Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki I Chemii Uniwersytetu Śląskiego w KatowicachYüklə 11,83 Kb.
tarix05.02.2018
ölçüsü11,83 Kb.
#25287

Katowice, .25.09. 2017
Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego

w Katowicach

ogłasza


konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego w ramach projektu badawczego NCN

w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego

Instytutu Fizyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.


Wymagania kwalifikacyjne:


 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk fizycznych albo chemicznych uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie,

 2. zgodność kwalifikacji kandydata z tematyką naukową i metodami pomiarowymi fizyki ciała stałego metalicznych ultracienkich warstw i nanostruktur, a w szczególności:

a) preferowana znajomość metody mikroskopii ze skanującą sondą SPM

b) znajomość techniki spektroskopowych XPS (X-ray photoemission spectroscopy) i AES(auger spectrocopy)

c) doświadczenie w pisaniu i publikowaniu artykułów naukowych w czasopismach

międzynarodowych w obszarze fizyki/chemii nanostruktur i powierzchni, 1. dodatkowe atuty: umiejętność wytwarzania nanostruktur metali na powierzchniach krystalicznych w warunkach UHV metodą MBE (Molecular beam epitaxy) i interpretacja wyników badań ich własności magnetycznych, znajomość techniki ARPES (Angle-resolved photoemission spectroscopy).

Wymagane dokumenty:


 1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu.

 2. CV (zawierające informacje o dorobku naukowym, doświadczeniu badawczym, stażach, szkoleniach,udziale w projektach badawczych i wyróżnieniach);

 3. list referencyjny od osoby bezpośrednio współpracującej z kandydatem,

 4. kwestionariusz osobowy,

 5. kopie dyplomów: mgr, licencjat, dr.

 6. spis publikacji.

 7. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,

 8. oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesurekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych osobowych Dz. Ust. z 2002, Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami)”Informacja:


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału.

Zatrudnienie nastąpi w ramach konkursu NCN w projekcie badawczym OPUS pt."Kompleksowa fizyko-chemiczna charakteryzacja oraz badanie unikalnych zjawisk występujących na złączach izolatora topologicznego z metalem wytworzonych w postaci wielowarstwowych heterostruktur techniką termicznego osadzania par od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. z wynagrodzeniem w wysokości 5600 zł brutto na podstawie umowy o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Fizyki,(nr pok. 314), ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów do dnia 30.11.2017r.

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

prof. zw. dr hab. Karol Kołodziej


Yüklə 11,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə