Sınaq imtahanı №1Yüklə 108,57 Kb.
tarix11.10.2017
ölçüsü108,57 Kb.
#4380

http://sinaq.narod.ru Magistr sinaq imtahani №2


1. Üç ədədin ədədi ortası 17-dir. Onlardan ikisinin ədədi ortası isə 12,5-dir. Üçüncü ədəd neçədir?

A) 29,5 B) 25 C) 34 D) 26 E) 51


2. Mən indi oğlumdan 4 dəfə böyüyəm, 20 ildən sonra isə mən oğlumdan 2 dəfə böyük olacağam. İndi oğlumun neçə yaşı var?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14


3. Samir, Ləman və Davudun bir qədər pulu var idi. Onlar pulu belə bölüşdürdülər: Samir bütün pulun hissəsini, Ləman bütün pulun 0,35 hissəsini götürdü. Davuda isə 9 manat pul qaldı. Bütün pul nə qədər idi?

A) 27 manat

B) 43 manat

C) 180 manat

D ) 280 manat

E) 190 manat


4. Məmulatın qiymətini 10% azaltdıqdan sonra yeni qiyməti 20% azaltdılar. Nəticədə məmulatın qiyməti 7200 manat oldu. Məmulatın ilkin qiymətini tapın.

A) 8000 B) 40000 C) 10000

D) 12000 E) 6000
5. 4 fəhlə işi 32 saata yerinə yetirir. 2 fəhlə bu işi neçə saata yerinə yetirər?

A) 64 B) 16 C) 8 D) 128 E) 256


6. 72  49

42  16


21  2

16  ?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

7. 16 * 12 = 10

18 * 32 = 5

23 * 15 = 11

17 * 19 = ?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

8. 482 693 714 826 937 ?

A) 142 B) 148 C) 639 D) 937 E)973


9.A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2
10. Qızardılmış bir toyuğu əli 30 dəqiqəyə, Əhməd 20 dəqiqəyə, Həsən isə 60 dəqiqəyə yeyər. Onlar üçü birlikdə bu toyuğu neçə dəqiqəyə yeyər?

A) 25 B) 20 C) 10 D) 8 E) 5


11. Fərqli variant hansıdır?

A) trapesiya B) kvadrat

C) paraleloqram D) düzbucaqlı

E) prizma


12. Ələkbər, Minayə, Davud və Mais qohumdurlar. Məlumdur ki, 1) Ələkbər Minayənin qardaşıdır;

2) Minayə Davudun qızıdır;

3) Davud Maisin dayısıdır.

Mais Ələkbərin nəyi olur?

A) qardaşı oğlu B) bibisi oğlu

C) xalası oğlu D) əmisi

E) dayısı

13. Kvadrat  kub

A) çevrə  silindr

B) üçbucaq  prizma

C) dairə  şar

D) düzbucaqlı  müstəvi

E) üçbucaq  oktaedr


14.

A) B) C)

D) E)
15. şimal qütb – soyuq

cənub qütb - ?

A) cənubda B) isti C) buzlaq D) soyuq E) mülayim
16. Fərqli atalar sözünü seçin:

A) Dəli özü deyər, özü eşidər.

B) Dəlidən doğru xəbər.

C) Dəli sərxoşdan qorxar.

D) Dəli utanmaz, yiyəsi utanar.

E) Dəli tanrıdan güclüdür.


17.

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 1518.


A) 14 B) 20 C) 15 D) 26 E) 12
19.

17

15

43

22

14

?

11

A) 12 B) 25 C) 15 D) 8 E) 13


20.

A) 5 B) 6 C) 8 D) 7 E) 15


21.+

a

b

c

a
20
b32

c

28a+b+c=?

A) 5 B) 10 C) 20 D) 40 E) 80


22. Fərqli variantı seçin:

A) odlap B) ucnt C) riəmx

D) riəmd E) ism
23.


A) 80-6 B) 80-6 C)80-6

D) 80-6 E)


24.

A) 4682 B) 2472 C) 8642

2864 6438 4652

3724 8243 2872

1328 6427 6426

D) 1642 E) 8642

2864 4682

3864 2862

7624 6428
25. Verilən açılışa uyğun variantı seçin:


A) B)

C) D) E)26. 3925  277

4697  2416

6257  ?

A) 1212 B) 2121 C) 1214

D) 2412 E) 677


27.

A) 6 kq B) 7 kq C) 8 kq

D) 9 kq E) 10 kq

A+B×C=?

A) 12 B) 15 C) 17 D) 10 E) 21


29.

A) 181 B) 191 C) 190

D) 192 E) 172
30.

3□(42)  18

4□(12)  12

6□(73)  ?

A) 30 B) 40 C) 150 D) 60 E) 70
31.


A) 3, 3, 1 B) 6, 6, 2 C) 6, 6, 1

D) 2, 3, 1 E) 6, 4, 2


32. Ruhid, Əli, Vaqif və Ceyhun dostdurlar. Onlar Bakı, Sumqayıt, Gəncə və Lənkəran şəhərində işləyirlər. Onlardan ikisi iqtisadçı, biri həkim, biri də hüquqşünasdır. Gəncə şəhərində işləyən iqtisadçı deyil. Hüquqşünas nə Sumqayıt, nə də Gəncə şəhərində işləmir. Ceyhun Bakıda, Ruhid və vaqif iqtisadçı deyil. Lənkəranda işləyən də iqtisadçı deyil.

Mətnə əsasən, Ruhid və Ceyhunun ixtisaslarını və hansı şəhərlərdə işlədiklərini müəyyən edin.

A) Ruhid – hüquqşünas, Bakı

Ceyhub – iqtisadçı, Bakı

B) Ruhid – iqtisadçı, Bakı

Ceyhun – həkim, Gəncə

C) Ruhid – hüquqşünas, Lənkəran

Ceyhun – iqtisadçı, Sumqayıt

D) Ruhid – iqtisadçı, Lənkəran

Ceyhun – hüquqşünas, Gəncə

E) Ruhid – həkim, Sumqayıt

Ceyhun – iqtisadçı, Bakı33. Anlayışları ümumidən xüsusiyə doğru düzün:

materiya, maye, maddə, su

A) maye, su, materiya, maddə

B) maddə, maye, materiya, su

C) su, maye, maddə, materiya

D) maddə, su, maye, materiya

E) su, maye, materiya, maddə
34. Üç qardaş – İsgəndər, Cavid, Samir müxtəlif universitetlərdə

(A, B, C) müxtəlif fənləri (biologiya, tarix, iqtisadiyyat) tədris

edirlər. İsgəndər A-da, Cavid isə B-də işləmir. A-da işləyən şəxs

tarixi tədris etmir. B-də işləyən şəxs iqtisadiyyatı tədris edir. Cavid

biologiyanı tədris etmir.

Samir hansı fənni hansı universitetdə tədris edir?

A) biologiyanı A-da

B) tarixi C-də

C) iqtisadiyyatı B-də

D) iqtisadiyyatı C-də

E) biologiyanı B-də
35. Şəkildə neşə kiçik ölçülü kub var?

A) 35 B) 32 C) 16 D) 30 E) 2236. Şəklə görə I, II və III hissələrin nisbətini tapın.

A) 2 : 3 : 4 B) 1 : 2 : 3 C) 4 : 3 : 5 D) 2 : 1 : 1 E) 3 : 2 : 5


37.b

ca
b


a
?
a

c
c

b
A)

a

b

c

B)
a

b

C)a
c


c

bD)
a
E)a
c
b
b

c


38.
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11
39.
6

8

1

4

3

4

2

12

2

16

3

?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
40.
A) 46 B) 44 C) 42 D) 40 E) 38
41.A) B) C)

D) E)
42. Qazıxı = 2

Ağdaşkəsən = 2

Şuşamaxı = ?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


43. *14 = 17

*25 = 33


*30 = 37

*41 = ?


A) 65 B) 5 C) 4 D) 50 E) 14

44.

A) 30 B) 21 C) 19 D) 48 E) 27


45.


A) B) C)

D) E)


46. 52-10

A) 120 B) 168 C) 90 D) 80 E) 48


47.


A) B) C)

D) E)48.

6
12
24
48

2
4
16
?

A) 64 B) 81 C) 144

D) 169  E) 256
49. 1 3 11 47 ?

A) 80 B) 147 C) 239

D) 247 E) 517

50. Fərqli fiquru tapın.
A) B) C)
D) E)

51. ...... verilənlər bazasını idarəetmə sistemidir?


 1. Assembler

 2. UNİX

 3. OS/2

 4. AutoCAD

 5. Oracle


52. ASCII –də yığılmış kitabın hər səhifəsində 32 sətr və hər sətrdə 64 simvol vardır. 160 kB fayl üçün neçə səhifə tələb olunur?

 1. 80 B) 120 C) 160

D) 200 E) 240
53. 110,10(2) ədədini 8 – lik say sistemində ifadə edin.

 1. 6,4 B) 4,4 C) 2,4

D) 7,4 E) 3,4
54. 2 MB neçə baytdır?

A) 210 B) 220 C) 221

D) 230 E) 231
55. “Alqoritm mütləq blok sxemlə təsvir olunmalıdır” xassəsi alqoritmin hansı xassəsidir?


 1. müəyyənlik

 2. diskretlik

 3. kütləvilik

 4. nəticəvilik

 5. alqoritmin belə bir xassəsi yoxdur


56. Bunlardan biri fərdi kompyuterin daxili qurğusu deyil?

 1. RAM B) mikroprosessor

C) çipset D) plotter E) BİOS
57. İkinci nəsil kompyuterlərdə element bazası nə idi?

 1. tranzistor

 2. kiçik inteqral sxemlər

 3. böyük inteqral sxemlər

 4. elektron lampalar

 5. kondensator


58. 1FA(16) ədədini 10 – luq say sistemində ifadə edin.

 1. 44 B) 506 C) 194

D) 250 E) 256
59. Bunlardan biri verilənləri xaricetmə qurğusudur?

 1. klaviatura

 2. siçan

 3. skaner

 4. mikrofon

 5. printer

60. Əməliyyat sisteminə yeni qurğular qoşularkən sistemin konfiqurasiya fayllarını dəyişdirməsini, drayverləri avtomatik tapıb yükləməsini, qurğunu avtomatik sazlamasını təmin edən texnologiya necə adlanır?

A) Drag and Drop

B) OLE

C) Plug and PlayD) SMART

E) NTFS


61. Prosessor nədir?

A) Xarici yaddaş qurğusudur

B) Hesab və məntiq əməliyyatlarını yerinə yetirən və kompyuterin ümumi işini idarə edən qurğudur

C) Kompyuterin yaddaşında olan informasiyanı çap edən qurğudur

D) Kağız üzərində olan informasiyanı kompyuterin yaddaşına köçürən qurğudur

E) Kompyuterlərin qurğularının qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir62. Hansı Excel-də yaradılmış sənəddir?

A) book.pps

B) temp.xls

C) book1.wav

D) stat.rtf

E) miktex.log


63. Aşağıdakılardan biri yanlışdır?

 1. Interpretator proqramın əmrlərini bir – bir maşın dilinə çevirir və icra edir

 2. Kompilyator proqramın əmrlərini bütövlükdə maşın dilinə çevirir və icra edir

 3. Windows XP çoxməsələli əməliyyat sistemidir

 4. MS DOS çoxistifadəçili əməliyyat sistemidir

 5. UNIX şəbəkə əməliyyat sistemidir


64. F1, F2,..., F10 klavişləri necə adlanır?

A) hərf-rəqəm klavişləri

B) xidməti klavişlər

C) əlavə klavişlər

D) kursoru idarə edən klavişlər

E) funksional klavişlər


65. Disketin ölçüsü nə qədərdir?

A) 2 Qb


B) 512 bayt

C) 1,44 Mb

D) 32 Mb

E) 1,44 Gb


66. Proqramlaşdırmada yaddaş ünvanları ilə işləmək hansı tip verilənlərdən istifadə olunur?

A) şərti

B) məntiqi

C) hesabi

D) göstərici

E) mətn


67. Aşağıdakılardan hansı İnternetin xidməti deyil?

A) e-mail

B) telnet

C) gopher

D) www

E) assembler68. MS DOS – da faylın yaradılması üçün istifadə olunan əmri seçin:

A) CD


B) COPY

C) COPY CON

D) MD

E) MKDIR


69. Hansı tətbiqi proqramdır?

A) proqramlaşdırma sistemləri

B) nəşriyyat sistemləri

C) utilitlər

D) əməliyyat sistemləri

E) antivirus proqramları70.  image003  düyməsi nə üçündür?

A) pəncərəni ekranın aşağısına salır

B) pəncərəni ekran boyunca böyüdür və kiçildir

C) başqa pəncərəyə keçidi təmin edir

D) pəncərəni bağlayır

E) pəncərənin ekranda yerini dəyişir


71. x = 2 olduqda aşağıdakı alqoritmin icrasından sonra y – in qiyməti nəyə bərabər olar? 1. 2 B) 3 C) 4 D) 0 E) 1


72. Verilənlərin sıxılmasını hansı proqram yerinə yetirir?

A) İnterpretator B) Arxivator

C) Yükləyici D) Sazlayıcı

E) Kompilyator73. hansı topologiyadır?

A) ağacvari

B) ulduz

C) şin


D) halqavari

E) qarışıq


74.

işarələr qrupu hansı panelə aiddir?

A) Formatting (Форматирование)

B) Standart (Стандартная)

C) Drawing (Рисование)

D)WordArt

E) Tables and Borders (Таблицы и границы

75. ROM nədir?

A) Əməli yaddaş

B) Keş yaddaş

С) Virtual yaddaş

D) Xarici yaddaş

E) Daimi yaddaş

Düzgün cavabları bu ünvandan öyrənə bilərsiniz: sinaq.narod.ruYüklə 108,57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə