Yeni və orijinal nəticə və metodların təqdim edilməsiYüklə 445 b.
tarix27.10.2017
ölçüsü445 b.
#6981

Yeni və orijinal nəticə və metodların təqdim edilməsi

 • Yeni və orijinal nəticə və metodların təqdim edilməsi

 • Fikir mübadiləsi, həmkarlarla ünsiyyət

 • Elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsi və elmi biliklərin artırılması

 • Nəticələrin doğruluğu

 • Qrant verilməsi üçün ərizələrin tərtib olunması, elmi araşdırmaların maliyyələşdirilməsi

 • Tanınmaq və karyera yüksəlişi

Məqaləyə nəyi daxil etmirik:

 • Məqaləyə nəyi daxil etmirik:

  • Yarımçıq məlumatı (Məs., sona çatdırılmamış hesabatlar, göstəricilər)
  • Tək eksperimentdən alınmış nəticələr
  • Yaxşı məlum olan nəzəriyyəni «təsdiqləyən» nəticələr
  • Natamam informasiyaya əsaslanmış nəticələr
  • Nəzərdən keçirilən informasiyadan irəli gəlməyən fərziyyələr - «fantaziyalar»
  • Gələcək planlar
 • Resenziyalar / icmallar

 • Tədqiqatların konkret mövzu üzrə məlumatlarının tənqidi sintezi

 • adi ölçü: 10+ səhifə, 5+ şəkil, 80 istinad

 • adətən jurnalın redaktorunun sorğusu əsasında hazırlanır

 • elmi-tədqiqat karyerasının möhkəmləndirilməsi üçün yaxşı üsuldurMəqalənin adı

 • Məqalənin adı

 • Müəllif

 • Müəlliflərin işlədiyi təşkilat

 • Referat

 • Açar sözlər

 • Rəsmlər, cədvəllər, ədəbiyyat siyahısından ibarət məqalənin mətni.

 • Minnətdarlıqlar (qrant verənlərə, fondlara, təşkilatlara)

 • Əlavə informasiya- məqaləyə daxil edilməyən, lakin internet-variantında ayrıca fayl şəklində dərc olunan texniki və ya ətraflı məlumatMəqalənin başlığında problem səslənməlidir və informativ olmalıdır!

 • Məqalənin başlığında problem səslənməlidir və informativ olmalıdır!

 • Auditoriyanı maraqlandırmaq üçün problemi ümümiləşdirmək

 • Tərtibatın dəqiqliyi və səlistliyi

 • Müxtəsərlik

 • Yeni ixtisarların olmaması

 • «Tədqiqat…», «Tədqiq etmə…» kimi sözlərin olmaması!

 • Oxucuları işinizin əhəmiyyətli olduğuna və buna dəqiq əmin olduğunuza inandırın

 • Müxtəsər olun

 • Aşağıda sadalanan sualları dəqiq işıqlandırın:

 • Problemin nədən ibarət olduğu, məqsədiniz, təxmin edilən, işinizin mahiyyəti

 • Əvvəldən görülmüş işlər (ədəbiyyatın icmalını, bir neçə orijinal və əhəmiyyətli işləri, o cümlədən sonuncu icmal məqalələri nümunə gətirin. Qeyd: Redaktorlar mövzuya aid olmayan çoxlu sayda istinadları və ya fərdi uğurların yersiz mülahizələrini xoşlamırlar

 • Tərəfinizdən görülən işlər

 • Nailiyyətləriniz

 • Jurnalın mövzusundan kənara çıxmamağa çalışın!Nəzəriyyə

 • Nəzəriyyə

 • Маteriallar, avadanlıqlar

 • Qurğuların sxemləri

 • Proqram təminatının təsviriProblemi necə tədqiq etdiyinizi təsvir edin:

 • Problemi necə tədqiq etdiyinizi təsvir edin:

 • Ətraflı məlumat təqdim edin

 • Nəticələri öncədən dərc edilmiş prosedurları təsvir etməyin

 • İstifadə olunmuş avadanlıq və materialları göstərinYekun məlumatlar üçün asan anlaşılan şəkil və cədvəllərdən istifadə edin

 • Yekun məlumatlar üçün asan anlaşılan şəkil və cədvəllərdən istifadə edin

 • Cədvəllər, şəkillər və mətnlər bir-birini təkrarlamamalıdır

 • Rəsmlərin adı sərbəst məna daşımalıdır

 • Təqdim edilmiş məlumatlar şərh olunmalıdır • Cədvəllər yoxsa qrafiklər?

  • Cədvəllər “yüklənmiş” olmamalıdır
  • Cədvəldəki bütün məlumatlar mətndə müzakirə olunmalıdır (eynitipli və seriya əmələ gətirənlərdən başqa)
  • Əgər cədvəl böyükdürsə və ya sayca çoxdursa, onda cədvəlləri əlavə məlumatda təqdim edin


Sizin işiniz bilikləriniz sahəsində nə qədər irəliləməyə imkan verir???

 • Sizin işiniz bilikləriniz sahəsində nə qədər irəliləməyə imkan verir???

 • Bu suala aydın cavab verin:

 • İşinizin bilikləriniz sahəsində nə qədər əhəmiyyətli olduğunu sübuta yetirin

 • Tədqiqatların gələcək istiqamətini təklif edinİşinizin əsaslandığı elmi nəşrlərdən sitatlar gətirin

 • İşinizin əsaslandığı elmi nəşrlərdən sitatlar gətirin

 • İstinad etdiyiniz materialı bütünlüklə mənimsədiyinizə əmin olun

 • Çalışın şəxsi sitatlarınıza az müraciət edəsiniz

 • Eyni regionlardan gətirilmiş sitatlara müraciət etməyin

 • Müəlliflər üçün məcmuda verildiyi formata ciddi olaraq əməl edinHansı səbəbdən sizin məqalənizin jurnalın tərtibatına uyğun gəldiyini və işinizin əhəmiyyətini və ya vacibliyini vurğulayan qoşma məktub hazırlayın

 • Hansı səbəbdən sizin məqalənizin jurnalın tərtibatına uyğun gəldiyini və işinizin əhəmiyyətini və ya vacibliyini vurğulayan qoşma məktub hazırlayın

 • Jurnalın tələblərini diqqətlə nəzərdən keçirin ki, bu tələblərə cavab verildiyinə əmin olasınız

 • Məqləni eyni zamanda bir neçə jurnala göndərməyin, çünki bu nəşr qaydalarının peşəkar etikasını pozmaq deməkdir.Qoşma məktubda yer almalı olan iki ünsür vardır:

 • Qoşma məktubda yer almalı olan iki ünsür vardır:

 • Məqaləniz üçün niyə məhz bu jurnalı seçdiyinizə aydınlıq gətirməlisiniz (xüsusilə də əgər məqalə jurnalın mövzusundan bir az kənara çıxırsa)

 • Bu mövzuda başqa yerlərə verilən məqalələr varsa, qoşma məktubda bunların məqalədə qaynaq olaraq daxil edilib və ya edilmədiyini bildirməlisinizYuxarıda sadalananları nəzərə alaraq “yaxşı” yazılmış qoşma məktubda bu cümlələrə yer verilməlidir:

 • Yuxarıda sadalananları nəzərə alaraq “yaxşı” yazılmış qoşma məktubda bu cümlələrə yer verilməlidir:

 • I am submitting this article to Journal of Documentation. You will see that it deals with public library management, which I appreciate is outside JDoc's normal scope. However, it focuses on the novel application of a theoretical model to the topic, and hence I think it is appropriate for JDoc.

 • I am submitting an article with a similar title to 'Public Library Journal'. However, that article gives a series of case studies, rather than describing and applying the model, and so is quite distinct from the paper submitted here. I can send a copy of the PLJ paper if required.‘Pis’ qoşma (məqələnin bu jurnala nə səbəbdən göndərildiyini izah etmədə və ya qərar zamanı yetərincə diqqət çəkməsinə kifayyət etməyən) məktuba nümunə:

 • ‘Pis’ qoşma (məqələnin bu jurnala nə səbəbdən göndərildiyini izah etmədə və ya qərar zamanı yetərincə diqqət çəkməsinə kifayyət etməyən) məktuba nümunə:

 • I am sending this article for you to publish in Journal of Documentation, after your editorial amendments. I have chosen JDoc to publish this paper, as it is a high-impact and well-regarded journal.Referat– 250 söz və ya daha az olmalı (bir bölmədə ən çox 100 söz)

 • Referat– 250 söz və ya daha az olmalı (bir bölmədə ən çox 100 söz)

 • Məqsəd – Məqalənin səbəbləri/hədəfləri

 • Dizayn – Metodoloji necə edildi /iş mühiti

 • Tapıntılar – müzakirə/nəticələr

 • Praktik sahəsi (varsa) – Tətbiq olunacağı yer

 • [Yeni] Sosial təsiri (varsa) – Cəmiyyət/ siyasi təsiri

 • Orijinalliği/dəyəri – Bundan kim yararlana bilər və hansı yeniliyi var?Milorad M. Novicevic, Mario Hayek, Tony Fang, (2011) "Integrating Barnard's and contemporary views of industrial relations and HRM", Journal of Management History, Vol. 17 Iss: 1, pp.126 - 138

 • Milorad M. Novicevic, Mario Hayek, Tony Fang, (2011) "Integrating Barnard's and contemporary views of industrial relations and HRM", Journal of Management History, Vol. 17 Iss: 1, pp.126 - 138

 • Abstract

 • Purpose – The purpose of this paper is to juxtapose the contemporary views of industrial relations (IR) and human resource management (HRM) with the ideas expressed by Chester Barnard.

 • Design/methodology/approach – The paper analyzes Chester Barnard's views along the four premises that underlie contemporary perspectives on the fields of IR and HRM.

 • Findings – Barnard's main points: that sincerity and honesty of management is crucial to developing an individual employee's will to collaborate, and that collective cooperation is superior to collective bargaining are found to resonate well with the contemporary views and provide a clear indication for Barnard's preference of human resource perspective to the IR perspective.

 • Practical implications – This paper provides Barnard's practical insights into why managing IR and HR by policies leads to poor management.

 • Originality/value – This paper is the first to recognize Barnard's unique contribution to contemporary perspectives on IR and HRM disciplines.

 • Keywords: Employee relations, Human resource management, Industrial relations, OrganizationsQəbul olunub

 • Qəbul olunub

 • Nadir hallarda olsa da baş verir

 • Təbrik edirik!

 • Bundan sonra məqalənin korreksiya olunaraq dərc olunmasını və internetdə yerləşdirilməsini gözləyinEdanz Springer–dən asılı olmayan xarici kompaniyadır

 • Edanz Springer–dən asılı olmayan xarici kompaniyadır

 • Onun redaktə xidmətlərindən istifadə edilməsi heç də məqalənin qəbul edilməsinə və dərc edilməsinə təminat vermir.

 • Əlavə məlumat üçün www.edanzediting.com/springer saytına daxil olun

 • Edanz –ın elmi redaktor-ekspertləri sizin tədqiqatınızın qəbul edilməsi imkanının artırılmasına və gələcək inkişafının təmin edilməsinə çalışırlarEdanz sizə bu kimi problemlərin həllində kömək edə bilər:

 • Edanz sizə bu kimi problemlərin həllində kömək edə bilər:

 • Tərcümənin redaktə olunması, annotasiyanın yazılması və effektiv qoşma məktubun yazılmasında yardımçı ola bilər

 • Jurnalın seçilməsi məsələlərində məsləhətçi ola bilər

 • Məqaləni nəzərdə tutulan jurnala göndərməzdən əvvəl əlyazmanızın ekspert baxışına uyğun elmi analizinin yerinə yetirilməsi (ekspert qiymətləndirilməsinə uyğun) həyata keçirər

 • Ekspertlərin şərhlərini izah etməkdə, referentləri razı salmaq üçün tərəfinizdən edilən dəyişikliklərin kifayət olduğunu qiymətləndirməkdə kömək edə bilərwww.springerlink.com - 5,6 mln-dan artıq onlayn sənədlər

 • www.springerlink.com - 5,6 mln-dan artıq onlayn sənədlər

 • www.springer.com – geniş məlumatlar platforması

 • www.springer.com/training - vebinarlara yazılın

 • www.springer.com/authors - bu Springer müəllifi olmaq deməkdirmi?

 • www.springer.com/authoracademy - elmi məqalələrin yazılmasına aid verilmiş sualların cavablarıwww.authormapper.com - tədqiqatların harada aparıldığını və kimlərlə əməkdaşlıq edə biləcəyinizi görün

 • www.authormapper.com - tədqiqatların harada aparıldığını və kimlərlə əməkdaşlıq edə biləcəyinizi görün

 • www.springerexemplar.com – SpringerLink-də dərc olunmuş işlərin cümlələrində və kontekstində konkret terminlər necə istifadə edilir?

 • www.LaTeXSearch.com – Riyazi bərabərliklər üçün kodların axtarışı və surətinin çıxarılması

 • http://springer.journal-advisor.com (beta-versiya!) – Məqaləniz üçün annotasiya daxil edin və hansı jurnalların məqalənizə daha çox uyğun gəldiyi barədə məsləhətlər alın

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə