Religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w nim objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludziYüklə 11,54 Mb.
tarix27.10.2018
ölçüsü11,54 Mb.
#75810religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w nim objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi. Islam bywa określany jako mahometanizm.

 • religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w nim objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi. Islam bywa określany jako mahometanizm.

 • Słowo islam w języku arabskim oznacza poddanie się Allahowi. Islam ma wspólne korzenie z judaizmem i chrześcijaństwem. Zgodnie z nauką Mahometa objawienie przekazane Żydom i chrześcijanom przez Abrahama, Mojżesza i Jezusa powinno zostać ponowione i uzupełnione. Muzułmanie wierzą, że wersety Koranu zostały stopniowo objawione Mahometowi poprzez Archanioła Gabriela (arab. Dżibril) pomiędzy 610 r. n.e., a jego śmiercią 8 czerwca 632 rokuZa ostatniego proroka islam uznaje Mahometa, a za ostatnią objawioną księgę – Koran. Przed Mahometem Allah miał zesłać wielu innych proroków, wśród nich Adama, Abrahama (arab. Ibrahim), Mojżesza (arab. Musa) i Jezusa (arab. Isa). Przesłanie Mahometa początkowo głoszone było wśród przedstawicieli plemion arabskich, z czasem jednak rozpowszechniło się na całym świecie. Islam jest uważany przez wyznawców za trzecią (po judaizmie i chrześcijaństwie) i ostateczną religię objawioną. W islamie występuje wiara w jednego boga, który w Koranie nazywany jest Allah.Jak mówi sura al-Ichlas z Koranu: On jest Bogiem jedynym Bogiem wiekuistym! Nie zrodził nikogo, ani też nie został zrodzony, a nikt nie jest Jemu równy.Według muzułmanów Bóg (arab. Allah) jest wszechwiedzący, doskonały, jest źródłem wszelkiej wiedzy i sprawiedliwości, ma znajomość prawa doskonałego. Jest niepodobny do nikogo i niczego nie można z nim porównywać. Islam zabrania przedstawiania go w jakiejkolwiek postaci.

 • Islam kładzie nacisk na tolerancję religijną i pokojowe szerzenie wiary. Kardynalną regułą, jaką każdy muzułmanin i każda muzułmanka, powinni przestrzegać jest uznanie i okazanie szacunku wszystkim prorokom Boga, włączając proroka Adama (as), Abrahama (as), Mojżesza (as), Jezusa (as), Krisznę (as), Buddę (as), Konfucjusza (as), etc., którzy kiedykolwiek zostali wysłani przez Boga do jakiegokolwiek ludu na ziemi. Koran oraz praktyka proroka Muhammad (niech pokój i błogosławieństwa Boga będą z nim) stanowią główne źródło prawa islamu zwanego Szariat.W islamie muzułmanin ma pięć obowiązków, zwanych pięcioma filarami islamu

 • W islamie muzułmanin ma pięć obowiązków, zwanych pięcioma filarami islamu

 • Wyznanie wiary– Oświadczam, że nie ma boga prócz Allaha, a Mahomet (Muhammad) jest Jego prorokiem (arab. „Aszhadu an la ilaha illa Allah wa aszhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu”). Jest ona również aktem włączenia do wspólnoty muzułmańskiej i w razie przyjęcia islamu na łożu śmierci jest powszechnie uważana za warunek wystarczający do uznania za pełnoprawnego muzułmanina.

 • Modlitwa – odprawiana pięć razy dziennie, z twarzą zwróconą w stronę Mekki (do 627 roku w stronę Jerozolimy) – dzieci i osoby chore mogą odmawiać 3 razy dziennie.

 • Jałmużna – określoną część swego majątku, nie dochodu muzułmanin ma obowiązek oddawać biednym.

 • Post – w ciągu dziewiątego miesiąca roku muzułmańskiego (ramadanu), muzułmanie muszą powstrzymywać się od jedzenia i picia, a także palenia tytoniu od wschodu do zachodu słońca.

 • Pielgrzymka do Mekki – muzułmanin musi ją odbyć przynajmniej raz w życiu, jeśli pozwala mu na to sytuacja materialna. Często na podróż składa się cała lokalna wspólnota lub rodzina, która deleguje jedną osobę. Niektóre autorytety religijne uważają, że w razie braku możliwości odbycia pielgrzymki do Mekki można ją w pewien sposób zastąpić pielgrzymką do innego ważnego centrum islamu • Islam wywodzi się z chrześcijaństwa – więc podobieństw pomiędzy islamem a chrześcijaństwem jest mnóstwo:

 • Mamy wspólnych proroków i postaci biblijnych, m.in.: Adam, Noe, Lot, Abraham, Mojżesz.

 • Koran opowiada o Zwiastowaniu i Niepokalanym Poczęciu Maryi. Wg tej wersji Maria dorastała w świątyni. Gdy Archanioł Gabriel zapowiedział, że urodzi syna, zdziwiła się, bo była „kapłanką” i nie miała męża.

 • Są też różnice:

 • W chrześcijaństwie człowiek jest “dzieckiem Bożym”. W islamie człowiek jest sługą i musi być całkowicie posłuszny Bogu.

 • Jezus zapowiedział Pocieszyciela. Wg chrześcijan jest nim Duch Święty. Wg muzułmanów to prorok Mahomet.

 • W islamie nie ma koncepcji grzechu pierworodnego.

 • Islam uznaje, że chrześcijanie wierzą w 3 bogów (Trójca Święta) – co wg nich jest niedopuszczalne, gdyż Bóg jest jeden. Ten pogląd wynika prawdopodobnie z błędnego przekonania Mahometa, że chrześcijanie twierdzą, że Maryja także jest bogiem. Stąd posądzenie chrześcijan o politeizm.wiara w Jednego Boga (który nie ma Syna),

 • wiara w Jednego Boga (który nie ma Syna),

 • wiara w Anioły,

 • wiara w Księgi (Koran, ale też Tora i Ewangelia).

 • wiara w Proroków

 • wiara w Dzień Sądu Ostatecznego,

 • wiara w Przeznaczenie.

znana również jako Makka – święte miasto islamu, miasto w zachodniej części Arabii Saudyjskiej, stolica prowincji Al-Hidżaz, położona u podnóża masywu górskiego (277 m n.p.m.) Dżabal al-Karnajt, w wąskiej i piaszczystej Dolinie Abrahama. Zamieszkuje ją ok. 1,7 mln ludzi. Trzecie co do wielkości miasto kraju.

 • znana również jako Makka – święte miasto islamu, miasto w zachodniej części Arabii Saudyjskiej, stolica prowincji Al-Hidżaz, położona u podnóża masywu górskiego (277 m n.p.m.) Dżabal al-Karnajt, w wąskiej i piaszczystej Dolinie Abrahama. Zamieszkuje ją ok. 1,7 mln ludzi. Trzecie co do wielkości miasto kraju.

 • Centrum religijne islamu i najświętsze miasto muzułmanów, dostępne tylko dla wyznawców tej religii. Według wyznawców islamu miejsce urodzenia Mahometa (w 571) oraz miejsce objawienia sur mekkańskich. Od powrotu proroka z Medyny w 630 cel pielgrzymek wszystkich muzułmanów z całego świata. Zarządzana przez członków rodziny kalifa Alego (Alidów), od 960 noszących tytuł szarifów. Szarifowie Mekki zachowywali niezależność od kalifatu, którą zdołali utrzymać także po włączeniu Mekki w skład imperium osmańskiego (1517). Od 1924 należy do Arabii Saudyjskiej.

 • W znaczeniu przenośnym mekka oznacza miejsce o szczególnie dogodnych warunkach do rozwoju jakichś zainteresowań, przyciągające szeregi miłośników, hobbystów i znawców jakiejś dziedziny

Muzułmanie wierzą, że pierwszy fragment Koranu został objawiony prorokowi Mahometowi przez archanioła Dżibrila (identyfikowanego z biblijnym Gabrielem) w jaskini na wzgórzu Al-Hira, w Noc Przeznaczenia (Laylat al-Qadr), czyli w 27 noc ramadanu

 • Muzułmanie wierzą, że pierwszy fragment Koranu został objawiony prorokowi Mahometowi przez archanioła Dżibrila (identyfikowanego z biblijnym Gabrielem) w jaskini na wzgórzu Al-Hira, w Noc Przeznaczenia (Laylat al-Qadr), czyli w 27 noc ramadanuŚwięta księga islamu. Według tradycji muzułmańskiej powstawała w latach 610-632, objawiana fragmentami prorokowi islamu, Mahometowi (zm. 632) przez Archanioła Dżibrila (identyfikowanego w islamie z biblijnym archaniołem Gabrielem) w jaskini na wzgórzu Al-Hira, w Noc Przeznaczenia (Laylat al-Qadr), czyli w 27 noc ramadanu. Słowo „Koran” pochodzi od arabskiego słowa al-kur’ān, które oznacza „recytację”, ponieważ pierwotnie Koran przekazywano ustnie. Według islamu i samego Koranu jego twórcą jest Allah.

 • Święta księga islamu. Według tradycji muzułmańskiej powstawała w latach 610-632, objawiana fragmentami prorokowi islamu, Mahometowi (zm. 632) przez Archanioła Dżibrila (identyfikowanego w islamie z biblijnym archaniołem Gabrielem) w jaskini na wzgórzu Al-Hira, w Noc Przeznaczenia (Laylat al-Qadr), czyli w 27 noc ramadanu. Słowo „Koran” pochodzi od arabskiego słowa al-kur’ān, które oznacza „recytację”, ponieważ pierwotnie Koran przekazywano ustnie. Według islamu i samego Koranu jego twórcą jest Allah.

 • Istnieje hipoteza, że Mahomet był niepiśmienny i dlatego Koran miał mu być objawiany w formie ustnej. Różne fragmenty były objawiane w różnym czasie, przez dwadzieścia dwa lata począwszy od czterdziestego roku życia Proroka. Według muzułmańskiej tradycji kompilacja Koranu miała miejsce za panowania Abu Bakra, a dokonał jej osobisty skryba Mahometa Zajd ibn Sabit. Pierwsze wydanie Koranu jako pojedynczej księgi nastąpiło za panowania Uthmana ibn Affana. Część niemuzułmańskich naukowców postuluje późniejszą datę redakcji Koranu. Według nich, egzemplarze Koranu znalezione w meczecie w mieście Sana'a w Jemenie w 1971 r.wskazują, że w VII wieku Koran wciąż jeszcze nie istniał w obecnej formie.

 • Koran napisany jest po arabsku. Tłumaczenia na inne języki nie są uznawane za święte – i dlatego wielu muzułmanów zna oryginalną wersję na pamięć, choć jej nie rozumie.

Koran składa się ze 114 sur (rozdziałów), które z kolei dzielą się na aje (wersety). Rozróżnia się 90 sur mekkańskich i 24 sury medyńskie, ze względu na miejsce ich objawienia. Sury są w Koranie ułożone przeważnie według długości, od najdłuższej do najkrótszej, a więc nie w porządku chronologicznym .Wszystkie sury rozpoczynają się formułą bismalli – w imię Boga (Allaha) miłosiernego, litościwego). Większość muzułmanów jednak nie uważa bismalli jako osobnego wersetu każdej z sur, poza Sura I "Otwierającą" ,w której basmalla ma stanowić integralną część sury.

 • Koran składa się ze 114 sur (rozdziałów), które z kolei dzielą się na aje (wersety). Rozróżnia się 90 sur mekkańskich i 24 sury medyńskie, ze względu na miejsce ich objawienia. Sury są w Koranie ułożone przeważnie według długości, od najdłuższej do najkrótszej, a więc nie w porządku chronologicznym .Wszystkie sury rozpoczynają się formułą bismalli – w imię Boga (Allaha) miłosiernego, litościwego). Większość muzułmanów jednak nie uważa bismalli jako osobnego wersetu każdej z sur, poza Sura I "Otwierającą" ,w której basmalla ma stanowić integralną część sury.

 • Koran bardzo dokładnie i precyzyjnie normuje wszystkie aspekty życia społecznego jak i jednostki, czyniąc z islamu religię ponadnarodową. Według Koranu człowiek otrzymał dokładną i pełną naukę pozwalającą mu osiągnąć cel jego stworzenia na ziemi. Powinien żyć w taki sposób, by niezależnie od wszystkich przeciwności codziennego ludzkiego bytu wprowadzać ją w czyn. W islamie życie ludzkie jest zintegrowaną, jednolitą całością, a nie zbiorem różnych elementów rozproszonych i niekiedy wykluczających się. Życie duchowe na równi z materialną stroną życia są nierozłącznymi składnikami natury ludzkiej.

 • Koran zawiera inne kwestie regulujące pozycję kobiet w społeczeństwie. Z jednej strony Koran dopuszcza bicie kobiet (nie zawiera takiego przyzwolenia ani Tora ani zawierająca ją mozaistyczna czy chrześcijańska Biblia), z drugiej strony jest w nim napisane, że dobry mąż jest miły i uprzejmy dla swojej żony nawet wtedy, kiedy jej zachowanie jest nieznośne. W podobnym duchu wypowiada się zresztą Biblia, która nakazuje – żony bądźcie posłuszne swoim mężom, mężowie szanujcie swoje żony.al-Latif Subtelny, Łagodny

 • al-Latif Subtelny, Łagodny

 • ar-Rahmen Miłosierny

 • ar-Rahim Litościwy

 • al-Malik Król

 • ar-Raszid Nieomylny Nauczyciel i Znawca

 • al-Madżid Wspaniały

 • al-Ghaffar Zawsze Wybaczający

 • al-Łahhab Zawsze Dający

 • al-Fattah Otwierający (serca), Dawca Zwycięstwa

 • al-kAlim WszechwiedzącyMuzułmanie modlą się 5 razy dziennie:

 • Muzułmanie modlą się 5 razy dziennie:

 • przed wschodem słońca,

 • w południe,

 • po południu,

 • tuż po zachodzie słońca,

 • w pierwszej połowie nocy.

 • Dokładny harmonogram modlitw zależy od konkretnego dnia w roku i położenia geograficznego. Godziny na następny dzień podawane są na wiszących w meczetach zegarach. O modlitwie przypomina też wołanie muezzina z wieży minaretu.

 • Przed modlitwą należy się umyć – stąd kraniki z wodą przed meczetami. Ablucji (obmycia) dokonuje się myjąc kolejno ręce, zęby, usta, nos, głowę, uszy, kostki i nogi.

 • Podobnie jest z modlitwą – wersety Koranu wypowiadane są po arabsku. Podczas modlitwy w meczecie są jednak momenty przeznaczone na cichą, prywatną modlitwę – wtedy muzułmanie modlą się w swoim własnym języku.

 • Muzułmanie modlą się zawsze zwróceni twarzą do Mekki, świętego miasta islamu, w którym urodził się prorok Mahomet.

 • Modlitwę można odmówić wszędzie – nie tylko w meczecie.

 • Dywanik sadżadża, który służy do przykrycia miejsca modlitwy (żeby nadal być czystym) jest opcjonalny.

 • W islamie znany jest też różaniec (subha). Składa się z 33 lub 99 koralików. Każdy z nich symbolizuje jedno z 99 imion Boga.

 • Najważniejsza jest modlitwa w piątek w południe. Piątek to także dzień wolny od pracy.W meczecie kobiety stoją za mężczyznami – żeby mężczyźni skupili się na modlitwie, a nie na podziwianiu atrakcyjności pań. Kobiety pierwsze składają się do pokłonu do Allaha, a gdy mężczyźni wstają z pokłonu, one odczekują jeszcze kilka sekund. Chodzi o to, by widziały panów już wyprostowanych, a nie wypiętych do nich nieestetycznie tyłem.Nowoczesne meczety mają zazwyczaj odrębne pomieszczenia dla kobiet – klimatyzowane i wygodniejsze od przestrzeni dla mężczyzn.

 • W meczecie kobiety stoją za mężczyznami – żeby mężczyźni skupili się na modlitwie, a nie na podziwianiu atrakcyjności pań. Kobiety pierwsze składają się do pokłonu do Allaha, a gdy mężczyźni wstają z pokłonu, one odczekują jeszcze kilka sekund. Chodzi o to, by widziały panów już wyprostowanych, a nie wypiętych do nich nieestetycznie tyłem.Nowoczesne meczety mają zazwyczaj odrębne pomieszczenia dla kobiet – klimatyzowane i wygodniejsze od przestrzeni dla mężczyzn.

 • Gdy kobieta mieszka w regionie, gdzie niebezpiecznie jest być muzułmaninem, nie powinna nosić chusty, żeby nie narażać się na niebezpieczeństwo. Jeśli nie ma się nic do jedzenia, można zjeść wieprzowinę w takiej ilości, żeby przeżyć – życie jest wyższą wartością.

 • Mahomet zezwolił kobietom na rozwody i uznał zgodę kobiety jako warunek do zawarcia małżeństwa – co było wtedy wielką rewolucją.

 • Koran zezwala na bicie kobiet. Wprawdzie wspomina o “lekkim biciu” i to dopiero, gdy mimo wielokrotnych upomnieniach słownych, kobieta nie zmienia swojego zachowania – ale jednak wspomina. Współcześnie kwestionuje się tłumaczenie słowa “bić”, które można tłumaczyć także jako “odchodzić”.

 • Dziedziczenie – wprawdzie Koran wyraźnie daje kobietom prawo do dziedziczenia po bliskich, ale nie wskazuje proporcji dziedziczenia – co często marginalizuje kobiety.

 • Określenie miejsca i roli kobiety w społeczeństwie często wzbudza kontrowersje. Na Zachodzie panuje powszechne przekonanie, że kobieta w świecie islamu jest zniewalana i nie ma żadnych praw. Chusta na głowie muzułmanki i jej zasłonięta twarz są uznawane za relikty z minionej epoki.

 • Muzułmanin ma prawo mieć do czterech żon pod warunkiem zgody każdej kolejnej. Musi je równoważnie kochać

 • kobiety mają prawo do własnego majątku i mają prawo nim samodzielnie zarządzać. Mężczyzna ma obowiązek zaspokajać potrzeby żony w stopniu takim samym, jak swoje własne, nie ma żadnych zakazów pełnienia przez kobiety funkcji publicznych czy zdobywania wykształcenia

 • W krajach muzułmańskich silna jest jednak tradycja, oparta na hadisach, która zabrania kobietom działalności publicznej i pracy zawodowej, ograniczając aktywność kobiet tylko do roli żon, matek i gospodyń domowych. W ortodoksyjnych społecznościach islamskich kobiety żyją zamknięte w domach, a wychodzić na zewnątrz mogą bardzo rzadko i to przeważnie do meczetu, nawet zakupy robią mężczyźni.

Yüklə 11,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə