İnsan kaynaklari poliTİkamizYüklə 25,02 Kb.
tarix04.11.2017
ölçüsü25,02 Kb.
#8659

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ:

İnsan Kaynakları yönetimi politikası, şirket hizmetlerinin en akılcı, en etkili ve en verimli şekilde yürütülmesi için; çalışan seçimi, eğitimi, çalışma sekli ve şartlarının belirlenmesi ve bu yönetmelik hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak yaptırım ve cezaların saptanmasıdır.

Şirketin genel politikası bu yönetmelik tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde Genel Koordinatör tarafından yürütülür.

İnsan kaynakları Yönetiminin Ana Hedefleri:

Mükemmelliği yakalamış bir organizasyon yapısının sağlanması, işin en verimli ve etkili şekilde yapılması, işveren ve çalışanının en üst düzeyde memnuniyetinin sağlanması ve bunların sonucu olarak huzurlu bir is ortamı oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak.

Şirketimizin misyon ve vizyonuna hizmet edecek profesyonel, kalite ve kendi performansı ile birlikte organizasyonunun performansını arttıracak nitelikte çalışan seçimini yaparak, çalışanın yeteneklerine göre geliştirilmesi ve kariyer gelişiminin sağlanması yolunda imkânlar sağlamak.

Çalışanın maddi ve manevi haklarının korunması, etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için sağlığı ve is güvenliği de dâhil olmak üzere tüm imkânlarının sağlanması, tüm çalışanın motivasyonun sağlanması yolunda performans değerlendirmesinin yapılarak çalışanın bu değerlendirme sonunda tekdir, teşvik ve ödüllendirmesinin yapılarak çalışanın memnuniyetini sağlamak.


İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜM SORUMLUSU

GÖREV - SORUMLULUK, YETKİ VE YETKİNLİKLER TALİMATI


 1. GÖREV TANIMI:

Kalite politikaları ve firma amaç ilke ve talimatları doğrultusunda insan kaynakları stratejileri geliştirmek, bunların ileriye dönük planlarını yapmak ve işletme bünyesinde çalışan elemanların sigorta, vergi, maaş, ek ödeme ve bordro gibi hizmetlerin takibi ve fabrika içi faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak.


 1. ŞİRKET İÇİNDEKİ YERİ:

Üst Makam :İnsan Kaynakları Müdürü

Bağlı Birimler:İnsan Kaynakları Uzman Yard., Güvenlik, Şoför, Santral Görevlisi, Yardımcı Hizmetler

Vekalet durumu: İnsan Kaynakları Bölüm Sorumlusu olmadığı zaman yerine: İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı vekalet eder.


 1. GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

  1. Dönemsel olarak yapılacak faaliyetleri ve hedefleri belirlemek.

  2. Departman müdürlerinden gelen talep üzerine istenilen vasıfta eleman temin etmek

  3. İşe alım sürecini organize etmek.

  4. İşe alımlarda adaylarla ilk görüşmeleri yapmak.

  5. İş tekliflerini uygun bulunan adaylara iletmek

  6. Yeni işe alınacak elemanlar için sicil dosyaları hazırlamak, girişlerini yaparak fabrika hakkında genel bilgi vererek oryantasyon eğitimlerini planlamak.

  7. Yeni işe girecek kişilerin işyeri hekimi tarafından sağlık kontrolünden geçirilmesini sağlamak.

  8. Personel kayıtlarını tutmak ve gerektiğinde istatistiki bilgileri çıkartmak.

  9. Sosyal hizmetleri yürüterek yemekhane ve soyunma yerlerini denetler, işçi ihtiyacına göre yemek teminini sağlamak

  10. Çalışanların, özellikle mavi yakalı personelin düzenli bir şekilde fabrika içinde iş elbiselerini giymelerini ve bu iş elbiselerinin mevsimsel olarak teminini sağlamak

  11. Çalışanların geliş ve gidişlerini organize etmek, servis otobüslerinin sevk ve idaresini yapmak.

  12. Fabrika içinde ve çevresinde güvenlik önlemlerini almak ve güvenlik ve danışma görevlilerini sürekli olarak denetlemek.

  13. İş güvenliği ve işçi sağlığı toplantılarını İş Güvenliği Sorumlusu ile birlikte organize etmek, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında, fabrika bünyesinde görülen eksiklikleri tamamlanması için önerilerde bulunmak.

  14. Sakat, eski hükümlü ve terör mağduru çalışan alımına önem vermek ve eksiklikleri zamanında tamamlamak

  15. Aylık işgücü çizelgesi düzenleyerek ilgili İŞKUR müdürlüğüne zamanında göndermek.

  16. Aylık işe giren ve çıkanları zamanında Çalışma Bakanlığına bildirmek.

  17. İş kazası veya meslek hastalığı kapsamında olan durumları ilgili Bölge Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek.

  18. Çalışanların günlük devam devamsızlık durumlarını takip etmek; raporlu veya izinli personelin kayıtlarını tutmak

  19. Aylık fazla mesailer dahil olmak üzere puantaj kayıtlarını çıkartmak.

  20. Çalışanların aylık veya dönemsel olarak maaş ve bordrolarını hazırlamak

  21. Çalışanların maaşlarının tam ve zamanında ödenmesini sağlamak

  22. Aylık ücret ve bordro bilgilerini muhasebe departmanına doğru bir şekilde vermek aylık muhtasar beyannamenin çıkartılmasına yardımcı olmak

  23. Çalışanlara ait Sosyal Güvenlik primlerini ve eksik gün bildirimlerini SSK’na tam ve zamanında bildirmek

  24. Üst yönetim ile birlikte çalışanların ücret durumları ile ilgili çalışmalar yapmak.

  25. Çalışanları motive etmek amaçlı organizasyonlar düzenlenmesini sağlamak

  26. Çalışanlara vergi iadesi ile ilgili bilgi vermek; vergi iade bildirimlerini kontrol etmek.

  27. Çalışanlara ve ailelerine yönelik olarak sosyal güvence kapsamında vizite sağlık belgesi gibi formları düzenlemek

  28. Çalışanların yıllık izin durumlarını takip ve organize etmek; kayıtlarını tutmak

  29. Çalışanlara ait eğitim faaliyetlerini koordine etmek; gelen eğitim talepleri doğrultusunda eğitim organize etmek ve eğitim kayıtlarını tutmak.

  30. Yapılan eğitimlerin sebep sonuç analizlerini ve etkinliğini izlemek.

  31. Çalışan memnuniyeti ölçümleri için anketler veya görüşmeler organize etmek. Sonuçları yönetime rapor etmek

  32. Çalışan memnuniyetine yönelik yılda en az 2 defa anket veya görüşme yapmak.

  33. Firma içi değişiklikleri veya çalışanları ilgilendiren yasal değişiklikleri çalışanlara duyurmak.

  34. Performans değerlendirme sistemi kurmak ve bunu bölüm müdürleri veya bölüm şefleri ile gerçekleştirmek.

  35. İşten çıkış işlemlerinde yasa veya firma gereği yapılması gereken işlemleri yapmak; kayıtları tutmak.

  36. Aylık olarak yönetimin istemiş olduğu (fazla mesai, personel durumu, toplam çalışma süresi, bölümlere göre dağılım, eğitim durumu, medeni hal vb.) raporları hazırlamak ve iletmek.

  37. Yasal mevzuatı ve güncel İK uygulamalarını takip etmek. Değişiklikleri uygulamaya geçirmek.

  38. Görev alanı ile ilgili olarak amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

  39. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet etmek
 1. YETKİLERİ:

  1. İşçilerin maaş ve vergi iade bordrolarını hazırlamaya ve maaş bilgilerinin bankaya bildirilmesine yetkilidir.

  2. İşçi giriş ve çıkışlarını yasanın belirttiği süre içerisinde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına ve bölge çalışma müdürlüğüne düzenli bir şekilde bildirilmesinde yetkilidir.

  3. SGK primlerinin zamanında bildirmeye ve ödenmesini sağlamaya yetkilidir.

  4. İşyerinde hazırlanan veya dışarıdan tedarik edilen yemek listelerini ve malzemeleri kontrol etmeye yetkilidir.

  5. SGK e-bildirge şifresini kullanmaya ve bu şifreye bağlı olarak yapılabilecek işlemleri yapmaya yetkilidir.

  6. İş başvurularında ilk görüşmeyi yapmaya ve uygun adaylara iş teklifi yapmaya yetkilidir.

  7. Bölge Çalışma Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunda şirketi temsile yetkilidir.

  8. İşe yeni girenler için Oryantasyon eğitimi planlamaya ve uygulamaya yetkilidir.

  9. İşten çıkışlarda şirket adına tutanak, ibraname ve çalışma belgesi hazırlamaya, İAB düzenlemeye yetkilidir.

  10. İnsan Kaynakları Müdürüne vekâlet etmeye yetkilidir.

  11. Birim müdür ve şeflerinden veya üst yönetimden gelen bildirimler sonucunda gerekli ise ihtarname veya uyarı düzenlemeye yetkilidir.

  12. Vizite ve Sağlık Belgesi düzenlemeye ve imzalamaya yetkilidir.
 1. YETKİNLİKLER:

  1. En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

  2. İnsanlar ile sosyal uyumun sağlanmasında yetenekli olmak.

  3. İletişim becerileri yüksek,olmak

  4. İkna kabiliyetine sahip olmak

  5. Yönetsel beceriye sahip olmak,

  6. Sorumluluk alabilmek, takım çalışmasına yatkın olmak.

  7. Bilgisayar kullanımı hakkında deneyimli ve yeterli olmak. En az bir ticari paket program iyi derecede kullanabilmek (tercihen LOGO Bordro). MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek.

  8. PDKS programı kullanmış olmak.

  9. İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu İşlemler yönetmeliği ve ilgili yasa ve yönetmeliklere hakim olmak.

  10. Konusunda en az 2 yıl tecrübeli olmak.

  11. Erkek adaylarda askerlikle ilişiği olmamak

  12. Tercihen iyi derece İngilizce bilmek

  13. Sürücü belgesi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek

  14. Seyahat engeli olmamak


Yüklə 25,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə