Üdm-in strukturundakı problemlərin, xüsusən də istehlakın və kapital akkumlyasiyasının determinant olması riskləri makroiqtisadi siyasətdə nəzərə alınmalıYüklə 445 b.
tarix22.05.2018
ölçüsü445 b.
#452402011-ci ildən sonra iqtisadi artım templərinin daha da səngiyə biləcəyi riskini nəzərə alaraq prosiklik makroiqtisadi siyasətin davamlı iqtisadi artıma əsaslanan makroiqtisadi siyasətlə əvəzlənməli, habelə iqtisadi artım templərinin xam neftin qiymətindən asılılığının tədricən neytrallaşdırılmalı;

 • 2011-ci ildən sonra iqtisadi artım templərinin daha da səngiyə biləcəyi riskini nəzərə alaraq prosiklik makroiqtisadi siyasətin davamlı iqtisadi artıma əsaslanan makroiqtisadi siyasətlə əvəzlənməli, habelə iqtisadi artım templərinin xam neftin qiymətindən asılılığının tədricən neytrallaşdırılmalı;

 • ÜDM-in strukturundakı problemlərin, xüsusən də istehlakın və kapital akkumlyasiyasının determinant olması riskləri makroiqtisadi siyasətdə nəzərə alınmalı;

 • Aqrar sektorun və qeyri-neft sənayesnin inkişafı üçün xüsusi strategiya işlənilməli və dövlət proqramlarının icrasına nəzarət gücləndirilməli;

 • ÜDM-də və investisiya qoyuluşlarında qeyri-neft sektorunun payının daha da artırılması məqsədilə biznes və investisiya mühiti daha da təkmilləşdirilməli;Qeyri-neft ixrac potensialını və vergitutma bazasını genişləndirmək üçün sahibkarlığa dövlət köməyinin yeni mərhələsi başlanılmalı;

 • Qeyri-neft ixrac potensialını və vergitutma bazasını genişləndirmək üçün sahibkarlığa dövlət köməyinin yeni mərhələsi başlanılmalı;

 • İqtisadiyyatın sektorları arasındakı dərinləşən əmək haqqı fərqlərini ortadan qaldırmağa yönəlik təşviq siyasəti həyata keçirilməli (məsələn, ortalama əmək haqqı neft sektoru müəssisələrindən yüksək olan qeyri-neft sektoru müəssisələri üçün güzəştli vergi və sosial ödənişlər dərəcələrinin tətbiqi);

 • Milli hesablar sisteminin, makroiqtisadi göstəricilər və yoxsulluqla bağlı statistikanın daha da təkmilləşdirilməli.

 • “Neft və qaz gəlirlərinin idarə edilməsi üzrə uzunmüddətli Strategiya”da nəzərdə tutulduğu kimi, neft gəlirlərinin xərclənməsində daimi və dəyişməz gəlirlər yanaşması tətbiq edilməli;“Fond-büdcə” münasibətləri üçün ciddi əsaslara söykənən maliyyə siyasəti direktivi qəbul edilməli və transferlər ARDNF aktivlərinin müəyyən həcmində limitləşdirilməli;

 • “Fond-büdcə” münasibətləri üçün ciddi əsaslara söykənən maliyyə siyasəti direktivi qəbul edilməli və transferlər ARDNF aktivlərinin müəyyən həcmində limitləşdirilməli;

 • Azərbaycan hökuməti büdcəyə daha çox strateji məzmun əlavə etməli və fiskal siyasət ölkənin orta və uzun müddət baxımından inkişafı ilə bağlı olan strategiya və proqramları ilə uzlaşdırılmalı;

 • Dövlət idarəetməsində struktur islahatlar aparılmalı, əks mərkəzsizləşdirmə siyasəti genişləndirilməli, bu məqsədlə Azərbaycanda fiskal mərkəzsizləşdirmə islahatları çərçivəsində ilk növbədə səhiyyə və təhsil müəssisələrinə maliyyə müstəqilliyi verilməli;

 • Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatı”nın təsdiq edilməsi barəsində qərarına əsasən yenidən baxılmalı paraqraflar, maddələr və yarımmaddələr üzrə xərclərin bölüşdürülməsi gerçək ehtiyaclarla uyğunlaşdırılmalı;Büdcə gəlirlərinin təminatında birbaşa vergi gəlirlərinin yığım əmsalının artırılması üçün vergi inzibatçılığını təkmilləşdirilməli, verginin fiskal deyil, tənzimləyici və stimullaşdırıci funksiyaları önə keçirilməli, vergi borclarının yaranma mənbələri araşdırılmalı;

 • Büdcə gəlirlərinin təminatında birbaşa vergi gəlirlərinin yığım əmsalının artırılması üçün vergi inzibatçılığını təkmilləşdirilməli, verginin fiskal deyil, tənzimləyici və stimullaşdırıci funksiyaları önə keçirilməli, vergi borclarının yaranma mənbələri araşdırılmalı;

 • Orta müddətli dövr üçün bütün fiskal parametrlərlə yanaşı büdcə kəsiri də makroiqtisadi tarazlığa xələl gətirməyən səviyyədə proqnozlaşdırılmalı və onun maliyyələşmə mənbələri ümumi fiskal siyasətlə mütləq uzlaşdırılmalı;

 • Dövlət xərcləmələrinin artımı inflyasiyaya ciddi təsir edən amillərdən biri olduğu üçün, onların iqtisadiyyatın absorbsiya gücü ilə həmahəng artması vacibdir. Bunun üçün büdcə artımlarında dayanıqlıq prinsipi ilə yanaşı, iqtisadiyyatın absorbsiya imkanları nəzərə alınmalı;

 • Bank sektorunda böyüyən riskləri idarə etmək və mümkün böhranı önləmək üçün bank sektorunda rəqabətliliyin artırılması, təmərküzləşmənin azaldılması və kredit bazarlarında inzibati təhriflərin aradan götürülməsi təmin edilməlidir.


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə