Tabiiy resurslar, ularda foydalanish va muhofaza qilish. Reja: Tabiiy resurslar to`g`risida tushunchaYüklə 27,64 Kb.
tarix24.04.2018
ölçüsü27,64 Kb.
#39912

Aim.uz

Tabiiy resurslar, ularda foydalanish va muhofaza qilish.
Reja:

1. Tabiiy resurslar to`g`risida tushuncha.

 1. Tabiiy resurslarning klassifikatsiyasi.

 2. Tabiiy resurslardan foydalanishning printsip va qoidalari.

 3. Tabiiy resurslarni muhofaza qilishning aspektlari.


Darsning maqsadi: Tabiiy resurslar tushunchasini asoslab berish, ularning xossalariga ko`ra turlanishi, ulardan foydalanishda qanday printsip va qoidalarga amal qilish zarurligini oddiy misollar asosida tushuntirib berish, tabiiy resurslarni muhofaza qilish zaruriyati nimada ekanligi to`g`risida malaka hosil qilish.


Tabiiy resurslar to`g`risida tushuncha


Tabiiy resurslar nima? «Resurs» - bu frantsuzcha so`z bo`lib, imkoniyat degan ma'noni anglatadi. Tabiiy resurslar – bu inson o`zining hayot faoliyati uchun tabiatdan oladigan va kelajakda olishi mumkin bo`lgan barcha noz-ne'matlardir. Tabiat inson uchun yashash muhiti va resurslar manbai hisoblanadi. Atmosfera havosi, yer, suv, quyosh nuri, iqlim yer osti boyliklari, iqlim, o`simliklar va hayvonot dunyosi – bularning barchasi tabiiy resurslardir.
Tabiiy resurslarning klassifikatsiyasi

Tabiiy resurslar ulardan foydalanish vaqtiga ko`ra 2 ga bo`linadi: real va potentsial resurslar. Real resurslarga inson hozirgi vaqtda foydalanayotgan resurslar kiradi. Potentsial resurslar esa inson ayrim sabablarga ko`ra hozircha foydalanmayotgan, ammo kelajakda foydalanishi mumkin bo`lgan resurslardir.

Tabiiy resurslar o`zlarining tarkibiy tuzilishiga ko`ra ham 2 ga bo`linadi: elementar (sodda) va kompleks (murakkab) resurslar.

Elementar resurslarga misol qilib Mendeleyevning davriy sistemasidagi barcha kimyoviy elementlarni, shuningdek shamol energiyasi va turli xildagi nurlarni keltirish mumkin.

Kompelks resurslarga kimyoviy elementlarning birlashmalarini (m., toshko`mir, suv, havo, turli xildagi rudalar va h.k.z) kiritish mumkin. Demak, kompleks resurslar elementar resurslardan tashkil topadi.

Elementar va kompleks resurslar tushunchasini jonli tabiatga nisbatan ham qo`llash mumkin. Bu o`rinda elementar resurslarga misol qilib ma'lum bir maydondagi o`simlik yoki hayvon populyatsiyasini olish mumkin. Shu maydondagi biotsenozni esa kompleks resurs deyish mumkin.

Tabiiy resurslar o`zlarining chekli va cheksizligiga ko`ra 2 guruhga bo`linadi: tugaydigan va tugamaydigan resurslar.

1.Tugaydigan resurslar 2 xil bo`ladi:

a)tiklanadigan resurslarga - bularga tuproq, hayvonot va o`simliklar olami misol bo`ladi. Agar biror sababga ko`ra bu resurslarga nisbatan ma'lum vaqt noto`g`ri munosabatda bo`linsa ular zaiflashib va kamayib qoladi, keyinchalik to`g`ri munosabatda bo`linganida ular son va sifat jihatidan qayta tiklanishi mumkin.

Savol: tiklanadigan resurslar tiklanmay tugab qolishi mumkinmi?

Javob: bu muammoning qay darajada yechilishi inson omiliga bog`liq. Inson o`z faoliyati bilan ularning tiklanishini tezlashtirishi, sekinlashtirishi yoki butunlay to`xtatib qo`yishi mumkin.

Tiklanish tezligi turli resurslarda turlicha bo`ladi. Masalan, agar kesib tashlangan o`rmonni qayta tiklash 60-80 yilni talab qilsa, unumdorligi yo`qolib, kuchli zaharlangan yerning tuprog`ini tiklash yuzlab, minglab yillarni talab qiladi. Ehtiyotsizlik qilinganda tiklanadigan resurslar tiklanmaydigan resursga aylanishi mumkin.

b)tiklanmaydigan resurslarga qazilma boyliklar misol bo`ladi. Bularning tiklanish jarayoni ularni o`zlashtirish tezligidan ming va million martalab sekin kechadi. Shuning uchun ham bu xildagi resurslardan foydalanishda ularning potentsial miqdorini hisoblab chiqish va shunga qarab ish tutish lozim.

Tiklanadigan va tiklanmaydigan resurslardan foydalanish printsipi bir-biridan tubdan farq qiladi. Tiklanadigan resurslardan foydalanganda ulardan chala foydalanish ya'ni ularni foydalanilgan joylarda ma'lum miqdorda qoldirish zarur. Qayta tiklanmaydigan resurslardan foydalanilganda esa buning teskarisi.Savol: qazilma boyliklar o`zlashtirishda konlarning umrini qanday o`zaytirish mumkin?

Javob: Yer osti qazilma boyliklarini o`zlashtirishda konni to`liq o`zlashtirish zarur. Bu esa yangi konlardan foydalanish zaruriyatini orqaga suradi. Shuni aytish kerakki konchilik sanoatida va metallurgiyada qazib olinayotgan xom ashyoning yo`qotilish foyizi dunyo buyicha yuqori - u qora va rangli metallarni qazib olishda o`rtacha 15-25 %, toshko`mir shaxtalarida 40 % va neft olishda 56 % ni tashkil qiladi.

Qazib olish paytidagi yo`qotishni kamaytirish maqsadida neft va gaz quduqlariga kuchli bosimda suv yuboriladi. Bu suv neft va gaz to`plangan yer qatlamlariga kirib, ularni siqib chiqaradi. Nefti og`ir va quyuq bo`lgan qatlamlarga esa katta bosimda suv bug`i yuboriladi. Rangli va nodir metallarni olishda esa yer ostiga tsianid kislotasi yuborib, ular eritib olinadi.

2.Tugamaydigan resurslarga suv, iqlim, kosmik resurslar va suvning ko`tarilib-tushish energiyasi kiradi.

Tabiatda mavjud suvning miqdori qanday maqsadga va qancha foydalanishdan qat'iy nazar tugamaydi. Suv bir holatdan boshqa holatga o`tib, yer va havo orasida aylanib yuradi.

Savol: agar suv tugamaydigan resurs hisoblansa chuchuk suv tanqisligi muammosi qayerdan kelib chiqdi?

Javob: bu muammoning kelib chiqish negizi shundaki, suvdan noto`g`ri foydalanish oqibatida uning sifati o`zgarib, foydalanishga yaroqliligi kamayishi mumkin. Bunga hozirgi kunda chuchuk suvlarga ko`p miqdorda oqavalarning tashlanayotgani, dengiz va okean suvlarining neft mahsulotlari bilan ifloslanib, ularning yaroqliligi kamayayotganini misol qilish mumkin.

Garchi umumiy suv resurslari tugamaydigan resurs hisoblansada, lekin daryo suvlari tugaydigan resurslarga kiradi. Ma'lumotlarga ko`ra hozir xar yili daryolar suvining 13 % maishiy-xo`jalik maqsadlarida foydalaniladi, va bu suvlarning 5,6 % kuchli ifloslanganidan tiklanmaydigan holatga o`tadi.

Xalq xo`jaligining rivojlanishi, sanoat va dehqonchilikning yuksalishi hamda aholi sonining o`saborishi bundan keyin ham suv resurslaridan tobora ko`proq foydalanishni talab qiladi. Shuning uchun ham ulardan foydalanishda tejamkorlikka amal qilish – dehqonchilikda yerni namlatib, yomg`irlatib va tomchilab sug`orish, sanoatda suvdan foydalanishning yopiq tizimiga o`tish zarur.Iqlim reusrslariga atmosfera havosi va shamol energiyasi misol bo`ladi. Atmosfera yog`inlarini ham suv va ham iqlim resurslariga kiritish mumkin.

Atmosfera havosi bitmas-tuganmasdir. Ammo uning tarkibi ham suvning sifati kabi o`zgarib turadi. U o`ta kuchli ifloslanganda tirik tabiat uchun resurs bo`laolmay qolishi mumkin.Shamol energiyasidan tabiiy resurs sifatida foydalanish amalda ko`pdan beri qo`llanib kelinyapti. Inson o`zining tafakkuri yordamida shamol tegirmonlari va shamol elektr stantsiyalarini barpo etdi.

Kosmik resurslarga quyosh radiatsiyasi kiradi. Bu resurs ham bitmas-tugamasdir. Sayyoralarning joylanish tartibi va xususiyatlariga ko`ra Quyoshning Yerga yuborayotgan nuri xech qachon tugamaydi. Ammo, havoning ifloslanishi Quyoshdan Yerga yetib keladigan radiatsiyani bir muncha kamaytirgan. Ayniqsa yirik sanoat markazlarida ifloslangan quyosh radiatsiyasi kishilarda turli kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. AQSH va G`arbiy Yevropa mamlakatlari aholisi orasida ko`proq tarqalgan teri rak kasalliklari ana shu sababdan sodir bo`lmoqda.

Tabiiy resurslardan foydalanishning printsip va qoidalari


Tabiiy resurslardan foydalanishning printsip va qoidalari tabiatdagi barcha predmet va hodisalarning o`zaro bog`liqligiga asoslangan bo`lib, ular quyidagilardir:

birinchi qoida – ko`pqirralilik qoidasi. Bu qoidaga ko`ra tabiiy resurslardan foydalanishda ularning ko`p qirrali ahamiyatga ega ekanligini hisobga olish zarur. Masalan, o`rmon resurslaridan foydalanishda shuni hisobga olish kerak-ki, o`rmon xalq xo`jaligi uchun yog`och manbai bo`lib hisoblanadi. Bu yog`och qurilishda va kimyo sanoati uchun xom ashyo bo`lib xizmat qiladi. Lekin o`rmon resurslari bundan tashqari havoga kislorod yetishtirib beradi, tuproqda namlikni saqlaydi, tuproqni yuvilib ketishdan asraydi, mikroklimat hosil qiladi, insonga meva-chevalar yetkazib beradi. Qolaversa o`rmon yovvoyi hayvonlar uchun yashash maskani bo`lib ham xizmat qiladi. Buni daryo misolida ham ko`rish mumkin (u chuchuk suv arteriyasi, qulay va arzon transport kommunikatsiyasi, gidroelektrostantsiyalarni harakatga keltiruvchi kuch va h.k.z.);

ikkinchi qoida – regionallik qoidasi. Har bir joyning tabiiy resursidan foydalanishda bu resursning o`sha joydagi miqdorini hisobga olish zarur. Masalan, Yer yuzining turli regionlarida suv resurslari turlicha joylashgan. Agar shimoliy regionlarda suv serobligidan yer botqoqlashgan bo`lsa, janubda suv tanqisligidan yerlar qaqragan. Shuning uchun suvdan foydalanishda bu joylarda hisob-kitobli ish yuritilishi lozim;

uchinchi qoida – o`zaro bog`liqlik qoidasi. Bu qoidaga ko`ra biror tabiiy resursdan foydalanish u bilan bog`liq bo`lgan boshqa resursning holatiga ham ta'sir qiladi. Masalan, ma'lum maydonda rudali ma'danlarning ko`plab olinishi o`sha joyning relfi va boshqa tabiiy holatlariga ta'sir qiladi, natijada bu joylarning o`simlik va hayvon dunyosi o`zgarib ketadi; elementar resurs hisoblangan azotning havodan ko`plab so`rib olinishi uning o`rnini boshqa gazlar egallashiga olib keladi va h.k.z.

Tabiiy resurslarni muhofaza qilishning aspektlari


Ibtidoiy odamlar tabiiy resurslardan foydalanish davomida ularning kamayishi hodisasini sezib, o`z hayotlarini davom ettira olishlari uchun bu resurslarni muhofaza qilish kerak ekanligini tushunib yetganlar. Ammo bu faqatgina masalaning iqtisodiy tomonini hisobga olgan holda muhofaza qilish edi. Jamiyat rivojining keyingi davrlarda inson tafakkurining o`sishi bilan tabiat muhofazasining boshqa aspektlari ham kelib chiqaboshladi.

Tabiat va tabiiy resurslarni muhofaza qilishning aspektlari quyidagilardan iborat:

1)iqtisodiy aspekt – uzoq o`tmishda kelib chiqqan bo`lib, hozirgi zamon va kelajak uchun ham muhimdir. Inson o`z iqtisodiy holatini yaxshilash uchun tabiiy resurslarni o`zlashtiradi. Ma'lumotlarga ko`ra qazilma boyliklardan foydalanish 1940 y. aholi jon boshiga dunyo bo`yicha o`rtacha 7,4 t.ni tashkil qilgan bo`lsa, 2000 yilga kelib bu miqdor 35-40 t.ga yetdi. Hozirgi vaqtda har yili yer ostidan 1000 mlrd.t. yoqilg`i va qurilish materiallari qazib olinadi, 800 mln.t. metall eritiladi. 1984 yil ma'lumotiga ko`ra Yer yuzida 2,5 mlrd t. neft va 20 mlrd. t. ko`mir yoqilgan, 2 mlrd m3 yog`och ishlatilgan, 50 mln. t. baliq, qisqichbaqa va mollyuskalar ovlangan.

Xulosa qilib aytganda biz tabiiy resurslardan qanchalik ko`p foydalansak, shunchalik iqtisodimiz ko`tariladi, ammo bunda ularning tugab qolishi mumkinligini hisobga olib, ularni iqtisod zaruriyati uchun ham muhofaza qilish zarur.

2)gigiyena – sog`lomlashtirish aspekti – atrof muhit ifloslanishining kishilar sog`ligiga ta'sir ko`rsatishi munosabati bilan yaqin o`tmishda kelib chiqdi. Iqtisodni ko`tarish uchun tabiatga o`tkaziladigan ta'sir, agar u puxta o`ylab qilinmasa, teskari natijalar berishi mumkin. Masalan, 1959 y. AQSH ning Michigan shtatida yapon qo`ng`izlariga qarshi dalalarga sepilgan zaharli ximikatlardan tuproq jiddiy zaharlanib, uning hosildorligi pasayib ketdi, bundan hayvonot olami ham jiddiy zarar ko`rdi. Sobik Ittifoq davrida bunday hodisalar O`zbekistonda ham sodir bo`lib turar edi. Buning saboqlari hozirgacha sezilib kelmoqda.

Yashayotgan muhitimiz sofligini saqlash salomatligimiz garovidir, shunga ko`ra sog`lomlashtirish aspektining muhimligi doimo saqlanib qoladi.

3)tarbiyaviy aspekt – insonda mehr-shavqat, oliyjanoblik hislarini tarbiyalashda tabiat keng o`rin egallaydi. Tabiatni dildan sevadigan kishilar odatda ko`ngilchan, xushfe'l, noziq didli, Vataniga, xalqiga va do`stlariga sodiq, vatanparvar kishilar bo`ladi. Shuning uchun ham bola bog`cha yoshidanoq tabiatni sevish ruhida tarbiyalanadi.

4)estetik aspekt – tarbiyaviy aspekt bilan chambarchas bog`liq bo`lib, u ham insoning shakllanishida muhim rol o`ynaydi. Agar inson tabiatdan estetik zavq olmaganida edi, xalq orasidan yozuvchi va shoirlar, qo`shiqchi va kompozitorlar yetishib chiqmagan bo`lar edi. Betxoven va Rimskiy-Korsakov musiqa yaratishda qushlarning sayrashidan foydalanganlar. O`zbekiston yozuvchilar jamiyati qarorgohining so`lim tabiatli Do`rmonda joylashishi ham shundan.

Estetik aspekt qadimda kechikkan bo`lib, qadimgi odamlar toshlarga turli hayvonlar sur'atini chizib qoldirganlar. Buni Navoiy shaxri yaqinida joylashgan Sarmish hududidagi tog` toshlarida ham ko`rish mumkin.

5)ilmiy idrok qilish aspekti – xalq xo`jaligining barcha sohalari uchun, ayniqsa texnika taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Kishilar o`zlarining barcha yaratuvchanlik ishlarida tabiatdan andaza olganlar. Eramizdan avvalgi 460-370 yillarda yashab o`tgan grek faylasufi Demokrit bu to`g`rida shunday deb yozgan edi: «Biz muhim ishlarni bajarishni hayvonlardan o`rgandik, aniqrok qilib aytganda, biz to`qish va bichish-tikish kasbini o`rgimchakdan, uy qurishni qaldirg`ochdan, qo`shiq aytishni sayroqi qushlardan, oqqush va bulbuldan o`rgandik».

Hayvonlar, shu jumladan qushlar, asalarilar va hatto sahro chumolilari ham bir yerdan boshqa yerga ko`chganlarida ketib-kelish yo`nalishlarini osmondagi fazoviy jismlarga qarab belgilaydilar. Inson samolyotni yaratishda ninachining uchish printsipiga, ultratovushni tutuvchi lokatorlarni yaratishda esa ko`rshapalakning sezgi organlari ish printsipidan foydalangan.

Xulosa


Savol: tabiiy resurslar tugab qolishi mumkinmi? Unda insoniyat taraqqiyoti pasayib, yana ibtidoiy hayotga qaytmaydimi?

Javob: qayta tiklanadigan va tugamaydigan resurslardan to`g`ri foydalanganda ular hech qachon tugab qolmaydi. Ammo qayta tiklanmaydigan resurslar qachonlardir tugashi mumkin. Lekin inson aql-zakovatining mahsuli sifatida bularning o`rniga sun'iy resurslar yaratilib foydalanilmokda. Masalan: metall o`rniga plastik mahsulotlar (quvurlar, podshipniklar va h.k.z.) yaratilib, foydalanilmoqda.Savol – topshiriq (javob yozma)

Mavzuga doir tayanch iboralarni tanlab, ularning yig`masi asosida Tabiiy resurslar klassifikatsiyasi bo`yicha jadval tuzing.


Mavzuni mustahkamlashga doir savollar

 1. Tabiiy resurs deganda nimani tushunasiz?

 2. Real va potentsial resurslar tushunchalari izohlab bering.

 3. Elementar va kompleks resurslar tushunchalarini izohlab bering.

 4. Tabiiy resurslar chekli va cheksizligiga ko`ra qanday guruhlarga bo`linadi?

 5. Nima uchun ba'zi resurslar tiklanadigan va boshqalari tiklanmaydigan resurslar guruhiga kiritilgan?

 6. Tiklanadigan resurslar tiklanmasligi mumkinmi?

 7. Tugamaydigan resurslarga misollar keltiring.

 8. Tabiiy resurslardan foydalanishda qanday qoidalarga amal qilinadi?

 9. Tabiiy resurslarni muhofaza qilishning qanaqa aspektlarini bilasiz?Mavzuga doir tayanch iboralar

resurs, foydalanish vaqti, tarkibiy tuzilishi, kimyoviy element, birikmalar, tugaydigan, tugamaydigan, tiklanadigan, tiklanmaydigan, yer, suv, havo, quyosh radiatsiyasi, o`simlik dunyosi, hayvonot dunyosi, iqlim, shamol, ko`pqirralilik, regionallik, o`zaro bog`liqlik, iqtisod, gigiyena-sog`lomlashtirish, tarbiya, estetika, ilmiy idrok qilish.


Aim.uz


Yüklə 27,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə