ÖzgeçMİŞ Nurbin paker kahveciOĞLUYüklə 145,33 Kb.
tarix17.09.2017
ölçüsü145,33 Kb.
#502

ÖZGEÇMİŞ

Nurbin PAKER KAHVECİOĞLU


eMail

pakernu@itu.edu.tr

nurbin@gmail.com


Öğrenim DurumuLisans

MİMARLIK / Mimarlık

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 1985-1989

Yüksek Lisans

MİMARLIK / Bina Bilgisi

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 1990-1992
Mimari Tasarımda Biçim Grameri: Metro İstasyon Tasarımı

Doktora

MİMARLIK / Bina Bilgisi

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 1992-2001
Mimari Tasarım Eğitiminde Bilgi ve Yaratıcılık Etkileşimi

Akademik Unvanlar ve Görevler

Araştırma Görevlisi

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Bina Bilgisi Anabilim Dalı, 1991 - 2002

Misafir Araştırmacı

CARDO, University of Newcastle Upon Tyne, UK, 1996, (British Council araştırma bursu ile)

Misafir Araştırmacı

DAAP (College of Design, Art, Architecture & Planning), University of Cincinnati, USA, 1998-2000

Yardımcı Doçent

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Bina Bilgisi Anabilim Dalı, 2002-2011

Doçent

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2011-


Mesleki ve Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İstanbul Şubesi,1989-

IAPS-Practising Sustainability Network, 1996-1999

İTÜ Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi (İTÜ-KAEM),1995-1998


İdari Görevler
İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2012

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım (MTS) Yüksek Lisans ve Doktora Programı, Program Yürütme Kurulu Üyeliği, 2007-2010
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri > tamamlanan tezler
Sarı, Jale, 2013, Haziran, Kenti Deneyimleme Aracı Olarak Psikocoğrafya, İTÜ Y. Lisans Tezi, İstanbul.

Tan, Funda, 2012, Aralık, Çizim Mimarlığı, Mimari Bir Motivasyon Olarak Çizim, İTÜ Y. Lisans Tezi, İstanbul.

Turna, Bengi G., 2011, Haziran, İnsan Yapımı Çevrenin Oluşumunda ve Dönüşümünde “Yer Duygusu” Etkeni, İTÜ YL Tezi, İstanbul.

Erdinç, Zeynep C., 2011, Haziran, Moda ve Mimarlığın Ortak Kavramlar Üzerinden Okunması, İTÜ YL Tezi, İstanbul.

Gündoğdu, İ. Emre, 2011, Haziran, Mimarlık ve Mimarlık Eğitiminde Aktivizm , İTÜ YL. Tezi, İstanbul.

Üngür, Erdem, 2011, Nisan, Mekân Kavramının Disiplinlerarası Tarihsel Değişimi Üzerinden Mimarlık ve Mekân İlişkileri , İTÜ Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Buğra, Seda, 2011, Aralık, Mimari Melezlik: Yerelin Yeni ile Kendini “Yeni”den Tanımlaması, İTÜ Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, (eş danışman).

İlgen, Sibel, 2009, Eylül, Metalaşan, Konut ve Çevresi: Kapalı Siteler, İTÜ Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Öztürk Nur, 2009, Eylül, Üniversite Kampüs Yapıları ve Üniversite-Kent İlişkisi, İTÜ Y. Lisans Tezi, İstanbul.

Cantürk Emel, 2009, Haziran, Kültür Eksenli Kentsel Stratejiler: Kentin Büyük Ölçekli Etkinliklerle Sergilenmesi ve Dönüşmesi, İTÜ Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Yusufoğlu N.Tuğba, 2006, Haziran, Bir İletişim Ortamı Olarak Kent: İletişim Aktivitesi Olarak Bienal ve İstanbul Örneği, İTÜ Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

*Ayrıca, tamamlanma aşamasında 3 adet yüksek lisans tezi ve 3 adet doktora tezi yürütücülüğü devam etmektedir.

Yayınlar

A.Uluslararası (diğer) hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Paker-Kahvecioğlu, N., “Architectural Design Studio Organization and Creativity”, A|Z(*) ITU Journal of the Faculty of Architecture, vol:4, no.2, pp.6-26, ITU, Istanbul, ISSN. 1302-8324, 2007. [(*) A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture: Yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Tarandığı indeksler: AVERY Index to Architectural Periodicals; DAAI (Design and Applied Art Index); ICONDA (Int. Construction Database)].
A2. Özsoy, A., Aksoy, M., Dursun, P., Paker-Kahvecioğlu, N., Erkök, F., Uz-Sönmez, F., Uzer, E., “Creative City, Creative University: creative discourses and activities at Istanbul Technical University”, A|Z(*) ITU Journal of the Faculty of Architecture, vol:4, no.2, pp.101-115, ITU, Istanbul, ISSN. 1302-8324, 2007. [(*) A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture. Tarandığı indeksler: AVERY Index to Architectural Periodicals; DAAI (Design and Applied Art Index); ICONDA (Int. Construction Database)].
A3. Paker-Kahvecioğlu, N., Kahvecioğlu, H., “Mimari Projeler Üzerinden Nurbin Paker ve Hüseyin Kahvecioğlu”, Arkitekt(*), Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim 2006, yıl: 73, no. 506-507, s.50-65, İstanbul, ISSN. 1301-6121, 2006. [(*) Arkitekt-The Journal of Architecture and Design: İki ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. Tarandığı indeks adı: Avery Index to Architectural Periodicals - AIAP)].
A4. Turgut, H., Aksoy, M., Paker, N., Dursun, P., İnceoğlu, A., Sağlamer, G., Home and Street: Relations of Home-Street in Squatter Settlements and Urbanization, International Journal for Housing Science and Its Applications(*), vol.20, No.4, pp.289-297, USA, ISSN. 0146-6518, 1996. [(*) Int. Journal for Housing Science and Its Applications. Tarandığı indeks: Avery Index to Architectural Periodicals - AIAP)].

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, bildiri kitabında (Proceedings) ve web ortamında tam metin olarak basılan bildiriler :

B1. Özsoy, A., Aksoy, M., Paker, N., Dursun, P., Erkök, F., Uz, F., Uzer, E., “Can Creativity be a Generative Tool?”, Creativity or Conformity? Building Cultures of Creativity in Higher Edu.,Univ.of Wales Inst.of Cardiff (UWIC), http://www.creativityconference07.org/tabled_papers.phb#session2, 8-10 Jan. 2007.

B2. Dursun, P., Aksoy M., Paker Kahvecioğlu, N., Olgaç, F., “Searching Home Environments in the City of Mardin”, 5th International Space Syntax Symposium Proceedings, Vol. 1, ed. Akkelies van Nes, 13-17 June, Delft, Hollanda,  pp.649-663, 2005.

B3. Dursun, P., Paker Kahvecioğlu, N., Aksoy, M., “Spatial Transformation in the City of Mardin”, XXXII IAHS World Congress on Housing Sustainability of the Housing Projects, September 21-25, Trento, Italy, (özet Proceedings kitabında; bildiri tam metin olarak Kongre CD-ROM’da yazılı), 2004.

B4. Yada Akpınar,İ., Paker Kahvecioğlu, N., Istanbul’s Shopping Identity (Re)Shaped: Metrocity in Büyükdere Avenue, 9th. Conference of the IASTE: Post Traditional Environments in a Post Global World, December, 14-18, Sharjah-Dubai, UAE; The 2004 Series of the Traditional Dwellings and Settlements Working Paper Series, vol.171, 2004.

B5. Kahvecioğlu, H., Erdem, A., Paker, N., “Short Term Workshop: An Alternative Strategy in Arch. Des. Education”, 7th.Int.Conf. DESIGN 2002, 14-17 May, Dubrovnik, vol.2, pp.997-1001, 2002.

B6. Kahvecioğlu, H., Paker Kahvecioğlu, N., “A Modular Housing System: ARTI”, CITC 2002: First International Conference on Construction in the 21th Century: Challenges and Opportunities in Management and Technology Proceedings, 25-26 April, Miami, Florida, USA, pp. 755-762, 2002.

B7. Turgut, H., Aksoy, M., Paker, N., İnceoğlu, A., Sağlamer, G., “Ev ve Sokak: Gecekondularda Ev-Sokak İlişkileri ve Kentlileşme”, VII. Uluslararası Yapı ve Yaşam’95- Building & Life' 95 Fuar ve Kongresi, Kültür ve Mekan Kongre Kitabı, 25-30 Nisan, TMMOB Mim.Odası Bursa Şubesi Uluslararası Mimarlar Birliği Türkiye Kesimi, Bursa, s.153-163, (Kongrenin dili İng.ve Türkçe olup, bildiri İng.sunulmuştur), 1995.

B8. Sağlamer, G., Turgut, H., Aksoy, M., Paker, N., İnceoğlu, A., “Is Informal Housing the Destiny of the Urban Poor?” An International Symposium on: People, Place and Development Proceedings, Ed. Awotona, A., 1-2 Dec., CARDO-University of Newcastle Upon Tyne, UK, pp. 606-615, 1994.

B9. Sağlamer, G., Wilkinson, N., Aksoy, M., Paker, N., İnceoğlu, A., “A Comparative Evaluation of Different Approaches in Housing Provision for Low-Income Groups”, An International Symposium on: People, Place and Dev.Proceedings, 1-2 Dec., CARDO-University of Newcastle Upon Tyne, pp. 616-629, 1994.

C. Yazılan uluslararası kitaplarda bölümler:

C1. Sağlamer, G., Turgut, H., Aksoy, M., İnceoğlu, A., Paker, N., “Is Informal Housing the Density of the Urban Poor?” Tradition, Location and Community: Place-Making and Dev., eds. Awotona, A. &Teymur, N., pp.281-292, Avebury Ashgate Pub.Ltd., England, ISBN: 1 85972 320 9, 1997.

C2. Paker, N., Sağlamer, G., “A Shape-Grammar for Underground Stations”, Advanced Technologies: architecture, planning, civil engineering, Eds. Beheshti, M. R. and Zreik, K., pp.259-267, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, The Nederlands, ISBN: 0 444 81566, 1993.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makaleleri :

D1. Erdem, A., Paker, N., “10. Venedik Mimarlık Bienali’nin Ardından: Kentler, Mimarlık ve Toplum”, Mimarlık, Ocak-Şubat 2007,yıl.44, no.333, s.10-13, TMMOB Yay., Ankara, ISSN.1300-4212 2007.

D2. Paker Kahvecioğlu, N., “Tasarımın Temsil Ortamındaki Algısı Üzerine....” TOL Mimarlık Kültürü Dergisi, TMMOB Kayseri Şubesi Yayını, yıl.3, sayı.4, yaz 2004, s.69-72, ISSN. 1303-5835, 2004.

D3. Paker,N., Kahvecioğlu,H.,“Karaalioğlu Parkı, Antalya”, Arredamento Mim.,sayı:12, sf. 54-56, 2004.

D4. Paker,N., Sağlamer,G., “Metro İstasyon Tasarımı için Bir Model”, Dizayn Konstrüksiyon: İnşaat Tekn. Dergisi, no.111, s.67-71, Ocak 1995, Cemre Basın Yay.Ltd. Şti., İstanbul, ISSN 1300-6010, 1995.

D5. Paker, N., “Eric Owen Moss: sıradışı ve radikal”, Arredamento Dekorasyon, no.71, s.102-109, Haziran 1995, Boyut Yayın Grubu, İstanbul, ISSN. 1300-3801, 1995.

D6. Paker, N., Sağlamer, G., “Bir Mimari Stüdyo Çalışması: Yedikule”, Tasarım, Mayıs 1994, No.43, s.79-83, Tasarım Yayın Gurubu, İstanbul, ISSN. 1300-7351, 1994.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Akpınar, İ. Y., Paker Kahvecioğlu, N., “Küresel İstanbul’un mekansallaşması: kap(ı/a)lı özel siteler”, IAPS-CSBE Network Kültür ve Mekan Toplantıları Birinci Ulusal Semp. Kitabı, 14-16 Aralık 2007, Bahçeşehir Ünversitesi, İstanbul; IAPS-CSBE Network Kitap Serisi: 7-Kent, Kültür ve Konut, s. 168-176, ISBN: 978-975-6437-77-3, 2010 (Basımı Ocak 2010’da gerçekleşmiştir).

E2. Uraz, U. T., İnceoğlu, M., Paker, N., “Konut Yakın Çevresi Açık alan Tasarımında ‘Nitelik’ Boyutunun İrdelenmesi”, Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu Kitabı, 5-7 Haziran 1995, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, İstanbul, s. 122-129, 1995.

E3. Sağlamer, G., Paker, N., Aksoy, M., “Mimarlık ve Dil Benzeşimi Mimari Tasarım Eğitiminde Bir Araç Olarak Kullanılabilir mi?”, Mimari Proje Dersinin Sorgulanması Semineri, 9 Aralık 1994, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yıldız, İstanbul, s. 106-113, 1994.

F. Ulusal Kitap (editörlük):

F1.KAMPÜS TASARIMINDA YENİ UFUKLAR: Kırım Türk-Slav Gençlik Merkezi Mimari Projeleri”, başlıklı kitap editörlüğü; Cenkler Matbaacılık, Istanbul, ISBN 978-975-561-404-5; Haziran 2011.

Editörler: Paker, N., Kahvecioğlu, H., Sağlamer, G.

F2.CULTURAL CONNECTIONS: re-discovering the Golden Horn for ECOC Istanbul 2010”, başlıklı ‘workshop’ kitabı editörlüğü; Cenkler Matbaacılık, Istanbul, ISBN 987-975-01218-1-4; 2007.

Editörler: Sağlamer, G., O Cathain, C., Paker, N., Erkök, F.

F3. MİMED2006, Mimarlık Eğitimi Derneği Öğrenci Ödülleri Yayını Dizi Editörlüğü; TMMOB Mimarlar Odası ve Mimarlık Eğitimi Derneği (MİMED) ortak yayını, Yalçın Matbaacılık, Ankara, ISBN 9944-89-189-4, Kasım 2006. Dizi Editörleri: Ataş, Z., Aksoy, M., Dursun, P., Paker Kahvecioğlu, N.

G. Basılmış Bilimsel Rapor :

G1. Özsoy, A., Aksoy, M., Dursun, P., Paker Kahvecioğlu, N., Erkök, F., Uz Sönmez, F., Uzer, E., “Creative Cities: Regions, Creativity in Higher Education” başlıklı, uluslararası Sokrates Programı- EUA (European Universities Association) Network Projesi, İTÜ Çalışma Grubu Raporu, İst., 2006.

G2. Sağlamer, G., Awotona, A., Turgut, H., Dülgeroğlu, Y., Özkan, E., Paker, N., Aksoy, M., Dursun, P., “Housing Finance Availibility for Low-income Groups in Turkey- A Case Study: Pınar Squatter Setlement”, İTÜ ile University of CARDO-Newcastle upon Tyne akademik işbirliği çerçevesinde ve The British Council destekli Bilimsel Araştırma Raporu, (‘Habitat II İstanbul Workshops’ organizasyonunda sunulmuştur), İTÜ Mimarlık Fak., İstanbul,10-14 June 1996.

G3. Sağlamer, G., Yürekli, H., Wilkonson, N., İnceoğlu, A., Aksoy, M., Paker, N., “Dar Gelirlilerin Konut Probleminin Çözümünde Mevcut Yaklaşımların Karşılaştırmalı Analizi ve Çözüm Önerileri”, TÜBİTAK Araştırma Projesi Raporu, Proje no: İNTAG 104, 1995.

Diğer yayınlar :
diğer yayınlar > yayımlanmış mimari projeler
Kara, E., İhtiyar, M., Yüksel, D., Koçak, A.O., Paker Kahvecioğlu, N., Kahvecioğlu, H., “Eskişehir Ticaret Odası Hizmet Binası ve Kongre Merkezi, Sosyal Tesisleri Ulusal Mimari Proje Yarışması” Yarışma Kitabı, ETO Yayınları, Eskişehir, s. 36-37, 2007.
Paker, N., Kahvecioğlu H., “Pananos Plajı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Proje Yarışması”, Planlama: TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, sayı: 2004/2, s.92-94, 2004.
Sağlamer, A., Aksoy, M., Dursun, P., (eds.) “İTÜ Ayazağa Gölet Yurtları, Ayazağa Kampüsü”, İTÜ’de 1996-2004 Dönemi: İTÜ 2001 Atılım 2005 Yeni Ufuklar ’96-’04 kitabı, s.96-107, (bu yayında, İTÜ Rektörlüğü tarafından açılan yarışma sonucu kazanılarak uygulanan ve Paker Kahvecioğlu, N. ile Kahvecioğlu, H. tarafından tasarlanan “İTÜ Gölet Yurtları” projesi yer almaktadır), 2004.
Sağlamer, A., Aksoy, M., Dursun, P., (eds.) “İTÜ Gümüşsuyu Erkek Öğrenci Yurdu, Gümüşsuyu Kampüsü”, İTÜ’de 1996-2004 Dönemi: İTÜ 2001 Atılım 2005 Yeni Ufuklar ’96-’04 kitabı, s.108-113, (bu yayında, İTÜ Rektörlüğü tarafından yaptırılan ve Kahvecioğlu, H. ile Paker Kahvecioğlu, N. tarafından tasarlanan “İTÜ Gümüşsuyu Erkek Yurdu Yenileme” projesi yer almaktadır), 2004.
Sağlamer, A., Aksoy, M., Dursun, P., (eds.) “İTÜ Tekstil Bölümü Moda Tasarımı Stüdyo ve Derslikleri, İTÜ Makina Fakültesi, Gümüşsuyu Kampüsü”, İTÜ’de 1996-2004 Dönemi: İTÜ 2001 Atılım 2005 Yeni Ufuklar ’96-’04 kitabı, s.198, (bu yayında, Nurbin Paker tarafından tasarlanan “İTÜ Tekstil Bölümü Moda Tasarımı Stüdyo ve Derslikleri” projesi yer almaktadır), 2004.
Gedizlioğlu,M.L.(ed.),“Örnek İlköğretim Okulu Projeleri: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öncülüğünde Üniversitelerle İşbirliği İçerisinde Gerçekleştirilen Örnek Projeler (1998-2000)”, Mimarlık, s.314, sf.60 (bu yayında, Erdem, A., Eren, Ç., Paker, N. ve Kahvecioğlu, H. tarafından tasarlanan, MEB İlköğretim Yapıları Tip Projelerinden, “480 Öğrencili Yatılı İlköğretim Bölge Okulu” projesi yer alır), Kasım-Aralık 2003.
Paker-Kahvecioğlu, N., Kahvecioğlu, H., “İTÜ Evi Proje Yarışması”, Yapı Dergisi, sayı.246, s.84, 2002.
Kahvecioğlu, H., Paker Kahvecioğlu, N., Aslan, D., “Ankara Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Bölge Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Proje Yarışması”, Mimarlık, TMMOB Mimarlar Odası Yayını, sayı: 302, Aralık 2001, s.34, 2001.
Kahvecioğlu, H., Paker Kahvecioğlu, N., Aslan, D., “Ankara Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Bölge Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Proje Yarışması”, Planlama, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, sayı: 2001/3, s.90, (bu sayıda projenin teknik bir nedenle yayımlanamayan rapor kısmı, derginin 2001/4 no.lu sayısında yayımlanmıştır), 2001.
Kahvecioğlu, H., Paker Kahvecioğlu, N., Yetkin, A.S., “Kadıköy Meydanı–Haydarpaşa–Harem Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması”, Mimarlık, TMMOB Mimarlar OdasıYayını, sayı: 301, s.32-33, Kasım 2001.
Kahvecioğlu, H., Paker Kahvecioğlu, N., Yetkin, A.S., “Kadıköy Meydanı – Haydarpaşa – Harem Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması”, Proje Yarışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Proje Daire Başkanlığı Yatırım Planlama Müdürlüğü Yayını, Ağustos 2001, s.82-85, 2001.
Kahvecioğlu, H., Paker-Kahvecioğlu, N., Yetkin, A. S., “Kadıköy Meydanı- Haydarpaşa- Harem Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması”, Planlama: TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, Sayı: 2001/4, 2001.
Erdem, A., Eren, Ç., Paker, N., Kahvecioğlu, H., “480 Öğrenci Kapasiteli Yatılı İlköğretim Bölge Okulu”, İlköğretim Yapıları, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Katalog Yayını, Bölüm 6, Ankara, s.129-153, 2000.
Uraz, T.U, Turgut, H., Eren, Ç., Paker, N., “İTÜ Türk Müziği Konservatuarı (İTÜ 2001 Atılım Projeleri Bölümü Altında)” Mimarlık , TMMOB Mimarlar OdasıYayını, sayı:285 (99/2), s.17-18, 1999.
Paker Kahvecioğlu, N., Kahvecioğlu, H., “İTÜ Ayazağa Gölet Yurtları (İTÜ 2001 Atılım Projeleri Bölümü Altında)” Mimarlık , TMMOB Mimarlar OdasıYayını, sayı:285 (99/2), s.23, 1999.
Kahvecioğlu, H., Paker Kahvecioğlu, N., “İTÜ Gümüşsuyu Erkek Öğrenci Yurdu (İTÜ 2001 Atılım Projeleri Bölümü Altında)” Mimarlık , TMMOB Mimarlar OdasıYayını, sayı:285 (99/2), s.28-29, 1999.
Uraz, U.T., Turgut, H., Eren, Ç., Paker, N., “İTÜ Türk Müziği Konservatuarı”, Mimarlar Odası 6. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Kitabı, YEM Yayınları, ISBN 975-8599-14-3, Ankara, s.83, Nisan 1998.
Paker, N., Kahvecioğlu, H., “İTÜ Ayazağa Gölet Yurtları”, Mimarlar Odası 6. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Kitabı, YEM Yayınları, ISBN 975-8599-14-3, Nisan 1998, Ankara, s.107, 1998.
Kahvecioğlu, A.S., Kahvecioğlu, H., Paker, N., “T.C. Kocaeli Derince Belediye Sarayı, AVM, Büro Kompleksi ve Çevre Düzenlemesi Ulusal Mim.Proje Yarış.”, Mimar, TSMD Yayını, sayı:12, sf.35, Temmuz, 1998.
Paker, N., Kahvecioğlu, H., “Kartal Merkez Sahil Kesimi Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması”, Mimarlık-Dekorasyon Dergisi, sayı:25 (1994 Nisan-Mayıs), s.74, 1994.
Kahvecioğlu, H., Kahvecioğlu, A.S., Paker, N., “İstanbul Kadıköy Hükümet Konağı”, Mimarlık, TMMOB Mimarlar Odası Yayını, sayı: 256 (Şubat 1994), s.39, 1994.
diğer yayınlar > hakemli dergiler dışında ulusal dergilerde yayımlanmış makaleler
Akpınar,Y.İ., Paker,N., “küreselleşmenin mekansallaşması: “kap(ı/a)lı özel siteler”, YENİ MİMAR: bağımsız kent ve mimarlık gazetesi, sayı: 39, s.9, Temmuz 2006.
diğer yayınlar > bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan özetler ve posterler
İlgen, S., Paker, N., “Pazarlanan bir “Meta” Olarak Kapalı Konut Yerleşkeleri”, Ulusal Konferans: Dışa Kapalı Konut Yerleşmeleri_yeni yaşamlar mekanlar sınırlar, 4-5 Mart 2010, (özet basıldı, bildiri basım aşamasında), İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, İstanbul, 2010.
Paker, N., “Kentsel Ekoloji için Öncü Senaryolar”, Eko Tasarım Buluşması, 15-29 Mayıs 2009, Mana Dizayn, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, İstanbul, 2009.


Mimari Uygulama Projeleri (uygulanmış veya uygulaması devam etmekte olan projeler)

2013,“İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2. Kısım 1., 2., 3., 4. Tahsis Alanları Mimari ve Uygulama Projeleri; H. Kahvecioğlu, N. Paker, M. N. İhtiyar, S. Sultansu, Özcihan-Akgül Mühendislik, Tanrıöver Mühendislik, Cedetaş, Ceypeyzaj. (uygulama projesi sürüyor)


2012, Manisa Belediyesi “Kumludere Caddesi” Kentsel Tasarım, Peyzaj, Mimari ve Uygulama Projeleri; N. Paker, H. Kahvecioğlu, M. N. İhtiyar, SO Mimarlık, Ceypeyzaj, Ekotek Mihendislik.

2012, İTÜ Mezunlar Konseyi Öğrenci Yurdu, H. Kahvecioğlu, N. Paker, M. N. İhtiyar. (inşaası sürüyor)

2009-2010, İTÜ Gölet Çevresi Yeni Yurt Blokları (400 öğrenci kapasiteli - 4 Blok) Mimari Tasarım Kesin ve Uygulama Projeleri, İTÜ Ayazağa Kampüsü; N.Paker, E. Kara. (uygulama projesi tamamlandı)

2010, İst.Cerrahpaşa Tıp Fak. Çocuk Metabolizma Polikliniği Dek. Prj., N.Paker,M.N.İhtiyar. (inşaa edildi)

2009, İSKİ Terkos Su Teknolojileri Müzesi Mimari Uygulama Projesi, proje koord.: G.Tanyeli; mimari proje ekibi: A. Erdem, N. Paker, H. Kahvecioğlu, C. Altun. (inşaa edildi) (bu proje ulusal mimarlık ödülü kazanmıştır)

2009, İSKİ Cendere Hamidiye Pompa İstasyonu ve Müze Restorasyonu Mimari Uygulama Projesi, proje koord: G.Tanyeli; mimari proje ekibi: A. Erdem, N. Paker, H. Kahvecioğlu, C. Altun. (inşaa edildi)

2007-2008, Antalya Kent Müzesi Mimarlık ve İç Mimarlık Tasarım Uygulama Projeleri, H. Kahvecioğlu, N. Paker; E. Kara, D.Yüksel, M.N. İhtiyar. (inşaa halinde)

2006-, Antalya Büyükşehir Bel. Hizmet Binası Mimari Uygulama ve İç Dekorasyon Uygulama Projeleri, H. Kahvecioğlu, N. Paker, E. Sönmez, Mono Mim.; M. N. İhtiyar, E. Kara, D. Yüksel. (inşaa halinde)

2004, İTÜ Tekstil Teknolojileri &Tasarımı Fak. Moda Tasarımı Böl.Stüdyo ve Derslikleri,N.Paker(inşaa edildi)

2002-2004, Antalya Karaalioğlu Parkı ve Çevresi Peyzaj ve Mimari Uygulama Projeleri, N. Paker, H. Kahvecioğlu, D. Aslan. (1. Etap inşaa edildi)

1997-1999, İTÜ Ayazağa Kampüsü Gölet Yurtları , N. Paker, H. Kahvecioğlu, (12 blok). (inşaa edildi)

1997-1998, İTÜ Gümüşsuyu Erkek Öğrenci Yurdu Yenilemesi, H. Kahvecioğlu, N. Paker. (inşaa edildi)

1997, İTÜ Türk Müziği Konservatuarı Kantini Mim.Tasarım Uygulama Projesi, Maçka Kampüsü, N. Paker.

1995-1997, İTÜ Türk Müziği Konservatuarı Mimari Uyg.Projesi, T. U. Uraz, H. Turgut, Ç. Eren, N. Paker.

1995-1996, İTÜ Maden Fakültesi Ağır Laboratuvar Ek Binası, N. Paker. (inşaa edildi)

Diğer Mimari Tasarım Projeleri

2010, İTÜ Öğrenci Yurdu (300 öğrenci kapasiteli Yüksek Blok) Mimari Fikir Projesi, N. Paker, E. Kara.

2008, Çorlu Canlife Konutları Mimari Kesin ve Uyg.Projeleri; N. Paker, H. Kahvecioğlu, E. Kara, C. Kozar.

2005, Burma Türk Şehitliği Mimari Fikir Proj., İ. Akpınar, N. Paker, H. Kahvecioğlu, B. Köknar, İ. Güngör.

2001, TÜBİTAK–Feza Gürsey Enst., Kandilli Kampüsü Yurt ve Loj. Mimari Fikir Pro.j, H. Kahvecioğlu, N. Paker.

2001, İTÜ Master Plan (İTÜ Teknokent Projesi kapsamında, Master Plan çalışması) tasarım ekibi: H. Yürekli (koordinatör), S. Velioğlu, H. Kahvecioğlu, N. Paker, M. Aksoy, M. Baslo, T. İlter.

1998, Milli Eğitim Bakanlığı, 480 Öğrenci Kapasiteli Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Tip Mimari Tasarım Uygulama Projesi, A. Erdem, Ç. Eren, N. Paker, H. Kahvecioğlu.

1996, TGS Çıldır Yolcu Gemisi İç Mekan Tasarımı, H. Kahvecioğlu, N. Paker, S. Kahvecioğlu.
Mesleki Ödüller

2012, TMMOB “13. Ulusal Mimarlık Ödülleri, Yapı Dalı: Koruma-Yaşatma Başarı Ödülü”, İSKİ Terkos Su Teknolojileri Müzesi, Terkos Pompa İstasyonu Proje Uygulaması ile, proje koordinatörü: G. Tanyeli; proje ekibi: A. Erdem, N. Paker, H. Kahvecioğlu, C. Altun (Başarı Ödülü)
Mimari Proje Ödülleri (ödül, mansiyon, satınalma)

2013, “İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2. Kısım 1., 2., 3., 4. Tahsis Alanları Mimari Tasarım ve Yakın Çevre Fikir Proje Yarışması”, Ön Elemeli Davetli Yarışma, Tasarım Ekibi: H. Kahvecioğlu, N. Paker, M. N. İhtiyar, E. Kara, Yarışmayı açan kurum: Teknopark İstanbul AŞ., (1. Ödül)

2012, “İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Sınırlı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması”, Tasarım Ekibi: N. Paker, H. Kahvecioğlu, M. N. İhtiyar, E. Kara, Yarışmayı açan kurum: İTÜ Rektörlüğü, (2. Ödül)

2012, “Şişli Halide Edip Adıvar Külliyesi Ulusal Mimari Proje Yarışması”, Tasarım Ekibi: H. Kahvecioğlu, N. Paker, M. N. İhtiyar, E. Kara, D. Turan, E. Aybar, Şişli Belediyesi, (Eşdeğer Mansiyon)

2011, “Hatay İl Özel İdaresi Ulusal Mimari Proje Yarışması”, Tasarım Ekibi: H. Kahvecioğlu, N. Paker Kahvecioğlu, M. N. İhtiyar, E. Kara, Yarışmayı açan kurum: Hatay İl Özel İdaresi, (2. Mansiyon)

2010, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Opera Binası Mimari Proje Yarışması”, Tasarım Ekibi: N. Paker, H. Kahvecioğlu, M. N. İhtiyar, E. Kara, Yarışmayı açan kurum: İzmir Büyükşehir Bel., (3. Mansiyon)


2007,Eskişehir Ticaret Odası Hizmet Binası ve Kongre Merkezi, Sosyal Tesisleri Ulusal Mimari Proje Yarışması”; Yarışmayı açan kurum: Eskişehir Ticaret Odası, Tasarım Ekibi: E. Kara, M.N. İhtiyar, D. Yüksel, A. Koçak, N. Paker-Kahvecioğlu, H. Kahvecioğlu, (1. Satınalma)

2007,Maltepe Bölge Parkı Fikir Projesi”; Yarışmayı açan kurum: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı; Tasarım Ekibi: E. Kara, E. Erbaş-Gürler, N. Paker-Kahvecioğlu, H. Kahvecioğlu; Yardımcılar: İ. Güngör, M. Çetin ve A. Koçak, (4. Satınalma)

2004, “Pananos Plajı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Proje Yarışması”, Yarışmayı açan kurum: İzmir-Selçuk Belediyesi; Tasarım Ekibi: N. Paker, H. Kahvecioğlu, Yardımcılar: N. Aynalı, B. Yıldırım, (3. Ödül)

2002,Antalya Tarihsel Karaalioğlu Parkı, Belediye Binası ve Çevresi Kentsel Tasarım, Peyzaj ve Mimari Proje Yar.”; Tasarım Ekibi: N. Paker, H. Kahvecioğlu, (1. Ödül)

2001,Kadıköy Meydanı- Haydarpaşa- Harem Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması”; Yarışmayı açan kurum: İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Tasarım Ekibi: H. Kahvecioğlu, N. Paker-Kahvecioğlu, A.S. Yetkin; Yardımcılar: S. Sarıpınar, H. Aldoğan, E. Özdinler, (5. Ödül)

2001,Ankara Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Bölge Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Proje Yarışması”; Yarışmayı açan kurum: Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı; Tasarım Ekibi: H. Kahvecioğlu, N. Paker-Kahvecioğlu, D. Aslan, (2. Mansiyon)

2001,İTÜ Evi Mimari Proje Yarışması”; Yarışmayı açan kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü; Tasarım Ekibi: N. Paker-Kahvecioğlu, H. Kahvecioğlu, (3. Mansiyon)

1997,Kocaeli – Derince Belediye Sarayı, Alışveriş Merkezi, Büro Kompleksi ve Çevre Düzenlemesi Ulusal Mimari Proje Yarışması”, Yarışmayı açan kurum: Kocaeli-Derince Belediye Başkanlığı; Tasarım Ekibi: H. Kahvecioğlu, N. Paker, A.S. Yetkin, (3. Mansiyon)

1997,İTÜ (Gölet) Öğrenci Yurdu Mimari Proje Yarışması”; Yarışmayı açan kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü; Tasarım Ekibi: N. Paker, H. Kahvecioğlu, (1. Ödül)

1996,Bandırma Belediyesi-Cin Çukuru Kent Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması”, Yarışmayı açan kurum: Bandırma Bel.-Mimarlar Odası Bandırma Tems.; Tasarım Ekibi: H. Kahvecioğlu, N. Paker, (3. Mansiyon)

1994,İTÜ Türk Müziği Konservatuarı Mimari Proje Yarışması”; Yarışmayı açan kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü; Tasarım Ekibi: T.U. Uraz, H. Turgut, Ç.D. Eren, N. Paker, (1. Ödül)

1993,Kadıköy Hükümet Binası ve Adliyesi Ulusal Mimari Proje Yarışması”; Yarışmayı Açan Kurum: Bayındırlık ve İskan Bak.; Tasarım: H. Kahvecioğlu, A. S. Kahvecioğlu, N. Paker, (3. Mansiyon)

1993,Kartal Merkez Sahil Kesimi Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması”, Yarışmayı Açan Kurum: Kartal Belediye Başkanlığı; Tasarım Ekibi: N. Paker, H. Kahvecioğlu, (1. Mansiyon)

Ulusal Jüri Üyelikleri

2013, Kurbağalıdere Vadisi Fikir Projesi Yarışması, Asli Jüri Üyesi

2012, Arkitera Genç Mimar Ödülü, Seçici Kurul Üyesi

2012, “İTÜ-Konut Uygulama Araştırma Merkezi kapsamında açılan 'BARINMA HAKKI: DEĞİŞEN KENTLER, YARATILAN FIRSATLAR’ konulu ulusal öğrenci poster yarışması” Seçici Kurul Üyesi, İstanbul.

2011, “Konutta Yeni Fikirler”: Eminevim İstanbul-Tuzla’da Konut Yerleşimi Tasarımı Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması asli jüri üyeliği görevi, Temmuz-Kasım 2011, TMMOB Mimarlar Odası-Emin Otomotiv işbirliği, İstanbul.

2008, “Küçükçekmece İlçesi Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması” yedek jüri üyeliği görevi, Mayıs-Eylül 2008, TMMOB Mimarlar Odası - Küçükçekmece Belediyesi işbirliği, İstanbul.

2008, “MİMED 2008, Mimarlık Eğitim Derneği Ulusal Öğrenci Proje Yarışması” asli jüri üyeliği görevi, Mayıs 2008, İstanbul.
Diğer Mesleki Çalışmalar (sergi, konferans, panel katılımları)
2010, Panelist_”Türkiye'de Mimarlık Düşünce Tasarım Uygulama Pratikleri'ne Dair" Paneli, 27 Aralık 2010, İTÜ, Taşkışla, İstanbul.
2010, Sunum_“Kadıköy-Haydarpasa-Harem and Close Environs Urban Design Competition-2001”, Nurbin Paker, Cities Programme London School of Economics, “Istanbul Study Tour Programme” kapsamında LSE Yüksek Lisans öğrencilerine yapılan sunum, 23 Mart 2010, İTÜ Taşkışla, İstanbul.

2007, Sunum_“400 saniye: Cepheler üzerinden”, Hüseyin Kahvecioğlu & Nurbin Paker; Difüzyon grubu 400 saniyelik 2. tasarım sunumları organizasyonu, 15 Şubat 2007, studio live-Taksim, İstanbul.

2006, Konferans Sunum_ “Mimarlıklar 08: Hüseyin Kahvecioğlu & Nurbin Paker Kahvecioğlu”, 02 Kasım 2006, Yapı Endüstri Merkezi Konferans Salonu, Harbiye İstanbul.

2006,Sergi_“EV: BİR YERLEŞME MÜZAKERESİ, Mimarlık Sergisi; 25 Eylül-20 Ekim 2006; Bilsar-Beyoğlu, İstanbul; sergi tasarımı: H. Kahvecioğlu, N. Paker, A. Erdem , M. Çetin, G. Öztuğ.

2004, Konferans Sunum_ “Gençlerin Son İşleri: Nurbin Paker Kahvecioğlu ve Hüseyin Kahvecioğlu” , Arkitera Mimarlık Merkezi organizasyonunda 1. İstanbul Mimarlık Festivali programındaki toplantı dizisinde sunum; 4-9 Ekim 2004.

1998, Sergi Organizasyon_ “İTÜ 225. Yıl Etkinlikleri kapsamında Proje Sergi Organizasyonu” 25 Mayıs- 28 Haziran 1998, Semra Aydınlı ve Lerzan Aras ile, İTÜ Taşkışla, İstanbul.

1995, Seminer Sunum_ “İstanbul Metrosu” konulu Yapı Endüstri Merkezi Perşembe Toplantıları, Nurbin Paker, 12 Ocak 1995, YEM Konferans Salonu, Harbiye İstanbul.

1993, Yarışma Raportörlüğü_ “İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlük Binası Mimari Proje Yarışması” Raportörlüğü; H. Kahvecioğlu ile birlikte, İTÜ Öğretim Üyelerine Açık Sınırlı Mim. Prj. Yarışması, İTÜ Rektörlüğü, Maslak, İstanbul.

1993, Seminer Sunum_ “Mimari Tasarımda Biçim Grameri: Metro İstasyon Tasarımı” konulu İTÜ Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalı Konferans Dizisi Toplantıları, Nurbin Paker, 15 Nisan 1993, Perşembe, İTÜ Taşkışla 109 Konferans Salonu, İstanbul.

Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler (itü-bau)


Akademik yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı


Teorik

Uygulama

2011

2012

Güz

Yüksek Lisans Dersi: Seminer, İTÜ

3

-

34

Lisans Dersi: Bitirme Ödevi, İTÜ

-

2

35

Lisans Dersi: Mimari Tasarım Proje 6-7, İTÜ

2

6

26

İlkbahar

Yüksek Lisans Dersi: Seminer, İTÜ

3

-

41

Lisans Dersi: Mimari Tasarım Proje 6-7, İTÜ

2

6

19

Lisans Dersi: Bitirme Ödevi, İTÜ

-

2

22

Yaz

Lisans Dersi: Mimari Tasarım Proje 5, İTÜ

2

6

12

2012

2013

Güz

Y. Lisans Dersi: Mimari Tasarım Proje1,İTÜ

-

3

44

Lisans Dersi: Bitirme Ödevi, İTÜ

-

2

33

Lisans Dersi: Mimari Tasarım Proje 6-7, İTÜ

2

6

24

İlkbahar

Y. Lisans Dersi: Mimari Tasarım Proje1, İTÜ

-

3

21

Lisans Dersi: Mimari Tasarım Proje 6-7, İTÜ

2

6

22

Lisans Dersi: Bitirme Ödevi, İTÜ

-

2

28
Lisans Dersi: Architectural Design 2, Bahçeşehir Üniversitesi

2

6

14

Yaz

Lisans Dersi: Architectural Design 6-7, İTÜ

2

6

20cv_nurbin paker kahvecioğlu


Yüklə 145,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə