1 Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası aşağıdakı istiqamətdə kredit fəaliyyəti göstərir: a Xüsusi sektor b Yoxsul inkişaf etməkdə olan ölkələrə güzəştli kreditlər c tmk d Büdcə defisitini azaltmaq e Bunların heç biri 2Yüklə 206,13 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/11
tarix14.09.2018
ölçüsü206,13 Kb.
#68601
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


1

Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası aşağıdakı istiqamətdə kredit fəaliyyəti 

göstərir:

a) Xüsusi sektor

b) Yoxsul inkişaf etməkdə olan ölkələrə güzəştli kreditlər

c) TMK


d) Büdcə defisitini azaltmaq

e) Bunların heç biri2

İqtisadi Sosial Şura öz işində iki tip komissiyaların fəaliyyətindən istifadə 

edir:

a) Regionalb) Nəzarət

c) İnkişaf

d) Regional və funksional

e) Bunların hamısından3

Dünya Bankı qrupuna daxildir:

a) Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

b) Beynəlxalq İnkişaf Assosasiyası

c) Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası

d) Çoxtərəfli İnvestisiya Zəmanətləri Agentliyi və Beynəlxalq İnvestisiya 

Mübahisələrinin Tənzimlənməsi Mərkəzi

e)  Bunların hamısı4

Dünya Bankının Azərbyacanda icra olunan layihələrinin sırasına hansı 

layihə daxil deyil?

a) Magistral yol layihəsi

b) Kənd investisiya layihəsi

c) Elektrik ötürücü sistemi layihəsi

d) TRACECA

e) Təhsil sektorunun inkişafı layihəsi5

BMT tərkibindəki xüsusi proqramlara aid deyil:

a) ESKATO

b) BMTİP


c) YUNİDO

d) YUNEP                                                                                                             

e) Hamısı

6

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı regional qruplaşmasına daxil 

deyil:

a) Gürcüstanb) Ukrayna

c) Macarıstan

d) Rumıniya                                                                                                      

e) Hamısı
7

BMT sistemində təhsilin, elm və mədəniyyətin inkişafı məsələləri ilə 

məşğul olur:

a) BƏT


b) BVF

c) YUNESKO

d) BMTİP                                                                                                                  

e) TRACECA8

Aşağıdakı fikirlərdən biri BİM-in mahiyyəti ilə bağlı deyil:

a) Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər iqtisadi münasibətlərin ümumi 

sistüminin alt sistemidir

b) Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər ölkələrarası iqtisadi münasibətləri əks 

etdirir


c) Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər müxtəlif ölkələrin təsərrüfat 

subyektlərinin bu və ya digər formada qarşılıqlı iqtisadi əlaqəsidir

d) Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər yalnız müxtəlif ölkələr və onların 

təsərrüfat subyektləri arasındakı ticarət-iqtisadi münasibətlərini ifadə edir.              

e) Hamısı

9

Aşağıdaqkılardan biri BİM-in formalarından deyil. 

a)  Beynəlxalq ticarət

b)  Beynəlxalq əmək bölgüsü

c)  Beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşlıq

d)  İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyası                                                                    

e)  Hamısı

10

Aşağıdakılardan biri BİM-in formalarından deyil:

a)  Beynəlxalq inhisarçılıq fəaliyyəti

b) Beynəlxalq ticarət

c) Beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşlıq

d) İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrsaiyası                                                                            

e)  Hamısı

11

Aşağıdakılardan biri BMT-nin çoxtərəfli ticarət-iqtisadi beynəlxalq 

təşkilatları sırasına daxil deyil:

a) ÜTT


b) UNCTAD

c) Beynəlxalq Gömrük Təşkilatı

d) Beynəlxalq Ticarət Palatası                                                                                       

e) Hamısı12

Ölkələrin beynəlxlaq əmək bölgüsündə iştirakının əsas səbəbi nədir?

a) Yeni texnologiya və bilikləri əldə etmək imkanı

b) Ölkələr arasında tədir dairələrinin bölgüsü

c) İqtisadi inkişaf üçün əlverişli imkanların əldə edilməsi

d) Xammal və enerji bazarlarının əldə edilməsi                                             

e)  Heç biri13

Beynəlxlaq əmək bölgüsünün əsas formalarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

a) Beynəlxlaq kooperasiya

b) Detallar üzrə ixtisaslaşma

c) Əməyin ümumi bölgüsü

d) Əməyin fərdi bölgüsü                                                                                                

e) Heç biri

14

XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində inkişaf etmiş ölkələrin 

iqtisadiyyatında hansı struktur dəyişiklikləri baş vermişdir?

a) Xidmət sferasının sürətli inkişafı

b) Maddi istehsal sferasının inkişafı

c) Kənd təsərrüfatının xüsusi çəkisinin artımı

d) Heç biri                                                                                                                    

e) Hamısı15

Hansı ölkə Avropa İttifaqının üzvü deyildir?

a) Böyük Britaniya

b) Kipr


c) Portuqaliya

d) İsveçrə                                                                                                         

e) Heç biri

16

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə aid deyil:

a) Ölkələrin milli bazarı

b) Əmtəə və xidmətlərlə beynəlxalq ticarət

c) Kapitalın beynəlxalq hərəkəti

d) Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya                                                                    

e) Hamısı

17

Xarici ticarət dövriyyəsi:

a) Bütün ixracatın həcmi deməkdir

b) Humanitar göndərmələr çıxılmaqla ixracatın həcmi deməkdir

c) Vergi tutlmadan daxil olan əmtəələrdən başqa bütün idxal deməkdir

d) İxrac və idxalın cəmi deməkdir                                                                            

e) Heç biri

18

Xarici ticarətin tənzimlənməsinin ən əsas aləti hansıdır?

a) Gömrük tarifləri

b) Kvotalaşdırma

c) İxracın stimullaşdırılması tədbirləri

d) İxracın əvəz edilməsi tədbirləri                                                                    

e) Heç biri

19

Aşağıda göstərilən hansı ölkə ASEAN-a daxil deyil?

a)  Sinqapur

b)  Çin


c)  İndoneziya

d)  Malaziya                                                                                                     

e)  Heç biriYüklə 206,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə