Əyani şöbə: yaz sesiyası 2014 2015


##num= 6// level= 1// sumtest=34 // name= XIX əsrdə - XX əsrlərdə Avropa və Amerikada məktəb və pedaqoji fikir //Yüklə 0,61 Mb.
səhifə6/14
tarix30.10.2018
ölçüsü0,61 Mb.
#76795
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

##num= 6// level= 1// sumtest=34 // name= XIX əsrdə - XX əsrlərdə Avropa və Amerikada məktəb və pedaqoji fikir //


1. “Alman müəllimlərinin təhsilinə rəhbərlik” əsərinin müəllifi:

A) A. Disterveq

B) K. D. Uşinski

C) A. S. Makarenko

D) İ. F. Herbart

E) İ. H. Pestalotsi

2. Disterveqin fikrincə yaxşı dərs deyən müəllim həm də yaxşı . . .

A) Öyrədir

B) Tərbiyə edir

C) Vətəndaş yetişdirir

D) İmtahan edir

E) Təhsil verir

3. A. Disterveq Marseldə olduğu müddətdə məktəblərdən nəyin qovulmasını tələb etmişdir?

A) Mistikanın

B) Dini etiqatların

C) Cadügərliyin

D) Maqiyanın

E) Süniliyin

4. A. Disterverq hansı məhşur pedaqoqun dəsti xətti ilə gedirdi?

A) I. H. Pestalotsi

B) I. F. Herbart

C) D. Didro

D) R. Ouen

E) J. J. Russo

5. A. Disterveq təhsili lazım bilirdi:

A) Bütün uşaqlar üçün

B) Yalnız yuxarı və orta təbəqənin uşaqları üçün

C) Yalnız yuxarı təbəqənin uşaqları üçün

D) Yalnız alman övladları üçün

E) Yalnız yuxarı təbəqəli alman uşaqlar üçün

6. A. Disterveq nəyə əsaslanan məktəb bölgüsünü rədd edirdi?

A) Dini etiqatlara əsaslanan

B) İctimai fikirlərə əsaslanan

C) Pedaqoqların nəzəriyyələrinə əsaslanan

D) Maqiyaya əsaslanan

E) Ailə tərbiyəsinə əsaslanan

7. Hansı sözlərdən sonra Disterveq Berlin seminariyasının direktoru vəzifəsindən çıxarıldı?

A) Məktəblər üzərində nəzarəti ruhanilər deyil, mütəxəssis pedaqoqlara tapşırılması təklifindən sonra

B) Müəllimlərin deputat vəzifəsində çalışmaları təklifindən sonra

C) Özünü hamıdan ağllı elan etdikdən sonra

D) Dövlət üzərində nəzarəti siyasətçilərə deyil, ağıllı pedaqoqlara tapşırılması təklifindən sonra

E) Hakimiyyət yalnız müəllim və pedaqoqların nəzarətində olmalıdır

8. A. Disterveq uşağın mənəvi və fiziki rüşeyminin inkişafında nəyin zəruri olduğunu deyirdi?

A) Təbiətəmüvafiq tərbiyənin

B) Nənə və baba qayğısının

C) Məktəbəqədər tərbiyənin

D) Dini etiqadların

E) İrsi amillərin

9. Disterveq təbiətəmüvafiqlik prinsipindən əlavə daha hansı prinsipi irəli sürmüşdür?

A) mədəniyyətə müvafiqlik

B) pedaqoqlara müvafiqlik

C) incəsənətə müvafiqlik

D) müəllimliyə müvafiqlik

E) müasirliyə müvafiqlik

10. A. Disterveqin tərbiyədə təbiətəmüvafiqlik və mədəniyyətə müvafiqliyi nəyə uyğun gəlirdi.

A) Daimilik, tarixilik

B) Tarixilik, dinilik

C) Daimilik, siyasilik

D) Dəyişkənlik, tarixilik

E) Sosiallıq, dinilik

11. İctimai quruluşu - yeni insan xarakterini formalaşdırmaq yolu ilə dəyişdirməyin mümkünlüyünü irəli sürən utopik sosialist. . .

A) T. Mor

B) Ş. Furye

C) S. Simon

D) R. Ouen

E) T. Komponella

12. R. Ouenə görə insan xarakteri nə ilə müəyyən olunur?

A) Mühitlə

B) İrsiyyətlə

C) Nəsihətlə

D) Tövbə ilə

E) Nəzarətlə

13. O, insan xarakterinin təşəkkülü haqqında deyirdi: “İnsan özü - özlüyündə öz xarakterini müəyyən etmir, ondan asılı olmayan mühit onun xarakterini müəyyənləşdirir”.

A) R. Ouen

B) S. Simon

C) T. Mor

D) Ş. Furye

E) A. Disterveq

14. R. Ouen uşaqlarda təlimin nəyə əsaslanmasına etiraz edirdi?

A) Dünyəvi biliklərə

B) Elmi biliklərə

C) Dini biliklərə

D) Riyazi biliklərə

E) İqtisadi biliklərə

15. R. Ouenin 1 - 6 yaşa qədər olan uşaqlar üçün məktəb açmışdır ki, onun adı nədir?

A) uşaq məktəbi

B) körpələr evi

C) bağça

D) məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsi

E) ibtidai məktəb

16. R. Ouen kiçik yaşlı uşaqlardan başlayaraq yaşlı fəhlələrə qədər hamıya məktəblər təşkil etdi və bunların bütövlüyünə . . . adı vermişdir:

A) “Yeni institut”

B) “Yeni məkan”

C) “Şəfa evi”

D) “Şadlıq evi”

E) “Məktəb - institut”

17. R. Ouen tarixdə ilk dəfə hansı tərbiyə müəssisəsini yaratmışdır?

A) Körpələr evi və uşaq bağçası

B) İbtidai məktəb

C) Peşə məktəbi

D) İnternat məktəbi

E) Ümumtəhsil məktəbi

18. Hansı ideyanı ilk dəfə R. Ouen irəli sürmüşdür:

A) Məktəbəqədər ictimai tərbiyə

B) Şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı

C) Dini tərbiyə

D) Oğlanlarla qızların birgə təlimi

E) Ailə tərbiyəsi ilə ictimai tərbiyənin əlaqələndirilməsi

19. “Vətəndaşlıq tərbiyəsi” və “Əmək məktəbi” nəzəriyyəsi sahəsində Almaniya məktəbi tarixində xüsusi yer tutan pedaqoqlardan biri. . .

A) G. Kerşenşteyner

B) Demolen

C) Avqust Lay

D) Ernest Meyman

E) Eduard Trondayk

20. Amerikada geniş yayılmış eksperimental pedaqogikanın görkəmli nümayəndəsi

A) Eduard Torondayk

B) Ernest Meyman

C) Con Dyui

D) Avqust Lay

E) Demolen

21. Eksperimental pedaqogikanın daha çox istifadə etdiyi üsul:

A) Test

B) Müşahidə

C) Sual - cavab

D) Şərh

E) Tətbiq etmə

22. Pedaqogikanı biolojiləşdirməyə çalışan burjua pedaqoqu. . .

A) A. Lay

B) U. Kilpatrik

C) C. Dyun

D) G. Kerşenşteyner

E) P. Lafarq

23. Uşaqlara cəmiyyətin əsas tələbatlarını və onları ödəmək yollarını göstərməyin məqsəd, əmək təliminin isə vasitə olduğunu göstərən praqmatizm cərəyanının nümayəndəsi kimdir?

A) K. Setkin

B) U. Kilpatrik

C) C. Dyui

D) P. Lafarq

E) A. Bebel

24. R. Ouenə aid olmayan əsərləri seçin

1 - “Analara məxsus kitab”

2 - “Yeni əxlaq dünyası haqqında”

3 - “”Insanın yer üzündə yeni yaşayış yeri

4 - “Linqard və Gertruda”

5 - “Keşişlərin müqəddəsləşdirdiyi nigahlar haqqında mühazirələr”

6 - “Çex dilinin xəzinəsi”

A) 1. 4, 6

B) 2, 3, 5

C) 2, 5, 6

D) 1, 3, 5

E) 4, 5, 6

25. ABŞ təhsil sisteminin əsas istiqamətlərini seçin

1 - Ikillik kolleclər

2 - Kollecə yönələn təhsil

3 - Işə düzəltmək üçün peşəyönümü təhsili

4 - Magistr dərcəsi verən universitetlər

5 - Ixtisaslaşmaya hazırlıq məqsədilə verilən təhsil

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 4

26. R. Ouen təşkil etdiyi məktəbdə hansı fənləri öyrənirdilər?

1 - ana dili

2 - riyaziyyatı

3 - hesabı

4 - coğrafiyanı

5 - həndəsəni

6 - təbiəti

7 - xarici dili

8 - tarixi

A) 1, 3, 4, 6, 8

B) 1, 2, 5, 7, 8

C) 2, 3, 5, 7, 8

D) 3, 4, 5, 7, 8

E) 2, 4, 6, 7, 5

27. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərindəki pedaqoji cərəyanları seçin

1 - yeni məktəb

2 - köhnə məktəb

3 - vətəndaşlıq tərbiyəsi

4 - vətənpərvərlik tərbiyəsi

5 - hərəkat məktəbi

6 - praqmatik pedaqogika

7 - sosial pedaqogika

8 - eksperimental pedaqogika

A) 1, 5, 6, 7, 8

B) 1, 2, 5, 6, 8

C) 2, 3, 5, 7, 8

D) 3, 5, 6, 7, 8

E) 1, 2, 4, 6, 8

28. ABŞ - da təhsil sisteminin əsas istiqamətlərinə daxil olanları secin:

1 - İkiillik kolleclər

2 - Kollecə yönələn təhsil

3 - bakalavr dərəcəsi verən institutlar

4 - işə düzəltmək üçün peşəyönümü təhsil

5 - Magistr dərəcəsi verən universitetlər

6 - Ixtisaslaşmaya hazırlıq məqsədilə verilən təhsil

A) 2, 4, 6

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 4 , 5, 6

E) 1, 4, 5

29. A. Disterveq təlim və tərbiyənin qarşılıqlı əlaqədə olan iki prinsipini fərqləndirirdi. Onları seçin

1 - Təbiətəmüvafiqlik

2 - Həyatamüvafiq

3 - Tarixəmüvafiq

4 - Mədəniyyətəmüvafiq

A) 1, 4

B) 2, 3

C) 1, 2

D) 3, 4

E) 1, 3

30. Bu fikirlərin müəlliflərini ardıcıllıqla düzün

1 - On fənni birtərəfli öyrənməkdənsə, bir fənni ön tərəfdən öyrənmək daha yaxşıdır

2 - Əyanilik müəllimlər üçün qızıl qayda olmalıdır

3 - Danış ki, mən səni görüm

4 - Təbiət tələb edir ki, uşaqlar böyük olmazdan əvvəl uşaq olmalıdırlar

A) A. Disterveq, Y. A. Komenski, Sokrat, J. J. Russo

B) J. J. Russo, A. Disterveq, Y. A. Komenski, Sokrat

C) A. Disterveq, Sokrat, J. J. Russo, Y. A. Komenski

D) Y. A. Komenski, Sokrat, A. Disterveq, J. J. Russo

E) Sokrat, Y. A. Komenski, A. Disterveq, J. J. Russo

31. R. Ouenin əsərlərini seçin

1 - “Analara məxsus kitab”

2 - “Yeni əxlaq dünyası haqqında”

3 - “”Insanın yer üzündə yeni yaşayış yeri

4 - “Leninqrad və Gertuda”

5 - “Keşişlərin müqəddəsləşdirdiyi nigahlar haqqında mühazirələr”

6 - “Çex dilinin xəzinəsi”

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 2, 4, 6

E) 1, 3, 5

32. A. Disterveqin yaş dövrləri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 - 1 - 9 yaş

2 - 9 - 14 yaş

3 - 14 yaşdan sonra

a - ağıl və mühakimənin təşəkkül tapması

b - duyğuların üstünlük kəsb etdiyi dövr

c - heyvani dövr

d - hafizənin inkişafı və təsəvvürlərin toplanması dövrü

e - insani dövr

A) 1 - b, 2 - d, 3 - a

B) 1 - e, 2 - c, 3 - b

C) 1 - b, 2 - e, 3 - d

D) 1 - a, 2 - b, 3 - c

E) 1 - d, 2 - e, 3 - a

33. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Avropa və Amerikada yaranmış pedaqoji cərəyanların nümayəndələrini uyğunlaşdırın

1 - Eksperimental pedaqogika

2 - Marksisit pedaqogikası

3 - Sosial pedaqogika

4 - Praqmatik pedaqogika

a - E. Dürkheym, P. Natorp, E. Spranger

b - A. Lay, E. Meyman, E. Torndayk

c - C. Dyui, U. Kilpatrik

d - P. Lafarq, A. Bebel, K. Setkin

A) 1 - b, 2 - d, 3 - a, 4 - c

B) 1 - b, 2 - c, 3 - d, 4 - a

C) 1 - d, 2 - a, 3 - c, 4 - b

D) 1 - c, 2 - b, 3 - a, 4 - d

E) 1 - a, 2 - d, 3 - b, 4 - c

34. A. Disterveqin irəli sürdüyü tərbiyə prinsiplərinə uyğun olanı seçin

1 - Təbiətəmüvafiqlik

2 - Mədəniyyətəmüvafiqlik

a - tədris - tərbiyə prosesi xarici, daxili və ictimai mədəniyyət əsasında təşkil olunmalıdır

b - tədris planına mədəniyyətşünaslıq dərsi əlavə edilməlidir

c - təbii varlıqlar necə yaranmışlarsa, yalnız o ola bilərlər və yalnız elə olmalıdırlar

d - uşağın tərbiyəsi təbiətin qoynunda aparılmalıdır

e - uşağa etik normalar öyrədilməlidir

A) 1 - c, 2 - a

B) 1 - b. 2 - d

C) 1 - e, 2 - b

D) 1 - a, 2 - e

E) 1 - d, 2 - c


Yüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə