İsmayıllı şəhər 7 № -LI tam orta məktəb I yarim IL ÜZRƏ VII sinf həyat biLGİSİNDƏn böYÜk summativ qiYMƏTLƏNDİRMƏYüklə 18,68 Kb.
tarix21.04.2018
ölçüsü18,68 Kb.
#39863

İsmayıllı şəhər 7 № -li tam orta məktəb

I YARIM İL ÜZRƏ VII SİNF HƏYAT BİLGİSİNDƏN BÖYÜK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ


Məktəbin direktoru: E.Abdulov

Şagirdin adı və Soyadı

Sinif________Tarix___________________

1. Cisimlərin bir – birinə nəzərən hərəkətləri zamanı baş verən hadisə aşagıdakılardan hansıdır ?

a)istlik hadisəsi b)səs hadisəsi c)mexaniki hadisə d) işıq hadisəsi e) maqnit hadisələri2.işığın güzgüdən əks etməsi,kölgənin yaranması,ilğım hadisələri hansı hadisəyə aiddir?

a)mexaniki b)səs c)işıq d)istilik e)elektromaqnit3.Düzgün ifadələri qeyd edin

Təbiətdə 4 növ qarşılıqlı təsir mövcuddur. Günəşlə planetlər arasında cazibə yoxdur

Qarşılıqlı təsir cisimlər arasında yalnız toxunmaqla baş verə bilər. İnsan iş görməsə ondan enerji ayrılmaz

Təbiətdəki bütün hadisələr qarşılıqlı təsir,hərəkət və enerji çevrilmələri ilə əlaqədardir.4.Verilmiş qarşılıqlı təsirləri qruplaşdırın:

I.Toxunma olmaqla ___________________________

II.Toxunma olmadan _____________________________

1.maqnitlə---dəmir 2.küləklə ---agac 3.əllərlə-- iynə 4.Yerlə--Ay 5.ayaqla –top 6.ətirlə --burun 7.kitabla –göz5.Aşağıdakılardan hansı insan fəaliyyəti nəticəsində baş vermişdir?

1) ozon təbəqəsinin dağılması

2) oksigenin sintezi

3) şəhərlərin yaranması

4) qlobal istiləşmə

5)suyun mazutla çirklənməsi

6)radiasiyanın yaranması

7)meşələrin azalması

A) 1, 3, 6 B) 2, 4, 7 C) 4, 5, 6

D) 3, 5, 7 E)1, 5, 76.Aşağıdakı fikirlərdən hansını daha dolğun hesab etmək olar?

a) hər hansı bir məhsulun alışı, satışı, istehsalı cəmiyyətin iqtisadi həyatının əsasını təşkil edir

b) cəmiyyətin həyatının dəyişib inkişaf etməsində xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri mühüm rol oynayır

c) Azərbaycan Respublikasının həyatında dini və yerli etnik ittifaqlar əsas yer tutur

d) şəhərlərdə abadlıq işlərinin aparılması cəmiyyətin siyasi həyatının əsas tərkib hissəsidir

7. Cümlələri tamamlayın. Açar sözlər:1. iqtisadi həyat, 2. sosial həyat, 3.siyasi həyat ,4.mənəvi həyat

1.Hər bir insanın davranışı,hissləri,qabiliyyəti,arzusu və s.cəmiyyətin .........həyatına daxildir

2.Vətəndaşların cəmiyyətdə gedən siyasi proseslərlə bagli oz arzularını ifade etməsi,bu proseslərdə

istirsk etmələrii cəmiyyətin ......həyatıdır. 3.İnsanların həyat tərzindəki oxşarlıqlar onları müəyyən qruplarda birləşdirir. Bu cəmiyyətin............ həyatını təşkil edir. 4.Hər hansı bir məhsulun istehsal edilməsi,satılması,və alınması cəmiyyətin ........ həyatina aiddir.8.Aşağıdakılardan hansı ekoloji problem deyil?

A)yaşıllıqların azalması B) yaşıllıqların çoxalması C)istixana effekti D)ozon qatının deşilməsi9. İqtisadiyyata aid istehsal sahəsi hansıdır?

A) təhsil B) səhiyyə

C) mənzil kommunal xidmətlər D) tikinti

10. Üçüncü əmək bölgüsü nə vaxt yaranmışdır?

A)əkinçiliyin yaranmasilə B) sənətkarlığın yaranmasilə C) ticarətin meydana gəlməsilə D) heyvandarlığın yaranması

11. Azərbaycan Respublikası haqqında verilmiş fikirlərdən hansı səhvdir?

1. Demokratik respublikadır. 2. Prezident xalq tərəfindən seçilir. 3. Monarxiyadır. 4. Parlamenti prezident seçir

a) bütün cavablar doğrudur b) 1,3

c) 3,4 d) 1,2,312.Dövlətçilik ənənələrimizə aid olan fikirlər hansılardır?

1. dövlətin düzgün siyasi addımları

2. mərkəzləşmiş dövlətin yaranması

3. dövlətin işğaldan xilas olmaq üçün göstərdiyi təşəbbüslər

a) yalnız 2 b) 1 və 2

c) yalnız 3 d) hamısı13. Aşağıda sadalananlardan meşəyə ziyan vura bilənləri seçin :

1. Kibrit 2. Bıçaq 3. Tonqal 4. Su hövzələrinin qurudulması 5.Meşə torpaqlarının daşınması 6.velosiped 7. kompas

A) 1 ,2 ,3 ,4 ,5 B) 1 ,3 ,5

C) 3 ,4 ,5 ,6 ,7 D) 2 ,3 ,5 ,614. Aktiv hərəkətə aid nümunələri seçin:

1.köklərin inkişafı 2. Qan dövran 3. Sualtı zəlzələ 4. Sunami 5. ətirin otaqda yayılması 6. Gölməçə suyu

A) 1, 2 , 3 , 4 ,6 B) 4 ,5 , 6 C) 1 , 2 , 3 , 4 , 5 D) 2 ,3 , 4 , 5

15. Aşağıdakılara əsasən enerji çevrilmələrini müəyyənləşdirin:

1. Dənizin suyu günəşin şüaları altında qızdı ________________________________

2. Feni qızdırdın _______________________________

3. Küləkdən işığın alınması _______________________________

4. Məktəbə piyada getdim _______________________________

Düz cavablar __________

Səhv cavablar ___________

Qiymət ______________________

Müəllim: S. İsmayılova

D/h müdiri: N.MəhərrəmovaMetodbirləşmə sədri: N.Şıxalıyeva
Yüklə 18,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə