi

3 - Elmlərdə ilk bünövrə

4 - Akademiya

5 - Latın məktəbi

A) 2, 5, 3, 1, 4

B) 4, 1, 5, 3, 2

C) 2, 1, 3, 4, 5

D) 3, 5, 1, 2, 4

E) 2, 3, 1, 5, 4

38. I Pyotrun açdığı məktəblərin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - Ruhani seminariyaları

2 - Elmlər akademiyası

3 - Riyaziyyat və dənizçilik elmləri məktəbi

4 - Cərrahlıq məktəbi

A) 3, 4, 1, 2

B) 3, 1, 2, 4

C) 3, 1, 4, 2

D) 1, 2, 3, 4

E) 4, 1, 3, 2

39. Məktəblərə uyğun olan təhsilin məzmununu seç

1 - Rus məktəbi

2 - Rəqəm məktəbi

3 - Riyaziyyat və dənizçilik elmləri məktəbi

a - hesab, həndəsə, astronomiya, coğrafiya, geodeziya

b - qrammatika, dialektika, ritorika

c - əlifba, oxu, yazı, din, qrammatika

d - güləşmək, ox atmaq, üzmək

e - riyaziyyat, hesab, cəbr, triqonemetriya, astronomiya

A) 1 - c, 2 - e, 3 - a

B) 1 - e, 2 - a, 3 - c

C) 1 - d, 2 - b, 3 - c

D) 1 - c, 2 - e, 3 - d

E) 1 - b, 2 - d, 3 - e

40. XVIII əsr Rus pedaqoqlarına uyğun olan bəndləri seçin

1 - A. N. Radişşev

2 - M. V. Lomonosov

3 - J. J. Betskoy

a - Fransa burjua inqilabı dövründə Parisdə ona heykəl qoyulmuşdu. Vətənində isə Sibirə sürgün edilmişdi

b - II Yekaterinanın məktəb islahatı layihəsinin tərtibində iştirak etsə də, azad fikirlilikdə təqsirləndirilərək 16 illik həbs cəzası olmuşdur

c - Rusiyada ilk dəfə olaraq qadınlar üçün orta təhsil məktəbi təşkil etmişdi

d - o, fasiləsiz təhsil sisteminin gimnaziya, universitet və akademiya kimi elementlərini tam şəkildə işləyib hazırlamışdı

e - onun göstərişi ilə Yeparxiyalarda Ruhani seminariyaları açıldı

A) 1 - a, 2 - d, 3 - c

B) 1 - b, 2 - e, 3 - c

C) 1 - a, 2 - c, 3 - e

D) 1 - c, 2 - d, 3 - a

E) 1 - d, 2 - c, 3 - b

41. Aşağıdakı məktəblərə uyğun olan bəndləri seçin

1 - kiçik xalq məktəbləri

2 - baş xalq məktəbləri

3 - orta təhsil məktəbi

a - vilayət şəhərlərində 5 illik tədris müddəti olan 4 sinifli

b - quberniyalarda təhsil müddəti 2 olan 2 sinifli

c - yalnız bir şəhərdə tədris müddəti 12 il olan 4 sinifli

d - qəza məktəblərində tədris müddəti 2 il olan1sinifli

e - hər kənddə, hər icmada tədris müddəti 4 il olan 4 sinifli

A) 1 - d, 2 - a, 3 - c

B) 1 - b, 2 - e, 3 - a

C) 1 - b, 2 - d, 3 - c

D) 1 - c, 2 - d, 3 - e

E) 1 - d, 2 - b, 3 - e

42. XVIII əsr Rus pedaqoqlarına uyğun olan pedaqoji əsərlər

1 - M. V. Lomonosov

2 - A. N. Radişşev

3 - J. J. Betskoy

4 - F. J. Yankoviç

5 - V. N. Tatişev

a - “Elm və məktəbin faydası haqqında iki dostun söhbəti”

b - “Rus dilinin qrammatikası”

c - “Tərbiyə evinin baş planı”

d - “Rus əlifbası”

e - “Peterburqdan Moskvaya səyahət”

A) 1 - b, 2 - e, 3 - c, 4 - d, 5 - a

B) 1 - b, 2 - d, 3 - e, 4 - c, 5 - a

C) 1 - d, 2 - a, 3 - b, 4 - e, 5 - c

D) 1 - b, 2 - c, 3 - d, 4 - a, 5 - e

E) 1 - d, 2 - c, 3 - c, 4 - b, 5 - a

43. XVIII əsr Rus pedaqoqlarına aid olan uyğun bəndləri seçin

1 - M. V. Lomonosov

2 - I. I. Betskoy

3 - N. I. Novikov

4 - A. N. Radişşev

5 - V. N. Tatişev

a - Rusiyada universitet təşkil etməklə bərabər özü də canlı bir universitet idi

b - zəruri, faydalı, əyləncəli, maraqlı və zərərli olmaqla bilikləri xarakterizə etmişdir

c - Rusiyada birinci dəfə olaraq qadınlar üçün orta təhsil məktəbi təşkil etmişdir

d - Azad fikirlilikdə təqsirləndirilərək 16 illik həbs cəzasına məhkum edilmişdir

e - inqilabçı - maarifçi istiqamətin ən görkəmli nümayəndəsi

A) 1 - a, 2 - c, 3 - d, 4 - e, 5 - b

B) 1 - a, 2 - e, 3 - c, 4 - d, 5 - b

C) 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d, 5 - e

D) 1 - b, 2 - d, 3 - e, 4 - c, 5 - a

E) 1 - d, 2 - a, 3 - b, 4 - e, 5 - c

44. M. V. Lomonosov “Rus dilinin qrammatikası” adlı dərsliyinin “Giriş”ində müxtəlif dillərdə kiminlə danışmağın mümkün olduğunu yazmışdır. Uyğunluğu tapın

1 - Rus

2 - Ispan

3 - Alman

4 - Italyan

5 - Fransız

a - qadınla

b - düşmənlə

c - Allahla

d - dostlarla

e - hamı ilə

A) 1 - d, 2 - e, 3 - a, 4 - c, 5 - b

B) 1 - b, 2 - a, 3 - d, 4 - c, 5 - e

C) 1 - c, 2 - b, 3 - a, 4 - d, 5 - e

D) 1 - e, 2 - a, 3 - c, 4 - b, 5 - d

E) 1 - e, 2 - c, 3 - b, 4 - a, 5 - d

45. V. N. Tatişevin biliklər bölgüsünə uyğun təhsilin məzmunu

1 - zəruri biliklər

2 - faydalı biliklər

3 - əyləncə bilikləri

4 - maraqlı biliklər

5 - zərərli biliklər

a - sehr və cadu

b - nitq və yazı, xarici dillər, riyaziyyat və təbiət elmləri

c - musiqi, rəqs və at sürmək

d - astrologiya və əlkimya

e - evdarlıq, əxlaq və din

A) 1 - c, 2 - b, 3 - e, 4 - d, 5 - a

B) 1 - a, 2 - c, 3 - b, 4 - e, 5 - d

C) 1 - b, 2 - a, 3 - d, 4 - c, 5 - e

D) 1 - e, 2 - d, 3 - c, 4 - b, 5 - a

E) 1 - e, 2 - b, 3 - c, 4 - d, 5 - a


Yüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə