Ağız Diş Sağlığı Risk Değerlendirilmesi Risk değerlendirmesinin TanımıYüklə 445 b.
tarix17.11.2017
ölçüsü445 b.
#10802


Ağız Diş Sağlığı Risk Değerlendirilmesi


Risk değerlendirmesinin Tanımı

 • Eldeki etkenlere ait bilgileri kullanarak ağız diş hastalıklarının hangilerinin önlenebilir veya kontrol altına alınabilir olduğunu belirlemeye yönelik çalışmalarRiskleri Değerlendirmenin Amacı,

 • Hastalıkların ve sakatlıkların gelecekteki durumunu ve gelişim sürecini tahmin etmek ve hastanın güncel durumunu değerlendirmektir.Ağız Diş sağlığı için risk sadece çürük ve diş eti açısından değil, sosyal çevresel, immünolojik ve genetik açıdan da değerlendirilmelidir.

 • Ağız Diş sağlığı için risk sadece çürük ve diş eti açısından değil, sosyal çevresel, immünolojik ve genetik açıdan da değerlendirilmelidir. • Özel ve kamu sağlık sigortaları 35 yıl öncesine kadar Ağız Diş Sağlığına yönelik sağlık sigorta hizmetleri vermekte istekli olmamışlardır. Bunun iki önemli nedeni vardır.Daha çok öldürücü ve sakat (morbidite ve mortalite) bırakıcı hastalıkların etkisi sürerken, diş çürükleri ve diş eti hastalıkları öncelikli sağlık sorunu olarak görülmemiştir.

 • Daha çok öldürücü ve sakat (morbidite ve mortalite) bırakıcı hastalıkların etkisi sürerken, diş çürükleri ve diş eti hastalıkları öncelikli sağlık sorunu olarak görülmemiştir.

 • Ağız diş sağlığı riskleri güvence altına alınamayacak kadar riskli hastalıklardan olduğu bilinmektedir.Riskin belirlenmesi ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik birinci basamak sağlık hizmetleri ağız diş sağlığı sigortacılığının esasını oluşturmuştur.

 • Riskin belirlenmesi ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik birinci basamak sağlık hizmetleri ağız diş sağlığı sigortacılığının esasını oluşturmuştur.Çürük Riski Değerlendirilmesi

 • Konak (Host) tükürük ve dişler

 • Mikro flora (plak)

 • Beslenme

 • Zaman, bu üç faktöre ilave edilmesi gereken önemli faktördür.Çürük riskinin her birey için ayrı ayrı değerlendirilmesi ve bireye yönelik tedavi planlarının yapılması tedavinin başarısını ve devamlılığını sağlar.

 • Çürük riskinin her birey için ayrı ayrı değerlendirilmesi ve bireye yönelik tedavi planlarının yapılması tedavinin başarısını ve devamlılığını sağlar.Çürük Riskinin Ortaya Çıkarılması

 • Çürük risk durumunu ve bireysel çürük etiolojik faktörlerini tanımlar

 • Tekrar yapılan risk belirleme testleri ile uygulanan programın başarısı denetlenir ve gerekli değişiklikler yapılabilir.

 • Topluma yönelik programlarda riskli çocukların seçimi programın başarısını arttırır.Türkiye’de Yüksek Çürük Risk GruplarıHastalık etkenleri derlenerek hasta

 • Hastalık etkenleri derlenerek hasta

 • Düşük

 • Orta

 • Yüksek risk gurupları olarak üç gurupta tasnif edilirler.Risklerin belirlenmesi ve tasnifi ile:

 • Koruyucu programlar veya teşhis ve tedavi planlamaları yapılır.

 • Etkili koruyucu ve önleyici planlamalar yapılabilir.

 • Risk analizleri ve bunların ortadan kaldırılması çalışmalarının yapılması aşamalarında, erken dönemlerde hastalıkların seyri tersine çevrilerek tedavileri de sağlanabilir.Başlangıç Muayenesinde Çürük Risk Değerlendirme Soruları

 • 1.Aktif çürük var mı?

 • 2.Bir yıl sonra çürük ihtimalini gösteren belirtiler var mı?

 • DMFT değerleri

 • Dişin morfolojisi

 • Tükürüğün miktarını ve akışkanlığını azaltabilecek ilaç kullanımı

 • Genel sağlık veya uygulanmakta olan tedaviler

 • 3.Bireysel çürük riski nedir?

 • Düşük

 • Orta

 • Yüksek

 • 4.Çürük aktivitesinden sorumlu değiştirilebilir etmenler nelerdir?

 • Yetersiz sistemik ve yüzeysel florid

 • Tıbbi tedaviler

 • Yetersiz ağız hijyeni beceri ve alışkanlıkları

 • Selantsız derin pit ve fissürler

 • Uygun olmayan beslenme alışkanlıkları5.Gelecekte çürüklerin ilerlemesini ve yeni çürüklerin oluşumunu engelleyebilmek için ne yapılabilir.

 • 5.Gelecekte çürüklerin ilerlemesini ve yeni çürüklerin oluşumunu engelleyebilmek için ne yapılabilir.

 • Selantlama

 • Florid kullanımının arttırılması

 • Ağız sağlığı hijyen eğitimi ve denetlenmesi

 • Beslenme önerileri

 • Bakteri sayısının denetlenmesi

 • Diş yapısına en az zarar veren teknikle restorasyon

 • 6.Prognozun başarısını etkileyen girişimler?

 • Hastanın işbirliği

 • Hekimin yeteneği (Teşhis, ve öneriler)

 • Koruyucu uygulamaların kabul edilip uygulanması

 • Başlangıç durumunun kötülüğü7.Karar aşamasında değiştirilemeyecek başka etmenler var mı ?

 • 7.Karar aşamasında değiştirilemeyecek başka etmenler var mı ?

 • Yaş

 • Sosyo ekonomik şartlar

 • Fiziksel veya tıbbi durumÇürük Risk Sınıflandırması Ana HatlarıYeni hastalarda ilk ziyarette; Son çürük tarihi hatırlanamıyorsa ve DMFT=0 ise bu hasta “düşük risk” sınıfında değerlendirilir.

 • Yeni hastalarda ilk ziyarette; Son çürük tarihi hatırlanamıyorsa ve DMFT=0 ise bu hasta “düşük risk” sınıfında değerlendirilir.

 • Eski bir çürük veya bir aktif çürük var veya DMFS>0 ise “orta risk”

 • Eski bir çürük veya serbest yüzde iki veya daha fazla aktif çürük “Yüksek risk” gurubunda değerlendirilir.

 • Ebeveyn veya ebeveyn adayları, uygun bebek bakımı ve biberonla beslenme konusunda bilgilendirilmelidir.Ebeveyn ve bakıcılara bir yaşından sonra biberon kullanmamaları önerilmelidir.

 • Ebeveyn ve bakıcılara bir yaşından sonra biberon kullanmamaları önerilmelidir.

 • Aynı zamanda biberona gece yatarken sudan başka bir şey konulmamalıdır.

 • Sütten kesilen çocuk biberonla beslenmemelidir.

 • Bir çok tıbbi girişim ve kullanılan ilaç ağız kuruluğuna yol açacağı için, bir üst derecedeki risk gurubuna alınmalıdır.

 • Kaynak: ADA.konseyi 1995. Caries diagnosis and risk assessment. Areviev of preventive strategies ve management .JADA 1995;126:15-245.Copyright 1995 by American Dental Association.Printed by permission of ADA Publishing Co.İnc(2000).

.Diş Çürükleri İçin Riskler ve Koruyucu EtkenlerDNA işaretleyerek yapılan longitudinal çalışmalar sonucunda, annelerin bebekleri için bakteri kaynağı olduğu kanıtlanmış ve kız bebeklere bulaşmanın daha fazla olduğu gösterilmiştir. (Li and Caufield 1995).

 • DNA işaretleyerek yapılan longitudinal çalışmalar sonucunda, annelerin bebekleri için bakteri kaynağı olduğu kanıtlanmış ve kız bebeklere bulaşmanın daha fazla olduğu gösterilmiştir. (Li and Caufield 1995).

 • Başlangıçta 1 yaşında olan bebek-anne çiftleri esasına dayalı bir araştırma 3 yıl boyunca sürdürülmüştür. Bu araştırmada anne dişlerine %0,1 lik klorheksidin gargara ve ardından %0,2 lik florid jel 2 gün ard arda günde 3 defa uygulanmış ve bu uygulama yılda 3 kez tekrar edilmiştir. Bu uygulamayla bazı durumlarda bebeğin ağzında mutans streptokok kolonilerinin oluşmasının önlenebildiği gösterilmiştir. (Tenovuo et al. 1992).Kolonizasyon zamanı ile çürük oluşumu arasında da bir ilişkinin varlığı ortaya konmuştur.

 • 15 aylıktan 4 yaşına kadar 4 er ay ara ile yapılan kontrollerle takip edilen çocuklarda enfeksiyon ne kadar erken başlıyorsa çürük prevalansının da o kadar yüksek olduğu gösterilmiştir.

 • Bakteri ajanlarına karşı antikor üretilmesi (Russell ve ark. 1995), Patojen bakterilerin yerini patojen olmayanların almasının sağlanması, diğer bir ifadeyle replasman tedavisi (Hillman ve ark2000), pasif immünizasyon olarak adlandırılan hayvan veya bitkilerden elde edilen antikorların diş ve ağız ortamına uygulanarak bağışıklığın sağlanması gibi yöntemler araştırılmaktadır.

 • 10 yıl süreli araştırmaların sonuçları selant altında çürüğün ilerlemediğini göstermiştir.Periodontal Hastalıklar • Periodontal hastalıklar mikrobial enfeksiyon nedeniyle oluşan, çeşitli kliniksel farklılıklar gösteren, plağa dayalı karmaşık bir hastalıktır.

 • Başlangıç fazında ödem ve kollagen doku kayıbı ile karakterize olan gingivitis,Hastalığın gelişmesiyle diş destek dokularından olan yumuşak doku ve kemik kayıbının eşlik etmesiyle periodontitise dönüşür.

 • Hastalığın gelişmesiyle diş destek dokularından olan yumuşak doku ve kemik kayıbının eşlik etmesiyle periodontitise dönüşür.Periodontitis tedavi edilmezse dişlerin sallanması ve diş kayıbı ile sonuçlanır.

 • Periodontitis tedavi edilmezse dişlerin sallanması ve diş kayıbı ile sonuçlanır.

 • Periodontitis’e sistemik hastalıklar da eşlik eder.

 • Farklı periodontal hastalıklar enfeksiyon etkeni, bunların virulansı, hastanın savunma mekanizması, genetik risk faktörleri, bakımından oldukça benzerler.Periodontal Risk DeğerlendirmesiPeriodontitisin risk etkenlerinin tanımlanması, erken ve geç belirtilerinin bilinmesi bu hastalığın tanısının ve kontrol altına alınmasının ilk basamağını oluşturmaktadır.

 • Periodontitisin risk etkenlerinin tanımlanması, erken ve geç belirtilerinin bilinmesi bu hastalığın tanısının ve kontrol altına alınmasının ilk basamağını oluşturmaktadır.Yeterli demografik ve sistemik risk etkenleri ve hastalık belirtileri bilgisi, periodontal hastalıkların yönetimi ile ilgili klinik karar vermeye rehberlik ederler.

 • Yeterli demografik ve sistemik risk etkenleri ve hastalık belirtileri bilgisi, periodontal hastalıkların yönetimi ile ilgili klinik karar vermeye rehberlik ederler.Patojen bakterilerin bulunmaları,

 • Patojen bakterilerin bulunmaları,

 • Ağız hijyeninin kötü olması,

 • Tütün kullanılması,

 • Diabetes mellitus ve periodontitisin önceden var olması

 • hastalığın gelişmesine ve sonuçlarına etki etmektedirler.Demografik özellikler Etki Göreli risk oranları

 • Demografik özellikler Etki Göreli risk oranlarıson zamanlarda etkili olduğu kabul edilen genetik yatkınlık ve belirtiler konusunda da çalışmalar yapılmaktadır.

 • son zamanlarda etkili olduğu kabul edilen genetik yatkınlık ve belirtiler konusunda da çalışmalar yapılmaktadır. • Tanı • Periodontal hastalıkların tanısına yönelik yöntemlerin çoğu, şişlik, kızarıklık, gingival kanama ve dişlerdeki mobilitenin fiziksel muayenesi esasına dayanır.

 • Periodontal sondalama, radyografi, mikrobiyolojik ve histolojik testler, biyopsi diğer önemli ek tanı araçlarıdır.Tedavi

 • Tedavi • Periodontal hastalıklar, plak ve buradan kaynaklanan enfeksiyonların etkisiyle ortaya çıkarlar. Hastalığın önlenmesi ve kontrol altına alınması , erken belirtilerin görülmesi durumunda etkili plak kontrolünün yapılmasına bağlıdır. Plak kontrolünün etkinliği için mekanik ve kimyasal yöntemler birlikte kullanılmalıdır. • Diş çürüğü ve diş eti hastalıkları risklerinin sürekli olarak ortadan kaldırılabilmeleri kişi başına ödeme esaslı (per kapita) diş sağlığı sigortası ile sağlanabilir.KİŞİ BAŞINA ÖDEME ESASLI SİGORTA KAPSAMI( Per Kapita)

 • Sağlık Eğitimi

 • Yılda iki muayene

 • Çürük risk derecesinin saptanması

 • Yılda iki florlu Jel uygulaması

 • Ayda bir florlu patla evde fırçalama veya florlu gargara

 • Süt dişlerinde acil tedavi

 • Daimi dişlerde acil tedavi +tedavi

 • Fissür örtücü

 • RadyografiYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə