Avrupa Konseyi hakkındaYüklə 232,99 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix26.08.2018
ölçüsü232,99 Kb.
#64487


  

  Avrupa Konseyi hakkında 

1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi, çocuklar dâhil olmak üzere bireylerin 

korunmasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer referans 

belgelerine dayanan ortak ve demokratik prensipler geliştirmeyi amaçla-

maktadır. 

Çocukların insan haklarını güvence altına almak ve teşvik etmek ve çocukları 

her türlü şiddetten korumak için “Çocuklar İçin ve Çocuklarla Birlikte Bir 

Avrupa İnşası” programı geliştirilmiştir.  Building a Europe for and with children 

Council of Europe  

F-67075 Strasbourg Cedex

www.coe.int/children

children@coe.int

Çocukların Cinsel Sömürü

 

ve Cinsel İstismara karşı

 

Korunmasına İlişkin Avrupa

 

Konseyi Sözleşmesi

Cinsel sömürü ve cinsel istismar, çocuklara karşı uygulanan şiddetin en 

kötü biçimlerindendir. 

UnICef’e göre, her yıl yaklaşık 2 milyon çocuk “seks

 

endüstrisi”nde kullanılmaktadır. İnternette, cinsel istismara uğramış 10-20.000

 

çocuğa ait 1 milyondan fazla görüntü yer almaktadır. Bu çocuklardan 

çok azının kimliği tespit edilebilmiştir. Çoğu meçhul, terkedilmiş ve büyük 

ihtimalle halen istismar edilmektedir.

Avrupa’da çocuk istismarının boyutlarına ilişkin istatistikler bulunmamakta,

 

ancak bildirilen vakalarla gerçek 

vaka sayısı 

arasında büyük 

farklılık 

olduğu iyi bilinmektedir. 

elimizdeki veriler, Avrupa’daki çocuk istismarının 

çoğunlukla aile içinde, çocuğa yakın kişiler tarafından ya da çocuğun sos

yal 


çevresinde gerçekleştiğini göstermektedir. Çocukları şiddete, özellikle cinsel 

şiddete karşı korumak, Avrupa Konseyinin uzun zamandır öncelik verdiği 

bir konu olmuştur.

TUR – PREMS 21014 – © Avrupa Konseyi – Resimler: Lotte KlaverrÇOCUKLAR

 İÇİN

 VE

 ÇOCUKLARLA

 BİRLİKTE

 BİR

 AVRUPA

 İNŞASI

Bu broşür, Türkiye’de Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından 

yürütülen “Beştebir Kampanyası -Avrupa Konseyi, Çocukların Cinsel 

Sömürü ve Cinsel İstismara karşı Korunması-” kapsamında Hollanda 

Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği’nin Matra Programı çerçevesinde 

bastırılmıştır.
  Bu sözleşmenin amacı nedir?

Çocukların Cinsel Sömürüye ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi 

Sözleşmesi, çocuklara karşı işlenen cinsel suçların önlenmesi, faillerinin yargılanması ve 

çocuk mağdurların korunması yönünde atılan önemli bir adımdır.

Çocukların korunması amacı bu sözleşmenin merkezinde yer alır. Sözleşme her yönüyle, 

çocuk haklarına saygı, çocukların esenliğinin sağlanması, görüşlerine, ihtiyaçlarına ve 

endişelerine cevap verilmesi ve her zaman yüksek menfaatlerine göre hareket edilmesi 

konularına odaklanmıştır.  

Kim cezalandırılabilir?

Sözleşmede belirlenmiş olan suçlardan herhangi birini 

işleyen herhangi bir kişi hakkında yargı süreci baş-

latılabilir. En ağır suçlar için ise, söz konusu fiilin suç 

sayılmadığı yabancı bir devletin sınırları içinde bile 

işlense, suç faili, vatandaşı olduğu ülkeye döndüğünde 

yargılanabilir. Bunun amacı çocuk seks turizmi ile 

mücadele etmektir. Sözleşmenin kapsamında  

hangi suçlar yer alır?

Sözleşme, cinsel sömürü ve cinsel istismar oluşturan davranışları Madde 18-23’te 

tanımlamaktadır.

Bu sözleşme ile ilk kez bir uluslararası anlaşma, cinsel istismar suçunu tanımlamakta 

ve cinsel istismarı suç saymaktadır. Araştırmaların ortaya koyduğuna göre, çocukların 

tanıdığı kimseler ya da ilişkisi olan kimseler tarafından cinsel istismara uğraması, 

çocuklara karşı cinsel şiddetin psikolojik açıdan en fazla hasar yaratan ve mağdur 

üzerinde uzun süre kalıcı etkiler bırakan şekillerinden biridir. Sözleşme, bir yetişkinin 

bir çocukla cinsel açıdan ilişki kurduğu vakaların, özellikle zor kullanma ve tehdit 

unsuru varsa, suç oluşturduğunu kabul etmektedir.

Sözleşme şu davranışların da suç oluşturduğunu kabul eder: 

  çocuk fuhuşuyla ilgili suçlar;

 

 Çocuk fuhşuna olan talep önemli derecede artmıştır ve çoğu kez organize suçlar ve insan ticaretiyle bağlantılıdır. Sözleşme, fuhuş yapan çocukları hem “çalıştıranlar” 

hem de “kullananlar” için cezai yaptırımlar getirerek, bu konudaki arz ile talep 

arasında bağ oluşturmaktadır. 

  çocuk pornografisiyle ilgili suçlar;

 

 Çocuk hakkında pornografik yayınların üretilmesi, önerilmesi, dağıtılması, bunlara sahip olunması ve internet ortamında görüntülenmesi sözleşmede suç oluşturan 

fiiller olarak kabul edilmektedir.  

  çocuklara cinsel amaçlı teklifler yapılması (kandırılması);

 

 Kandırma kavramı ilk kez uluslararası anlaşmada yer almakta; bu da göstermektedir ki, çocukların ilk kez sanal ortamda, özellikle internetteki sohbet ve oyun sitelerinde 

rastladıkları yetişkin kimselerle buluştuklarında cinsel yönden zarar görüyor 

olmaları giderek daha endişe verici bir durum haline gelmektedir. “Kandırma” terimi, 

cinsel haz amacıyla çocuğu kullanmak için çocuğu cinsel istismara hazırlama 

anlamına gelmektedir.

 

 

Sözleşmeye göre devletlerin yapması gerekenler nelerdir?

Önleyici tedbirler

  çocuklarla temas halinde çalışan kimselerin incelenmesi, işe alınıp eğitilmesi;

   çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismar konusunda ve kendilerini bunlardan nasıl koruyacakları konusunda 

bilinçlendirilmesi;

   çocuklara karşı cinsel suçları önlemek amacıyla, hem suçlular hem de muhtemel suçlularla ilgili müdahale 

tedbirlerinin alınması ve bunların düzenli aralıklarla izlenmesi.

Koruyucu tedbirler

   mağdurları ve ailelerini desteklemeye yönelik programlar geliştirilmesi, iyileştirici yardım ve acil psikolojik destek 

sağlayacak bir düzen kurulması;

  cinsel sömürü ve cinsel istismar şüphesi bulunan durumların bildirilmesinin teşvik edilmesi;

  danışmanlık hizmeti verecek, telefon ve internet acil yardım hatlarının tesis edilmesi.

Ceza hukukuna ilişkin tedbirler

   yasal olarak cinsel faaliyetlere girebilecek yaşa erişmemiş bir çocukla bu tür faaliyetlere girişmek gibi belirli dav-

ranışların ceza gerektiren suç sayılmasının sağlanması;

   özellikle de internet olmak üzere yeni teknolojiler kullanılarak çocuklara cinsel açıdan zarar verecek davranışların, 

örneğin çocukların kandırılmasının (cinsel amaçlı tekliflerde bulunulmasının) suç olarak kabul edilmesi; 

   etkili, orantılı ve caydırıcı bir ceza sistemini yerleştirebilmek için açık ve net ortak kriterler geliştirilmesi; 

   çocuklara karşı işledikleri cinsel suçtan dolayı hüküm giymiş suçlular hakkındaki verilerin toplanıp saklanması.

Araştırmaya ve yargılamaya ilişkin çocuk dostu usuller 

   çocuk mağdurların yargı işlemleri süresince iyi korunması ve yaşamış oldukları sarsıntının daha da ağırlaşmasına 

izin verilmemesi;

  çocuk mağdurların mahremiyetinin, kimliğinin ve imajının korunması;

  çocukların ve ailelerinin haklarına saygı gösterilerek çocuk mağdurların ihtiyaçlarına uygun tedbirlerin alınması;

  

çocuk mağdurlarla yapılan görüşmelerin sayıca sınırlı tutulması; bu görüşmelerin güven verici ortamlarda, bu amaca yönelik eğitilmiş profesyonel kişilerce yapılması.

İzleme


   bilgi ve veri toplanmasına katkıda bulunmak, Sözleşme’nin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası her düzeyde 

uygulanmasının izlenmesine imkan sağlamak. Sözleşme gereği oluşturulan izleme mekanizması “Lanzarote Komitesi”dir.

Yüklə 232,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə