Tədqiqatın məsuliyyətlə aparılmasıYüklə 28,14 Kb.
tarix03.11.2018
ölçüsü28,14 Kb.
#77899
növüQaydalar

Tədqiqatın məsuliyyətlə aparılması

Etik cəhətdən məqbul, eləcə də nəticələrinin etibarlı olması üçün tədqiqat məsuliyyətlə aparılmalıdır. Tədqiqatçılar tərəfindən tədqiqatın məsuliyyətlə aparılması qaydalarının tətbiqi özünütənzimləmə formasıdır və qanunvericiliklə tənzimlənir. Bundan əlavə, tədqiqatın məsuliyyətlə aparılması tədqiqat təşkilatlarının keyfiyyət təminatının ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edir.

Tədqiqatın etibarlılığı baxımından tədqiqatın məsuliyyətlə aparılması şərtləri aşağıdakılardır:


 1. Tədqiqatın aparılması və nəticələrinin qeydiyyatı, təqdimatı və qiymətləndirilməsi prosesində tədqiqat etibarlılıq, diqqətcillik və dəqiqlik kimi tədqiqat icması tərəfindən qəbul edilmiş prinsiplərə əsaslanır.

 2. Məlumatların əldə edilməsi, eləcə də tədqiqat və qiymətləndirmə metodları elmi meyarlara cavab verir və etik cəhətdən məqbuldur. Nəşr olunan tədqiqat nəticələri açıq və etibarlı şəkildə çatdırılır və bu elmi biliyin paylaşılmasına uyğundur.

 3. Tədqiqatçı tədqiqat apararkən və nəticələrini dərc edərkən digər tədqiqatçıların işinə hörmətlə yanaşmaq, nəşrlərinə düzgün istinad etmək, nailiyyətlərini tanımaq və dəyər verməklə onların iş və nailiyyətlərini nəzərə alır.

 4. Tədqiqatın planlaşdırılması və aparılması, tədqiqat nəticələrinin hesabatı və tədqiqat zamanı əldə edilmiş məlumatların qeydiyyatı zamanı tədqiqatçı elmi bilik üçün müəyyənləşdirilmiş standartlara riayət edir.

 5. Zəruri tədqiqat icazəsi alınır və bəzi tədqiqat sahələrində tələb edilən ilkin etik qiymətləndirmə aparılır.

 6. Tədqiqata başlamamışdan və ya tədqiqatçıları cəlb etməmişdən öncə, tədqiqat layihəsi və ya komandasına daxil olan bütün tərəflər (işəgötürən, baş icraçı və komanda üzvləri) tədqiqatçının hüquqları, məsuliyyətləri və öhdəlikləri, müəlliflik prinsipləri və məlumatların arxivləşdirilməsi və əlçatarlılığına dair məsələləri razılaşdırırlar. Bu razılaşmaların tədqiqat ərzində əlavə olaraq dəqiqləşdirilməsi mümkündür.

 7. Maliyyə mənbələri, maraqların toqquşması və ya tədqiqatın aparılması ilə bağlı digər öhdəliklər tədqiqat layihəsinin bütün üzvlərinə çatdırılır və tədqiqat nəticələri nəşr edilərkən məruzə edilir.

 8. Maraqların toqquşmasına dair şübhə olduğu təqdirdə, tədqiqatçılar tədqiqatla əlaqədar qiymətləndirmə və qərarvermə proseslərində iştirak etmirlər.

 9. Tədqiqat təşkilatı şəxsi heyət və maliyyə idarəetməsi üzrə qabaqcıl təcrübələrdən istifadə edir və məlumatların mühafizəsi üzrə qanunvericiliyi nəzərə alır.

Bundan əlavə, tədqiqatçılar müəllim və ya təlimçi kimi fəaliyyət göstərdikdə, tədqiqat vəzifələrinə və ya tədqiqatın maliyyələşdirilməsi üçün müraciət etdikdə, eləcə də tədqiqat icması daxilində və xaricində sahələri üzrə fəaliyyət göstərdikdə yuxarıda qeyd edilmiş təcrübələrə riayət etməlidirlər.

Tədqiqat fəaliyyətindən əlavə, tədqiqatın məsuliyyətlə aparılması prinsipləri tədris materiallarına, yazılı və şifahi bildirişlərə, qiymətləndirmələrə, tərcümeyi-hal və nəşrlərin siyahısına, eləcə də sosial media daxil olmaqla həm nəşr edilən, həm də elektron mətbuat kanalları vasitəsilə ictimaiyyətlə əlaqələrə tətbiq edilir.

Hər bir fərdi tədqiqatçı və tədqiqat qrupu üzvü tədqiqatın məsuliyyətlə aparılması prinsiplərinə riayət edilməsinə cavabdehdir. Bununla belə, tədqiqat qrupları və onların baş icraçıları, tədqiqat vahidlərinin direktorları və tədqiqat təşkilatlarının rəhbərliyi qismində bütün tədqiqat icması məsuliyyət daşıyır.

Universitet və tətbiqi elmlər universitetləri tələbələrinin tədqiqatın məsuliyyətlə aparılması prinsipləri ilə tanış olmalarını və tədqiqat etibarlılığı anlayışının magistr və doktorantura proqramlarına daxil edilməsini təmin etməlidir. Tədqiqat institutları şəxsi heyətləri üçün tədqiqatın etibarlılığı təlimi təmin etməlidir. Bundan əlavə, tədqiqat təlim proqramlarının bir hissəsi kimi müvafiq təhsil sahəsi üzrə tədqiqatın məsuliyyətlə aparılması ilə bağlı sualları cavablandırmaq hər bir tədqiqat təlim vahidinin vəzifəsidir. Tədqiqatın məsuliyyətlə aparılması praktikasını təmin etmək məqsədilə universitet və tətbiqi elmlər universitetləri müəllim, tezis rəhbəri, tədqiqatçı, tədqiqat proqramlarının rəhbərləri və digər ekspertlərinə tədqiqatın etibarlılığı üzrə davamlı təhsil təklif etməlidir.

Finlandiyada olan elmi cəmiyyətlər akademik və elmi nəşrlərin həmkarlar tərəfindən nəzərdən keçirilməsi sistemi vasitəsilə tədqiqatın məsuliyyətlə aparılmasını təşviq edə bilər. Bundan əlavə, Finlandiya Akademiyası, Finlandiyanın Texnologiya və İnnovasiyaların Maliyyələşdirilməsi Agentliyi (Tekes) kimi tədqiqat maliyyələşdirən təşkilatlar, eləcə də fondlar maliyyələşdirdikləri layihələrdə tədqiqatçıları tədqiqatın məsuliyyətlə aparılmasına və mümkün olduqda tədqiqatın məsuliyyətlə aparılmasının pozulması hallarının aradan qaldırılmasında TMA qaydalarına riayət etməyə həvəsləndirə bilərlər.

Tədqiqatın məsuliyyətlə aparılmasının pozulması halları

Peşəkar olmaq üçün tədqiqatçı sahəsi ilə bağlı bilik və metodologiyaya yiyələnməli, eləcə də etik cəhətdən məqbul praktikalara riayət etməlidir.

Zəif tədqiqat bacarıqları nəticələrin etibarlılığını azaldır və hətta tədqiqat nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi ilə nəticələnə bilər. Zəif tədqiqat bacarıqları sahədə işləyərkən səriştənin çatışmaması və tədqiqatın aparılmasında və nəticələrinin qeydiyyatı, arxivləşdirilməsi və hesabatında etinasızlıq kimi özünü büruzə verir.

Bununla belə, etinasızlıq və bilik çatışmazlıqları heç də tədqiqatçının peşəkar praktikalarının etik cəhətdən etibarsız olduğunu ifadə etmir.Tədqiqatın məsuliyyətlə aparılmasının pozulması halları dedikdə tədqiqata xələl verən və ən pis halda tədqiqat nəticələrinin etibarsız sayılması ilə nəticələnən eyri-etik və dələduz praktikalar nəzərdə tutulur. Tədqiqatın məsuliyyətlə aparılmasının pozulması halları qəsdən və ya etinasızlıq nəticəsində baş verir.

Bu növ pozuntuların təfərrüatlı və birmənalı şəkildə müəyyənləşdirilməsi çətin olduqda, nümunələr vasitəsilə etik cəhətdən qeyri-məqbul praktikaları təsnif etmək mümkündür.

Tədqiqatın məsuliyyətlə aparılmasının pozulması halları aşağıdakı şəkildə təsnif oluna bilər:


 • Elmi iş normalarının pozulması

 • Tədqiqatın məsuliyyətlə aparılmasına qarşı etinasızlıq

Elmi iş normalarının pozulması və tədqiqatın məsuliyyətlə aparılmasına qarşı etinasızlıq tədqiqatın planlaşdırılması və aparılması və tədqiqat nəticələrinin və yekunlarının təqdimatı zamanı baş verə bilər. Elmi iş normalarının pozulması və tədqiqatın məsuliyyətlə aparılmasına qarşı etinasızlığa dair iddialar tədqiqatın məsuliyyətlə aparılmasının pozulması iddialarının həll olunması proseduru vasitəsilə tənzimlənir. Bu TMA prosesi adlanır. Tədqiqatın məsuliyyətlə aparılmasına və elmi iş normalarının pozulmasına qarşı etinasızlıq tədqiqatın məsuliyyətlə aparılması prinsipini pozur və bu eləcə də qanun pozuntusu ola bilər.

Yuxarıda qeyd edilən iki kateqoriyadan əlavə, tədqiqat icmasında etik cəhətdən məsuliyyətsiz hesab edilən digər tədqiqat praktikaları baş verə bilər. Bununla belə, hesabat nəticələrinin şərh və qiymətləndirmələrindən yaranan səmimi fikir ayrılıqları akademik və elmi müzakirələrin mövzusudur və tədqiqatın məsuliyyətlə aparılması prinsipini pozmur.

Elmi iş normalarının pozulması

Elmi iş normalarının pozulması dedikdə tədqiqat icmasını, eləcə də əksər hallarda qərarvericiləri yanıltmaq nəzərdə tutulur. Buna tədqiqat icmasına hər hansı bir nəşr, elmi və ya akademik görüşdə edilən təqdimat, nəşr ediləcək əlyazma, tədris materialları və ya maliyyə üçün müraciətlərdə saxta məlumatlar və ya nəticələr yaymaq daxildir. Bundan əlavə, normaların pozulması dedikdə digər tədqiqatçıların işinin mənimsənilməsi və öz işi kimi qələmə verilməsi nəzərdə tutulur.

Elmi iş normalarının pozulması aşağıdakı dörd alt kateqoriyaya bölünür:


 • Uydurma dedikdə tədqiqat icmasına uydurulmuş müşahidələrin məruzə edilməsi nəzərdə tutulur. Digər sözlə, uydurulmuş müşahidələr tədqiqat hesabatında iddia edilən metodlardan istifadə edilməklə aparılmayıb. Uydurma tədqiqat hesabatında uydurulmuş nəticələrin təqdimatı deməkdir.

 • Saxtalaşdırma (təhrif etmə) dedikdə ilkin müşahidələrin qəsdən dəyişdirilərək təqdim edilməsi və nəticə etibarilə, bu müşahidələrə əsaslanan nəticələrin təhrif olunması nəzərdə tutulur. Nəticələrin saxtalaşdırılması dedikdə tədqiqat nəticələrinin əsaslandırılmamış dəyişdirilməsi və ya seçilməsi nəzərdə tutulur. Saxtalaşdırma dedikdə həmçinin yekun nəticəyə gəlmək üçün önəmli olan nəticə və ya məlumatın buraxılması (daxil edilməməsi) nəzərdə tutulur.

 • Plagiatçılıq və ya müəllifi qeyd etmədən istifadə dedikdə müvafiq istinadlar olmadan digər şəxsin materialını özününkü kimi təqdim etmək nəzərdə tutulur. Buna tədqiqat planları, əlyazmaları, məqalələr, digər mətnlər və ya onların hissələri, əyani materiallar və ya tərcümələr daxildir. Plagiatçılığa birbaşa köçürmə, eləcə də uyğunlaşdırılmış köçürmə daxildir.

 • Mənimsəmə dedikdə digər şəxsin nəticə, fikir, plan, müşahidə və ya məlumatının qanunsuz olaraq öz tədqiqatı kimi təqdim edilməsi nəzərdə tutulur.

Beynəlxalq qaydalarda normaların pozulması USP təsnifatı kimi istinad edilən uydurma, saxtalaşdırma və plagiatçılıq olmaqla üç kateqoriyaya bölünür. Finlandiyada daha müfəssəl və analitik təsnifat tətbiq edilir. Bu səbəbdən, mənimsəmə plagiatçılıqdan müstəqil yeni kateqoriya kimi qəbul edilib.

Tədqiqatın məsuliyyətlə aparılmasına qarşı etinasızlıq

Tədqiqatın məsuliyyətlə aparılmasına qarşı etinasızlıq tədqiqat prosesində tam etinasızlıq və diqqətsizlik kimi özünü büruzə verir. Tədqiqarçıların bu cür davranışına aşağıda qeyd olunan halları aid etmək olar: • tədqiqatçıların adını qeyd etməmək və əvvəlki tədqiqat nəticələrinə müvafiq və münasib olmayan şəkildə istinad etməklə digər tədqiqatçıların nəşrlərdə oynadığı rolu azaltmaq;

 • tədqiqat nəticələrini və metodlarını yanlış iddialarla nəticələnən səhlənkar tərzdə məruzə etmək;

 • eyni tədqiqatın nəticələrini yeni nəticələr kimi bir neçə dəfə nəşr etmək (lazımsız nəşr, eləcə də özünü plagiatçılıq kimi istinad edilir);

 • digər yollarla tədqiqat icmasını yanıltmaq.

Digər məsuliyyətsiz praktikalar

Tədqiqatçılar tədqiqatda digər məsuliyyətsiz praktikalara yol verə bilər. Məsələn, aşağıdakı hallar baş verə bilər: • tədqiqatda iştirak etməyən şəxsləri müəlliflər siyahısına daxil etmək və ya “gözəgörünməz müəlliflər” kimi istinad edilənlər tərəfindən hazırlanmış işi öz adına çıxmaqla müəllifliklə manipulyasiya etmək;

 • tərcümeyi-hal və onun tərcüməsində, nəşrlərin siyahısında və ya ana səhifələrində elmi və akademik nailiyyətlərini şişirtmək;

 • süni surətdə sitatların sayını artırmaq məqsədilə tədqiqatın biblioqrafiyasını genişləndirmək;

 • digər tədqiqatçının işini yubatmaq, məsələn, yuxarıda qeyd edilən tədqiqat işinin həmkarlar tərəfindən nəzərdən keçirilməsi vasitəsilə;

 • riyakarlıqla hər hansı bir tədqiqatçını TMA pozuntusu ilə ittiham etmək;

 • digər tədqiqatçının işinə maneə yaratmaq;

 • tədqiqat nəticələri və ya bu nəticələrin elmi əhəmiyyəti və ya tətbiqi ilə bağlı yanlış və təhrif edilmiş məlumat təqdim etməklə ümumi ictimaiyyəti yanıltmaq.

Ən ciddi hallarda, bu praktikalar yuxarıda qeyd olunan TMA pozuntuları meyarlarına uyğun ola bilər.
Kataloq: upload -> File -> documents -> 05-2016
05-2016 -> Müəllim hazırlığı sahəsində tədris proqramlarının hazırlamasının məqsədi və bu sahədəki çətinlikləri anlamaq
05-2016 -> Təhsil proqramı hazırlanarkən dünyada tədris olunan oxşar fənlərarası proqramlar təhlil edildi və fənlərin müvafiq matrisası hazırlandı, beləliklə, təhsil proqramı digər inteqrasiya olunmuş mühəndislik proqramlarına uyğunlaşdırılmış oldu
05-2016 -> Tədqiqatın məsuliyyətlə aparılması
05-2016 -> Cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı
05-2016 -> Azərbaycan respublikasi
05-2016 -> Avropa Ali Təhsil Məkanının Kvalifikasiyalar Çərçivəsi (aatmkç) – nədir və nə məqsəd daşıyır?
05-2016 -> Bir-birimizlə və mövzu ilə tanışlıq
05-2016 -> Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı
05-2016 -> Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında əsasnamənin təsdiqi barədə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin əmri
05-2016 -> Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «Bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında

Yüklə 28,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə