Psixologiya fənnindən imtahan sualları. IV kursYüklə 14,99 Kb.
tarix29.09.2017
ölçüsü14,99 Kb.
#2306

Psixologiya fənnindən imtahan sualları.
IV kurs


 1. Psixologiya elminin əsas sahələri.

 2. Psixologiya elminin başqa elmlərlə əlaqəsi.

 3. Psixika haqqında ümumi anlayış.

 4. Psixoloji elmlər sistemi haqqında anayış.

 5. Psixoloji tədqiqat metodlarının təsnifatı.

 6. Kiçik məktəblilərin təlim fəaliyyəti.

 7. Emosiya və hislər.

 8. Kiçik məktəblilərdə təfəkkürün inkişafı.

 9. Pedaqoji psixologiyanın mövzusu və vəzifələri.

 10. Ali hisslər və onun növləri.

 11. Kiçik məktəblilərdə idrak proseslərin inkişafı.

 12. İradə insan fəaliyyətinin xüsusi forması kimi.

 13. Təfəkkürün növləri.

 14. “ Mənlik ” şüuru və onun strukturunda fərqləndirilən cəhətlər.

 15. Təxəyyül və yaradıcıllıq.

 16. Xarakter və əsas xarakter əlamətləri.

 17. Özünüqiymətləndirmənin formalaşması “mənlik” şüurunun inkişafı.

 18. Müəllimin didaktik və nitq qabiliyyəti.

 19. Duyğuların növləri.

 20. Kiçik məktəblilərin anotomik, fizioloji, psixoloji xüsusiyyətləri.

 21. Uşaqların məktəbə pedaqoji və psixoloji hazırlığı.

 22. Azərbaycanda psixologiyanın inkişaf tarixindən (1920-1991-cu illər)

 23. Kiçik məktəblilərdə sözlü-məntiqi təfəkkürün inkişafi.

 24. Kiçik məktəblilərdə şəxsiyyətin formalaşması.

 25. Kiçik məktəblilərdə əmək fəaliyyətinin xüsusiyyətləri.

 26. Kiçik məktəblilərin duyğu və qavrayışın inkişafı.

 27. Aktiv təxəyyülün növləri

 28. Kiçik məktəblilərdə əxlaqi hisslərin formalaşması yolları.

 29. Əqli nəticə və onun növləri.

 30. Əsas emosional hallar və onların xarici ifadəsi.

 31. Müəllimin şəxsi qabiliyyətləri.

 32. Uşağın məktəbə daxil olması ilə onun həyatında baş verən dəyişikliklər.

 33. Bərpaedici təxəyyül.

 34. Təlim motivləri və onun sahələri.

 35. Fəaliyyət haqqında anlayış.

 36. Xarakter və şəxsiyyətin motivlər sahəsi.

 37. Psixoloji eksperiment metodu və onun xüsusiyyətləri.

 38. Nitq, fizioloji əsasları, növləri.

 39. Uşaqlarda nitqin inkişaf yolları.

 40. Hisslər və onun funksiyaları.

 41. Şəxsiyyətin inkişafında ünsiyyət və qarşılıqlı münasibətin rolu.

 42. Hafizə. Hafizə prosesləri.

 43. Hafizənin uşaqlarda inkişaf yolları.

 44. Diqqətin növləri və funksiyaları

 45. İxtiyari diqqətin əmələ gəlməsini şərtləndirən amillər.

 46. Qavrayış. Qavrayışın növləri və əsas xüsusiyyətləri.

 47. Ağılın keyfiyyətləri.

 48. Adaptasiya nəyə deyilir ?

 49. Təxəyyül və yaradıcı fəaliyyət.

 50. Sinir sisteminin əsəs tipləri.

 51. Qeyri ixtiyari diqqəti şərtləndirən amillər.

 52. Davranış motivləri və onun növləri.

 53. Şüur və onun funksiyaları.

 54. Ali hisslər, növləri, (əxlaq, emosional, intellektual), onların uşaqlarda formalaşması, inkişaf

yolları.

 1. Aparıcı fəaliyyət haqqında anlayış.

 2. Təlim-tərbiyə fəaliyyətində müxtəlif temperamentli uşaqlara fərdi yanaşma.

 3. Xarakter, fizioloji əsasları, keyfiyyətləri.

 4. Uşaqlarda xarakterin inkişaf yolları.

 5. Uşağın psixi inkişafını hərəkətverici qüvvələri və zəruri şərtləri.

 6. İbtidai təlimdə öyrənməyi öyrətmək vəzifələri, öyrənməyə qabillik.

 7. İradə, fizioloji əsasları.

 8. İnsanın iradi keyfiyyətləri.

 9. Xarakterin əlamətləri.

 10. Erkən gənclik yaşında şəxsiyyətin inkişafı (anatomik fizioloji, psixoloji, sosial amillər),

ünsiyyət fəaliyyəti, mənlik və əxlaqi şüurun inkişafı.

 1. “Çətin uşaqlar” anlayışı, qüsurlu (kar, lal) uşaqlarla aparılan pedaqoji fəaliyyəti istiqamətləri.

 2. Təlim tərbiyə işində temperamentin nəzərə alınması.

 3. Şüur-psixikasının yüksək forması kimi.

 4. Psixologiya elminin cərəyanları.

 5. Təfəkkür haqqında anlayış.

 6. Xarakter haqqında anlayış.

 7. Duyğu haqqında anlayış.

 8. Xarakterin akseptuasiyası.

 9. Duyğuların qanunauyğunluqları.

 10. Temperament haqqında anlayış.

 11. Temperamentin fizioloji əsasları.

 12. Təfəkkürün növləri.

 13. Təfəkkürün uşaqlarda inkişafı.

 14. Qabiliyyətlər haqqında anlayış.

 15. Xüsusi və ümumi qabiliyyətlər.

 16. Qabiliyyətlərin uşaqlarda inkişafı.

 17. Temperamentin tipləri.Tövsiyə olunan ədəbiyyat:


 1. Ə.Bayramova, Ə.Əlizadə “ Psixologiya “ 2002

 2. R.Əliyev “ Psixologiya “ 2003

 3. H.Əlizadə “ Psixologiya “ 2003


Hazırlayanı : Fənn komissiyasının sədri : Cəlilova Valentina
Yüklə 14,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə