NanosistemləRİn kvant mexanikasi prof. İsmayılov T. HYüklə 474 b.
tarix26.09.2017
ölçüsü474 b.
#1612


NANOSİSTEMLƏRİN KVANT MEXANİKASI

 • Prof. İsmayılov T. H.

 • Bərk cisimlər fizikası kafedrası


NANOTƏDQİQAT SAHƏLƏRİXarakterik ölçülərPOTENSİAL SAHƏDƏ HƏRƏKƏTKvant mexanikasıElektron keçidləriKvant mexanikasıÖlçü Kvantlanması (Size Quantization)

 • Frohlich (1937),

 • I.M Lifshitz (1951, 1952),

 • R.Kubo (1962),

 • V.B. Sandomirskii (1962).Zərrəcyin kristalda hərəkətiBərk cisimlərin zona quruluşuÖlçü KvantlanmasıKvant təbəqəsiKvant ölçü effektlərini müşahidə etmək üçün zəruri şərtlər

 • Nanoölçülü strukturlar

 • Kifayət qədər aşağı temperaturlar

 • Yüksək yürüklüyə malik yükdaşıyıcılar

 • Kiçik effektiv kütlələr (yarımkeçirici əsaslı strukturlarda)

 • Yükdaşıyıcıların konsentrasiyasının çox da böyük olmamasıIkiölçülü elektron qazıDOS in Low-Dimensional Electron SystemsSpherical Quantum DotAŞAĞIÖLÇÜLÜ ELEKTRON SİSTEMLƏRİAŞAĞIÖLÇÜLÜ ELEKTRON SİSTEMLƏRİKvant nöqtələrinin həndəsi modelləriLimit ölçüləri, enerji sərfi, istilik ayrılmasıAşağıölçülü sistemlərin alınması. Molekulyar-Şüa epitaksiyası(MŞE)Ə s a s i d e y a

 • Kristal ölçülərinin məhdudlaşdırılması

 • onun elektrik, optik və maqnit xassələrini köklü surətdə dəyişir.

 • Elektrik,optik və maqnit xassələri təkcə materialın özəlliyi ilə deyil, eyni zamanda onun ölçüləri və həndəsi forması ilə də müəyyən olunur“Band gap engineering”

 • Kvant quyusunun parametrlərini(enini,hündürlüyünü,və formasını) dəyişməklə,ölçü səviyyələrinin vəziyyətlərini məqsədyönlü şəkildə dəyişmək olar.

 • Bir neçə kvant quyusu olan halda bu quyular arasındakı məsafələridəyişməklə, ilkin materiala xas olmayan effektlər almaq mümkündür.Nanocihazlar fizikası

 •  İfratqəfəslər

 •  Kvant quyuları

 •  Heterokeçid əsaslı lazerlər

 • Kvant kaskad lazerlər.

 • Kvant quyu əsaslı detektorlar

 • Foton kristalları

 • Kvant-Holl effekti

 • Təkelektronika

 • Spintronika

 • Superparamaqnetizm

 • Yaddaş qurğularıE L E K T R O N

 • An electron has a charge (- e) and a spin (½)

 • (spin) + (charge)

 • Electronic industries have made good use of the charge

 • But the electron spin has essentially been neglectedBitlər və kubitlərKvant mexanikası və superpozisiya prinsipi

 • Kvant mexanikasının əsasında – Şredinger tənliyi durur.Bu tənlik kvant sisteminin dalğa funksiyasının təkamülünü təsvir edir:SPIN TRANZISTORUT r a n z I s t o r sSpin tranzistorunun iş prinsipiBirelektronlu tranzistorMur qanunuEksonensial inkişaf və Mur qanunu • Quantum confinement  discrete states

 • Energy levels from solutions to Schrodinger Equation

 • Schrodinger equation:

 • For 1D infinite potential well

 • If confinement in only 1D (x), in the other 2 directions energy continuumКвантовый компьютерBitlər və kubitlərРеализация
Yüklə 474 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə