EvrenselcilikYüklə 445 b.
tarix01.11.2017
ölçüsü445 b.
#7894Evrenselcilik

 • Evrenselcilik

 • Örgütlü şüphecilik

 • Tarafsızlık

 • Paylaşımcılık

 • DürüstlükYüzeyden derine / temele

 • Yüzeyden derine / temele

 • Görünenden gerçeğe / gerçekliğe

 • Dünü ve bugünü anlama ve açıklama

 • Doğayı, toplumu ve kendini tanıma ve kavrama

 • İnsanın doğayı değiştirme süreci

 • Toplumsal refah ve mutluluktümdengelim X tümevarım

 • tümdengelim X tümevarım

 • erekselcilik X nedenselcilik

 • somut > (tümevarım) > soyut > (tümdengelim) > somut

 • jeosfer – biyosfer – noosfer

 • yerküre (cansız doğa) – canlı doğa – düşünce dünyası

 • nedensellik – işlevsellik – ereksellik

 • maddenin evrimi – canlının evrimi – kültürel evrim

 • Pozitivizm: toplumsal olayların çözümlenmesinde doğa bilimlerinin yöntemlerini ve ilkelerini benimsemeyi savunan yaklaşımTeknik, belli bir sonucu elde etmek için kullanılan, yöntem yardımıyla seçilen ve organize edilen araçlardır. Araştırma teknikleri, veri elde etme aracı olarak kullanılırlar.

 • Teknik, belli bir sonucu elde etmek için kullanılan, yöntem yardımıyla seçilen ve organize edilen araçlardır. Araştırma teknikleri, veri elde etme aracı olarak kullanılırlar.

 • Bilimsel yöntem, sadece süreçte kullanılan araçlar ve izlenen yol ile değil; ulaşılması hedeflenen sonucun kendisi ile de doğrudan ilgilidir. Nesnelerin, olguların, olayların yalnızca ne olduğunun değil, nerede ve nasıl bulunduklarının yanıtının da araştırılmasını sağlar. Bu nedenle, yöntem tekniğe indirgenemez.

 • Bilimsel yöntem, bir sorun ortaya konulmasıyla başlar. Böylece daha bu aşamada öznellik içerir. Bilimsel yöntemin tanımlama bölümü, öznelliğe kaçınılmaz olarak açıktır. Bilimsel yöntemin sınama bölümü ise olabildiğince nesneldir. Tarafsızlık; sınamada objektifliktir; yoksa tanımlamada her şeye, herkese eşit mesafede olmak mümkün değildir.Sorunun farkına varılması

 • Sorunun farkına varılması

 • Sorunun kavranması ve sistematize edilmesi

 • Varsayımlar oluşturma (Geçici neden-sonuç ilişkileri)

 • Araştırma tekniklerinin seçimi

 • Veri toplama tekniğinin belirlenmesi

 • Veri toplanması

 • Verilerin çözümlenmesi

 • Çözümlerin yorumlanması

 • Rapor yazılması

Gözlemsel

 • Gözlemsel

 • Tanımlayıcı

 • Analitik

 • Deneysel

 • Bilimsel yöntemin eylemsel yönümü gözlem, ölçme ve deney oluştururken; zihinsel yönünü ise varsayımlarda bulunma, bunlardan gözlenebilir sonuçlar çıkarma ve bu sonuçlardan yeniden olgulara dönülerek doğruluğunu sınama işlemleri oluşturur.Nesnel olguları ölçer

 • Nesnel olguları ölçer

 • Değişkenlere odaklanır

 • Değerden bağımsızdır

 • Bağlamdan bağımsızdır

 • Çok sayıda olay ve özne vardır

 • İstatistiksel analiz yapılır

 • Araştırmacı tarafsızdır

 • Pozitivizm ile ilişkilendirilirKonu seçimi

 • Konu seçimi

 • Odaklanma sorusu

 • Hipotez oluşturma

 • Çalışmanın tasarlanması

 • Örneklem belirleme

 • Araştırma yöntemleri ve tekniklerinin belirlenmesi

 • Veri toplama

 • Verileri analiz etme

 • Verileri yorumlama

 • Başkalarını bilgilendirme

 • KURAM > TÜMDENGELİMYapılandırılmış görüşme

 • Yapılandırılmış görüşme

 • Anket

 • Yapılandırılmış gözlem

 • İçerik analizi

 • Resmî istatistiklerKültürel anlamlar içerir

 • Kültürel anlamlar içerir

 • Etkileşim içindeki olaylara, süreçlere odaklanır

 • Değerler vardır, açıkça görünür

 • Durumla sınırlıdır

 • Az sayıda olay ve özne vardır

 • Tema analizi yapılır

 • Araştırmacı ilişki içindedirBir bakış açısı benimseme

 • Bir bakış açısı benimseme

 • Çalışmanın tasarlanması

 • Araştırma sorularının oluşturulması

 • Örneklem belirleme

 • Veri toplama

 • Verileri analiz etme

 • Verileri yorumlama

 • Kuram ve kavram geliştirme

 • Başkalarını bilgilendirme

 • KURAM > TÜMEVARIM > KURAMEtnografya

 • Etnografya

 • Katılımcı gözlem

 • Derinlemesine görüşme

 • Odak grup görüşmeleri

 • Doküman ve metinlerDışsal dünyaya ilişkin kestirimci (predictive, tahminî) ve açıklayıcı bilgi elde etme girişimidir.

 • Dışsal dünyaya ilişkin kestirimci (predictive, tahminî) ve açıklayıcı bilgi elde etme girişimidir.

 • Oldukça genel önermelerden oluşan teoriler inşa edilir.

 • Genel önerme ve yasalar, sistematik gözlem ve deney yoluyla keşfettiğimiz olayları hem kestirmemize hem açıklamamıza olanak sağlar.

 • Doğada zorunlu bağlantılar yoktur; sadece olayların birbirini izleyişi ve düzenlilikler vardır.Bilimin ampirik temelli, rasyonel ve objektif bir girişim olduğu noktasında pozitivizm ile örtüşür.

 • Bilimin ampirik temelli, rasyonel ve objektif bir girişim olduğu noktasında pozitivizm ile örtüşür.

 • Bilimin birinci görevi açıklama yapmaktır. Açıklama yapmak, sadece düzenlilikleri belirlemek değildir; özellikle altta yatan yapıların ve mekanizmaların bilgisi elde ederek olaylar arasındaki zorunlu bağlantıları keşfetmektir.

 • Bilimsel teori, gözlenebilir olayları nedensel olarak ortaya çıkaran yapı ve mekanizmaların bir betimlemesidir.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə