Nazwa jednostkiYüklə 28,13 Kb.
tarix01.12.2017
ölçüsü28,13 Kb.
#13184

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Kierunek

System kształcenia

Forma studiów

Prawo

Jednolite magisterskie

niestacjonarne
Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu

Status przedmiotu

Filozofia

1300-FILOZ-NJ

do wyboru
Rok studiów, semestr

Liczba godzin

Punkty ECTS

rok I, sem. II

18

3
Rodzaj zajęć

Język

Metoda nauczania

wykład

polski

prezentacja multimedialna
Wykładowca/prowadzący

Imię i nazwisko

Adam Dubik Marcin Zdrenka

Tytuł/stopień

Dr hab. Dr

Dyscyplina naukowa

Nauki humanistyczne – filozofia – etyka
Wymagania wstępneEfekty kształcenia

Zadaniem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami i źródłami filozofii europejskiej, stanowiącej podstawę rozwoju nauki i kultury oraz integralny element dziedzictwa i tożsamości współczesnego człowieka. Program wykładu zawiera historyczny szkic przełomowych wizji, sporów i postaci, które są symbolami epok oraz sposobów myślenia, ważnych, z punktu widzenia kształtowania się współczesnych sposobów myślenia w kulturze europejskiej i globalnej.

Kurs ma na celu wypracowanie następujących umiejętności i kompetencji: 1. Znajomość głównych wątków tradycji filozoficznej jako integralnej części kultury.

 2. Zdolność do posługiwania się terminologią filozoficzną.

 3. Umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów filozoficznych.

 4. Wzmocnienie ogólnych motywacji i kompetencji poznawczych.

 5. Rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia oraz autorefleksji.

 6. Zdolność do sytuowania nauk prawnych w filozoficznych kontekstach.
Treści kształcenia

(szczegółowy układ treści nauczania wraz z przypisaną im liczbą godzin)
 1. Wprowadzenie

Co to jest filozofia? Czym jest mądrość? Wiedza a działanie. Teoria a praktyka. Doświadczenie, rozsądek, nauka. Działy filozofii (1h).

 1. Prapoczątki filozofii greckiej

W poszukiwaniu arche. Jońska filozofia przyrody. Materializm Demokryta (atomizm). Wariabilizm Heraklita. Teoria bytu Parmenidesa. Zenon z Elei (paradoksy) (1h).

 1. Klasyczna grecka filozofia cz. I

Sofiści (relatywizm, minimalizm poznawczy), Sokrates (dialog, intelektualizm etyczny, realizm pojęciowy, cnota) (1h).

 1. Klasyczna grecka filozofia cz. II

Wielkie systemy antyku: Platon (jaskinia platońska, teoria idei, anamneza, teoria duszy), Arystoteles (metafizyka, substancja, forma i materia, zasada złotego środka, empiryzm) (1h).

 1. Szkoły okresu hellenistycznego. Zderzenie antyku i średniowiecza

Stoicyzm (monizm materialistyczny, apatia, ataraksja), epikureizm (hedonizm, materializm atomistyczny, carpe diem), sceptycyzm (krytyka poznania, probabilizm). Problem: Ateny a Jerozolima – antyk spotyka chrześcijaństwo (1h).

 1. Średniowieczna filozofia chrześcijańska

Aureliusz Augustyn (teocentryzm, łaska boża, iluminacja, zło jako brak dobra). Scholastyka średniowieczna – Anzelm z Canterbury (ontologiczny dowód na istnienie Boga, wiara poszukująca zrozumienia); spór o uniwersalia. Tomasz z Akwinu (Arystoteles, istota i istnienie, komplementaryzm duszy i ciała, hierarchia bytów, dowody na istnienie Boga) (1h).

 1. Narodziny nowożytnej filozofii i nauki

Kopernik, Galileusz (odkrycia naukowe). Bacon (empiryzm, Novum Organon), Kartezjusz (cogito ergo sum, metodyczne wątpienie, substancja myśląca, substancja rozciągła) Pascal (fideizm, zakład Pascala). Empiryzm brytyjski – Locke (idea, tabula rasa, liberalizm), Berkeley (istnieć = być postrzeganym, immaterializm), Hume (idee i wrażenia, krytyki: substancji, związku przyczynowo-skutkowego, pojęcia siły) (1h).

 1. Oświecenie

Oświeceniowa myśl francuska – Wolter, Rousseau (Wielka Rewolucja Francuska, encyklopedia, Rozum, teizm – deizm – ateizm, krytyka cywilizacji, umowa społeczna). Filozofia krytyczna Kanta (sądy syntetyczne a priori, formy naoczności, przewrót kopernikański, imperatyw kategoryczny) (1h).

 1. Optymizm I poł. XIX wieku

Idealizm niemiecki. Filozofia Hegla (fenomenologia ducha, filozofia dziejów, system filozoficzny). Utylitaryzm i pozytywizm (pragmatyzm i scjentyzm). Marksizm (walka klas, komunizm, alienacja) (1h).

 1. Niepokoje wieku XIX

„Mistrzowie podejrzeń”: Schopenhauer (pesymizm, wola). Nietzsche (przewartościowanie wartości, witalizm, wola mocy, nadczłowiek). Psychoanaliza (1h).

 1. Wiek XX – cz. I

Filozofia analityczna a egzystencjalna. Fenomenologia (metoda fenomenologiczna). Egzystencjalizm (absurd egzystencji, istnienie przed istotą, autokreacja). Martin Heidegger (Dasein). Hermeneutyka (rozumienie). Personalizm chrześcijański (pojęcie osoby) (2h).

 1. Wiek XX – cz. II

Ludwig Wittgenstein (I – logiczna analiza języka analiza języka potocznego, gry językowe). Neopozytywizm (Koło Wiedeńskie, logiczna analiza języka). Filozofia nauki (Kuhn, Popper) (2h).

 1. Filozofia współczesna

Postmodernizm i dekonstrukcja (Derrida, Rorty, Bauman). Teoria działania komunikacyjnego: Jurgen Habermas. Filozofia polityki. Wyzwania współczesności – problem globalizacji (2h).

 1. Filozofia polska

Filozofia polska XX wieku na tle tradycji, jako element dziedzictwa kulturowego – Szkoła Lwowsko-Warszawska (Kazimierz Twardowski). Tadeusz Kotarbiński, Tadeusz Czeżowski, Henryk Elzenberg, Leszek Kołakowski (1h).

 1. Czym jest dzisiaj filozofia?

Kierunki przyszłego rozwoju. Filozofia jako integralna część europejskiej tradycji kulturowej. Relacje filozofii do nauki i religii. Rola filozofii w życiu współczesnego człowieka. Podsumowanie (1h).

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia

Zaliczenie na stopień, test obejmujący główne zagadnienia wykładu.

Wymagania

Opanowanie głównych pojęć i stanowisk filozoficznych. Umiejętność ujmowania sporów i stanowisk w kontekście historyczno-filozoficznym oraz zdolność śledzenia ich ewolucji i roli dla dzisiejszego sposobu myślenia i działania.
Literatura

Podstawowa

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I-III, dowolne wydanie.

Höffe O., Mała historia filozofii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Wachowiak A., Wiśniewski R., Tyburski W., Historia filozofii i etyki, TNOiK, Toruń 1997 lub kolejne wydania.


Uzupełniająca

Krajewski W. (red.), Słownik pojęć filozoficznych, Scholar, Warszawa 1996.

Kunzmann P., Burkard F.-P., Wiedmann F., Atlas filozofii, przeł. B. A. Markiewicz, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.Russell B., Dzieje filozofii zachodu, przeł. T. Baszniak, A. Lipszyc, M. Szczubiałka, Aletheia, Warszawa 2000.

Yüklə 28,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə