4-ma’ruza. Dnk strukturasining xillari. PolimerazalarYüklə 450,34 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix29.11.2023
ölçüsü450,34 Kb.
#142594
  1   2   3   4
4-maruza. DNK strukturasining xillari. Polimerazalar4-MA’RUZA

DNK STRUKTURASINING XILLARI. POLIMERAZALAR

REJA
1.Nuklein kislotalarning tuzilishi. 
2.Dezoksiribonuklein kislotasining struktura va vazifasi (DNK) 
 
Nuklein kislota molekulalari nukleotidlarning polimerlanishi natijasida hosil 
bo`lgan polinukleotidlar zanjiridan iborat. Nukleotidlar qoldig`i bir-biri bilan fosfat 
kislota yordamida birikadi. Fosfat kislota har doim bir nukleotid tarkibidagi riboza 
(dezoksiriboza)ning uchinchi C-atomi bilan, ikkinchi nukleotid tarkibidagi riboza 
(dezoksiriboza)ning beshinchi C-atomi bilan murakkab efir bog`lari orqali 
bog`lanadilar. Buni quyidagi chizmada ko`rish mumkin. 
Yuqoridagi polinukleotidlarning o`zaro bog`lanish tizimiga asosan ular 
qutblangan bo`lib, bir tomoni 5
/
-0-Fn guruhi bo`lsa, ikkinchi tomoni esa 3
/
-OH 
guruhi bo`ladi. 
 Dezoksiribonuklein kislotasining struktura va vazifasi (DNK) 
Oqsillarga o`xshash DNK ham birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi 
strukturaga ega. 
 
DNK ning birlamchi strukturasi 
Dezoksiribonuklein kislota barcha tirik organizmlarda va ayrim viruslarda 
mavjud. U genetik (irsiy) axborotlarni o`zida saqlab, uni avloddan-avlodga 
uzatishda bevosita ishtirok etadi. DNK molekulasining birlamchi strukturasida 
irsiy belgilar rejalashtirilgan, ular birin-ketin joylashgan dezoksiribonukleotidlar 


qatoridan iborat. DNK tarkibida to`rt xil dezoksiribonukleotid bo`lib, oqsildagi 
aminokislotalar sonidan kam bo`lsa ham ularning ketma-ket qator soni oqsildan 
uzun bo`ladi. 
DNK nukleotid qatorini ya'ni, birlamchi strukturasini aniqlash (sekvenirlash) 
oxirgi yillarda juda yaxshi yo`lga qo`yilib, faqat alohida genlar emas, balki butun 
xromosoma genlaridagi nukleotid qatori aniqlangan. Jumladan, odam genomi ham 
sekvenirlanib, boshqa jonzotlar genomi qatorida kompyuterga joylashtirilib, bank 
axboroti sifatida saqlanadi. 
Bakteriofaglar DNK sining nukleotid qatori unikal, ya'ni bir marta uchrab, 
boshqa qaytarilmaydi. Ayrim organizmlarda DNKdagi nukleotidlarning ketma-
ketligi unikal bo`lsa ham, ayrim qismlarida qaytariladigan nukleotid qatori bir 
necha marta uchraydi (t-RNK va i-RNKlarning kodlovchi qismlari) jumladan, 
bateriyalarda. Eukariot genomlarda DNKning 60%ni strukturali, ya'ni oqsil 
sintezini belgilovchi qismlar tashkil qiladi. Hayvon DNKsining 10-25%ini tashkil 
qiluvchi bo`limlar qaytariladigan nukleotid qatoridan iborat bo`lib, ular ribosom, t-
RNK, 
gistonlar, 
immunoglobulinlarning 
genlaridan 
iborat. 
Ular 
DNK 
molekulasida bir gen ikkinchisi bilan ketma-ket joylashib, ularni qaytariluvchi 
tandemlar deyiladi. Ya'ni bir gen ikkinchi gendan speyser (inglizcha spaser-oraliq) 
orqali ajraladilar. Qaytariladigan nukleotid qatorlari, ularni satelit (kichik-sayyor) 
qismlaridir, bular xromosomaning sentromer qismida joylashib, uning bo`linishida 
va o`zaro bog`lanishida ishtirok etadi. 
Tabiiy manbalardan ajratib olingan DNKlarning nukleotid tartibini o`rganish 
natijasida AQSh olimi Chargaff va rus akademigi A.N.Belozerskiylar qator 
miqdoriy qonuniyatlarni aniqladilar. Bu qonuniyatlar quyidagicha ifodalanadi: 
1.
DNK molekulasidagi purin asoslari, adenin va guanin molyar 
konsentratsiyasini yig`indisi pirimidin asoslari-sitozin va timinning molyar 
konsentratsiyasi yig`indisiga teng: 
Pur=Pir yoki


2.
Adeninning molyar konsentratsiyasi timinnikiga, guaninniki esa sitozinga 
teng: A=T, G=S ёки 
1

T
A

1

S
G
3.
DNK zanjiridagi 6-aminoguruhli asoslar miqdori 6-ketoguruhli asoslar 
miqdoriga teng, ya'ni adenin va sitozin molyar konsentratsiyalarining yig`indisi 
guanin va timin molyar konsentratsiyalari yig`indisiga teng: 
А+S=G+Т ёки
1T
G
S
A
4.
Guanin bilan sitozin molyar konsentratsiyalari yig`indisining adenin bilan 
timinning (DNK molekulasida yoki uratsil RNK da) molyar konsentratsiyalari 
yig`indisining nisbati turli manbalardagi nuklein kislotalarda turlicha bo`ladi. Bu 
spetsifiklik koeffitsienti deb ataladi va 
)
(
U
Т
А
S
G


shaklida ifodalanadi. 
gar, 
Т
А
S
G


ning qiymati birdan kam bo`lsa, bunday DNK AT tipga, agar 
uning qiymati birdan katta bo`lsa, GS tipga kiritiladi. 
Yuksak o`simliklar va hayvonlar DNKsi AT tipga mansub, zamburug`lar, 
suvo`tlar va bakteriyalarning DNKsi ko`pincha GS tipga mansub. Bu 
ko`rsatkichlarni o`simlik, hayvon va mikroorganizmlarni taksonomik qatorini 
aniqlashda foydalanish mumkin. 

Yüklə 450,34 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə