Kitap Adı: Tarihin Büyük SırlarıYüklə 0,66 Mb.
səhifə1/10
tarix26.08.2018
ölçüsü0,66 Mb.
#64836
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Kitap Adı: Tarihin Büyük Sırları

Yazar: Paul Aron

I. Bölüm

Neandertaller Atamız mıydı?

1856 Ağustosunda bir gün, kuzeybatı Almanya'da Neander Vadisi'ndeki bir taş

ocağında, bir işçi kireçtaşı içinde mağara ayısına ait olabileceğini düşündüğü

bazı kemikler buldu. Bulduklarını o yörede öğretmenlik yapan, doğa tarihine

meraklı Johann Fuhlrott'a göstermek için bir kenara ayırdı.

Fuhlrott, ayı kemiklerinden çok daha önemli bir olayla karşı karşıya olduğunu

hemen kavradı. Kafatası hemen hemen bir insanın kafatası boyutlarındaydı ama

farklı bir biçime sahipti, alnı daha basıktı. Gözlerin üzerinde kemik çıkıntısı

vardı, geniş basık bir burun, iri ön dişler ve eğik bir sırt görülüyordu. Bulunan

kemiklere bakılırsa, onların sahibi olan yaratık, normal insanlardan daha kısa,

bodur ve çok daha güçlüydü ama yine de bu kemikler bir insan iskeletini

andırıyordu. Fuhlrott, kemiklerin çok eski jeolojik tortuların arasında bulunmuş

olmasının, onları daha da önemli kıldığını anlamıştı.

Öğretmen, Bonn Üniversitesi'nde anatomi profesörü olan Hermann

Schaaflhausen ile temas kurdu. Profesör de kemiklerin olağandışı olduğunu

kabul etti. Daha sonra, bunların "bugüne dek bilinmeyen doğal bir yapı"

olduklarını söyleyecekti. Gerçekten de Schaaflhausen, işçinin bulduğu ve

Neandertal olarak adlandırılacak olan iskeletin, yeni -daha doğrusu çok, çok

eski- bir insan tipi olduğuna inanıyordu. Hatta, Schaaflhausen, Neandertallerin

modern insanın eski atası olduğundan bile kuşkulanmış olabilirdi.

Eğer profesör ve öğretmen, buluşlarının bilimsel çevreler tarafından

onurlandıracağını ummuşlarsa, büyük bir düş kırıklığı yaşamış olmalılar.

Darvin'in evrim teorisini öne sürdüğü Türlerin Kökeni'nin yayınlanmasına

(1859) daha üç yıl vardı. Bilim insanlarının çoğunluğuna göre, insanın bırakalım

şu kemiklerin ait olduğu türü, bir başka türden evrimleştiği fikri tam bir

saçmalıktı. Zamanın önde gelen patologu, Rudolf Virchow, kemikleri inceledi ve

bunların pek bilinmeyen bir hastalıktan ölen normal bir insana ait olduğunu

açıkladı. Diğer uzmanlar da bu kervana katıldılar.

Ne var ki, on dokuzuncu yüzyılın sonunda, Darvinizm artık bilimsel çevrelerin

çoğunluğuna egemendi. Fransa'da Gabriel de Mortillet gibi bazı bilim adamları,

kemikleri yeniden inceleyip, modern insanın Neandertallerden türediğini öne

sürdüler. Fransa, Belçika ve Almanya'da daha çok Neandertal kalıntısının

bulunması, savlarını güçlendirdi. 110 bin ile 35 bin yıl öncesine ait olan fosiller,

ya hastalıklı ya da modern insan olduklarını öne sürerek, bu türü göz ardı etmeyi

olanaksız kılmıştı.


Ama bir başka Fransız'ın, Marcellin Boule'nin başını çektiği bilim insanlarının

çoğunluğu, Neandertallerin insanın atası olduğunu hala inatla reddediyordu.

Boule, iskeletlerin eski olabileceğini kabul etmekle birlikte, kendisiyle akraba

olamayacaklarını söylüyordu. Boule, bu bükük dizli, kambur, eğik belkemikli

Neandertallerin insandan çok, insansı maymun olduğunu ileri sürdü. Ona göre,

eğer modern insanın onlarla herhangi bir ilişkisi olmuşsa, bu ilişki her kim

olurlarsa olsunlar, bizim gerçek insan atalarımızın bu "yozlaşmış türü"

yeryüzünden silmesiyle sınırlı olmalıydı.

Yirminci yüzyılın büyük bölümünde bilimsel ayrılık sadece derinleşti. Bir yanda

ilkel olsalar da Neandertalleri doğrudan atamız olarak gören Mortillet'nin

izleyicileri vardı. Diğer yanda, Boule gibi, Neandertalleri en iyimser tahminle

uzak kuzenlerimiz, yerlerini modern insana bırakmaya mahkum bir evrimsel

çıkmaz sokak olarak görenler vardı. Ancak, bilimciler son birkaç yıldır bu derin

ayrılığı gidermeye yeni yeni başladılar.

Boule'un izleyicilerinin, yirminci yüzyılın uzunca bir bölümünde bile

Neandertalleri göz ardı edebilmesinin tek nedeni, insanın atası olarak çok iyi

bildikleri ve güvendikleri kendi adaylarım öne çıkarabilmekti. Bu aday 1912'de

keşfedilen ve daha sonra bir sahtekarlık olduğu anlaşılan 'Piltdown' insanıydı.

Charlos Dawson adlı bir amatör fosil avcısı, Piltdown kemiklerini İngiltere'de,

Sussex'te bir çimenlikte buldu ve kemikler anında sansasyon yarattı. Neandertal

kafatasının tersine, Piltdown'unki birçok açıdan modern insanınkine tıpatıp

uyuyordu. İlkel görünen sadece maymunlarınkini andıran dişlerdi ama burada

bile üstleri düzleşmiş dişler kafatasına insan özelliği katıyordu. İşte bu Boule'un

kendi atası olarak kabul etmekten mutluluk duyabileceği türdü!

Sorun Piltdown insanının bir sahtekarlık olmasıydı. Birisi, belki de Dawson bir

modern insan kafatasından parçalar almış, bunları bir orangutanın çene

kemikleriyle birleştirmiş ve kemiklerin iyice eski görünmesini sağlamak için

boyamıştı. Törpülenen dişler araştırmacıları yanlış yola sürüklüyordu. En

sonunda, 1953'te bilim insanları dişleri mikroskop altında incelediklerinde törpü

izlerini açıkça görebildiler.

Şimdi bilimde ağırlık, Neandertallerin insanın ataları olduğuna kaymıştı.

Bilimciler, onların bizden ne kadar farklı olduğunu vurgulamak yerine,

benzerlikler üzerinde odaklanmaya başladılar. 1957'de iki Amerikalı anatomisi,

William Straus ve A. J. E. Cave, Boule'un Neandertalleri vahşi ve insantürü

dışında tanımlamasına kaynaklık eden, hemen hemen aynı fosili yeniden

incelediler. Bu, 1908'de Güney Fransa'da bir mağarada bulunan La

ChapelleauxSaints fosiliydi.

Straus ve Cave'in ilk dikkatini çeken, La ChapelleauxSaints insanının raşitik

olmasıydı. Bu Boule'un da gözünden kaçmamıştı ama etkilerini göz ardı etmişti.

Straus ve Cave'e göre, raşitizm Neandertallerin dik duruşuna kanı

oluşturduğundan, Neandertal insanın diğer bölümleri bir anda modern insandan

çok farklı görünmedi. İki anatomisi, buradan eğer Neandertal insanı "yeniden

yaratılabilse ve yıkanmış, tıraş olmuş bir şekilde ve modern giysilerle, New York

www.maximumbilgi.com tarafından hazırlanmıştır. 2 metro istasyonuna bırakılsaydı, şehrin diğer sakinlerinden daha çok dikkat

çekmezdi" sonucuna vardı.

Piltdownsonrası dönemde, Neandertallerin görünüşleri kadar davranışlarının da

yeniden değerlendirildiğini gördük. 1960'larda Amerikalı antropolog C. Loring

Brace, Neandertal aletleri, teknolojisi ve örgütlenmesiyle ilgili yeni

çalışmalarıyla yeni bir yol açtı. Örneğin, Brace, geride bıraktıkları küllerin

yapısından. Neandertallerin yiyeceklerini, daha sonra gelen insaniarmkinden

çok farklı olmayan alçak çukurlarda pişirdikleri sonucunu çıkarmıştı. Diğer

antropologlar, birçok Neandertal kalıntısının bilinçli bir şekilde gömüldüğünü ve

bunun tartışılmaz bir biçimde insanlara özgü bir uygulama olduğunu bildirdiler.

Ayrıca, çeşitli Neandertal alanlarında özenle sıralanmış kemiklerin bir çeşit

kurban törenine işaret ettiği görülüyordu ve Yugoslavya'daki Krapina alanında

Neandertal kemikleri yamyamlık izlenimi verecek şekilde parçalanmıştı. Bunlar

ne denli dehşet verici olursa olsun, kesinlikle insana özgüydü.

Neandertallerin yüceltilmesi, 1971'de Ralph Solecki'nin Shanidar diye bilinen bir

Irak mağarasındaki çalışmalarını yayınlamasıyla doruğa çıktı. Oradaki bir

Neandertal mezarlığından alınan toprak örneklerinde, rüzgarın taşıyabileceği ya

da hayvanların getirebileceğinden çok fazla, olağandışı yüksek miktarda dağ

çiçeklerinin polenlerine rastlandı. Solecki, buradan Shanidar Neandertallerinin

mezarlık alanlarına çiçek bıraktıkları sonucuna vardı ve kitabına "The First

Flower People" (İlk Çiçek Çocukları) adını verdi. Solecki, orada gömülü yaşlı

birisine ait kemiklerden adamın sağ kolunun olmadığının ve kör olduğunun

anlaşıldığını belirterek, bunların Neandertallerin insan olduğunu gösteren ek bir

kanıt olarak kabul edilmesi gerektiğini bildirdi. Bu durum aile ya da klan üyeleri

tarafından bakılmaması koşuluyla kesinlikle adamın erken ölümüne yol açmış

olmalıydı.

Solecki'nin kitabıyla birlikte, Neandertallerin dönüşümü tamamlanmıştı.

Boule'un imgelemindeki kuyruksuz iri maymuna benzeyen vahşiler olmaktan

çıkıp, şimdi bir çeşit hippilerin ilk örneğine, modern insanlardan birçok yönden

daha insani özellikler taşıyan bir topluluğa dönüşmüşlerdi. Aynı zamanda,

modern insanın Avrupa ve Ortadoğu'da Neandertallerden ve başka bölgelerdeki

benzer eski insanlardan evrimleştiğini öne süren "çok merkezli evrim" teorisi

olarak bilinen teorinin doruk noktasıydı bu. Ama Neandertal imgesi (ve onunla

birlikte, çok merkezli evrim teorisi) bir başka darbenin eşiğindeydi. Bu kez saldın

arkeolog ya da antropologlardan değil, moleküler biyologlardan gelecekti.

Biyologlar, ne fosiller ne de arkeoloji ya da antropoloji hakkında yeterli bilgiye

sahipti. Ama kalıtım materyalinin Mitokondriyal DNA ya da kısaca mtDNA diye

bilinen küçük bir kesiti konusunda yeterince bilgileri vardı. Berkeley

Üniversitesi biyologlarından oluşan bir ekip Rebecca Cann, Mark Stoneking ve

Allan Wilson insan mtDNA'sının mutasyon süresini hesapladı ve 1987'de insanın

kökenini yaklaşık iki yüz bin yıl öncesine tarihlendirdi.

İnsan soyunun bu hipotetik anasına uygun bir isim de bulundu: Havva.

www.maximumbilgi.com tarafından hazırlanmıştır. 3 Artık elimizde insanın yeni bir atası vardı ve Piltdown'un tersine, bu bir

sahtekarlık ürünü değildi. Eğer biyologlar yanılmamışsa ve Havva iki yüz bin yıl

önce yaşamışsa, o zaman modern insan, bilim insanlarının eskiden

düşündüğünden yüz bin yıl önce tarih sahnesinde boy göstermiş olmalıydı. Bu ilk

modern insanların Neandertallerin soylarının tükenmesinden uzun zaman önce

İber Yarımadası 'nda bulunan fosillerden daha yirmi sekiz bin yıl öncesine kadar

bazı Neandertallerin hala yaşadığı sonucuna varıyoruz ortaya çıkmış olduğu

anlamına geliyordu.

Neandertallerin atamız olduğunu savunanlar zor duruma düşmüştü. En başta,

eğer bazı Neandertaller, bazı modern insanlardan daha yeniyse, o zaman daha

eski bir türün daha yenisinden türemesi epey olanaksız görünüyordu. Eğer

bugün mümkün olduğunun anlaşıldığı gibi, Neandertallerin ortaya çıkışından

önce bile modern insanlar görülmüşse, o zaman modern insanın

Neandertallerden evrimleşmesi tam anlamıyla olanaksızdı.

Yeni tarihleme yöntemleri, modern insanın Neandertallerden çok daha eski

olmasa bile, onlar kadar eski olduğuna dair daha çok kanıt sağladı. Bilimciler,

eski tahminleri hemen hemen doğrulayarak, Neandertallerin yaklaşık altmış bin

yıl önce, Ortadoğu'nun çeşitli bölgelerinde yaşadığını tahmin ettiler. Ama modern

insanla ilgili yeni tarihlemeler gerçek bir şok yaratmıştı: Modern insanının

Ortadoğu'da yaklaşık doksan bin yıl önce, yani eskiden düşünüldüğünden çok

daha önce yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Bu arada, arkeologlar yüz bin yıllık, bazı tarihlemelere göre, iki yüz bin yıllık

modern insan kalıntıları buldukları Afrika'nın Sahraaltı bölgelerinde yeniden

tarihlendirme çalışmalarına da başlamışlardı. Biyologların Havva'nın yurdunun

-Cennetinin- Afrika olduğuna ilişkin bulguları buna tıpatıp uygun düşmüştü.

Cann, Stoneking ve Wilson, modern Afrikalıların mtDNA'sının diğer

ırklarınkinden çok daha büyük bir çeşitlilik gösterdiğini buldular. Bunu,

Afrikalıların çok daha uzun bir evrimleşme süreci geçirmesine bağladılar; bu

yüzden ilk insanlar Afrikalı olmalıydı.

Dolayısıyla, "Afrika'dan çıkış" teorisi olarak bilinen teoriye göre, insan soyu önce

Afrika'da ortaya çıktı, sonra Ortadoğu'ya yayıldı ve en son Avrupa'ya ulaştı.

İnsanlar daha sonra geldikleri iki kıtada, daha ilkel Neandertallerle karşılaştı ve

sonuçta insanlarla temasa geçen diğer birçok türün de yazgısını paylaşan

Neandertaller tükendi. 1990'ların başında, egemen teori haline gelen "Afrika'dan

çıkış" senaryosu, çok merkezli evrimin yerini almıştı.

Çok merkezli evrime son darbe, 1997'de yine moleküler biyologlardan geldi.

Matthias Krings ve Münih Üniversitesi'nden çalışma arkadaşları, gerçek bir

Neandertal'in -aslında, Fuhlrott'un orijinal Neandertal insanının- kol

kemiğinden küçük bir parçadan mtDNA numunesi almayı başardılar. Daha

sonra, Neandertal mtDNA'sını yaşayan insanlarınki ile karşılaştırarak,

araştırdıkları 379 diziden 27'sinde farklılık saptadılar. (Tersine, diğer modern

insanlarınkinden çok daha büyük bir çeşitlilik gösteren, Afrikalıların mtDNA'sı

www.maximumbilgi.com tarafından hazırlanmıştır. 4 birbirinden sadece 8 dizide farklılık gösteriyordu.) Krings, Neandertaller ve

modern insanlar arasındaki genetik uzaklığın, Neandertallerin atamız olmasını

çok büyük ölçüde olanaksız kıldığı sonucuna ulaştı.

Bölgesel sürekliliği savunanlar bu kanıtların hiçbiri karşısında pes etmediler.

Genetik ve tarihlemeye dayanan kanıtların geçerliliğini sorgularken, 1999'da,

kendi yaptıkları büyük buluşlardan biri onları sırtlarından vurdu. Lizbon'un

yaklaşık yüz otuz kilometre kuzeyinde, Portekizli arkeologlar yarı-insan, yarı-

Neandertal olduğu ortaya çıkan 24.500 yaşında bir erkek çocuğunun iskeletini

buldular. Çocuk anatomik bakımdan modern insana özgü bir yüze sahip olmakla

birlikte, gövdesi ve bacakları Neandertaldi. Çocuğu an Neandertallerin tükendiği

bir tarihten sonraki zaman dilimine yerleştiren tarihleme, çocuğun Neandertal

ve modern insanın melez kuşaklarının atası olduğunu gösteriyor gibiydi.

Çok merkezli evrimi savunanlar, eğer Neandertaller ve modern insanlar

melezleşmişse, Afrika'dan çıkış teorisinin yandaşlarının ileri sürdüğü gibi, bu

durumun, birbirlerinden o kadar uzak olamayacaklarını gösterdiğini söylemekte

gecikmediler.

Portekiz keşfi, her iki tarafı uzlaşmaz görünen kanıt ve teorileri savunmaya

zorlayarak, tartışmayı daha sivri uçlara kaydırabilirdi. Bir ölçüde bu gerçekleşti:

İki görüşü de öteden beri savunanlar yeni bulguyu ya selamlamak ya da göz ardı

etmek için kuyruğa girdiler. Ama, belki de, tartışma odağı değişmeye başladığı

için eski keşiflerden sonrasına kıyasla söylemleri bir parça yumuşamıştı. Bilim

insanları, artık Neandertaller ya da diğer arkaik insanların evrimleşerek modern

insana dönüştüğünü öne sürmek yerine, gitgide Neandertaller ve modern insanın

ne tür bir etkileşim içinde olduğu sorunu üzerinde odaklanıyorlardı.

Birbirleriyle savaşmışlar mıydı? Birbirlerinden öğrenmişler miydi? Birbirleriyle

konuşmuş ya da melezleşmiş ya da yoksa birbirlerini sadece görmezlikten mi

gelmişlerdi?

Belki ya arkeologlar ya mikrobiyologlar -ya da tamamen farklı disiplinlerden

gelen araştırmacılar- bir gün bu sorulan yanıtlayabilecek. Şimdilik, yanıtlar ne

kadar ilginç olursa olsun, çok spekülatif. Örneğin, Alman antropologu Günler

Brauer, Afrika'dan göç senaryosunun çok daha ılımlı bir çeşidini önermiştir.

Brauer'e göre, modern insan gerçekten de Afrika'da ortaya çıkmış, sonra

dünyanın diğer yerlerine gitmiştir. Ama Ortadoğu ve Avrupa'da karşılaştığı

Neandertallerden birçok yönden farklı olmasına rağmen, onları melezleşmeyecek

kadar farklı görmemişti. Dolayısıyla Brauer, Neandertal genleri bizim yapımızın

ancak çok küçük bir parçasını bile oluştursa, modern insanın bazı Neandertal

ataları olabileceğini öne sürdü.

Diğer kampta, Tennessee'li antropolog Fred Smith gibi, çok merkezliliğin bazı

savunucuları, insan yapısında temel genetik değişimin Afrika'da gerçekleştiğini

teslim ettiler. Ancak Smith Avrupalı ve Ortadoğulu Neandertallerin, yeni

gelenler tarafından ortadan kaldırılmadığını, tam tersine onları içlerine alarak,

genetik üstünlüklerini kendilerine geçirdiklerini ileri sürdü.

www.maximumbilgi.com tarafından hazırlanmıştır. 5 Ne Brauer'un ne de Smith'in bulduğu orta yol tamamen benimsendi. Bunun gibi,

Neandertallerin insanın tarih öncesindeki yeri konusunda, herhangi bir uzlaşma

ufukta görülmüyor. Oysa, bilimcilerin çoğunluğu, Neandertaller ve modern insan

arasındaki ilişki ne olursa olsun, bu ikisinin zaman ve belki mekanda çakışmış

olduğu konusunda artık uzlaşmış bulunuyor. Dolayısıyla, başlangıçta bu iki türe

ait topluluklar -her biri bazı görünebilir insan özelliklerine sahip olmakla birlikte

günümüzün ırklarına göre birbirlerinden çok daha farklı topluluklar- bir yer-

lerde, en büyük olasılıkla, ilkin Ortadoğu, ardından Avrupa'da birbirleriyle

karşılaşmışlardı.

Daha sonra ne olduğunu kesin olarak bilen hiç kimse yok.

www.maximumbilgi.com tarafından hazırlanmıştır. 6 2. Bölüm

Stonehenge'i Kim Dikti?

Mısır'ın piramitleri, Yunanistan'ın Parthenon'u, Roma'nın Colleseum'u hep

büyük uygarlıkların, firavun ve filozofların, imparator ve kahramanlarının

imgelerini akla getirirler.

Stonehenge insanda böyle bir izlenim uyandırmaz.

Salisbury Ovası'ndaki büyük taş blokların kalıntılarının çevresinde, tarihsel

şehirler değil, doğu yönünde Londra'ya giden modern otoyollar bulunur. Burada

çözülecek hiyeroglifler, yorumlanacak Sokratik diyaloglar yoktur. Stonehenge'i

diken Taş Devri ve Tunç Devri insanları daha küçük taş anıtlar da dikmişlerdi.

Bunların kalıntılarını şehir dışında dağınık halde bulabilirsiniz. Oysa, bu

insanlar geride Stonehenge gibi bir mühendislik harikasını neden ve nasıl

hayata geçirebildiklerini açıklayacak hiçbir şey bırakmamışlardır. Başka

açılardan bakıldığında, Salisbury Ovası'nın antik halkının günlük geçimlerini

zar zor yürütebildikleri bir kültür düzeyinde yaşadıkları anlaşıldığından,

tarihçiler bu insanları "barbar" diye damgalamakta bir sakınca görmemişlerdi.

Öyleyse Ortaçağdan beri bu eski taş çemberi araştıranların, yapının mimarlarını

Salisbury Ovası'nın dışında aramalarına şaşmamalı. On ikinci yüzyılda Galli

rahip Monmouth'lu Geoffrey, Stonehenge'in Kral Arthur'un büyücüsü Merlin'in

işi olduğunu düşünmüştü. Geoffrey'in 'History of the Kings of Britain'ine

(Britanya Kralları Tarihi) göre, anıt Arthur'un amcası olan Aurelius Ambrosius

adında biri tarafından sipariş edilmişti. Ambrosius, Anglo-Saxon istilacılara

karşı kazandıkları büyük zaferin anısını ölümsüzleştirebileceği bir anıt dikmek

istemişti. Merlin, İrlanda'da Killarııs adlı bir yerden taş çemberleri alıp, bunları

Britanya'ya deniz yoluyla getirmeyi ve hazır bir anıta dönüştürmeyi

düşünmüştü.

On yedinci yüzyılda Kral I. James, Stonehenge'e kafasını o kadar çok takmıştı ki,

saray mimarı Inigo Jones'u anıtı araştırmakla görevlendirmişti. Anıt üzerinde

çalıştıktan sonra, Jones'un Monmouth'lu Geoffrey ile uzlaştığı tek nokta, bölgede

yaşamış olan Taş Devri ya da Tunç Devri halkının bu anıtı yapamayacağıydı.

Jones, "Eğer giysi yapmayı bile biliniyorlarsa, görkemli yapılar ya da StoneHeng

gibi göz alıcı eserler yapmayı nereden bileceklerdi?" diye düşünmüştü.

Jones, "böyle mükemmel bir yapı"nın sadece Romalıların escıi olabileceği ve

bunun bilinmeyen bir Roma tanrısına adanan bir tapınak olduğu sonucuna

varmıştı.

Sonraki yıllarda, Stonehenge'i Britanya'nın yanı sıra değişik yerlerden neredeyse

her yerden gelen mimarlara bağlama çabalan sürdü. Druidler olarak tanınan

eski Kelt papazları gibi, Vikingler, antik Kuzey Galya halkı ve Anglo-Saxonlar

tarafından yapıldığım savunanlar vardı.

www.maximumbilgi.com tarafından hazırlanmıştır. 7

Tüm bu teorilerin sorunu aynıydı. Radyokarbon tarihleme yöntemi yirminci

yüzyılda bulunmasına rağmen, ilk arkeologların kaba tarihleme yöntemleri,

Stonehenge'in 10 1500'den daha eski tarihlerde yapılmış olabileceğini

göstermişti. Bilim insanlarının çoğunluğu bu bölgeye Druidlerin en erken 10

500'de, Romalıların ise bu tarihten sonra geldiklerini anlamıştı. Bu,

Stonehenge'in her iki grubun da İngiltere'ye ulaşmasından en az bin yıl önce

yapılmış olduğu anlamına geliyordu.

Dolayısıyla, soru yirminci yüzyılın büyük bölümünde yanıtsız kaldı? Stonehenge'i

kim dikti?

1953'te bir arkeologun rastlantı eseri yaptığı bir keşif, bir çözüme işaret etti. 10

Temmuz'da, Richard Atkinson alan araştırmasının parçası olarak, Büyük

Trilithon adlı taşın yanındaki bir taşın üzerindeki on yedinci yüzyıla ait olduğu

sanılan duvar yazılarını fotoğraflamaya hazırlanıyordu. Daha iyi bir ışık

kontrastı ve gölge umuduyla, öğleden sonra geç vakitlere kadar bekledi.

Kameradan baktığında, on yedinci yüzyıl yazıtlarının altında başka yontmaların

olduğu Atkinson'ın dikkatini çekti. Bunlardan biri toprağa saplı bir kamaydı.

Yanında ise yaklaşık olarak Stonehenge'in dikildiği devirde İngiltere'de bulunan

tipten dört balta vardı.

Atkinson'ı en çok heyecanlandıran baltalar değil, tek hançerdi. İngiltere ya da

kuzey Avrupa'da buna benzer bir şey bulunmamıştı. Buna en çok benzeyen

parçalar, Yunanistan'da bulunan Miken kalesindeki kral mezarlarından

çıkarılmıştı.

En sonunda, Stonehenge gibi bir anıtı inşa edebileceğini rahat rahat ileri

sürebileceğimiz en gelişmiş uygarlığa götüren bir halka bulunmuştu. Daha iyisi,

Miken'de bulunan hançerlerin yaklaşık olarak İÖ 1500'e tarihlendirilmiş

olmasıydı; bu, 1950'lerde çoğu uzmana göre Stonehenge'in yaklaşık yapım

tarihiydi. Romalılar ya da Druidlerin tersine, Miken bağlantısının kronolojik bir

anlamı vardı.

Atkinson, Stonehenge'in daha uygar Akdeniz'den gelerek, Britanya'yı ziyaret

eden bir mimar tarafından tasarlandığını öne süren sağlam bir teori geliştirdi.

Salisbury Ovasında bir Miken prensinin gömülü olabileceğini tahmin ediyordu.

Stonehenge sorununa en sonunda bir çözüm bulunmasıyla rahatlayan arkeoloji

dünyası, bu teoriyi benimsedi.

Ama Miken teorisi benimsendiği hızla çöktü. 1960'larda yeni bir radyokarbon

tarihleme yöntemi bulundu ve arkeologlar, karşılarında aniden Stonehenge'in

önceden düşünüldüğünden ve Miken uygarlığından çok daha eski olduğunu

gösteren sağlam kanıtlarla karşılaştılar. Yeni radyokorbon tarihlemeleri, Miken

kalesinin İÖ 1600 ve 1500 yılları arasında yapıldığını doğrulamakla birlikte,

Stonehenge'in yapım tarihini çok gerilere, herhangi bir Akdeniz etkisinin

görülemeyeceği kadar gerilere itti.

www.maximumbilgi.com tarafından hazırlanmıştır. 8 Bu son hesaplamaya göre, Stonehenge çemberinin kenarları ve dış hendekleri,

yaklaşık İÖ 2950 yıllarında başladı. İÖ 2900 ve 2400 yılları arasında, bazı ahşap

yapılar çemberin içine eklendikten kısa süre sonra, bunlar yerlerini bilinen taş

yapıya bıraktılar.

Yeni tarihlemeler sadece Miken teorisini değil, onun temelindeki bütün

"yayılmacı" akıl yürütme sistemini de yıktı. Açıkçası, Stonehenge, büyük Avrupa

uygarlıklarından biri tarafından dikilemeyecek kadar eskiydi ve Avrupadışı

uygarlıklar da çok u/aktı. İlk kez, birçok bilimci Stonehenge'i inşa edenlerin

Stonehenge yakınlarında yaşamış olan insanlar olduğunu ve taş blokları dışYüklə 0,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə