BiY-101 genel biyoloji I (4 0) / ects (7)Yüklə 132,05 Kb.
səhifə1/3
tarix20.01.2018
ölçüsü132,05 Kb.
#21812
  1   2   3

BİY-101 GENEL BİYOLOJİ I  (4 0 0) 4 / ECTS (7)

Hücre yapısı ve fonksiyonu: Atom, Molekül ve Yaşam, Hücrede enerji akışı, Hücre yapısı ve işlevi, Hücre zar yapısı ve işlevi, Enerji kazanım yolları, Enerjinin kullanıldığı yollar. Hücre bölünmesi ve Genetik: Bölünme ve kalıtımın hücresel temelleri. Kalıtım tipleri. DNA: Kalıtım materyali, Gen ifadesi ve kontrolü, Protein sentezi. Biyoteknoloji. DNA Teknolojisi ve insan genomu. Biyolojik çeşitlilik ve evrim: Evrimin temelleri. Canlıların çeşitliliği. Mikrobiyal yaşamın temeli ve evrim: Prokaryotlar ve Protistler. Bitkiler, Funguslar ve Karaya geçiş. Hayvan çeşitliliğinin evrimi.

 

BİY-151 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI I  (0 0 2)1 / ECTS (4)

Mikroskopların tanıtımı ve kullanım alanları, hareket ve uyarılım, biyomoleküller, enzimler, prokaryot ve ökaryot hücre, hücre çeperi, vakuol, nişasta taneleri, kristaller, hücredeki biyolojik olaylar (difüzyon, osmoz, oksijenli ve oksijensiz solunum, fotosentez) mitoz-mayoz, segmentasyon.

 

BİY-102 GENEL BİYOLOJİ II (4 0 0) 4 / ECTS (7)

Çevreye davranış adaptasyonu. Bitkilerde yapı ve fizyoloji: Bitkilerde yapı, üreme ve gelişme. Bitkilerde Beslenme ve Transport. Bitkilerde kontrol sistemleri. Bitkilerde çevreye tepki. Hayvanlarda yapı ve fizyoloji: Hayvanlarda Homeostasis ve vücudun organizasyonu. Dolaşım ve Solunum. Beslenme, Sindirim ve Boşaltım. Hastalıklara Direnç: Bağışıklık Sistemi. Hayvan vücudunun kimyasal kontrolü: Endokrin sistem. Sinir Sistemi ve Duyu. Hayvanlarda Üreme ve Gelişme. Hayvanlarda Davranış. Populasyon Büyümesi ve Düzenlenmesi, Kommunite ilişkileri, Ekosistemler nasıl çalışır?, Dünyadaki çeşitli ekosistemler

 

BİY 152 Genel Biyoloji Lab.II (0 0 2) 1 / ECTS (4)

Monokotil ve dikotil bitki kökü, gövdesi, yaprağı, Angiosperm çiçeği, çiçek diyagramı, Gimnosperm ve Angiospermlerle ilgili sistematik bilgiler, sindirim, dolaşım ve boşaltım sistemleri ile ilgili preperatların incelenmesi, omurgasız hayvan sistematiği.

 

BİY 103 Çevre Biyolojisi  (2 0 0) / ECTS (4)

Biyosferin yapısı ve insanla ilişkisi, Biyosferde enerji akışı, Ekosistem ve işlevleri, Biyosferi tahrip eden faktörler, Demografi, Atmosferin yapısı, Uluslar arası çevre sözleşmeleri, Küresel çevre soruları, Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, Küresel loşlaşma (kararma), Ozon incelmesi ve etkileri, PAN ve PAH, Asit yağmurları, Işık ve gürültü kirliliği, Alternatif enerji kaynakları, Erozyon, Biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kalkınma.

 

BİY 104Mikroteknik (1 0 2) 2 / ECTS (4)

Işık ve elektron mikroskobi için preparasyon; Tespit (mekanizması, kimyasallar ve çeşitli formüller), Biyolojik materyalin korunması, Dehidrasyon (kullanılan kimyasallar ve uygulanması), Gömme ortamları (parafin, jelatin ve diğer polimerler), Kesit alma (el, mikrotom ve ultramikrotom), Boyama (biyolojik boyalar, formüller ve uygulamaları), Kapatma ortamları, Özel metotlar (maserasyon metodları, gliserin-jelatin metodu, kök ucu ezme metodu, Parafin metodu, e.m. preparasyonu).Işık mikroskobu; teorik bilgiler, kısımları ve mikroskobi tipleri.Tespit maddelerinin hazırlanması ve uygulanması, Birkaç koruma çözeltisinin hazırlanması, Dehidrasyon uygulaması, Maserasyon uygulamaları (otsu ve odunlu materyaller için), Kök ucu ezme metodu ile mitoz incelemesi ve gliserin-jelatinle preperat kapatma, Parafin metodunun tam uygulaması.

 

KİM 101 Temel Kimya I (2 2 0) 3 / ECTS (4)

Giriş, Kimyasal hesaplamalar. Atomun yapısı, Atom çekirdeğinin yapısı, periyotlu dizge, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar ve hal değişimleri, katılar.

 

K 102 Temel Kimya II (2 2 0) 3 / ECTS (4)

Karışımlar, asitler ve bazlar, kimyasal kinetik, kimyasal denge, sulu çözelti tepkimeleri ve iyon dengeleri, kimyasal termodinamik.

 

FİZ 111 Fizik I  (2 2 0) 3 / ECTS (4)

Vektörler, bir boyutta hareket, düzlemsel hareket, parçacık dinamiği, iş ve enerji, enerjinin korunumu, parçacık sistemlerinin dinamiği, çarpışma, akışkanlar mekaniği.

 

FİZ 112 Fizik II (2 2 0) 3 / ECTS (4)

Sıcaklık ve genişleme, geometrik optik, yük ve madde, elektriksel alan, Gauss Kanunu, elektriksel potansiyel, kapasitörler, akım ve direnç, EMK ve elektrik devreleri.

 

MAT  111 Matematik (2 2 0) 3 / ECTS (4)

Ön bilgiler. Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev ve uygulamaları, Belirsiz İntegral, Belirli İntegral ve türevleri.

 

İST 140 Biyoistatistik (2 2 0) 3 / ECTS (4)

İstatistiki bazı temel kavramlar, sıklık dağılımları, grafikler, nicel verilerde konum ölçüleri,nitel verilerde konum ölçüleri, değişim ölçüleri, olasılık ve olasılık dağılımları, örneklerin dağılımları, tahmin, güven aralığı, hipotez testleri, khi-kare çözümlemesi, regresyon ve korelasyon çözümlemesi, varyans çözümlemesi, parametriksel olmayan istatistiksel çözümler

 

ENF 101 Bilgisayara Giriş (2 0 0) 2

YDİ 101 Yabancı Dil I (4 0 0) 4 / ECTS (1)

YDİ 102 Yabancı Dil II (4 0 0) 4 / ECTS (1)

TDİ 101 Türk Dili I  (2 0 0) 2 / ECTS (1)

TDİ 102 Türk Dili II  (2 0 0) 2 / ECTS (1)

ATA 101 Ata.İlk.İnk.Tarihi I (2 0 0) 2 / ECTS (1)

ATA 102 Ata.İlk.İnk.Tarihi II (2 0 0) 2 / ECTS (1)

 

BİY 201 Sitoloji (3 0 0) 3 / ECTS (5) 

Hücre biliminin giriş, Hücre inceleme teknikleri, Prokaryotik ve Ökaryotik hücre tanımı ve özellikleri,  Hücrenin fiziksel ve kimyasal yapısı, Enzimler ve metabolizma, Metabolik enerji, Plazma zarının ve hücre duvarının yapısı  görevleri, Hücre zarında farklılaşmış yapılar, Hücre zarında taşınma, Adezyon molekülleri, Hücrede sinyal iletimi, Hücreler arası haberleşme, Kanser hücresi, Sitosol'deki yapılar : Hücre iskeleti ve hareket (aktin, miyozin ve ara filamentler), ER, Golgi aygıtı, Çekirdek ve çekirdekçik, Kromatin ve kromozom, DNA  kendini eşlemesi ve tamiri, Hücrenin çoğalması ve bölünmenin kontrolü, Fotosentez, Kloroplast ve plastidler, Sentriyol, Mitokodriler ve solunum, Ribozomlar ve protein sentezi, Genler, Genetik rekombinasyon, Hücre farklılaşması.

 

BİY 251 Sitoloji Lab. (0 0 2) 1 / ECTS (2)

Hücre tipleri, hücre organellerinin incelenmesi, hücre zarları, çekirdekte kromatin, kromozomlar, hücre bölünmesi, konuları uygulamalı olarak öğretilmektedir

 

BİY 202 Hayvan Histolojisi (2 0 0) 2 / ECTS (4)

Epitel doku ve tipleri, Bağ dokusu ve tipleri, Öz bağ dokusu, Yağ dokusu, Kıkırdak dokusu, Kemik dokusu, Sinir dokusu, Kas dokusu, Kan dokusu, Kan hücrelerinin oluşumu.

 

BİY 252 Hayvan Histolojisi Laboratuvarı  (0 0 2) 1 / ECTS (2)

Epitel doku; Örtü Epiteli (Tek tabakalı, Çok tabakalı), Bez epiteli (Ekzokrin, Endokrin bezler). Bağ doku (Lifler: Kollagen, Retiküler, Elastik). Kıkırdak doku (Hiyalin, fibröz, elastik).  Kemik doku, Kas (Düz kaslar, iskelet ve kalp kası), Kan hücreleri (Işık ve elektron mikroskobik yapıları, Memeli, Kurbağa kanı).

 

BİY 203 Tohumsuz Bitkiler I (2 0 0) 2 / ECTS (4)

Sistematiği ve tarihçesi, bitkiler alemindeki yeri. Alglerin, genel, biyolojik ve ekonomik özellikleri, sistematiği. Cyanophyta ve Chlorophyta’nın sistematiği ve biyolojisi. Charophyta ve Euglenophyta’nın sistematiği ve biyolojisi. Dinophyta ve Bacillariophyta’nın sistematiği ve biyolojisi. Xanthophyta, Chrysophyta ve Cryptophyta’nın sistematiği ve biyolojisi. Phaeophyta ve Rhodophyta’nın sistematiği ve biyolojisi. Mantarların genel, biyolojik ve ekonomik özellikleri, sistematiği. Myxomycota’nın sistematiği ve biyolojisi ile ekonomik değerleri. Eumycota’nın sistematiği ve biyolojisi ile ekonomik değerleri. Phycomycetes ve Ascomycetes’in  biyolojisi ile ekonomik değerleri. Basiomycete ve Fungi imperfecti’nin biyolojisi ile ekonomik değerleri. Likenlerin genel, biyolojik ekonomik özellikleri ve sistematiği. Ascolichenes ve Basidiolichenes’in biyolojik, ekonomik özellikleri ve sistematiği.

 

BİY 253 Tohumsuz Bitkiler I Laboratuvarı (0 0 2) 1 / ECTS (2)

Cyanophyta alg örnekleri. Chlorophyta’ya alg örnekleri. Charophyta alg örnekleri. Phaeophyta alg örnekleri. Rhodophyta alg örnekleri. Dinophyta alg örnekleri. Bacillariophyta ve Chrysophyta alg örnekleri. Mikro mantar örnekleri. Makro mantar örnekleri. Morfolojik farklılıklarına göre liken örnekleri.

 

BİY 204 Tohumlu Bitkiler I (2 0 0) 2 / ECTS (3)

Tarihçe ve Bitki Sistematiği genel bilgileri, evrim ve türlerin farklılaşması, Gymnospermlerin sınıflandırılması ve genel özellikleri, Fanerogam öncüleri, Cycas’lar, Ginkgo’lar, Fosil Gymnospermler, Conifer’ler, filogenetik özellikler, sınıflandırma, Pinales’ler, Türkiye’de yetişen Pinaceae’ler, Pinus, Abies, Cedrus ve Picea cinsleri, dünya ve Türkiye’deki örnekler, Araucasiaceae, Podocarpaceae, Cupressaceae, Taxodiaceae, Taxales, Cephalotaxales, Ephedraceae, Welwitschiales, Gnetales.

 

BİY 254 Tohumlu Bitkiler Lab.I (0 0 2) 1 / ECTS (2)

Bitki toplama teknikleri, Herbaryum, Botanik  Bahçeleri, Arboretumlar, Terminoloji: Yaprak Terminoloji: Gövde, Terminoloji: Kök, Terminoloji: Çiçek, çiçek formülleri ve diyagramları, meyve tipleri, tayin (teşhis) anahtarları, Pinaceae eşey organları,  Pinaceae vejetatif organlar, Pinaceae üyelerinin tanıtımı ve teşhisi, Cupressaceae üyelerinin tanıtımı ve teşhisi, Taxaceae ve Gnetaceae üyelerinin tanıtımı ve teşhisi.

 

BİY 205 Bitki Histolojisi (1 0 0) 1 / ECTS (2) 

Dokunun temeli olarak hücre, Hücrelerin  şekli ve düzenleri, Hücre arası boşluk sistemleri, Hücre çeperi, Hücre çeperinin kaba yapısı, Hücre çeperinin ince yapısı, Geçitler, Meristemler (teoriler, yapıları ve tipleri), Değişmez dokular; Özek doku (parenkima), Örtü doku (epidermis, stomalar, tüyler ve emergensler, endodermis, eksodermis, periderm ve lentisel), Destek doku (kollenkima, sklerankima ve sklereidler), İletken doku (ksılem ve floem), Bez ve salgı dokusu Özel doku çeşitleri, epidermis, stomalar, mantarlaşmış koruyucu doku, sert doku, pek doku, floem, ksilem, salgı tüyleri, reçine kanalları, süt boruları.

 

BİY 255 Bitki Histolojisi Lab. (0 0 2) 1 / ECTS (2)

Meristemler (tepe meristemleri, kambiyum ve fellogen), Özek doku (asimilasyon parenkiması, depo parenkiması, su depo parenkiması, iletken doku parenkiması, havalandırma parenkiması), Epidermis, Stoma ve tipleri, Çeşitli tüyler, Periderm ve lentisel, Destek doku (kollenkima tipleri, sklerankima ve sklereidler), Ksılemin elemanları, Floemin elemanları, Bez ve salgı doku hücreleri.

 

BİY 206 Bitki Morfolojisi (2 0 0) 2 / ECTS (4) 

Gövde iç yapısı (primer ve sekonder yapıları), Gövdenin dış yapısı, yaprağın iç yapısı, Yaprağın dış yapısı, Kökün iç yapısı (primer ve sekonder yapıları), Kökün dış yapısı, Çiçeğin iç ve dış yapıları (gymnosperm, angiosperm ve monokotil çiçekleri, çiçek durumları vs.), Tohum tipleri, iç ve dış yapıları.

 

B 256 Bitki Morfolojisi Laboratuvarı (0 0 2) 1 / ECTS (2)

Gövdeler (eğrelti, monokotil ve dikotil gövdenin primer yapısı, gymnosperm ve angiosperm odunu), Yaprak ( gymnosperm, monokotil ve dikotil yapraklarının yapısı), Kök (monokotil ve dikotil kökleri), Çiçek (diyagram ve formülleri, çanak, taç yapraklar, erkek ve dişi organ kesitleri), Bazı tohumlardan kesitler.

 

BİY 207 Moleküler Biyoloji I (2 0 0) 2 / ECTS (4)

Hücredeki moleküler organizasyon basamakları, organik ve anorganik biyokimyasal bileşikler; işlevsel gruplar, kovalan ve kovalan olmayan bağ tipleri; hücrelerin evrimsel süreçte gelişimi; prokaryotik ve ökaryotik hücreler; moleküler biyolojide kullanılan canlılar; nükleik asit, yapısal birimler ve makromoleküler yapı; DNA formları ve özellikleri; DNA çift sarmalının tersinir olarak çözülmesi; DNA’nın olağandışı yapıları; genler ve kromozomlar; genler ve enzimler; DNA’nın genetik materyal olarak tanımlanması; genetik kod; RNA virüsleri ve ters transkripsiyon; restriksiyon endonükleazlar; DNA sekanslama; polimeraz zincir reaksiyonu; intron ve eksonlar; pösodogenler; kromatin, kromozom ve telomerler.

 

BİY 208 Moleküler Biyoloji II (2 0 0) 2 / ECTS (4)

DNA’nın replikasyonu, polimerazlar, replikasyon çatalı, replikasyon orjini; telomer ve telomerazlar; DNA tamir mekanizmaları; rekombinasyon ve DNA’nın yeniden düzenlenmeleri; prokaryotlarda transkripsiyon; ökaryot RNA polimerazları ve genel transkripsiyon faktörleri; ökaryotlarda RNA’nın düzenlenmesi; repressörler; DNA metillenmesi; ribozomal ve transfer RNAların işlenmesi; kesilip-eklenmesi (splicing) mekanizmaları; RNA düzeltme (editing) ve yıkımı; ribozomlar; mRNA’nın organizasyonu, translasyonun başlaması, ilerlemesi ve düzenlenmesi; protein katlanmaları ve buralarda görev alan enzimler; proteinlerin kırılması, glikozilasyonu ve lipidlerin eklenmesi; proteinlerin fonksiyonlarının düzenlenmesi; proteinlerin yıkımı.

 

BİY 209 Genel Mikrobiyoloji I (2 0 0) 2 / ECTS (4) 

Giriş; Mikroorganizmalarda yapı-fonksiyon ilişkileri; Metabolizma, biyosentez ve beslenme; Mikrobiyal genetik; Mikroorganizmalarda gelişme ve kontrolü

 

BİY 259 G. Mikrobiyoloji Lab.I (0 0 2) 1 / ECTS (2)

Malzemelerin tanıtımı; Sterilizasyon tipleri; Besiyerleri ve hazırlanışları; Besiyerlerine ekim ve kolonilerin incelenmesi; Saf kültür eldesi; Sayım yöntemleri.

BİY 210 Genel Mikrobiyoloji II (2 0 0) 2 / ECTS (4)

Mikrobiyal ekoloji; Virusların yapıları, gelişmeleri ve önemleri, Archae grubu mikroorganizmaların yapıları, fonksiyonları ve önemleri.

 

BİY 260 Genel Mikrobiyoloji Lab.II (0 0 2) 1 / ECTS (2)

Mikroorganizmaların boyanması ; Mikroorganizmaların biyokimyasal özellikleri; Mayalar ve küflerin incelenmesi; Antibiyogram testi.

 

KİM  241 Organik Kimya I (2 0 0) 2 / ECTS (2)

Giriş, Alkanlar, Alkenler, Alkinler, Organik halojen Bileşikleri, Alkoller, Eterler.

 

KİM  242 Organik Kimya II (2 0 0) 2 / ECTS (2)

Aldehit ve Ketonlar, Karboksilik Asitler (Karboksilik Asit Türevleri,Asit Klorürleri, Anhidritler, Esterler, Amitler, Nitritler), Aminler, Stereoizomerlik, Aromatik Bileşiklere Giriş.

 

YDİ 201 Yabancı Dil III (4 0 0) 4 / ECTS (1)

YDİ 202 Yabancı Dil IV (4 0 0) 4 / ECTS (1)

 

BİY 301 Genetik I (2 2 0) 3 / ECTS (6)

Genetik maddenin kalıtımı; Mendel prensipleri, Alleller arası ilişkiler ( Dominant - resesif ilişki, çoklu alleller, kodominans, letalite), Genler arası ilişkiler, Cinsiyet genetiği, Cinsiyetle ilişkili karakterler. Genetik maddenin düzenlenmesi; Linkaj ve rekombinasyon, Genetik haritalama.Genetik maddenin yapısı ve değişimler; Kromozom sayısında değişimler (Öploidi, Anöploidi), Kromozom segment sayısında değişmeler (Delesyon, Duplikasyon, Translokasyon, İnversiyon). İnsan genetiği ve kalıtsal hastalıklar; karyotip analizi, Sendromlar. Gen ekspresyonu-Çevre etkileşimi

 

BİY 302 Genetik II (2 2 0) 3 / ECTS (6)

Kromozom-DNA yapılarının organizasyonu, nükleik asitlerin topolojisi, Bakteri genetiği, Virüs genetiği, Bakterilerde gen aktarımı mekanizmaları (Transformasyon, Konjugasyon, Transdüksiyon), Prokaryotlarda gen haritalama, Ekstrakromozomal elementler (Epizom, Plazmit, IS elementler, Transpozonlar), Prokaryotlarda gen ekspresyonunun düzenlenmesi ve regülasyonu, Ökaryotlarda genomun organizasyonu, Kromatin yapısı, Nükleozom yapısı, genin organizasyonu, Satalit DNA, Ökaryotlarda gen ekspresyonu, Ökaryotlarda gen ekspersyonunun düzenlenmesi.

 

BİY 303 Hayvan Fizyolojisi (3 0 0) 3 / ECTS (6)

Hücre fizyolojisi, Hücre içi haberci sistemler, Metabolizma, Sinir Sistemi: Evrimi, nöronlar, impuls iletimi, sinaps, sinir-kas bağlantısı, nörotransmitter maddeler, duyu reseptörleri, omuriliğinin fonksiyonel anatomisi, Beyin ve kısımları, otonom ve somatik sinir sistemi, bellek, uyku, biyolojik ritm, Duyular, Kas Fizyolojisi, Solunum sistemi: Akciğerlerin evrimi, solunum organları, solunum tipleri, solunum gazlarının taşınması, hemoglobin yapı ve fonksiyonu, Boşaltım sistemi: Hayvanlarda boşaltım; su ve tuz dengesi, nefron yapı ve fonksiyonu, Dolaşım sistemi: insan dolaşım sistemi, kalp kasının yapısı ve özellikleri, kalp kapakları, kan damarları ve kontrolü, lenf dolaşımı, Sindirim sistemi; evrimi, insan sindirim siteminin yapısı ve fonksiyonu, pankreas, karaciğer ve safra fonksiyonu, Hormonlar: sınıflandırılması, etki mekanizmaları, endokrin bezler ve fonksiyonları.

 

  

BİY 353 Hayvan Fizyolojisi Lab. (0 0 2) 1 / ECTS (2)

Fizyolojinin tanımı, hayvan fizyolojisi laboratuar dersinin amacı, metabolizma ve bazal metabolizma kavramlarının açıklanması. Karbonhidrat sindirim, Yağ sindirirmi, Protein sindirimi, Enzim aktivitesi üzerine sıcaklık ve pH’ın etkisi, Hemoliz, Kan gruplarının tayini, Solunum ve Solunum faaliyetlerinin incelenmesi, Renk körlüğünün tayini, Arterial kan basıncının ölçülmesi, Decerebre ve spinal kurbağa aktivitelerinin karşılaştırmalı incelenmesi, Kurbağada refleks faaliyetlerinin ve fizyo-anatomik özelliklerin incelenmesi.

 

BİY 304 Bitki Fizyolojisi (3 0 0) 3 / ECTS (6)

Bitki bünyesinin bileşimi, difüzyon, osmozis, şişme, su alımı, iletimi, madensel tuzların alınması, kullanılması. Su kaybı. Fotosentezde pigmentler, mekanizma, fotosentetik fosforilasyon, karanlık devre reaksiyonları, C4 tipi bitkilerde fotosentez. CAM metabolizması, fotosolunum, kemosentez, aerobik solunum, pentoz fosfat yolu, anaerobik solunum, büyüme, gelişme, farklılaşma, çimlenme, hormonlar, vitaminler, hareket.

 

BİY 354 Bitki Fizyolojisi Lab. ( 0 0 2) 1 / ECTS (2)

Labaratuvarda kullanılan kimyasal maddeler, cam malzemeler, düzenekler, kurutma, çözelti hazırlama, kromatografi. Kuru ağırlık, diffüzyon hızı, osmotik basınç, emme kuvveti tayini, elektrolitlerde şişme, limit plazmolizis yöntemi ile hücre özsuyunun osmotik değerinin ölçülmesi, transpirasyon, kök basıncı ölçülmesi, fotosentez olayının kalitatif ve kantitatif tayini.tohum çimlendirme ve hormonlar, bitki doku kültürü .

 

BİY 305 Omurgasızlar Biyolojisi I (2 0 0) 3 / ECTS (4)

Sistematik kavramlar; Sınıflandırma kuralları; Canlılarda yaşam şekilleri; Protozoa, Metazoa, Porifera, Coelenterata (=Cnidaria), Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Nemertina, Rotifera, Nematoda, Mollusca, Annelida, Echinodermata filumlarının ve bunlara dahil bazı sınıfların genel özellikleri; Morfoloji, Fizyoloji, Anatomi, Üreme ve gelişmeleri; Örnek türler.

 

B 355 Omurgasızlar Biyolojisi Lab. I ( 0 0 2) 1 / ECTS (2)

Protozoon kültüründe tek hücreli canlıların incelenmesi; Süngerlerde iskelet yapısının incelenmesi; Hidra ve Medüz örnekleri; Yassı, Yuvarlak ve Halkalı solucanlara örnek türler; Midye, Salyangoz kabuk örnekleri; Ahtapot, Kalamar, Mürekkep balığı örnekleri; Yengeç, Istakoz, Çıyan ve Kırkayak türleri; Deniz Kestanesi, Deniz Hıyarı ve Deniz Yıldızı türleri.

 

BİY 306 Omurgalılar Biyolojisi I (2 0 0) 2 / ECTS (4)

Metazoa filumlarının sınıflandırılmasında kullanılan kriterler, Protostom ve Deutrostom filumlar, Hemichordata, Chordata Filumu; Tunikatlar, Sefalokordatlar, Siklostomatlar, Kıkırdaklı balıklar, Kemikli balıklar, İki yaşamlılar (Bacaksız kurbağalar, Semenderler ve Kuyruksuz kurbağalar), Sürüngerler (Kaplumbağa, Kertenkele ve Yılanlar), Kuşlar, Memeli hayvanlar.

 

BİY 356 Omurgalılar Biyolojisi Lab.I ( 0 0 2) 1 / ECTS (2)

Protochordata, Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves ve Mammalia örneklerinin genel anatomik yapılarının incelenmesi, çizilmesi ve diseksiyon yaparak iç anatomik yapılarının incelenmesi.

Koleksiyondaki örneklerin incelenerek türlerin tanıması, ayrıca dış özelliklerinin çizilmesi.

 

BİY 307 Genel Ekoloji (2 0 0) 2 / ECTS (4)

Ekolojinin önemi ve bölümleri ile diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi. Habitat ve ekolojik niş. Ekosistem kavramı, ekosistemlerin abiyotik bileşenleri ve madde döngüsü. Ekolojik kanun ve kavramlar (Tolerans kuralları, sınırlayıcı kurallar, ekolojik hoşgörürlük, rekabet, kommunite kavramı, süksesyon, konvergensi ve divergensi). Biyojeokimyasal döngüler (Karbon, Azot, Fosfor döngüleri). Işık ve fotoperiyodizmin bitki ve hayvanlar için önemi. Sıcaklığın, yağış, nem ve yüksekliğin bitki- hayvanlar için önemi, etkileme şekilleri. Klimogramlar ve uygulama alanları. İklimsel özellikler ve toprak faktörlerinin bitkiler ve hayvanlar için önemi. Popülasyonlar arası ve popülasyon içi ilişkiler. Biyomlar (yaşam kuşakları). Popülasyon ekolojisi. Kommunite ekolojisi. Üreme ekolojisi. Ekolojik uyum ve evrim. Uygulamalı ekoloji (koruma ekolojisi, verimlilik ekolojisi, kirlenme ekolojisi).

 

BİY 308 Evrim  (2 0 0) 2 / ECTS (4)

Evrim ve türlerin farklılaşması (Mutasyon, genetik rekombinasyon, doğal seleksiyon). İzolasyon (coğrafik ve ekolojik izolasyon, mevsimsel ve zamansal izolasyon, mekanik ve etolojik izolasyon, iç engeller). Ani ekosipesiyes ve dereceli ekosipesiyes. Bitki dünyasının geçirdiği tarihli gelişim (Basit bitki gruplarının fosilleri, Fanerogam fosilleri). Jeolojik zamanlar (Aekeozoik, Proterozoik, Paleozoik, Mezozoik, Senozoik). Kıtaların ayrışması (Continental drift). Bitkilerin sudan karaya geçişi. İlkel ve ileri karakterler, Pteridospermler, Gymospermler ve Angiospermler arasındaki filogenetik ilişkiler. Evrenin oluşumu. Dünya üzerinde yaşamın başlaması, ökaryot ve prokaryotların evrimi. Hardy-Weinberg teoremi. Türleşme ve türleşme metodları. Homoloji, analoji, konvergent, divergent, paralel ve mozaik evrim, uyumsal açılım, toplu yok olma kavramları.Omurgasız hayvanların evrimi. Omurgalı hayvanların evrimi ve sudan karaya geçiş.

 

BİY 309 Biyokimya I (2 0 0) 2 / ECTS (4)

Biyokimyanın insan yaşamındaki yeri; amino asitlar, peptidler ve proteinler; peptid bağının özellikleri, proteinlerdeki modifikasyonlar, N ve C uç kökleri saptama yöntemleri; proteinlerin üç boyutlu yapıları, düzenli yapılar, proteinlerin biçim kazanmaları, protein mimarisindeki yapının düzeyleri; peptid ve proteinlerin asidik ve bazik karakterleri; enzim hakkında genel bilgi; karbonhidratların canlılarda genel işlevleri, yapıları ve sınıflandırılmaları; monosakkaritler ve disakkaritler; polisakkaritler; proteoglikanlar, glikoproteinler ve glikolipitler; karbonhidratların analizi; glikoliz; aerobik ve anaerobik şartlarda pürivatın sonu; glikolizi besleyen yollar; karbonhidrat yıkımının düzenlenmesi; pentoz fosfat yolu ile glukoz oksidasyonu; asetat üretimi; sitrik asit döngüsünün tepkimeleri; sitrik asit döngüsünün düzenlenmesi; glikosilat döngüsü; glukoneogenez; glikojen, nişasta, sukroz ve diğer karbonhidratların biyosentezi.

 

BİY 359 Biyokimya Laboratuvarı I ( 0 0 2) 1 / ECTS (2)

Biyokimyasal çözeltilerin hazırlanması ve özellikleri, Asit, baz ve tampon çözeltiler; Biyolojik moleküllerin kalitatif ve kantitatif tayin yöntemleri; Şekerlerin spesifik optik rotasyonlarının ölçümü; Asit ve bazların karbohidratlara etkileriyle ilgili testler; Şeker indirgeyen testler; Karbohidratların fermentasyonu; Osazon oluşumu ile ilgili deneyler; İdrarın özellikleri ve idrarla ilgili deneyler; Karbohidratların kantitatif tayini; Açlık kan şekerinin tayini; Hematokrit ve sedimantasyon deneyleri; Yağ asidi deneyleri ve sabun oluşumu.

 

BİY 310 Biyokimya II (2 0 0) 2 / ECTS (4)

Yağ asitleri, triaçilgliseroller, gliserofosfolipidler, eter bağlı yağ asitleri, sfingolipidler, fosfolipidler ve sterollerin kimyasal yapı ve fonksiyonları; fosfatidilinositoller, eikosanoidler, steroit hormonlar ve A,D,E ve K vitaminlerinin lipitlerle olan ilişkileri; lipidlerin ayrılması ve analizi; yağların sindirimi, mobilizasyonu ve taşınması; β-oksidasyon; doymamış yağ asitlerinin oksidasyonu; tek karbon sayılı yağ asitlarinin oksidasyonu; yağ asidi oksidasyonunun düzenlenmesi; omega oksidasyon; keton cisimleri ve katabolizması; yağ asitlerinin ve eikosanoidlerin biyosentezi; triaçilgliserollerin biyosentezi; zar fosfolipidlerinin biyosentezi; kolesterol, steroitler ve izoprenoitlerin biyosentezi; amino asitlerin amino gruplarının metabolik sonları; azot atımı ve üre döngüsü; oksidatif fosforilasyon; oksidatif fosforilasyonun düzenlenmesi; mineraller ve asit baz dengesi; hormonlar.

 Yüklə 132,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə