ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı: Melek Ersoy Cingi Doğum Tarihi: 1 Eylül 1968 Ünvanı: Doktor Öğrenim DurumuYüklə 150 Kb.
tarix26.08.2018
ölçüsü150 Kb.
#64373
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Melek Ersoy Cingi

Doğum Tarihi: 1 Eylül 1968

Ünvanı: Doktor
Öğrenim Durumu:


Derece


Bölüm


Üniversite


Yıl


Lisans

Hemşirelik


İstanbul Üniversitesi,

Florence Hemşirelik Yüksekokulu

1989Yüksek Lisans

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD


İstanbul Üniversitesi,

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1993Doktora

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD


Marmara Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2014Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Postmenopozal Kadınlarda Anal İnkontinans Görülme Sıklığı, Etiyolojisi ve Tedavisinde Pelvik Taban Egzersizlerinin Uygulanması (Danışman: Prof.Dr.Nuran Kömürcü)

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Loğusalık Döneminde Annenin Yaşadığı Duygusal Dalgalanımlar ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Danışman: Prof.Dr.Anahit Coşkun)
Görevler:


Görev Ünvanı


Görev Yeri


Yıl

Kadın Doğum Hemşiresi


Başhemşire
Araştırma Görevlisi
IVF Koordinatörü
Sorumlu
IVF Koordinatörü
Hasta Hizmetleri Müdürü
Danışman/ Tüp Bebek Koordinatörü
Hamile Eğitim Kurs Koordinatörü ve Eğitimci
Öğretim Görevlisi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakıf Özel Polikliniği


Marmara Üniversitesi Tıp Fak.Hastanesi Kadın Doğum ve Genel Cerrahi Servisi
M.Ü.Hemşirelik Y.O. Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği AD

M.Ü.Tıp Fak.Vakfı Tüp Bebek Merkezi


Acıbadem Sağlık Grubu, Etiler Polikliniği
Acıbadem Sağlık Grubu
Acıbadem Sağlık Grubu Kadıköy Hastanesi

Adapazarı Özel Ada Tıp Hastanesi


Nöro Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

1989 – 1991


1991- 1993

1994-1997


1997-1998
Haziran – Eylül 1998
1998-2002
2002-2003

2004-2006


2006-2007

2008- 2013
İdari Görevler:


Görev Ünvanı


Görev Yeri


Yıl

Başhemşire

IVF Koordinatörü
Sorumlu
IVF Koordinatörü
Hasta Hizmetleri Müdürü

Marmara Üniversitesi Tıp Fak.Hastanesi Kadın Doğum ve Genel Cerrahi Servisi


M.Ü.Tıp Fak.Vakfı Tüp Bebek Merkezi
Acıbadem Sağlık Grubu, Etiler Polikliniği
Acıbadem Sağlık Grubu
Acıbadem Sağlık Grubu Kadıköy Hastanesi


1991- 1993

1997-1998
Haziran – Eylül 1998
1998-2002
2002-2003Bilimsel Kurul Görevleri:

 • Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı E-Dergisi yayın editörü ISSN: 1308-4429 (2008-..)

 • Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi (KASHED) Yardımcı Editör (2014- )


Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

 • Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği (Kurucu üye ve yönetim kurulu üyesi 2010-Halen)

 • ESHRE (European Society of Human Reproductive Endocrine)

 • İ.Ü. Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği

 • Türkiye Aile Planlaması Derneği

 • Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Derneği (Denetleme Kurulu üyesi 2012-Halen)

 • HEMAR_G (Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği)

 • Hemşirelik Eğitimi Derneği


Son iki yılda verdiği lisans ve önlisans düzeyindeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2011-2012Güz

HEM 221 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

4

16

100

HEM 430 Kadın Doğum Hemşireliği İntern

8

4

6

Bahar

HEM204 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

4

16

54

2012-2013Güz

HEM 303 Hemşirelikte Eğitim

4

16

50

HEM 430 Kadın Doğum Hemşireliği İntern

8

4

27

Bahar

HEM204 Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği

4

16
2013-2014

Güz

HEM 430 Kadın Doğum Hemşireliği İntern

8

4

20

Meslek Y.O.Çocuk Gelişimi Programı MÇGE119 Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım

2

1

26

Bahar

HEM 430 Kadın Doğum Hemşireliği İntern

8

4

18

HEM 319 Hemşirelikte Araştırma Projesi

2

-

25

2014-2015

Güz

HEM204 Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği

-

16

34

HEM 430 Kadın Doğum Hemşireliği İntern

8

4

20
Meslek Y.O.Çocuk Gelişimi Programı MÇGE119 Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım

2

1

44

Meslek Y.O. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı MTGT 231 İlkyardım

1

2

37HEM 309 Hemşirelikte Değerler ve Etik

2

-

16
Bahar

HEM 319 Hemşirelikte Araştırma Projesi

2

-

124HEM 258 Eğitim ve Öğretim Teknikleri

2

-

120

ESERLER

 1. SCI tarafndan taranan dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Yiğit, F., Çiğdem, Z., Temizsoy, E., Ersoy Cingi, M., Korel,O., Yıldırım, E., Ovalı, F.: Does Warming the Breasts Affect the Amount of Breastmilk Production? Breastfeeding Medicine. December 2012, 7(6): 487-488 doi:10.1089/bfm.2011.0142.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Ekizler, H., Yıldırım, Z., Tekin, N., Ersoy, M., Çelebiler, Ö.: Perception of Body Image and Self-Esteem in Individuals Undergoing Aesthetic and General Surgery, European Journal of Plastic Surgery,(Uluslararası Cerrahi Kongresi ' 94 İstanbul, 13-14 Haziran 1994).

 2. Ersoy Cingi, M.: Hemşirelik Uygulamalarında Teknoloji Kullanımı - 1. Uluslararası & 8.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 29 Ekim-2 Kasım 2000 Antalya.

 3. Arslan, H., Engin, F.,Karabacak, Ü., Ersoy Cingi, M.: Erişkinlerin Günlük Yaşam Aktivitelerinde Bağımlılık Bağımsızlık Durumlarını Algılama Düzeylerini ve Bunu Etkileyen Değişkenlerin Saptanması. I.Uluslararası & 8.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 107-114, 29 Ekim – 2 Kasım 2000 Antalya.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


 1. Ekizler, H., Eryılmaz, H., Engin, F., Ersoy, M.: Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliğinde Bakım İşlevleriyle Doğrudan İlgili Yayınlanmış Çalışmaların Klinik Uygulamalara Yansıması. Şişli Etfal Hastanesi Hemşirelik Dergisi, 1(2):75-82 (1996). (IV.Ulusal HemşirelikKongresi, Ankara, 15-17 Kasım, (1995)

 2. Ekizler, H., Tekin, N., Ersoy, M., Engin, F.: Klinisyen Hemşirelerin Bilimsel Etkinliklere Katılımları ve Yayınları İzleme Durumlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 4(1):9-15 (1997).

 3. Tekin, N., Engin,F., Cingi, M.: Üniversite Gençliğinin Cinsel Şiddete İlişkin Düşünceleri. Şişli Etfal Hastanesi Hemşirelik Dergisi, 1(5):56-60 (1998).

 4. Ekizler, H., Yıldırım, Z., Tekin, N., Ersoy, M., Çelebi, Ö.: Estetik ve Genel Cerrahi Uygulanan Bireylerde Beden İmajı ve Benlik Saygısının Algılanması, Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2 (1):15-22 (1999).


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan poster ve bildiriler:


 1. Ersoy, M., Coşkun,A.: Loğusalık Döneminde Annenin Yaşadığı Duygusal Dalgalanımlar ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. I.Ulusal Perinatoloji Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, 19-21 Haziran 1996 (Sözel Bildiri)

 2. Şenturan, L., Ersoy Cingi, M., Arslan H: İstanbul İli İki Vakıf Üniversitesi Öğrencilerinin Profilleri, Meslek Seçimi ve Eleştirel Düşünme Düzeyleri VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 22-25 Ekim 2008, Kapadokya. (Poster)

 3. Arslan,H., Ersoy Cingi M., Korel Ö.K.: Bir Kadın Sağlığı İkilemi: Klimakterik Vazomotor semptomlar, 9.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, Bursa. (Poster)

 4. Feride YİĞİT, Melek ERSOY CİNGİ, Özlem Kevser KOREL: Menstrüel Migren ve Yönetimi. 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. 03 – 06 Mart 2011.Uludağ (Poster)

 5. Nevin H. Şahin, Özlem C.Gürkan, Dilek Bilgiç, Melek Ersoy Cingi, Yeliz D. Merih, Sonay Canbolat, Ayşe K. Kılıç, Arife Aydın, Anahit M. Coşkun, Ergül Aslan: Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Üyelerinin Profili, 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa 03 – 06 Mart 2011 (Sözel Bildiri)

 6. Feride YİĞİT, Zerrin ÇİĞDEM, Ebru TEMİZSOY, Melek ERSOY CİNGİ, Özlem Kevser KOREL, Egemen Yıldırım, Fahri OVALI, Elektrikli Pompalarla Anne Sütünün Sağılmasına Sıcak Uygulamanın Etkisi. 19.Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-19), 17-20 Nisan 2011 Marmaris (Poster)

 7. Ayça GENÇOĞLU, Melek ERSOY CİNGİ, Feride YİĞİT: Hemşirelik Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması.10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 28-30 Nisan 2011.Gaziantep (Sözel Bildiri)

 8. Melek ERSOY CİNGİ, Feride YİĞİT: Yardımcı Üreme Tekniklerinde Etik. Maltepe Üniversitesi I.Ulusal Kadın Doğum Kongresi Kongresi. 20-22 Eylül 2012. İstanbul (Poster)

 9. Feride YİĞİT, Melek ERSOY CİNGİ: Emzirme Danışmanlığı. Maltepe Üniversitesi I.Ulusal Kadın Doğum Kongresi Kongresi. 20-22 Eylül 2012. İstanbul (Poster)

 10. Melek ERSOY CİNGİ, Feride YİĞİT: Kadın Doğum Alanında Kullanılan Geleneksel Uygulamalar. 11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. 07 – 10 Mart 2013.Uludağ (Poster)

F. Diğer yayınlar :

Kitap/Kitapta Bölüm


 1. Arslan H, Ersoy Cingi M (Ekim 2009): Yardımcı Üreme Tekniklerinde Etik Sorunlar ve Yasal Düzenlemeler. İnfertilite Hemşireliği, Ed:Prof.Dr.Nezihe Kızılkaya Beji,  ISBN: 978-605-88989-0-5, Acar Basım ve Cilt San., İstanbuol, s:243-255

 2. Prekonsepsiyonel Dönem. Perinatoloji Hemşireliği, Ed:Prof.Dr.Nuran Kömürcü,ISBN:978-605- 378-138-7, İstanbul Sağlık Müdürlüğü Yayın No:767 (2010), İstanbul, s:71-79.


Düzenleyici Olduğu Uluslarası Eğitim Programı, Kongre, Sempozyum ve Toplantılar

 • 1. Uluslararası Üreme Endokrinolojisi İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi Kursları – İstanbul 22-25 Eylül 2004

Düzenleyici Olduğu Eğitim Programı, Kongre, Sempozyum ve Toplantılar

 • I. Ulusal Perinatoloji Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, 19-21 Haziran 1996. Düzenleme Kurulu üyesi

 • 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2006) İnfertilite Hemşireliği Kursu – İstanbul 2006

 • Hemşirelik Meşalesinin Yakıldığı Kent “İstanbul” Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Haftası Etkinliği, 12 Mayıs 2009, İstanbul, (Sempozyum Sekreteri)

 • Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Öğrencileri Bilgi Paylaşım Günleri I, İstanbul, 29-30Aralık 2010, (Etkinlik Koordinatörü, Danışman Öğretim Elemanı)

 • Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Öğrencileri Bilgi Paylaşım Günleri I, İstanbul, 28-29Aralık 2011, (Etkinlik Koordinatörü, Danışman Öğretim Elemanı)

 • Maltepe Üniversitesi I.Ulusal Kadın Doğum Kongresi Kongresi. 20-22 Eylül 2012. İstanbul (Kongre Sekreteri)

Konuşmacı Olarak Katıldığı Uluslararası Kurs, Eğitim Programı, Kongre, Sempozyum ve Toplantılar

 • Dünyada İnfertilite Hemşireliğinin Durumu - 1. Uluslararası Üreme Endokrinolojisi İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi – ART Kliniklerinde Hemşirelik Kursu – İstanbul 22-25 Eylül 2004

Konuşmacı Olarak Katıldığı Ulusal Kurs, Eğitim Programı, Kongre, Sempozyum ve Toplantılar

 • Loğusalık Döneminde Annenin Yaşadığı Duygusal Dalgalanımlar ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi - I. Ulusal Perinatoloji Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, 19-21 Haziran 1996

 • Yardımcı Üreme Teknikleri Hemşireliği’nde Danışmanlık ve Psikolojik Yaklaşım -3.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 13 -16 Eylül 2001 İstanbul – (Oturum Başkanı ve Konuşmacı)

 • Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu ve Diğer Komplikasyonlar - 3.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM2008)- İnfertilite Hemşireliği Kursu – Antalya – 16-19 Ekim 2008

 • Prekonsepsiyonel Dönem, Embriyonel Fetal Gelişim - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Perinatoloji Hemşireliği Sertifika Programı 27 Nisan-8Mayıs 2009, Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

 • Prekonsepsiyonel Dönem, Embriyonel Fetal Gelişim - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Perinatoloji Hemşireliği Sertifika Programı, Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 29 Eylül 2009, İstanbul.

 • Ovülasyon İndüksiyonu Tedavisinde Hemşirenin Görev ve Sorumlulukları - İnfertilite Hemşireliği Kursu, Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Derneği, İstanbul, 2 Kasım 2009

 • Prekonsepsiyonel Dönem, Embriyonel Fetal Gelişim - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Perinatoloji Hemşireliği Sertifika Programı, Bakırköy Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 05 Aralık 2009, İstanbul

 • Prekonsepsiyonel Dönem, Embriyonel Fetal Gelişim - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Perinatoloji Hemşireliği Sertifika Programı, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 31 Mart 2009, İstanbul

 • Yardımcı Üreme Teknikleri İle Tedavi Sürecinde Ortaya Çıkan Komplikasyonlar ve Hemşirelik Yaklaşımı - 4.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM2010), Antalya, 7-10 Ekim 2010

 • İnfertilite Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ve Yanetkileri - 10.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, Bursa, 3-6 Mart 2011

 • Cinselliğe İlişkin Değerler ve Etik İlkeler. Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği-Tap Vakfı Hemşire ve Ebelere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temelinde Cinsel Sağlık Eğitim Programı, İstanbul, 28 Mayıs 2011

 • Sosyal Dışlanmada İnfertilitenin Etkisi - Maltepe Üniversitesi I.Ulusal Kadın Doğum Kongresi Kongresi. 20-22 Eylül 2012. İstanbul

 • Yardımcı Üreme Tekniklerinde Etik Sorunlar ve Yasal Durum – 1.Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Semineri. İstanbul, 16 Ekim 2012.

 • İnfertilite Hemşireliğinde Danışmanlık Süreci- 11.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, Bursa, 7-10 Mart 2013

 • Doğumu Beklerken- I.Ulusal Doğal Doğum Kongresi, İstanbul, 24-26 Nisan 2013

 • Doğuma Hazırlık ve Doğum - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Gebe Eğitici Eğitimi Kursu, İstanbul, 23 Aralık 2013-10 Ocak 2014

 • İnfertilite Hemşiresinin Değişen Rolleri ve Yetkilendirilmesi – 3. Acıbadem Kadın Doğum Günleri, İstanbul, 20-22 Mart 2015

Yüklə 150 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə