Najkrócej – nauka o starzeniu się i starości człowiekaYüklə 445 b.
tarix04.12.2017
ölçüsü445 b.
#13864najkrócej – nauka o starzeniu się i starości człowieka

 • najkrócej – nauka o starzeniu się i starości człowieka

 • geron – starzec

 • logos – nauka, słowo-szerzej – nauka, która dąży do poznania złożonej istoty starości (w wymiarze biologicznym, psychicznym i społecznym), analizuje różne procesy składające się na starzenie się człowieka, poszukuje przyczyn tych procesów oraz analizuje ich wpływ na życie jednostki i na społeczeństwo.”

 • -szerzej – nauka, która dąży do poznania złożonej istoty starości (w wymiarze biologicznym, psychicznym i społecznym), analizuje różne procesy składające się na starzenie się człowieka, poszukuje przyczyn tych procesów oraz analizuje ich wpływ na życie jednostki i na społeczeństwo.”„Gerontologia zajmuje się opisem, wyjaśnianiem i modyfikacją fizycznych, psychicznych, socjalnych, historycznych i kulturowych aspektów starzenia się i starości, włącznie z analizą istotnego dla starzenia się i je konstytuującego otoczenia oraz instytucji socjalnych

 • „Gerontologia zajmuje się opisem, wyjaśnianiem i modyfikacją fizycznych, psychicznych, socjalnych, historycznych i kulturowych aspektów starzenia się i starości, włącznie z analizą istotnego dla starzenia się i je konstytuującego otoczenia oraz instytucji socjalnych

 • /Paul Baltes/Według U. Lehr cechą charakterystyczną gerontologii jako nauki jest nie tylko jej interdyscyplinarny charakter ale i stopniowe obejmowanie swoim zakresem całego procesu starzenia się. Przedmiotem zainteresowania gerontologii są nie tylko osoby stare ale i czterdziesto- czy pięćdziesięcioletnie.

 • Według U. Lehr cechą charakterystyczną gerontologii jako nauki jest nie tylko jej interdyscyplinarny charakter ale i stopniowe obejmowanie swoim zakresem całego procesu starzenia się. Przedmiotem zainteresowania gerontologii są nie tylko osoby stare ale i czterdziesto- czy pięćdziesięcioletnie.

Gerontologia doświadczalna

 • Gerontologia doświadczalna

 • Geriatria

 • Gerontologia społeczna-należy do nauk biologicznych, zajmuje się mechanizmami procesów starzenia się organizmów żywych i człowieka, teoriami biologicznych mechanizmów starzenia się.

 • -należy do nauk biologicznych, zajmuje się mechanizmami procesów starzenia się organizmów żywych i człowieka, teoriami biologicznych mechanizmów starzenia się.Dziedzina medycyny, w ramach której prowadzi się badania kliniczne służące diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu schorzeń (somatycznych i psychicznych) najczęściej występujących w okresie starości.

 • Dziedzina medycyny, w ramach której prowadzi się badania kliniczne służące diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu schorzeń (somatycznych i psychicznych) najczęściej występujących w okresie starości.Nauka zajmująca się procesami i zjawiskami społecznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i demograficznymi, które są przyczynami bądź następstwami starzenia się poszczególnych ludzi i całych społeczeństw.

 • Nauka zajmująca się procesami i zjawiskami społecznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i demograficznymi, które są przyczynami bądź następstwami starzenia się poszczególnych ludzi i całych społeczeństw.

 • W ramach gerontologii społecznej wyodrębnia się takie subdyscypliny jak: gerontologia pedagogiczna, psychologia starości /psychologia gerontologiczna/, socjologia starości /gerontosocjologia//Gerontologia edukacyjna, geragogika, geragogia, gerontogogika, pedagogika starzenia się i starości, wychowanie do starości, gerontologia wychowawcza/

 • /Gerontologia edukacyjna, geragogika, geragogia, gerontogogika, pedagogika starzenia się i starości, wychowanie do starości, gerontologia wychowawcza/

 • Dział teorii i praktyki gerontologii społecznej, który zajmuje się uwarunkowaniami życia i edukacji ludzi starych, w tym samokształcenia i samowychowania.Badania nad starością mają już swój początek w starożytności - np.. Hipokrates / starość choć sprzyja chorobom samą chorobą nie jest/

 • Badania nad starością mają już swój początek w starożytności - np.. Hipokrates / starość choć sprzyja chorobom samą chorobą nie jest/Badania nad starością i starzeniem się zaczęto określać jako „gerontologia” w 1903r. (Miecznikow) i „geriatria” – w 1909r. ( Nascher).

 • Badania nad starością i starzeniem się zaczęto określać jako „gerontologia” w 1903r. (Miecznikow) i „geriatria” – w 1909r. ( Nascher).

 • Rozwój gerontologii nastąpił jednak w drugiej połowie XX wieku1928 – powstanie pierwszego instytutu gerontologicznego: Stany Zjednoczone, Stanford University w Kalifornii;

 • 1928 – powstanie pierwszego instytutu gerontologicznego: Stany Zjednoczone, Stanford University w Kalifornii;

 • 1946 – ukazanie się pierwszego naukowego czasopisma gerontologicznego „ Journal of Gerontology (Stany Zjednoczone”

 • 1950 – pierwszy międzynarodowy kongres gerontologiczny i powstanie Międzynarodowego Towarzystwa Gerontologicznego

 • 1959 – ukazanie się książki Edwarda Rosseta – Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, pionierska polska praca z demografii gerontologicznej

 • 1969 – pierwsze ogólnopolskie gerontologiczne badania ankietowe – Sprawy ludzi w wieku emerytalnym (autor: H. Stasiak, OBOP Warszawa)1966-1968 – zespół badawczy Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGPiS (obecnie SGH) pod kierunkiem prof.. Jerzego Piotrowskiego przeprowadza ogólnopolskie badania socjologiczne na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej i zdrowotnej ludzi starych w Polsce.

 • 1966-1968 – zespół badawczy Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGPiS (obecnie SGH) pod kierunkiem prof.. Jerzego Piotrowskiego przeprowadza ogólnopolskie badania socjologiczne na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej i zdrowotnej ludzi starych w Polsce.

 • 1972 – powstanie Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

 • 1974 – I zjazd Naukowy PTG ( materiały ze zjazdu; Starzenie się i starość w badaniach gerontologicznych w Polsce

 • 1974 – utworzenie w Stanach Zjednoczonych Narodowego Instytutu Gerontologicznego kontynuującego działalność placówek badawczych utworzonych bezpośrednio po II wojnie światowej

 • / źródło: Podstawy gerontologii społecznej – B. Szatur –Jaworska, P. Błędowski; M. DzięgielewskaEmpiryczność

 • Empiryczność

 • Wielodyscyplinarność

 • Niejednorodność przedmiotu badań

 • Pluralizm teoretyczny

 • Pluralizm pojęciowy

 • Pluralizm metodologiczny (wielowarsztatowość)

 • Prowadzenie badań z przesłanek poznawczych i społecznych- składają się na nią twierdzenia uogólniające wyniki szczegółowych doświadczeń i obserwacji (teorie i generalizacje tworzone drogą indukcji) oraz twierdzenia (hipotezy) tworzone drogą dedukcji na podstawie sformułowanych wcześniej teorii.

 • - składają się na nią twierdzenia uogólniające wyniki szczegółowych doświadczeń i obserwacji (teorie i generalizacje tworzone drogą indukcji) oraz twierdzenia (hipotezy) tworzone drogą dedukcji na podstawie sformułowanych wcześniej teorii.składa się na nią dorobek badawczy i teorie różnych nauk: socjologia, psychologia, demografia, medycyna, biologia, pedagogika społeczna, filozofia, nauka o polityce, ekonomia, antropologia społeczna

 • składa się na nią dorobek badawczy i teorie różnych nauk: socjologia, psychologia, demografia, medycyna, biologia, pedagogika społeczna, filozofia, nauka o polityce, ekonomia, antropologia społeczna

 • o wielodyscyplinarności świadczy również sposób prowadzenia badań oraz sposób nauczaniaPrzedmiotem badań gerontologicznych jest zarówno: osobowość człowieka starego i starzejącego się, zbiorowość społeczna ludzi starych , jak i np.

 • Przedmiotem badań gerontologicznych jest zarówno: osobowość człowieka starego i starzejącego się, zbiorowość społeczna ludzi starych , jak i np.

 • demografia tej grupy wieku.

 • O odrębności gerontologii społecznej decyduje głównie sposób formułowania pytań badawczych, ich wieloaspektowośćWyraża się w konieczności sięgania do różnych naukowych teorii w celu interpretacji uzyskanych wyników badań

 • Wyraża się w konieczności sięgania do różnych naukowych teorii w celu interpretacji uzyskanych wyników badań

 • Występują liczne teorie wyjaśniające proces starzenia się, często odmienne.nawet kluczowe pojęcia nie mają jednej definicji /starzenie się, starość/

 • nawet kluczowe pojęcia nie mają jednej definicji /starzenie się, starość/

 • wieloznaczność niektórych pojęć /np. rozwój, kryzys, pokolenie/- gerontologia społeczna nie wypracowała zupełnie własnych metod i technik badawczych, korzysta z dorobku innych nauk

 • - gerontologia społeczna nie wypracowała zupełnie własnych metod i technik badawczych, korzysta z dorobku innych naukEfekty poznawcze polegają na wzbogaceniu wiedzy i udoskonalaniu metod badawczych

 • Efekty poznawcze polegają na wzbogaceniu wiedzy i udoskonalaniu metod badawczych

 • Efekty praktyczne badań mają zmienić rzeczywistość w konkretnych obszarach – doskonalić pracę instytucji, wypracowywać metody pracy, tworzyć system skutecznej interwencji i pomocy w sytuacjach kryzysowych.emerytura jako okres rozwoju własnych możliwości i ambicji

 • emerytura jako okres rozwoju własnych możliwości i ambicji

 • potrzeba aktywności

 • pozostawanie w stosunkowo dobrym zdrowiuaktywizacja ludzi starszych

 • aktywizacja ludzi starszych

 • przeciwdziałanie wykluczeniu

 • walka z dyskryminacją

 • stwarzanie warunków dla wszechstronnego rozwoju

 • integracja międzypokoleniowa

 • zaplanowanie własnej emerytury/ przygotowanie do późnej starościpogarszający się stan zdrowia

 • pogarszający się stan zdrowia

 • ograniczenie

 • aktywności

 • zagrożenie samotnością i osamotnieniem

 • utrata samodzielności i niezależnościzapewnienie optymalnej opieki

 • zapewnienie optymalnej opieki

 • bezpieczeństwo

 • sprawny system ochrony zdrowia

 • sprawny system pomocy społecznej

 • godnośćNiezależność

 • Niezależność

 • Uczestnictwo

 • Samorealizacja

 • Opieka

 • Bezpieczeństwo

 • GodnośćYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə