Vii razredYüklə 35,98 Kb.
tarix17.11.2017
ölçüsü35,98 Kb.
#10884

VII razred
1. Poređaj po vremenu nastanka:

1. neandertalac 2. čovekoliki majmun 3. Homo erektus 4. Homo sapiens 5. australopitekus

2. Uloga u glatke mrežice je u stvaranju:

1) belančevina

2) masti

3) šećera

4) soli

3. Raslojavanje ćelija embriona dešava se:1) jednu nedelju nakon oplođenja

2) dve nedelje nakon oplođenja

3) tri nedelje nakon oplođenja

4) četiri nedelje nakon oplođenja
4. Sastojci hrane se sagorevaju u _________________, a to sagorevanje omogućava _________________
5. Sredi podatke

_____________________ spoljašnji list ćelija 1. žlezde 6. mišići2. krv 7. organi za varenje

____________________ srednji list ćelija 3. srce 8. bubrezi

4. koža 9. nervni sistem

____________________ unutrašnji list ćelija 5. organi za disanje
6. Napiši ulogu navedenih tkiva:

Koštano ___________________

Masno ____________________

Krvno ____________________


6. 7. Kojom se brzinom ćelije navedenih organa zamenjuju novim:

Zid creva _____________

Koža _________________

Crvena krvna zrnca ______8. Osim transportne, limfno tkivo ima i ulogu u :

1) potpori

2) zaštiti

3) skladištenju

4) elastičnosti

9. U regulaciji emotivnih reakcija i ponašanja učestvuje:

1) moždano stablo

2) međumozak

3) mali mozak

4) veliki mozak


10. Nerv koji upravlja mišićima savijačima nogu zove se ______________________


11. Nerv lutalac, nerv koji kreće iz mozga, doprire do _______________, ________________, _______________
12. A čeoni režanj _____prima signale iz oka

B temeni režanj _____ pokreti mišića

C potiljačni režanj _____ prima signale iz uha

D slepoočni režanj _____ dodir, toplota, bol


13. Tela nervnih ćelija osećajnih nerava smeštena su u ganglijama, a gde su smeštena tela nervnih ćelija motornih (pokretačkih) nerava? __________________________________
14. Bore se javljaju kao posledica smanjenja belančevina u krznu kože, te belančevine su: ________________ I ________________

15. Popuni tabelu


16.

Oblik I veličina kosti

kosti

veza
Kosti ruku I noguKratke kosti
Nepokretna veza u vidu šava,

Hrskavičava slabo pokretna veza


17.


Kosti

lobanja

Slušne koščice

pršljenovi

rebra

noge

Karlični pojas

ruke

Ramenski pojas

Broj kostiju


18. Dopunite sledeće tvrdnje:

1. Najveća kost u čovečijem telu je________________

2. ____________ je najmanja ljudska kost

3. kosti glave spojene su šavovima izuzev __________________ koja je za lobanju vezana zglobom.

4. Karlični pojas čune tri parbe kosti: ____________, _______________ i ______________

5. Da li će kimneni stub imati 33 ili 34 pršljena zavisi da li _______________ region kičme sadrži 4 ili 5 pršljenova.

6. Gipkost kostima daje belančevinasti supstanca ___________________

7. Kratke kosti ulaze u sastav ________________ i ________________
19. Koža učestvuje u održavanju stalne telesne temperature tela _________________________i _______________
20. U sastav skeleta ulaze ____________________, ______________________ i ___________________________
21. Spojite oboljenja sa uzrokom i organom, odnosno sa sistemom organa na koji se odnose:

1. rahitis a. Gljivično oboljenje A koža

2. atletsko stopalo b bakterije ili virusi B kičma

3. dečija paraliza c nedostatak vitamina D C nervni sistem

4. meningitis d nepravilno sedenje D nervni sistem

5. skolioza e virusno oboljenje E skeletni sistem
1

2

3

4

5


22. Bolest koja nastaje usled oštećenja delova mozga u kojima se nalazi prenosilac signala dopamin je ______________________


23. Izlučivanje mokraće odvija se pod uticajem naše volje. Koji mišići grade otvor mokraćne bešike:

a) prstenasti

b) vretenasti

c) pločasti

d) trakasti
24. Gubitak koštane mase usled povećane razgradnje kostiju i nedostatka kalcijuma je ______________________
25. Oštećenje hrskavice na krajevim kostiju što dovodi do otoka, ukočenosti, deformacije i bola u zglobovima je _______________________
26. Nabroj vrste zglobova: ___________________, ___________________, ______________________,

___________________, ______________________


27. Obezbojavanje delova kože usled oštećenja ćelija kože koje stvaraju pigment je __________________
28. Poređaj po složenosti tipove nervnog sistema počev od najprostijeg:

1. ganglionarno-vrpčast 2. cevast 3. mrežast
29. Nabroj carstva živih bića:

____________________,

____________________,

____________________,

____________________,

____________________

30. Nakon izumiranja dinosaurusa , jena grupa organizama je počela da se širi:

a) vodozemci

b) gmizavci

c) ptice


d) sisari
34. Odredi odlike čoveka u njegovoj evoluciji

Uzanog lica, niži i zdepastiji od današnjeg čoveka, koristio je složen govor _______________________

Niži sa manjim mozgom, uspravan hod, duge ruke i kraće noge_________________________________

Koristio je vartu i alatke, uspravan hod sa većim mozgom i manjom vilicom_______________________


35. Homo sapiens se pojavio pre

_________________________________


36. Najpoznatiji anatom antičkog Rima je

_________________________________


37. U primate spadaju: __________________, ________________, __________________, I ________________


38. Poveži pretke čoveka sa godinama kada su živeli:

australopitekus 20 miliona godina

čovekoliki majmun 250 000 - 30 000 godina

Homo erektus 4-1 milion godina

Homo sapiens 1,8 miliona - 300 000 godina

neandertalac 200 000 - 150 000 godina

39. Kakav je skelet kod ajklule, raže i kolousta? ____________________
40. Telo zglavlara je zaštićeno _________________, a bodljokožaca ___________________
41. Nervne ćelije se ___________________- jedna na drugu I međusobno komuniciraju, odnosno, prenose jedna drugoj poruke pomoću _____________________________ prenosilaca ________________.
42. Veza između mišića I kosti je ________________-
43. Jedini mišić koji je spojen samo na jednom kraju je ____________________
44. Neuroni komuniciraju pomoću ____________________________________________________________-
45. Ulogu ispravljanja I preciziranja zadataka skeletnim mišićima ima:

a) veliki mozak

b) mali mozak

c) međumozak

d) moždano stablo
46. Koje su dve grupa centara smeštene u međumozgu:____________________ I _________________________
47. Pokretački nerv prenosi signale od ___________________________, a osećajni nerv _____________________


48. U našem organizmu postoji:

a) 110 tipova različitih ćelija

b) 210 tipova različitih ćelija

c) 250 tipova različitih ćelija

d) 150 tipova različitih ćelija

49. U kosti lica spada:

a) temena kost

b) slepoočna kost

c) jagodična kost

d) čeona kost


50. Koji organi kože učestvuju u:

a) termoregulaciji: _____________________ I ______________________

b) izlučivanju: ________________________ I ______________________


50. Dati su pojmovi I njihova objašnjenja. Upiši u zagradi broj tačnog odgovora

1. mitoza ( ) organele jedra izgrađene od molekula DNK

2. mejoza ( ) deoba telesnih ćelija

3. kariotip ( ) hromozomi poređani po obliku I veličini

4. hromozomi ( ) deoba polnih ćelija

5. kariogram ( ) skup svih hromozoma


51. Hromozomi nastaju zgrušnjavanjem: 52. Krvne ćelije se samo u mladosti stvaraju u

a) miozima a) kostima lobanje

b) mijelina b) butnoj kosti

c) melanina c) grudnoj kosti

d) hromatina d) bedrenim kostima
52. Koje si sastojke dokazao:

a) držanjem kosti u hlorovodoničnoj kiselini _______________________________b) žarenjem kosti _____________________________________________________


Yüklə 35,98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə