Cins değİŞİKLİĞİ İŞleminde yapi kullanma iZİn belgesiYüklə 126,72 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/6
tarix29.10.2017
ölçüsü126,72 Kb.
#7177
  1   2   3   4   5   6


CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİNDE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Nevzat İhsan SARI 

 

   

 

 

               M ü f e t t i ş 

 

1- Yapı Kullanma İzin Belgesi Olmadan Cins Değişikliği Yapılamaz  

 

Yapılı hale gelme cins değişikliği işlemlerinde tescile esas belge yapı kullanma izin belgesidir. Bu belgenin kadastro müdürlüğüne sunulmadan cins değişikliği yapılması 

mümkün değildir. Uygulamada yapı kullanma izin belgesi kadastro müdürlüğüne gelmeden 

ilgili idarelerce (belediye ve valilikler) veya vatandaşlarca bu belgenin tapu müdürlüğüne 

ibraz edildiği, hatta yapı kullanma izin belgesi kadastro ve tapu müdürlüklerine gelmeden 

ilgili idarenin vereceği uygunluk yazısıyla cins değişikliği işlemlerinin tescil edildiği 

gözlenmektedir. Yapılı hale gelme cins değişikliği işlemlerinde yapı kullanma izin belgesi 

kadastro müdürlüğüne gelmeden ilgili idarelerin vereceği uygunluk yazısıyla cins değişikliği 

yapılması doğru değildir. 

 

16.03.2010 tarih 2010/4 sayılı Genelge’nin 24/1. maddesi “…Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat 

irtifakı kurulu olan yerlerin kat mülkiyetine geçiş  işlemleri haricinde kalan cins değişikliği 

işlemlerinde, Belediye ve Valiliklerce yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce, cins değişikliğine 

esas olacak teknik çalışmaların yapılması için, yapı kullanma izni almaya uygun olduğuna dair 

verdikleri yazı ile birlikte mal sahibinin veya mal sahiplerinin birisinin bu konudaki talebini ilgili 

kadastro müdürlüğüne yapmaları istenecektir. Kadastro müdürlüklerince döner sermaye ücreti tahsil 

edilip, harç ilişiğinin kesildiği tespit edildikten sonra işleme ait belgeler ilgili Belediye veya Valiliğe 

gönderilecek, ilgili idaresince yapı kullanma izin belgesi verildikten sonra tescil işlemi 

gerçekleştirilecektir

….” hükmündedir.  

 

Görüldüğü gibi kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş amaçlı cins değişiklikleri dışındaki cins değişikliklerinde ilgili idarenin vereceği uygunluk yazısı ile işlemlere başlanabilir. Ancak 

işlemlerin son aşamasında yapı kullanma izin belgesi kadastro müdürlüğüne gelmeli ve bu 

belgeye göre tescil bildirimi düzenlenmeli ve tescil için tapu müdürlüğüne gönderilmelidir. 

 

Gerek kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş amacı taşıyan cins değişiklikleri gerekse bu amacı taşımayan adi yapılı hale gelme cins değişikliklerinde yapı kullanma izin belgesi 

kadastro müdürlüklerince alınarak bu belgede yazılı bilgilere göre (yapının toplam kat adedi, 

kullanış amacı ve yapı malzemesi türüne göre) tescil bildirimi düzenlenmek suretiyle işlemler 

karşılanmalıdır.  

 

İlgili idarelerin vereceği uygunluk yazısıyla yapı kullanma izin belgesi idaremize gelmeden cins değişikliği yapılması hususu, 21.08.1997 tarih 1997/8 sayılı Genelge ile düzenlenmişti. 

Ancak bu Genelge dayandığı protokole aykırıydı. Çünkü protokolde yapı kullanma izin 

belgesinin son aşamada kadastro müdürlüğüne gönderilmesi ön görülüyorken, Genelge’de bu 

husus atlanmış ve sadece belediye ya da valiliğin uygunluk yazısıyla işlemlerin tescil edilmesi 

hüküm altına alınmıştı.  

 

Ayrıca bu Genelge ile ilgili uygulamada bazı sorunlarla karşılaşılmış, çeşitli suiistimallere dayanak yapılmış ve bunun üzerine söz konusu Genelge’deki yapı kullanma izin belgesi 

aranmadan bir yazı ile cins değişikliği yapılması hususu 23.12.2009 tarih 2009/22 sayılı 

Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır. 2009/22 sayılı Genelge de 16.03.2010 tarih 2010/4 

sayılı Genelge’nin içerisine aynen alınmıştır. 1/10 


 

Bu nedenle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı’nın 31.03.2011 

tarih 2974 sayılı özel talimatında belirtildiği gibi, 2010/4 sayılı Genelge’nin 24/1. maddesine 

göre, ilgili idarelerin vereceği uygunluk yazısıyla işlemlere başlansa dahi döner sermaye 

ücreti alınıp harç ilişinin kesildiği tespit edildikten sonra işleme ait belgeler belediye veya 

valiliğe gönderilmeli ve bu idarelerce yapı kullanma izin belgesi kadastro müdürlüklerine 

gönderildikten sonra bu belgedeki bilgilere dayanılarak tescil bildirimi düzenlenmelidir.  

 

LİHKAB (lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu) olan yerlerde bu yazışmaları doğrudan LİHKAB belediye ya da valilik ile yapmalı böylece kırtasiyecilik, zaman kaybı ve bürokrasi 

azaltılmalıdır. Yani ilgili idarece uygunluk yazısı  LİHKAB’a yazılmalı, LİHKAB’ça ücret 

alınıp teknik çalışmalar yapıldıkta sonra işleme ait belgeler belediye veya valiliğe 

gönderilmeli ve bu idarelerce yapı kullanma izin belgesi verildikten sonra bu belgeler 

LİHKAB’a gelmeli ve LİHKAB’ça da bu belgedeki bilgilere göre tescil bildirimi 

düzenlenmeli ve kontrol için kadastro müdürlüğüne sunulmalıdır.  

 

Öte yandan; 2010/4 sayılı Genelge’nin 24/1. maddesinde belirtilen uygulamada ilgili idarenin uygunluk yazısından sonra  işleme ait evrak olarak belediye ya da valiliğe onaylı tescil 

bildirimlerinin gönderildiği gözlenmektedir. Tescil bildirimleri, tescile konu işlemler için tüm 

hazırlıklar tamamlandıktan ve işlemin yapılmasında bir sakınca kalmadığı anlaşıldıktan sonra 

LİHKAB veya kadastro müdürlüğünce düzenlenen, başvuru sahiplerine imzalatıldıktan sonra 

tapu müdürlüğüne gönderilen bir belge olup bu belgenin tescilden önce düzenlenerek başka 

kurumlara gönderilmesi yersizdir. Tescil bildirimleri sadece kadastro müdürlüğü ile tapu 

müdürlüğü arasında gidip gelen ve tescilin bildirildiği belgelerdir. 

 

2010/4 sayılı Genelge’nin 24/1. maddesinde belirtildiği gibi, ilgili idarelerin vereceği uygunluk yazısıyla işlemlere başlansa dahi teknik çalışmaların yapılmasının ardından işleme 

ait belge olarak tescil bildirimi yerine binanın ölçüldüğünü gösterir röperli kroki düzenlenerek 

LİHKAB veya kadastro müdürlüğünce belediye veya valiliğe gönderilmeli ve bu kurumlara 

yazılan yazıda hizmet bedelinin alındığı, teknik çalışmaların yapıldığı ve vatandaşın işlemleri 

başlattığı belirtilmeli ve bu idarelerce yapı kullanma izin belgesi LİHKAB veya kadastro 

müdürlüğüne verildikten sonra bu belgedeki bilgilere göre tescil bildirimi düzenlenerek tapu 

müdürlüğüne gönderilmelidir. Yani yapı kullanma izin belgesi verilmeden tescil bildirimi 

düzenlenmemesi gerekir. 

 

2- Yapılı Kullanma İzin Belgesi Aranmayacak Yapılar  

 

Yapı kullanma izin belgesi olmadan cins değişikliği yapılamaz”  şeklinde belirttiğimiz uygulamanın istisnaları da vardır. Bazı yapılar yapı ruhsatına ve dolayısıyla yapı kullanma 

iznine tabi değildir. Bu yapılarda yapı kullanma izin belgesi yerine ilgili idarelerin vereceği 

yapı kullanma izin belgesi yerine geçen belge ya da yapının fen ve sağlık kurallarına uygun 

olduğunu belirtir uygunluk yazısı ile cins değişiklikleri yapmak mümkündür. Bu yapılar 

aşağıda belirtilmiş ve bu yapılarla ilgili ayrıntılı açıklamalar getirilmiştir. 

 

16.01.1957 tarihinde yürürlülüğe giren 6785 sayılı  İmar Kanunu’nun 2. maddesine göre, belediye sınırları içindeki binalar yapı ruhsatına tabi tutulmuştur. 09.05.1985 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanarak (yayım tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe gireceği 

öngörüldüğünden) 09.11.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3194 sayılı  İmar Kanunu’nun 2. 

maddesine göre de, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak resmi ve özel bütün binalar yapı ruhsatına tabi kılınmıştır.  

2/10 


Yüklə 126,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə