Bilançodaki bütün varlıklar işletmede mevcutturYüklə 228,5 Kb.
tarix16.11.2018
ölçüsü228,5 Kb.
#79878Mali tabloların hazırlanması ve sunulması işletme yönetiminin sorumluğundadır. İşletme yönetimi bu mali tabloları genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlar. Bu mali tablolarda yer alan her türlü bilgi yönetimin sav’ıdır, yani iddialarıdır.

 • Mali tabloların hazırlanması ve sunulması işletme yönetiminin sorumluğundadır. İşletme yönetimi bu mali tabloları genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlar. Bu mali tablolarda yer alan her türlü bilgi yönetimin sav’ıdır, yani iddialarıdır.

 • Denetim özü itibariyle, bu savların yani iddiaların doğruluğunun araştırılmasıdır. Her bir sav’ı test etmek için yönetimin her bir savıyla ilgili olarak denetim amaçları geliştirilir.Bilançodaki bütün varlıklar işletmede mevcuttur

 • Bilançodaki bütün varlıklar işletmede mevcuttur

 • Bütün satış işlemleri kaydedilmiştir

 • Stoklar uygun şekilde değerlendirilmiştir

 • Bilançodaki borçlar işletmenin yükümlülükleridir

 • Kaydedilen bütün işlemler içinde bulunulan dönemde meydana gelmiştir

 • Finansal tablolarda yer alan bütün tutarlar doğru bir şekilde sunulmuş ve açıklanmıştır.Varolma ve Oluşma:İşletme yönetimi fin. Tablolarda yer alan varlık, yabancı kaynak ve özkaynakların fiilen varolduğunu ve gelir/giderlerin fiilen oluştuğunu iddia etmektedir (kasa hs.da gözüken 2 000 TL’lik nakit para kasada fiilen bulunmaktadır)

 • Varolma ve Oluşma:İşletme yönetimi fin. Tablolarda yer alan varlık, yabancı kaynak ve özkaynakların fiilen varolduğunu ve gelir/giderlerin fiilen oluştuğunu iddia etmektedir (kasa hs.da gözüken 2 000 TL’lik nakit para kasada fiilen bulunmaktadır)

 • Bütünlük Yönetim ilgili dönemde işletmede meydana gelen mali işlemlerin tamamının fin. Tablolara yansıdığını iddia etmektedir.(İşletmenin ilgili dönemde yaptığı tüm satışlar, satışlar hesabına kaydedilmiştir)

 • Haklar ve Yükümlülükler: Belirli bir tarihte bilançoda yer alan varlıkların gerçekten işletmeye ait olduğunu ve gözüken borçların ise fiilen işletmenin yükümlülükleri olduğunu ortaya koymaktadır.Değerleme ve Dağıtım: Finansal tablolarda yer alan hesap bakiyelerinin olması gereken tutarlarda olduğu belirtilmektedir. (Mamüllerin doğru bir şekilde değerlendiği, MDV kalemlerinde ilgili yılda doğru tutarda amortisman ayrıldığı)

 • Değerleme ve Dağıtım: Finansal tablolarda yer alan hesap bakiyelerinin olması gereken tutarlarda olduğu belirtilmektedir. (Mamüllerin doğru bir şekilde değerlendiği, MDV kalemlerinde ilgili yılda doğru tutarda amortisman ayrıldığı)

 • Sunuş ve Açıklama: İlgili hesapların finansal tablolarda uygun bir biçimde sınıflandırıldığı, tanımlandığı ve açıklandığı belirtilmektedir. (Vadesine 13 ay kalan bir borcun KVYK’da değil de UVYK’da gösterildiği, olağan dışı bir gelir kaleminin olağan gelirlerde yer almadığı iddia edilmektedir)

Gerçeklik: Bilançoda yer alan varlık ve kaynaklar, bilanço tarihinde müşteri işletmede gerçekten mevcut olmalı, gerçek olmayan varlık ve kaynaklar mevcutmuş gibi gösterilmemelidir. Gelir tablosu da gerçek işlemleri kapsamalıdır.

 • Gerçeklik: Bilançoda yer alan varlık ve kaynaklar, bilanço tarihinde müşteri işletmede gerçekten mevcut olmalı, gerçek olmayan varlık ve kaynaklar mevcutmuş gibi gösterilmemelidir. Gelir tablosu da gerçek işlemleri kapsamalıdır.

 • Bütünlük: Bilançoda yer alan varlıklar ve kaynaklar, bilanço gününde müşteri işletmenin tüm varlıkları ve kaynaklarını göstermeli, hiçbir varlık ve kaynak kayıt dışı bırakılmamalıdır. Gerçek hasılat gelir ve gider işlemlerinin tamamı kaydedilmeli ve gelir tablosuna yansıtılmalıdır.Sahiplik ve yükümlülükler: Bilançoda yer alan varlıklar, bilanço gününde işletmenin mülkiyetinde olan varlıkları ile alacak haklarından oluşmalıdır. Bilançoda yer alan yükümlülükler ise o dönemin borçlarını göstermelidir.

 • Sahiplik ve yükümlülükler: Bilançoda yer alan varlıklar, bilanço gününde işletmenin mülkiyetinde olan varlıkları ile alacak haklarından oluşmalıdır. Bilançoda yer alan yükümlülükler ise o dönemin borçlarını göstermelidir.Değerleme ve Gidere Dönüştürme: Varlıklar, borçlar, hasılat ve giderler mali tablolarda uygun tutarlarla ifade edilmelidir. Mali tablolardaki her bir kalemin UYGUN tutarlarıyla ifade edilmesi demek GKGMİ’den maliyet, karşılaştırma (gidere dönüştürme) ve tutarlılık ilkelerine göre kayıt yapılması demektir. Kasanın değerlemesi için stokların sayılması, Şüpheli alacaklara yönelik ayrılan karşılıkların uygunluğu için önceki dönemlerle karşılaştırma vb.

 • Değerleme ve Gidere Dönüştürme: Varlıklar, borçlar, hasılat ve giderler mali tablolarda uygun tutarlarla ifade edilmelidir. Mali tablolardaki her bir kalemin UYGUN tutarlarıyla ifade edilmesi demek GKGMİ’den maliyet, karşılaştırma (gidere dönüştürme) ve tutarlılık ilkelerine göre kayıt yapılması demektir. Kasanın değerlemesi için stokların sayılması, Şüpheli alacaklara yönelik ayrılan karşılıkların uygunluğu için önceki dönemlerle karşılaştırma vb.Sınıflandırma: İşlemlerin doğru hesaplara kaydedilmesi ve mali tablolarda doğru hesaplarda gösterilmesini ifade eder. Denetçi, Tekdüzen hesap planını ölçüt alarak bu sınıflandırma amacını test eder.

 • Sınıflandırma: İşlemlerin doğru hesaplara kaydedilmesi ve mali tablolarda doğru hesaplarda gösterilmesini ifade eder. Denetçi, Tekdüzen hesap planını ölçüt alarak bu sınıflandırma amacını test eder.Zamanlılık: Bilanço tarihine yakın işlemler doğru muhasebe dönemine kaydedilmelidir. Bilanço tarihinden önce henüz gerçekleşmemiş hasılat, gelir, gider, kar ve zararlar gerçekleşmiş gibi kaydedilmemelidir.

 • Zamanlılık: Bilanço tarihine yakın işlemler doğru muhasebe dönemine kaydedilmelidir. Bilanço tarihinden önce henüz gerçekleşmemiş hasılat, gelir, gider, kar ve zararlar gerçekleşmiş gibi kaydedilmemelidir.

 • Açıklama: Mali tablolarda veya dipnotlarında yer alan bilgilerin gerektiği şekilde açıklanıp açıklanmadığıyla ilgilidir. Varlıkların rehinli olup olmadığı dipnotlarda açıklanmalı. Denetçi için ölçüt SPK mevzuatı veya TMS’ndeki belirtilen koşullardır.Kayıtsal Doğruluk: İşlemlerin doğru hesaplara, hesapların doğru tarafına ve doğru tutarda kaydedilmesini ile ilgilidir. Günlük defter toplamı, büyük defter toplamlarının, büyük defter hesapları ile yardımcı defter hesaplarının borç ve alacak tarafı toplamlarının doğruluğunu inceler mizanları, maliyet dağıtım tablolarını araştırır.

 • Kayıtsal Doğruluk: İşlemlerin doğru hesaplara, hesapların doğru tarafına ve doğru tutarda kaydedilmesini ile ilgilidir. Günlük defter toplamı, büyük defter toplamlarının, büyük defter hesapları ile yardımcı defter hesaplarının borç ve alacak tarafı toplamlarının doğruluğunu inceler mizanları, maliyet dağıtım tablolarını araştırır.Bir önceki örnekte, denetçi yapısal riski ve kontrol riskini maksimum düzeyde belirlemiş olsa idi (arzu edilen den. riski aynı);

 • Bir önceki örnekte, denetçi yapısal riski ve kontrol riskini maksimum düzeyde belirlemiş olsa idi (arzu edilen den. riski aynı);

 • Mesela YR= %100

 • KR= %100

 • Arzu edilen denetim riski =%5

 • BR = 0.05 / 1.0 x 1.0 = 0.05 olur.

 • Bulunan bulgu riski bir önceki durumdan daha düşüktür. Bu durumda denetçi daha sıkı çalışacaktır, daha fazla kanıt toplamak durumunda kalacaktır, incelemelerin büyük bir bölümünü dönem içinden dönem sonuna kaydıracaktır.
Yüklə 228,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə